NIEPRZYDATNOŚĆ DO NICZEGO, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA CZEGOŚ LUB KOGOŚ DO CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEUŻYTECZNOŚĆ to:

nieprzydatność do niczego, brak możliwości użycia czegoś lub kogoś do czegoś (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEUŻYTECZNOŚĆ

NIEUŻYTECZNOŚĆ to:

cecha człowieka, który nie jest w niczym pomocny, nie posiada odpowiednich cech by się do czegoś przydać, również człowiek nieuczynny (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPRZYDATNOŚĆ DO NICZEGO, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA CZEGOŚ LUB KOGOŚ DO CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.722

MANDAT, SIOSTRZYCZKA, KREM, ADAGIO, KONSERWARNIA, KOŁOWROTEK, RYJEK, SEROKONWERSJA, TEMAT, INTELEKTUALIZM, PREZYDENCJA, ZWAŁ, FROTKA, SALETRA, UPIĘCIE, BEZANMASZT, NAWÓZ ORGANICZNY, SMUŻ, MOTET, POCIĄG DROGOWY, SYNOD, ORBITA POLARNA, KOMBINATORYKA, STYL, CANCA, PYTANIE, APOTEOZA, BURGER, PRODUCENT, PRZĘSŁO, ZNAK NAWIGACYJNY, NOŚNIK, ZAMYKANIE USZU, MOŁOTOW, ROZDZIAŁ, GWIAZDA PODWÓJNA, ŻURNALISTA, SWÓJ, PODZIAŁ, GALISYJKA, BUDOWLA OBRONNA, SKŁAD, REGION STREFOWY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, INSIMBI, ŁUPEK WĘGLOWY, KAZAMATA, KOMPLEKS ŻYTNI, BŁAZENEK, KONEWKA, FORMA, DŻUNGLA, STRÓJ EWY, WIBRATO, WROTA, DZIANINA, MA, PREZENTACJA, BON UWŁASZCZENIOWY, IZOLATKA, ALGEBRA LIEGO, KOMENDA, ZIEMNIACZEK, EDAMMER, LUJEK, GRZEBIEŃ, MODUŁ MIESZKALNY, ESCUDO, MIEJSCE, RYFT, AMBRAZURA, SPÓD, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, RZEMIOSŁO, PODATEK DOCHODOWY, FAWORYT, WRZECIENNIK, PREDYLEKCJA, ZALESZCZOTEK, PAPIEROCH, FAŁSZYZM, PEPSI, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, BEZBRZEŻNOŚĆ, ZNAK MUZYCZNY, OBLECH, ŻARLIWOŚĆ, ORBITA BIEGUNOWA, ŻUBR WĘGIERSKI, STATEK, FORMA, TIURMA, NIEZDOLNOŚĆ, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, GIROSKOP, NIHILIZM, OSYPISKO, INIEKCJA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, LODÓWKA, FILECIK, PORÓD RODZINNY, ANIOŁEK CHARLIEGO, SWOBODA, REFORMA ROLNA, NIEMIŁOSIERDZIE, DOMEK DLA LALEK, BORZEŚLAD ZWISŁY, ŁOBUZIAK, KONKURS, FERMENTOR, HOL, POMOST, GRA KOMPUTEROWA, KASKADA, STOPIEŃ, ERGONOMIKA, STANDARD, NIECZYNNOŚĆ, SASZETKA, UDAWACZKA, PAS DROGI GRANICZNEJ, JASTRYCH, KRATER WULKANICZNY, AKROLIT, MIKROOTOCZENIE, RABARBAR, FENIG, EDYKUŁA, PYTANIE TESTOWE, ABERRACJA, CIEŃ, WICEKAPELMISTRZ, NIERÓWNOŚĆ, NIEWINNA KREW, KANCONETTA, ROZETKA, DYSPENSER, DAWKA PROGOWA, WIELOETATOWOŚĆ, DRUK, ANTYTETYCZNOŚĆ, WARIACJE, EKSPRESJA GENU, MASTYKS, KONTYNGENT, DWUWARSTWOWOŚĆ, NIEŚWIADOMOŚĆ, KORDON SANITARNY, ELABORACJA, OPARY, APSYDA, WYPAR, PAŹDZIERZ, ŻORŻETA, ZJAWISKO THOMSONA, MIGDAŁ, STRATYFIKACJA, ADORACJA, OBJAWIENIE, FESTON, PORZECZKÓWKA, ŻAL, SEKS, METODA KASOWA, POMPA