PORCJA KAWY ZBOŻOWEJ, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ KAWY ZBOŻOWEJ, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAWA ZBOŻOWA to:

porcja kawy zbożowej, sproszkowanej substancji, z której parzy się taki napój; określona ilość kawy zbożowej, zazwyczaj specjalna torebka lub słoik (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAWA ZBOŻOWA

KAWA ZBOŻOWA to:

gorący napój nieco przypominający kawę, przyrządzany z mieszanki, w której skład wchodzą prażone ziarno zboża oraz cykoria i buraki cukrowe (na 11 lit.)KAWA ZBOŻOWA to:

produkt spożywczy, mieszanka służąca do przygotowywania napoju o tej samej nazwie (na 11 lit.)KAWA ZBOŻOWA to:

porcja kawy zbożowej, gorącego napoju nieco przypominającego kawę, przyrządzanego z mieszanki, w której skład wchodzą prażone ziarno zboża oraz cykoria i buraki cukrowe (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA KAWY ZBOŻOWEJ, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ KAWY ZBOŻOWEJ, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.337

ABORDAŻ, WERANDA, NAUKI KOGNITYWNE, LAKIER, NAUKI O POZNANIU, SŁOWO MASZYNOWE, KOWALNOŚĆ, ATRAKTANT, WYSTRZAŁ, TREND ROZWOJOWY, WYROSTEK BARKOWY, KRÓLIK FLORYDZKI, BRAHMS, ABRAZJA, SYLABA OTWARTA, TRUFLA, SALATERKA, ALZACKI, CHRUST, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, JĘZYK KENTUMOWY, ZIEMNIACZEK, FUNKCJA OGRANICZONA, KRUPNIK, PARKIET, KARA, CZEK PODRÓŻNICZY, PARODIA, BAT, WŁÓKNO SZTUCZNE, NAPŁYW, KONIK, TRIADA KARTAGENERA, NAUKI PENALNE, GUMBAD, WILCZAR, TENIS ZIEMNY, OBRAZ, NAROST, NIZIOŁEK, ORGANISTA, KET, WYGŁAD LODOWCOWY, FALA AKUSTYCZNA, SMALEC, WIDZENIE BARWNE, DRZEWORYTNIA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, ISTOTA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, SZLAUCH, KREPA, DZIERŻAWCA, WKLĘSEK, CYBERPUNK, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, KWAS ŻOŁĄDKOWY, EPIKUREIZM, BANDYCTWO, WEKTOR JEDNOSTKOWY, DEKOKT, ZMYWACZ, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, SKAŁA MAGMOWA, MINUSY, ZGRAJA, POLECANKA, BUZA, BANOWINA, BUSINESSMAN, TYGIELEK, MIKROSOCZEWKA, UKŁAD URBANISTYCZNY, MAGICZNA GÓRKA, MAZUREK, CYWILNOŚĆ, PASIERB, KRYZYS KATATYMICZNY, ŚLIZGAWKA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, LOGIKA ZDAŃ, HALMA, ETOLA, KRATA, WALENCJA, OBSZAR, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, PASAŻ, ŻÓŁW, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, MUSZNIK, WRĘGA, SKÓRNICTWO, LIST POETYCKI, ICE TEA, NACIĄG, HEAD-HUNTER, OFENSYWA, ZBOCZENIEC, DERESZ, MELANODERMA, PIECZEŃ, BEŁKACZEK POSPOLITY, STRATA, FOTEL OBROTOWY, FLESZ, NIEUDOLNOŚĆ, ROZPIĘTOŚĆ, BERET, MIASTECZKO, BEZCZYNNOŚĆ, KABOTYN, PISMO DEMOTYCZNE, ŁÓW, CIENNIK, METRYKA, ZIELENICE, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, BALON, CHŁONIAK, HAK, KUPAŹ, ŚWIATOWOŚĆ, GRANICA FUNKCJI, ELEGIA, DIABEŁEK, SAMICA, OŚZIEMI, WSPÓLNOŚĆ, OTWÓR, POCZUCIE, ARCHEOLOGIA, FERETRON, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, STUDNIA, SIEĆ, PAJĘCZYNA, RÓW PRZECIWPANCERNY, DRYBLAS, PRZEKIEROWANIE, KOMFORT CIEPLNY, BARWICA DREWNA, NAUKI POLITYCZNE, KWAS, MISJA DYPLOMATYCZNA, WILCZY BILET, WODY INGLACJALNE, OSTATNI MOHIKANIN, PLAC, KOMISARZ WOJSKOWY, TARANTELLA, ANOMALIA UHLA, INWESTYCJA, ANATOMIA