ZAINSTALOWANE NA STAŁE URZĄDZENIE PODNOSZĄCE, OBUDOWANE SZYBEM, POSIADAJĄCE KABINĘ PORUSZAJĄCĄ SIĘ POMIĘDZY PROWADNICAMI, SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU OSÓB LUB TOWARÓW MIĘDZY OKREŚLONYMI POZIOMAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WINDA to:

zainstalowane na stałe urządzenie podnoszące, obudowane szybem, posiadające kabinę poruszającą się pomiędzy prowadnicami, służące do transportu osób lub towarów między określonymi poziomami (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WINDA

WINDA to:

urządzenie składające się z wyciągarki i zawieszonej na linach platformy lub kabiny osobowej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAINSTALOWANE NA STAŁE URZĄDZENIE PODNOSZĄCE, OBUDOWANE SZYBEM, POSIADAJĄCE KABINĘ PORUSZAJĄCĄ SIĘ POMIĘDZY PROWADNICAMI, SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU OSÓB LUB TOWARÓW MIĘDZY OKREŚLONYMI POZIOMAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.970

WYRAŻENIE, GEODEZJA GÓRNICZA, CUKIER WANILIOWY, ZASTÓJ, OSOBOGODZINA, PERYKARP, IZOLACJONIZM, KONIK DULMEŃSKI, ZWARTOŚĆ, ŁADOWARKA, WĘGIERKA, INWALIDA WOJENNY, SPIROMETR, MONSUN, DOBROTLIWOŚĆ, KOCIOŁ PAROWY, PRYMITYW, TOFFI, PUCH KIELICHOWY, ZABURZENIE UROJENIOWE, PREIMPLANTACJA, POWÓD, BIAŁA KSIĘGA, GNEJS OCZKOWY, PRYNCYPIALISTKA, HALBA, OŚLE UCHO, NEOTENIA, LEKTORIUM, REGENERACJA, MANIERKA, EMBOLIZACJA, BASEBALL, HEAVY METAL, WERANDA, TAPETA, BERBER, SNIFTER, INWOLUCJA, GWIAZDA, BULWA, OBRONICIEL, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, SĘKACZ, KĄT, CIASTO, WESOŁE MIASTECZKO, GASIWO, ROŚLINA DWUPIENNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, NATURA, SYGNAŁ, KOŁOMYJEC, EMPIRE, JASKÓŁCZE GNIAZDO, GOT, SEMINARZYSTA, IMIENNICTWO, SUPERNOWA TYPU IC, ZAKŁAD WZAJEMNY, SOLE, USKOK, WAPNIARKA, USIŁOWANIE, RODZAJ, DROGA KONIECZNA, UTRILLO, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, KOKARDKA, KSIĘGA, LICENCJA PRAWNICZA, CZUB, OSTROWIANIN, SYSTEM ARGENTYŃSKI, SCENA, PIŁKA MECZOWA, KARKAS, CENA ADMINISTRACYJNA, BOKÓWKA, OGÓŁ, REZYDENT, ANEMIA APLASTYCZNA, BORDER, PREMIA GÓRSKA, SZUM, KRYSTALOFIZYKA, POCZUCIE HUMORU, MAGDYNO, POLE DRUMLINOWE, TYTOŃ, KOBIECISKO, FREZARKA, SPRZECZNOŚĆ, ŻABA SZTYLETOWATA, TEORIA PIERŚCIENI, PODWÓJNA HELISA, KIEŁŻ, RĄBEK ROGÓWKI, RESPONSORIUM, BUTERSZNYT, SAKWA, BEZCZUCIE, DANA, ZLEWNIA, OKREŚLNIK, ARTYSTA, POZBYCIE SIĘ, CZAS GRAMATYCZNY, WOLANT, KWAS, DIABELSKI MŁYN, BAKAS, LASERUNEK, MŁOTECZEK, DZIEWIĘTNASTKA, MERKURY, PĘD, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, BABOCHŁOP, BANER, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, SZLAUCH, KASTYLIJSKI, KSYLOFON, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, STARONORDYCKI, AKCJONARIUSZ, ENTOMOFAUNA, FASKA, ZAGRYWKA, PRZEWODNICZĄCY, PIÓRNIK, ASYMILOWANIE SIĘ, UZALEŻNIENIE, WESOŁOŚĆ, NARTA, ŻYTO, POTOP, DINO, PASZTET, NAZWA HANDLOWA, CHONDRYTY, BAON, PERKOZ DWUCZUBY, STOLIK, PUŁAP, PRZEKŁADNIA, DORTMUNDER, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, UKROP, RODZAJ ŻEŃSKI, BUTLA GAZOWA, OBRAZOBURCA, ROZWAGA, ROZPRUWACZ, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, STOLICA, SYSTEM WIELOAGENTOWY, AFERA, TOSKAŃSKI, MIENIE ZAMIENNE, RELACJA DWUCZŁONOWA, WNĘTROSTWO, BOREWICZ, TARTYNKA, ÓSEMKA, ZDZIADZIENIE, PAŚNIK, INTERIOR, GAŁĘZATKA KULISTA, EBOLA, GWINT, CAR, REWIZJONIZM, BALSAM, ABSYDA, PASZTECIK, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ŻEGLUGA, MIASTECZKO, KRUŻA, OCZKO