WĄSKI DŁUGI OBSZAR WYDZIELONY ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ LUB FUNKCJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAS to:

wąski długi obszar wydzielony ze względu na swoją charakterystykę lub funkcje (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAS

PAS to:

długi, wąski kawałek skóry, tkaniny lub innego materiału, część garderoby, podtrzymująca w pasie spodnie lub spódnicę lub noszona dla ozdoby (na 3 lit.)PAS to:

kształt, linia, graficznie wyodrębniony fragment powierzchni (na 3 lit.)PAS to:

talia - miejsce na tułowiu powyżej bioder (na 3 lit.)PAS to:

długi i wąski kawałek tkaniny, skóry lub innego materiału, który służy do spinania, podtrzymywania czegoś (na 3 lit.)PAS to:

część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.)PAS to:

wąski, prostokątny kawałek czegoś (na 3 lit.)PAS to:

zagranie karciane polegające na chwilowej rezygnacji z dalszego udziału w jakiejś części rozgrywki (na 3 lit.)PAS to:

poziom umiejętności w sportach walki (na 3 lit.)PAS to:

w heraldyce: figura w kształcie pasa ułożonego poziomo i dzielącego tarczę na (najczęściej) równie części (na 3 lit.)PAS to:

element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.)PAS to:

wyrób metalowy walcowany w kształcie płaskiego prostokąta, o znacznej długości (na 3 lit.)PAS to:

płaskownik stanowiący część konstrukcji pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(napędowy) cięgno w postaci pasa współpracujące z kołami przekładni pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(podsadzkowy) murek ze skały płonnej ułożony wzdłuż lub w poprzek wyrobiska jako element podsadzki (na 3 lit.)PAS to:

startowy na lotnisku (na 3 lit.)PAS to:

np. ortopedyczny (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WĄSKI DŁUGI OBSZAR WYDZIELONY ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ LUB FUNKCJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.260

