SKAŁA MAGMOWA, KTÓREJ STYGNIĘCIE I KRYSTALIZACJA ODBYWA SIĘ NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKAŁA GŁĘBINOWA to:

skała magmowa, której stygnięcie i krystalizacja odbywa się na dużych głębokościach (na 14 lit.)SKAŁA PLUTONICZNA to:

skała magmowa, której stygnięcie i krystalizacja odbywa się na dużych głębokościach (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA MAGMOWA, KTÓREJ STYGNIĘCIE I KRYSTALIZACJA ODBYWA SIĘ NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.308

LAMPA CROOKESA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, IGLICA, KABLOOPERATOR, KRYKIET, HALLOTRON, BOLUS, LINIA PRZEMIANY, MAGIERA, SZAMOTANINA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SHOUNENAI, GRECKI, SCHLANIE SIĘ, SEMESTR ZIMOWY, WOLTAMPEROMETRIA, ARTYSTA, PRINSEPIA CHIŃSKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, HAFTARNIA, WILCZE STADO, PLOTER PŁASKI, FREATOFIL, PANCERNIK SZCZECINIASTY, ROTANG, HYPOSTYL, PALEOMAGNETYZM, BARIATRIA, GOTHIC METAL, RDZEŃ, POŚCIEL, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, HARFA CELTYCKA, ZWID, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, MIĘSOPUST, KOLBA, ZROST, KWAS, DRES, DYSKIETKA INSTALACYJNA, GNIAZDO, PŁUCZKA, DUŃSKI, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, ARAUKARIA WYNIOSŁA, WÓR, ABRAZJA, ZIELENIEC, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, PARY TANECZNE, NIEDYSPONOWANIE, CIELENIE LODOWCA, REFLEKSOLOG, GŁUPEK, JEDWABNIK, PÓJDŹKA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ROSYJSKI, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, GWAŁT, ZWÓJKI, NADOBNOŚĆ, POKUTA, STATEK POWIETRZNY, NASKALNIK, MASZERUNEK, SZACHY SZYBKIE, IGŁA MAGNETYCZNA, FOSFORESCENCJA MORZA, BUCHTA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, PLASTYKA, PAKARZ, ANTYCIAŁO, SKRZYNKA, SHAFTOWANIE SIĘ, OLEJEK ETERYCZNY, ZASTÓJ, ESKADRA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, PUNKT ROSY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, RZUT RÓWNOLEGŁY, ŚWIĘTÓWKA, ZDZIERSTWO, DELIKATNOŚĆ, ŁAJNO, FIGURKA TANAGRYJSKA, GŁOWNIA, KROTOCHWILA, HYDROFON, ZLEPNOŚĆ, WILCZA PASZCZA, MARTWICA, KORYNCKA, SPRAWDZIAN, REMITENT, POLITYKA SPÓJNOŚCI, DYM, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, WICIOKRZEW, REDUKCJA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, SZATAN, KARDIOLOGIA, LAMPA BENZYNOWA, PADACZKA ODRUCHOWA, KORPUS NAWOWY, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, BOHATER POZYTYWNY, WIEŻA CIŚNIEŃ, PARAWODÓR, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, ŚWIATŁO CZERWONE, CZARNA REAKCJA, NEONTOLOGIA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ZAKŁADKA, HEAD-HUNTER, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, LALKARSTWO, INDUKTOR, SZMUGLER, FARTUCH, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, KAZUISTYKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, KORONKA, TELEBINGO, RAJTUZY, MARSZ, NOC, UPOMNIENIE, BIEGACZ, WOLA, IMIĘ, FILM NOIR, WIATRACZEK, ZAKUP, GAWĘDA SZLACHECKA, GRUCZOŁ DOKREWNY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, BERSON, ANATOMIA KLINICZNA, SITARSTWO, PROCES FIZJOLOGICZNY, MINERALOGIA GENETYCZNA, JER TYLNY, FILOLOGIA, POTENCJAŁ ZETA, WSPOMNIENIE, RUGBY, FLAGRUM, OCHOTNIK, KOŁO