ODŚRODKOWA, PRZEDZIAŁ, KATAFALK, MASZKARON, CHOROBA GENETYCZNA, BICIE CZOŁEM, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, DONOŚNOŚĆ, KASETOFON, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, WĄTŁOŚĆ, FLAUTA, NATARCZYWOŚĆ, KARTAUNA, LUSTRO, RZESZOTO, CHRZEST, MŁODZI, OMAM, OBARCZENIE, BAT, ŚLIWKA, PROWINCJA, WIEŻA KONTROLNA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, UCZCIWOŚĆ, ZAĆMIENIE, SUPERVISOR, MANIPULATOR, ŚCIĘCIE, TROJAN, PŁYWACZEK, PREFIKS, OBRAZ, HODOWLA PIERWOTNA, PROMOCJA, ROGI, PIERÓG, ROZPADLINA, ZDOLNOŚĆ, ŁAKNIENIE SPACZONE, KRATKA KSIĘCIA WALII, SKUPISKO, ODSTĘPNE, MIENIE, SPEKULACJA, RELING, LANDO, KURACJA WSTRZĄSOWA, OLEANDER, NAKŁADKA, IMPOTENCJA, PROJEKT, POZIOM, ŁOWCA , SYLWETA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PARAROTACYZM, UKŁAD ADAPTACYJNY, ŻAŁOSNOŚĆ, ORZECH, KUFF, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ICHTIOFAUNA, KNAGA, IDIOSYNKRAZJA, KWASEK, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ZGORZELINA, KISZKA WĄTROBIANA, KLASA, OBJAW ZASŁONOWY, KOMÓRECZKA, KALWARIA, SPŁONKA, KARTACZ, PRZEKAŹNIK, JĘZYK, MIEDZIONIKIEL, KLASTER, AMPUŁKA, EPOKA, KOMBAJN ROLNICZY, REWERSAŁ, PALIWO KOPALNE, WIEŻA ARTYLERYJSKA, OKOP, PRZYGOTOWANIE, ZRANIENIE, METRYKA, PIKIETA, KILOWAT, KIJ BEJSBOLOWY, ARANŻACJA, GOŁĄBKI, SPORT MOTOROWY, KANCELARYZM, DYFERENCJA, BAJADERA, POGODNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, PIGMALIONIZM, CÓRKA ŚMIECIARZA, ASTRALNOŚĆ, ŚWIEŻAK, GAŁGAN, PAUTSCH, ADRES, MONTAŻ, IMPAS, WYRAŹNOŚĆ, PLUGIN, WYGŁOS ABSOLUTNY, FAJNOŚĆ, PIERDOLNIK, CENTRALA, KAPTUR, SKORUPA, DIAGNOSTYKA, BAR, DEMENTI, ALIENACJA, HIPERWENTYLACJA, ZBAWCZYNI, PĘK, NACZYNIE WIEŃCOWE, DĄŻENIE, OPASKA, WYCISKANIE, PLAN, ZAĆMIENIE, POJAZD LATAJĄCY, SŁUCH ABSOLUTNY, ?ŻURAWIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.722 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPRZYDATNOŚĆ DO NICZEGO, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA CZEGOŚ LUB KOGOŚ DO CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPRZYDATNOŚĆ DO NICZEGO, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA CZEGOŚ LUB KOGOŚ DO CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEUŻYTECZNOŚĆ nieprzydatność do niczego, brak możliwości użycia czegoś lub kogoś do czegoś (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEUŻYTECZNOŚĆ
nieprzydatność do niczego, brak możliwości użycia czegoś lub kogoś do czegoś (na 14 lit.).

Oprócz NIEPRZYDATNOŚĆ DO NICZEGO, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA CZEGOŚ LUB KOGOŚ DO CZEGOŚ sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - NIEPRZYDATNOŚĆ DO NICZEGO, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA CZEGOŚ LUB KOGOŚ DO CZEGOŚ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast