TANIEC POCHODZENIA GRECKIEGO, KTÓRY TAŃCZĄ GŁÓWNIE MĘŻCZYŹNI TRZYMAJĄC SIĘ ZA RAMIONA (PRAWDZIWA GRECKA NAZWA TEGO TAŃCA TOSIRTAKI, POLSKA NAZWA NAWIĄZUJE DO NAZWISKA BOHATERA FILMUGREK ZORBA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZORBA to:

taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca tosirtaki, polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmuGrek Zorba) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZORBA

ZORBA to:

muzyka o charakterystycznym rytmie, do której można tańczyć zorbę (na 5 lit.)ZORBA to:

duża przezroszysta nadmuchiwana kula do uprawiania zorbingu (na 5 lit.)ZORBA to:

'Grek ...', film (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TANIEC POCHODZENIA GRECKIEGO, KTÓRY TAŃCZĄ GŁÓWNIE MĘŻCZYŹNI TRZYMAJĄC SIĘ ZA RAMIONA (PRAWDZIWA GRECKA NAZWA TEGO TAŃCA TOSIRTAKI, POLSKA NAZWA NAWIĄZUJE DO NAZWISKA BOHATERA FILMUGREK ZORBA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.918

AERAL, PŁYNNOŚĆ, POPYT, BAWEŁNICA, OTWIERANIE DUSZY, KABOTAŻ, PEDOGENEZA, HANDLARKA, KATEGORIA PIÓRKOWA, NUTACJA, ALFA, MENISK, STRUKTURA FUNKCJONALNA, DRZEWO GENEALOGICZNE, ŚLUNZAK, PANNA W WIEKU POBOROWYM, OSET NASTROSZONY, GWAŁTOWNOŚĆ, OOLITYT, GIPS, AFEKTYWNOŚĆ, CZARNA SOTNIA, ASPIRATA, EPIKUREIZM, SADÓWKA, FISZA, LINIA ŚRUBOWA, TROJAŃCZYK, KOLEJKA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, GIS, AMYLOFAGIA, JELEŃ DAVIDA, ZORBA, HAMULEC NAJAZDOWY, SZWARCCHARAKTER, ZIMOCHÓW, SZPULKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ZŁOCIEŃ KRWAWNIK, ALBUMIK, KORYTO RZEKI, JĘZYK ESKIMOSKI, LUTNIA, ODWROTNY AGONISTA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, KOMPUTER KWANTOWY, METODA ZERO-JEDYNKOWA, SIEROTA ZUPEŁNY, RECYTATOR, PRĄD ZAWIESINOWY, TYSIĄCZNIK, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, F, PSI GRZYB, KABE, ARONIÓWKA, FORMA LINIOWA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, PLOTER PŁASKI, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, DALMATA, JĘZYK DUNGAŃSKI, RYBONUKLEOZYD, KORAB, ERICKSON, GARNITUR, POWŁOCZNIK, ETNOPSYCHOLOGIA, KONFORMER, SPRAWDZIAN, CZYSTY STRZAŁ, GONTYNA, TELEFON ZAUFANIA, NORMA OBSZAROWA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, GIDRAN, OSPAŁOŚĆ, HOPAK, LANGUR WSPANIAŁY, KARCZMA PIWNA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, TRASZKA PIRENEJSKA, MIERNICZY, CHŁOPAK DO BICIA, ŻÓŁTNIK, TAN, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ADIANTUM WŁAŚCIWE, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, WITELLARIUM, DZIUPLA, MISIAK, BRAMKA, AUTOSKLEP, KRATER, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, REDA, TACHION, GOSPODARKA WODNA, SCHODY, MIKROSILNIK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, GALISYJSKI, KĄT WPISANY, KMINEK INDYJSKI, MLECZ, DOBROTLIWOŚĆ, FOLKSDOJCZ, NIEPRAWOŚĆ, FLOREN, DIALIZA OTRZEWNOWA, BOSY ANTEK, TUCERNA, SUCHAR, PTASZNIK ZIELONO-NIEBIESKI, REMISJA, KOŃ TRAKEŃSKI, FILEMON CIENKODZIOBY, TEREN, SKÓRZAK, KULTURA ŁUŻYCKA, STOPKA, NIEZRĘCZNOŚĆ, BIAŁACZKA KOTÓW, ADAPTOWANIE SIĘ, POJNIK, UNIŻANIE SIĘ, SORDES, DROZD, ŁATWOPALNOŚĆ, WIELOCUKIER, HEKTAR PRZELICZENIOWY, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, ALBAŃSKI, NOC, KURCZATOW, OBORNIK, AGREGAT KRYSTALICZNY, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, ACID WESTERN, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, NACIEK JASKINIOWY, WILCZY GŁÓD, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, CHURIBKA, FILM SAMURAJSKI, PHM, DRABINKA, SKÓRNIK, TAJEMNICZOŚĆ, BAZA ZAOPATRZENIOWA, KRYSZNAIZM, LIŚCIEŃ, ZUPA Z