SEGNERA, PÓŁNOC, CHIRURGIA OGÓLNA, PRYZMA, LICEUM, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, BAŚNIOWOŚĆ, KORONA, BURŻUJSTWO, PATYK, STARA MALEŃKA, AEDICULA, KLATKOWIEC, KOD GENETYCZNY, NIEZBĘDNOŚĆ, LOGGIA, ZERO, PIERWSZY PLAN, BIBLISTYKA, PUŁAP STATYCZNY, ŁASKAWCA, MONOCHROMATYZM, AKCJA IMIENNA, KLASA, KABINA RADIOWA, NEOREALIZM, PRZYPŁYW, POWSTRZYMANIE, MODEL, GWAŁTOWNOŚĆ, ZRAZOWA, CZEKOLADA MLECZNA, LORI, BOGRACZ, YAOI, SEKCJA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, OBRONA STREFOWA, KASZUBSKOŚĆ, MIGELITKA, DYSCYPLINA PARTYJNA, GORE-TEX, FLEKTA, CIEMNOBLASZEK, SZNUR HACZYKOWY, BRUDNA BOMBA, ZŁOTOWŁOSA, FERMA, KOŚĆ ŁZOWA, OBSERWATOR, KLUCZ, KOSMOFIZYKA, CHASERKA, BINOKLE, KIERZANKA, ŻĄDŁÓWKI, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, APIKOMPLEKSY, KWOKA, FUZJA POZIOMA, USPOKOJENIE, KONTRAMARKARNIA, MIEDNICA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, FANATYZM, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, SZYBOLET, CHRONOLOGIA, PYLICA ALUMINIOWA, ASOCJACJA GWIAZD, BURSZTYNNIK, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, GITARA AKUSTYCZNA, DANDYSKI, AMH, WOJEWODA, WSZOŁY, PÓŁROZKROK, KONIUSZEK SERCA, BALSAM KANADYJSKI, PLAFON, KOD ROZWINIĘTY, POLEROWACZ, WNĘTRZNOŚCI, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, FELINOLOGIA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, LITOSFERA OCEANICZNA, ZAKON ŻEBRZĄCY, GEOGRAF, TEREN ZIELENI, DOBRO, DYSK GALAKTYCZNY, EWOLUCJA MOLEKULARNA, LICZBA ATOMOWA, FUNT GIBRALTARSKI, NIERZĄDNICA, NACIEK JASKINIOWY, OLBRZYMY, SPÓŁKA POWIĄZANA, SADYSTYCZNOŚĆ, PARTIA HISZPAŃSKA, CIĘŻKI TYŁEK, SUTASZ, PRZEKŁADNIA CIERNA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, OKRĄGŁOŚĆ, TEUTOŃSKI, KANAPKA, KULTURA AZYLSKA, ELEKTROMIOGRAFIA, POJAZD ZABYTKOWY, MEWY, ROZTERKA, KOŁOMYJEC, WPIERDOL, CHOROBA UHLA, HISTORIA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, CHOROBA DARIERA, CHOCHELKA, KUSZYK, CANZONETTA, CZARA, KROK, ASOCJACJA, LANGOSZ, TEORIA DESKRYPCJI, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, SEKWENCJA CHI, PRÓG WYBORCZY, POCIĄG OSOBOWY, BAS, MAKI, REWIA MODY, PARTIA ROSYJSKA, BLOKADA, PODMIOT ZBIOROWY, ?CYGAŃSKIE DZIECKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.308 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA MAGMOWA, KTÓREJ STYGNIĘCIE I KRYSTALIZACJA ODBYWA SIĘ NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKAŁA MAGMOWA, KTÓREJ STYGNIĘCIE I KRYSTALIZACJA ODBYWA SIĘ NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKAŁA GŁĘBINOWA skała magmowa, której stygnięcie i krystalizacja odbywa się na dużych głębokościach (na 14 lit.)
SKAŁA PLUTONICZNA skała magmowa, której stygnięcie i krystalizacja odbywa się na dużych głębokościach (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKAŁA GŁĘBINOWA
skała magmowa, której stygnięcie i krystalizacja odbywa się na dużych głębokościach (na 14 lit.).
SKAŁA PLUTONICZNA
skała magmowa, której stygnięcie i krystalizacja odbywa się na dużych głębokościach (na 16 lit.).

Oprócz SKAŁA MAGMOWA, KTÓREJ STYGNIĘCIE I KRYSTALIZACJA ODBYWA SIĘ NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SKAŁA MAGMOWA, KTÓREJ STYGNIĘCIE I KRYSTALIZACJA ODBYWA SIĘ NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x