CHODZĄCY TRUP, KLIENT, IMPREZA TURYSTYCZNA, LASKOWANIE, FANTOM, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, ODNIESIENIE, BASEN, SERWER WIDEO, AUTOKEMPING, GERMANIZACJA, GEOFAGIA, ALLELOPATIA, GYROS, MONETA OBIEGOWA, TESSERA, FINAŁ, KAMPUS, SŁONIOWATE, BRZOZOWATE, FARMAKOTERAPIA, GORĄCE ŹRÓDŁO, PREZENTER, WYBIEG, INSTRUMENT FINANSOWY, POSUW, RUBELIT, HIPOTEZA ZEROWA, NEANDERTALCZYK, CZĄSTKA DZIWNA, FRAGMENTARYZACJA, NADPROŻE, EFEKT SNOBIZMU, OPARY, KLASA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, MONOPOL NATURALNY, MIODNIK, WEEKEND MAJOWY, CHODNIK, TARAS WIDOKOWY, NIESTAWIENNICTWO, PRZEWRÓT, KULIK, CUKIER WANILIOWY, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, ORBITA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, MINERAŁ, TYRANEK, MLEKO, PORTRET, BULLA, GRUPA ALGEBRAICZNA, AMPUŁKA, LICZI, KORONA, INTERES PRAWNY, CEREBROZYD, CZAS GRAMATYCZNY, LOBELIOWE, ZBROJENIE, ZAJĄCZEK, JAZ, PAGON, KWAS NAFTENOWY, OBIEKTYW, SZTUKA ZDOBNICZA, PIONIZACJA, PAPIER, FIGURA, DIVA, ANALITYKA MEDYCZNA, RUMPEL, ANNA, WULKAN BŁOTNY, ŁUPEK ILASTY, MOCHWIAN, PASEK, OKOLICA, EXLIBRIS, PANTOFAG, DEPRESJA, POWTÓRKA, KAWALER, TROJAN, KONWIKT, ATRAPA, GREK, TABLICA, GLORIA, HELIOSFERA, PORTUGUESA, KNEBEL, NAROŻNIK, ZRAZ, BRUK, GWAŁT, FALA MORSKA, POST, GWAJAK, BARWY PAŃSTWOWE, POMOC, JAŁOWIEC POSPOLITY, DYPTYCH, PRĄŻEK, WYGŁOS ABSOLUTNY, KREWNY, PROPORZEC, REPRESOR, OTOK, FILTR, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, PRZEKAZ, SUWAK, TRUCHŁO, WSZARZ, SZÓSTY, KOGNITYWIZM, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PRZYGOTOWANIE, CENTRUM, OKRUTNOŚĆ, CIUPAGA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ZEFIR, SEKCJA RYTMICZNA, JAMES, KĄPIEL, KABLOBETON, GUARICO, SĄD OSTATECZNY, TEMPERATURA ZAPALENIA, MINERAŁ, KACOWE, HIPNOTERAPIA, JASTRZĘBIE OKO, KOLCZATKA, PODEJRZLIWOŚĆ, ZŁOŻE GNIAZDOWE, ZWARCIE, WSTĘŻNICE, RÓŻA, KORMORAN SZORSTKODZIOBY, UNDEAD, KIA, OBRÓT, ROSZCZENIE ZWROTNE, KOŃCÓWKA, TELEGRAM, POTRÓJNOŚĆ, KAMELIA, PRZEZIERNOŚĆ, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, ZAWRÓT, RÓW MELIORACYJNY, SZLAFROK, TAJNE KOMPLETY, KWARTET, GERONTOKRACJA, PROFIL KAUZALNY, MAIŻ, TINA, TRAWA PASTEWNA, NIEZBĘDNOŚĆ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, SERPENTYNA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, WĘGLÓWKA, ŻELAZICA, AGAMA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, GRODZISZCZANKA, ROMUALD, NOWELIZACJA, ASYNCHRONIZM, LURA, PINGWIN DŁUGOCZUBY, DEZASEMBLER, KLAUZULA UMOWNA, GŁOWA PAŃSTWA, PRZENOSKA, ZAWRÓT GŁOWY, PODSTAWA, PORCELANA STOŁOWA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, PUNKT ODNIESIENIA, WŁOCHACZ, KAWKA, OSZOŁOM, PRZEDSIĘBIORSTWO, PIEPRZÓWKA, BEZWODNIK, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, KRAWĘDŹ, OBCHODOWY, SZCZODRZENIEC, TAŚMA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KLASER, ANASTYLOZA, GRZYB, TRANSKRYPCJA, POCENIE, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, NOWICJAT, GATUNEK PARASOLOWY, KRAWAT, DETAL, ABSOLUTYZACJA, APSYDA, BIEGUN MAGNETYCZNY, MRÓWKA, RUGBY, RAMA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, WANDEA, JARZĘBINÓWKA, SPÓJNIK, NIEOSTROŚĆ, ŚLIWA WĘGIERKA, REOFILE, RUCH, NUROGĘŚ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, NOWA KLASYCZNA, KANAŁ PRZERZUTOWY, OBLĘŻENIEC, ANTOWIE, ŚREDNIOPŁAT, HLAK, PORZECZKÓWKA, PYZY, ALKIERZ, PASAŻ, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, OBRAZ, BUDOWLA OBRONNA, PIKIETA, ODPŁATA, GLORIA, PRĄTNIK ALPEJSKI, PASTORALE, WSPÓŁZAWODNICTWO, LITEWSKI, TKANKA STAŁA, KOPOLIMER, CHOROBA ZARAŹLIWA, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, POWSZECHNOŚĆ, SZAGRYN, KNOTNIK ZWISŁY, KWARTET, OKRĘT SZPITALNY, MUESLI, WILK, ZAKWAS, REKWIZYCJA, RAKI, ODCIĄG, ŁAMANIE, TĘPOZĘBNE, ABORDAŻ, ANALIZA LOGICZNA, HALE, STOŻEK WULKANICZNY, COASTER, STREFA NUMERYCZNA, HALO, KUMOTER, CYGANKA, DRĘTWA, ZASÓB, ŻABKI, SZTUCZNE SERCE, DECEPCJA, LIDER, MIKS, PROTETYKA, ROŚLINA OKRYWOWA, POMADKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, ŁAŃCUSZEK, PUSZEK, TEREN ZALEWOWY, GATUNEK ZAWLECZONY, WYŻYNY, PRZEWÓD, TENIS ZIEMNY, ALT, DRUHNA, ARCYDZIEŁO, HORYZONT, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, CYKL METONA, ?REAKCJA FOTOCHEMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WĄSKI DŁUGI OBSZAR WYDZIELONY ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ LUB FUNKCJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WĄSKI DŁUGI OBSZAR WYDZIELONY ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ LUB FUNKCJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAS wąski długi obszar wydzielony ze względu na swoją charakterystykę lub funkcje (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAS
wąski długi obszar wydzielony ze względu na swoją charakterystykę lub funkcje (na 3 lit.).

Oprócz WĄSKI DŁUGI OBSZAR WYDZIELONY ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ LUB FUNKCJE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - WĄSKI DŁUGI OBSZAR WYDZIELONY ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ LUB FUNKCJE. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast