MIEJSCE, W KTÓRYM COŚ, CO SIĘ CIĄGNIE, SKRĘCA, ZMIENIA KIERUNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLANO to:

miejsce, w którym coś, co się ciągnie, skręca, zmienia kierunek (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLANO

KOLANO to:

część nogawki, znajdująca się mniej więcej pośrodku jej długości (na 6 lit.)KOLANO to:

rodzaj kształtki rurowej (na 6 lit.)KOLANO to:

dwuwylotowy łącznik rurowy o kształcie łuku nagwintowany wewnętrznie lub zewnętrznie (na 6 lit.)KOLANO to:

klęczysz na nim (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, W KTÓRYM COŚ, CO SIĘ CIĄGNIE, SKRĘCA, ZMIENIA KIERUNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.104

BOTULIZM DZIECIĘCY, IZBA MORSKA, NARZĄD LIMFATYCZNY, DRĘTWA, KIESZONKA SKRZELOWA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, NASTAWNOŚĆ OKA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, WYSPA BARIEROWA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, TAŚMA, BIEG, NARZĄD ROZRODCZY, NEOBEHAWIORYZM, OPINIA, ZAMRÓZ, WÓZEK, PAPA TERMOZGRZEWALNA, SUCHORYT, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, PŁYTA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, BETONOWE BUTY, ZABUDOWA, RURALISTYKA, PODUSZKA, NASADKA, WYRZEKANIE, KASTRAT, KARAFINKA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, NOŚNIK NARZĘDZI, EKSTRADYCJA, IMID, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, AGENEZJA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, ODRUCH RZEPKOWY, ANATOMIA, SPACERNIAK, ZAKRYSTIA, TRZPIEŃ, POKUTA, TRIAL, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, TOR, OPOZYCJA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ZAKAZANY OWOC, KOZIOŁ, CHAMEOFIT, RAKSA, KURIER PODHALAŃSKI, RĄBEK, POLSKOŚĆ, TWÓRCA, CHEERLEADERKA, NAJDA, KINOMAN, GIMNASTYKA, ABORCJONISTKA, MACEDONIA, TALENT, STYL WIKTORIAŃSKI, MAGNESIK, TRUSIA, PRAKTYCZNOŚĆ, FLUWIOGLACJAŁ, CLARINO, SZAROZIEM, ZEGAR MOLEKULARNY, NAUKA ŚCISŁA, MARIMBA, OPRAWKA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, TYTAN, BĄK, CASTING, POGODNOŚĆ, KONTAKT, WCIĄGNIK, RAKARZ, NORMANDZKI COB, OKREŚLENIE, OBSZCZYMUREK, RĘKA OPADAJĄCA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, MAMUT CESARSKI, AFGAŃSKI, PAJAC, SZEREG HOMOLOGICZNY, ZIEMIA OBIECANA, BAŻANT, ANALIZA FRAZOWA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, WIDLISZEK, POMÓR, ŁASICA, CZARA, MĘTY SPOŁECZNE, MIKOLOGIA, KAZUISTA, SEKS, MIKROSILNIK, TRZYNASTKA, ZAKOŃCZENIE, ATESTAT, REWELATOR, KRWIOBIEG, WIERTNIK, MELINA, HIPERTONIA, KARCYNOLOGIA, MATRYCA LOGICZNA, MAGNEZJA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, HANIEBNOŚĆ, PRZODEK, NAHUATL, SZOTRING, RUCH, PROMINENCJA, TRZĘSIENIE ZIEMI, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SYNKOPA, HEJT, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, NORMANDZKI, HAFT KRZYŻYKOWY, ZAPAS, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, PÓŁSANATORIUM, POLIANDRIA, BORSUK, GODZINA POLICYJNA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, ZAŁOM, INDOEUROPEJCZYK, JEŁOP, KLESZCZE, FLESZ, ZWYŻKA, LINGWISTYKA STOSOWANA, NIEPRZYJACIEL, BAŁYK, KOPALINA STAŁA, STARODAWNOŚĆ, PREMIA GÓRSKA, POSYBILIZM, SZKOŁA, NORMA REAKCJI, PORĘBA, MIETLORZ, KARCZOWISKO, BRANIE