GWOŹDZIA, PRZEJEZDNA, IBIS, WIDZENIE PERYFERYJNE, FARBOWANIE SIĘ, ROZBIEŻNOŚĆ, MITYCZNOŚĆ, BANIA, ŻABA PURPUROWA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, SZOPEN, OLBRZYMKOWCE, REAKTOR JĄDROWY, SYFON, LEGENDARNOŚĆ, PRZYTUŁEK, KASA, PILLATI, MAMUT STEPOWY, LEK PRZECIWBÓLOWY, ŁABUŃSKI, ASKENASE, MALOWANIE, POLICHLOREK, EROZJA GENETYCZNA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, WODA PODSKÓRNA, EDYKUŁ, LAWINA PIROKLASTYCZNA, BAŃKA SPEKULACYJNA, EGZEGETA, PALISANDER, PULA GENETYCZNA, STUDNIARZ, NORWEG, IPEKAKUANA PRAWDZIWA, HEL, STOPER, NIEMĘSKOŚĆ, KISZKA, STARSZY CZŁOWIEK, PRZYPŁYW, STRUŚ, UŻĄDLENIE, AMFITEATR MORENOWY, POIMEK, SZYMEL, TYRYSTOR, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ELOPSOPODOBNE, APERCEPCJA, REWANŻ, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, WĄSATY, RUCH, SWÓJ, RADA ROBOTNICZA, FIRN, FILOLOGIA CHORWACKA, NOMOKANON, KRAWIECTWO, JĘZYK AJNOSKI, WILAMOWIANIN, SKRZYPŁOCZE, KAPUSTA, KORONA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, KARŁO, WOŁOCH, AFERA ROZPORKOWA, ZIEMIA RUDZKA, ZROBIENIE KUPY, PŁYTKA CHODNIKOWA, KWADRYPTYK, WYSMUKLICA MCHOWA, DRIP, RESYNTEZA, DUNKA, SEKSTOLA, TOŃ, PIANOGIPS, ŻAŁOBA, POGOTOWIE GAZOWE, PŁÓCIENNIK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FRANCUZ, ŁUSKA, SANDINISTA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, BASZTAN, MYKOLOGIA, SKŁADOWA, METR, PIĘTRO, POLAK, PROMIEŃ, PŁOMYK, OPAT KOMENDATORYJNY, KASZA JAGLANA, TABLICA ASOCJACYJNA, ŁUSKA, ALGRAFIA, CHŁOPIĘCOŚĆ, LODOWIEC ALPEJSKI, KRUSZYNA, STAŁA, ALEJA SZTYWNYCH, GETTO ŁAWKOWE, ŁOSIE ROGI, MIEJSCOWY, ZANZA, BIOCHEMIA, WOJSKA PANCERNE, OCZKO W GŁOWIE, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, APEL, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, TANIEC STANDARDOWY, WĘZEŁ, PŁYWACZEK, ŁAWA, PRZEPOJA, BĄK, SCENA, ODKRYCIE, WIELKORUSKI, SPIROCHET, KOSMOFIZYKA, MALUCZKOŚĆ, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, ISLANDIA, WIĘZADŁO KARKOWE, ZAPALCZYWOŚĆ, KLUCZ KODOWY, RĄBEK ROGÓWKI, TORFOWCE, WIGONIA, PASSACAGLIA, STARY KAWALER, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, WETERAN WOJENNY, SKŁADNIA, NAZWA ZBIOROWA, ?DZIKI ZACHÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TANIEC POCHODZENIA GRECKIEGO, KTÓRY TAŃCZĄ GŁÓWNIE MĘŻCZYŹNI TRZYMAJĄC SIĘ ZA RAMIONA (PRAWDZIWA GRECKA NAZWA TEGO TAŃCA TOSIRTAKI, POLSKA NAZWA NAWIĄZUJE DO NAZWISKA BOHATERA FILMUGREK ZORBA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TANIEC POCHODZENIA GRECKIEGO, KTÓRY TAŃCZĄ GŁÓWNIE MĘŻCZYŹNI TRZYMAJĄC SIĘ ZA RAMIONA (PRAWDZIWA GRECKA NAZWA TEGO TAŃCA TOSIRTAKI, POLSKA NAZWA NAWIĄZUJE DO NAZWISKA BOHATERA FILMUGREK ZORBA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZORBA taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca tosirtaki, polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmuGrek Zorba) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZORBA
taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca tosirtaki, polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmuGrek Zorba) (na 5 lit.).

Oprócz TANIEC POCHODZENIA GRECKIEGO, KTÓRY TAŃCZĄ GŁÓWNIE MĘŻCZYŹNI TRZYMAJĄC SIĘ ZA RAMIONA (PRAWDZIWA GRECKA NAZWA TEGO TAŃCA TOSIRTAKI, POLSKA NAZWA NAWIĄZUJE DO NAZWISKA BOHATERA FILMUGREK ZORBA) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - TANIEC POCHODZENIA GRECKIEGO, KTÓRY TAŃCZĄ GŁÓWNIE MĘŻCZYŹNI TRZYMAJĄC SIĘ ZA RAMIONA (PRAWDZIWA GRECKA NAZWA TEGO TAŃCA TOSIRTAKI, POLSKA NAZWA NAWIĄZUJE DO NAZWISKA BOHATERA FILMUGREK ZORBA). Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x