W GŁOWIE, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, FAJKA, OBRAZ OPTYCZNY, TENOR, KIŚCIEŃ, GĄSKA ZDRADLIWA, PŁOMYK, EPILEPTOLOGIA, HALO, OBSTRUKCJA, BANDA, NIMFA, LOFIX, FRYZ, KWADRAT LOGICZNY, OSOBA BOSKA, KĄPIEL LECZNICZA, CIERNIOGŁOWY, PRAWO DŻUNGLI, FAKOMATOZA, DEPILACJA, KOCIOŁ DEFEKACYJNY, BLISKOŚĆ, ROŻEN, MEMORANDUM FINANSOWE, TOPIALNIA, WARTA, PODSZYWACZ, OKSYDAZA, LAMBDA, KUCHNIA GAZOWA, KREOL, WALIDACJA KRZYŻOWA, DZIEWIĄTKA, TALERZ, KRATKA WENTYLACYJNA, POKOLENIE, FARSA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, LAWINA GRUZOWA, KUC SZETLANDZKI, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, OBCHÓD, OSPA, TOALETA, ANOMALIA, PODMIOT ZBIOROWY, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, INTERESOWNOŚĆ, GRUBA LINIA, CIĘŻKA DUPA, ŁABĘDZI ŚPIEW, TRZPIEŃ, ULGA PODATKOWA, ROZJAZD, STREETWORKER, METAL KOLOROWY, BRODAWKOWIEC CZYSTY, WSTĘŻNICE, PUNK, ORNAMENT, PODWIELOKROTNOŚĆ, KALORMEN, KĄT GODZINNY, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, ZWARCIE SZYKÓW, ZALANIE SIĘ, MUNSZTUK, TAPETA, PRZYROST NATURALNY, ADRES, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, GETRY, ORBITAL, STOSUNEK SPOŁECZNY, TON, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, ZNACZENIE, WYŻYNY, SĘK OTWARTY, PATRON, VAT, ANOMALIA MAGNETYCZNA, BUZIA, KREM, WĘZEŁ, NABRZEŻE, ZAWÓR, SORBET, PLANSZA, STRZYKWY, FERMENTACJA MLEKOWA, RENTA INWALIDZKA, CZARCIE NASIENIE, PRZECZULICA SKÓRNA, WSPÓLNOŚĆ, PROCES CHEMICZNY, KRATKA, KOMUNIKACJA, JAZ, KORYNCKA, PAWĘŻ, FORUM, FREGATA, BIOLOG MOLEKULARNY, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, KULA, KOLUMNA, TOPIELEC, PRAWO UNIJNE, TUBA, XHOSA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KAWA ZBOŻOWA, SUBIEKTYWISTA, ?AKUMULATORY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.970 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAINSTALOWANE NA STAŁE URZĄDZENIE PODNOSZĄCE, OBUDOWANE SZYBEM, POSIADAJĄCE KABINĘ PORUSZAJĄCĄ SIĘ POMIĘDZY PROWADNICAMI, SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU OSÓB LUB TOWARÓW MIĘDZY OKREŚLONYMI POZIOMAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAINSTALOWANE NA STAŁE URZĄDZENIE PODNOSZĄCE, OBUDOWANE SZYBEM, POSIADAJĄCE KABINĘ PORUSZAJĄCĄ SIĘ POMIĘDZY PROWADNICAMI, SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU OSÓB LUB TOWARÓW MIĘDZY OKREŚLONYMI POZIOMAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WINDA zainstalowane na stałe urządzenie podnoszące, obudowane szybem, posiadające kabinę poruszającą się pomiędzy prowadnicami, służące do transportu osób lub towarów między określonymi poziomami (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WINDA
zainstalowane na stałe urządzenie podnoszące, obudowane szybem, posiadające kabinę poruszającą się pomiędzy prowadnicami, służące do transportu osób lub towarów między określonymi poziomami (na 5 lit.).

Oprócz ZAINSTALOWANE NA STAŁE URZĄDZENIE PODNOSZĄCE, OBUDOWANE SZYBEM, POSIADAJĄCE KABINĘ PORUSZAJĄCĄ SIĘ POMIĘDZY PROWADNICAMI, SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU OSÓB LUB TOWARÓW MIĘDZY OKREŚLONYMI POZIOMAMI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZAINSTALOWANE NA STAŁE URZĄDZENIE PODNOSZĄCE, OBUDOWANE SZYBEM, POSIADAJĄCE KABINĘ PORUSZAJĄCĄ SIĘ POMIĘDZY PROWADNICAMI, SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU OSÓB LUB TOWARÓW MIĘDZY OKREŚLONYMI POZIOMAMI. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x