WZORU, IMPERIUM KHMERSKIE, ZAPŁON ISKROWY, CYBORIUM, MUZYKA CERKIEWNA, GRUBIANIN, LOŻA, DIDŻEJ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, OBLITERACJA, TARCZA, CZEREP, EP, OBCHÓD, IMPAS, TRWONICIEL, POWRÓT, CYNAMON, KRYPTODEPRESJA, KONWOKACJA, GATUNEK ZBIOROWY, KONFERENCJA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, IN MEDIAS RES, POST, DUSZA CZYŚĆCOWA, RYTUAŁ, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, OBUDOWA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, OSIOŁ, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, WYPALANKA, MAKIJAŻYSTKA, KAPOTAŻ, OKRUTNIK, OKWIAT POJEDYNCZY, INWENTOR, AMINOKWAS BIAŁKOWY, DWUTLENEK WĘGLA, OSIEMDZIESIĄTKA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, LEPIARKOWATE, FIZYKA, WYLĘGARNIA, CYTRYNADA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, PARTIA WŁOSKA, POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, MACH, SZORSTKOŚĆ, GEOPATIA, METODA AGLOMERACYJNA, COCKNEY, SUBSYSTENCJA, MINERALOGIA, BARCIAK, PODEST, IKROWIEC, POŻAR, OBRAZ POZORNY, SUPERNOWA TYPU IB, CHAŁTURNICTWO, BETKA, ZASTAWKA AORTALNA, CHOCHOŁ, KANAŁ ENERGETYCZNY, NOMINALNOŚĆ, PORÓD OPÓŹNIONY, KREDYT BALONOWY, KONFRONTACJA, RURA CROOKESA, FILM ANIMOWANY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, WYCISK, DZIKI ZACHÓD, SFERA GWIAZD STAŁYCH, ANTYGRAWITACJA, ADŻAPSANDAŁ, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, WARTKOŚĆ, EPUZER, PRYMATOLOGIA, MYSZ ZAROŚLOWA, PRAKTYCZNOŚĆ, WŚCIEKŁY PIES, KRATA PODGRUP, PRECYZYJNOŚĆ, WIKTYMOLOGIA, ŁAZIENKI, DEMOLUDY, ZIOMKOSTWO, KUSZYK, WDROŻENIOWIEC, IMPAS, WIRTUOZOSTWO, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, KONTRAKT TERMINOWY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, SMOLUCH, CHOROBA WERLHOFA, KOMAR, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, OSAD ABYSSALNY, LINIJKA, TWORZYWO, OSTROŻNOŚĆ, HAMULEC NAJAZDOWY, KAPLICA CHRZCIELNA, LAMBADZIARA, PRZEŁĄCZALNIA, AFILIACJA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, KOŃ KABARDYŃSKI, IMPLANTACJA, PIERWSZOŚĆ, PARCH, RYNKOWOŚĆ, TĘPICIEL, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ORZESZEK PINIOWY, AMALGAMAT, FAVELA, INSTRUMENT STRUNOWY, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, JĘZYKI URALSKIE, BIOZA, ATONALNOŚĆ, BUTELKA MIAROWA, TEATR LALEK, AGRAFON, BĄBELEK, OKUP, DZIAŁANIE, NIEBACZNOŚĆ, RZADKOŚĆ, ŁOŻYSKO TOCZNE, HIGIENISTKA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, ?PAJĄCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.104 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, W KTÓRYM COŚ, CO SIĘ CIĄGNIE, SKRĘCA, ZMIENIA KIERUNEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, W KTÓRYM COŚ, CO SIĘ CIĄGNIE, SKRĘCA, ZMIENIA KIERUNEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLANO miejsce, w którym coś, co się ciągnie, skręca, zmienia kierunek (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLANO
miejsce, w którym coś, co się ciągnie, skręca, zmienia kierunek (na 6 lit.).

Oprócz MIEJSCE, W KTÓRYM COŚ, CO SIĘ CIĄGNIE, SKRĘCA, ZMIENIA KIERUNEK sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - MIEJSCE, W KTÓRYM COŚ, CO SIĘ CIĄGNIE, SKRĘCA, ZMIENIA KIERUNEK. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x