KLINICZNA, KOSZULARZ, KANTONIERA, RADIOBIOLOG, GRABEN, POŻOGA, GAMA, ARAK, CZUMAK, SZABOTA, DUSZNOŚCI, ZAPAŁKA, KICAJ, ROZKŁAD, CZŁON NADRZĘDNY, CHART, MUZYCZNOŚĆ, RURKA, STENOGRAF, WYSPIARSKOŚĆ, ARYJSKOŚĆ, WRAK CZŁOWIEKA, EGRETA, SKANER, ADMINISTRACJA, CZELADNIK, TROLL, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, KASZKIET, MUFLA, BER, POSEŁ DIETETYCZNY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, DŻINS, BĄBELEK, KUPA, PLURALIZM, KAZUS, MATERIAŁ SKALNY, MIEJSCE, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, WŁADZUCHNA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, ŻOŁĄDKÓWKA, EMENTALER, PUDŁO, DARŃ, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, DWÓJECZKA, KOSA, ATALIA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, MEMBRANA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, ZASTRZALIN, OCHRONA INDYWIDUALNA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SZKODA MAJĄTKOWA, BRONTOZAUR, KONCEPT, PLANETOIDA, CIŚNIENIE STATYCZNE, PIKSEL, ROZBIERANKA, CZARNE KINO, WELUR, HEDONIZM ETYCZNY, CHOROBA CSILLAGA, DZIEWIARNIA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, SŁOŃ, DROGA, HASZTAG, KUDŁACZ, REGESTRATOR, ŚLIWKA, ŚLEDZIOPODOBNE, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, ANTYFONA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, ELEGIJNOŚĆ, ROZBÓJNIK MORSKI, AKWARYDY, BIEG, OCZYSZCZALNIK, ŚWIT KALENDARZOWY, OSTRYGOJAD, DYDAKTYKA OGÓLNA, ANTYIMPERIALISTA, RELACJA DWUCZŁONOWA, NOMOKANON, STRZAŁECZKA, ETYKA, BANIECZKA, KĄT, CYKL OWULACYJNY, ZGŁAD, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, KOSZYKARSTWO, NAWAŁ, ORTOCENTRUM, BIOMETRIA, FILET, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, DYBUK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, DEKALKOMANIA, BOMBA WODOROWA, GRAFIKA RASTROWA, SIEROTA, PRĄD FARADYCZNY, ODBIJACZ, PŁASZCZ WODNY, ASOCJACJE, GAZ ZIEMNY, PRZYKWIATEK, FIGÓWKA, BEFKA, BUDYŃ, PODGÓRZE, RUTENIZACJA, OPOŃCZYKOWCE, KATAFOREZA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, INGRESJA MORSKA, CZYNNIK NIECENOWY, AKCJA, AFERALNOŚĆ, LIST GOŃCZY, ZAPORA MINOWA, KOCIOŁEK SKALNY, MNICH, MOZART, PORTRECISTA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, EDYL, GROŹBA, BROŃ, FINAŁ, ŻEL, KOSMITA, ?WŁÓKNO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA KAWY ZBOŻOWEJ, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ KAWY ZBOŻOWEJ, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA KAWY ZBOŻOWEJ, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ KAWY ZBOŻOWEJ, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAWA ZBOŻOWA porcja kawy zbożowej, sproszkowanej substancji, z której parzy się taki napój; określona ilość kawy zbożowej, zazwyczaj specjalna torebka lub słoik (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAWA ZBOŻOWA
porcja kawy zbożowej, sproszkowanej substancji, z której parzy się taki napój; określona ilość kawy zbożowej, zazwyczaj specjalna torebka lub słoik (na 11 lit.).

Oprócz PORCJA KAWY ZBOŻOWEJ, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ KAWY ZBOŻOWEJ, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PORCJA KAWY ZBOŻOWEJ, SPROSZKOWANEJ SUBSTANCJI, Z KTÓREJ PARZY SIĘ TAKI NAPÓJ; OKREŚLONA ILOŚĆ KAWY ZBOŻOWEJ, ZAZWYCZAJ SPECJALNA TOREBKA LUB SŁOIK. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x