RODZAJ ZAGŁĘBIENIA, NISZY W ŚCIANIE BUDYNKU, W KTÓREJ UMIESZCZA SIĘ JAKIŚ OBIEKT, NAJCZĘŚCIEJ POSĄŻEK, RZEŹBĘ O CHARAKTERZE KULTOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EDYKUŁ to:

rodzaj zagłębienia, niszy w ścianie budynku, w której umieszcza się jakiś obiekt, najczęściej posążek, rzeźbę o charakterze kultowym (na 6 lit.)EDYKUŁA to:

rodzaj zagłębienia, niszy w ścianie budynku, w której umieszcza się jakiś obiekt, najczęściej posążek, rzeźbę o charakterze kultowym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EDYKUŁ

EDYKUŁ to:

niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używany również jako dar fundacyjny dla obiektu sakralnego (na 6 lit.)EDYKUŁ to:

konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 6 lit.)EDYKUŁ to:

rodzaj zagłębienia, niszy w ścianie budynku, w której umieszcza się jakiś obiekt, najczęściej posążek, rzeźbę o charakterze kultowym (na 6 lit.)EDYKUŁ to:

w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZAGŁĘBIENIA, NISZY W ŚCIANIE BUDYNKU, W KTÓREJ UMIESZCZA SIĘ JAKIŚ OBIEKT, NAJCZĘŚCIEJ POSĄŻEK, RZEŹBĘ O CHARAKTERZE KULTOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.348

ZESTAW SŁUCHAWKOWY, OBLAT, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, HALA TARGOWA, SYNTEZA, OSOBOWOŚĆ, ŻYTO, STRUKTURA HOLDINGOWA, RINOWIRUS, SUBLITORAL, OSIEMNASTKA, BUŁAWKA, WOJEWODA, FAJKA, TĘŻYCZKA, MIHRAB, NEOFITA, FILOZOFIA NAUKI, LAUBZEGA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, KUMKWAT, ABNEGATKA, ROTATOR, PUSTAK, SYNSEPAL, KONTRAPUNKT, OBRZYD, SATELITA GEOSTACJONARNY, KLAWISZ FUNKCYJNY, UMOWA ZLECENIA, JAM, PŁOMYK, SZCZEGÓLNOŚĆ, PRZEKWIT, LEWORĘKI, WIDOWNIA, NOSOWOŚĆ, DOTHRACKI, BRODOWSKI, NAWA GŁÓWNA, MANEŻ, KOGUT GALIJSKI, KREWETKA ELEGANCKA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, GNIAZDO SIEROCE, STEWIA, FIGURA, ŁOSKOT, CRACKER, PROJEKT, ZAPALNOŚĆ, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, ZEFIROZAUR, REINSTALACJA, ORZECH WŁOSKI, KOSS, WARSTWA OZONOWA, SONORAZAUR, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, OPAKOWANIE, SEN, PASTERNAK, PASKUDZTWO, OKLUZJA, DOBYTEK, DIAGNOZA, WYKRZYKNIK, KAWON, PREMIA GÓRSKA, STOPIEŃ TURBINY, JĘCZMIEŃ OZIMY, SZTYCHARSTWO, SZYPSZYNIEC, KOLCZAK, METALMANIA, DŁUGOŚĆ, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, KŁAMSTWO PATOLOGICZNE, BENZYNA OŁOWIOWA, PAPROĆ DRZEWIASTA, MUZYKA KLASYCZNA, PODBRÓDEK, SKRYCIK, WSPOMNIENIE, CHOROBA DARIERA, MARUDER, ANTYKWARNIA, PÓŁINTERNAT, KATALOG PRZEDMIOTOWY, IZOTROPOWOŚĆ, ZESTAW, JANSENIZM, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, WRZECIONO, GRA CYLINDRYCZNA, ANTAŁ, BADANIE PRZESIEWOWE, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, REZYGNACJA, PRZYLEPKA, DYPTYK, PODSKÓRNIA, PERON, MAGMA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, LITERATURA FAKTU, ETOLA, GMERK, EKLIPTYKA, ATOMISTA, LINIA ŚRUBOWA, CZĘŚĆ, KOLEJ LINOWA, KONIK, JĘZYK ANGIELSKI, PUSTOKRĘŻNIK, ODWAGA CYWILNA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, TERIOLOGIA, RĘKAW, WULKANODON, SUCHORYT, JEZIORO DRUMLINOWE, MEDYCYNA SĄDOWA, WIĄŚL, SNAJPER, WĘZEŁ ZARODKOWY, NAKŁAD POŁOWOWY, PROCES HYDROTERMALNY, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, KALEJDOSKOP, POGOTOWIE GAZOWE, JEDWABNIK, KROK, KCIUK NARCIARZA, KAPELUSZ PANAMSKI, MASA, SAMOUPROWADZENIE, LOKACJA ATELIEROWA, POŁOŻENIE, BLOKADA, SZRAPNEL, OSKARŻENIE, DZIEŁO SZTUKI, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, OŚRODEK AKADEMICKI, CHAMPIONKA, PLATT, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, SZTUKA ZIEMI, ŁOPATECZKA, ENDERBIT, AMPUŁKA, PRZEJEZDNA, BARONIĄTKO, REWIA MODY, GREEN, ZWYCZAJ LUDOWY, SZLAUF, PITA, KWAZIKRYSZTAŁ, FRAZA, KRAMNICA, RDESTNICZKA, SKÓRNIK, KOLARSTWO GÓRSKIE, CHMIELOGRAB, KRONIKA TOWARZYSKA, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, IGLISZCZA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, WILKOWNIA, TŁO, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, INFORMACJA, DIARIUSZ SĄDOWY, AŻUR, TERAPIA STRUKTURALNA, PISTIA, ULOTKARZ, ZWARTOŚĆ, ILUZJONIZM, MĄŻ ZAUFANIA, KOTLINA KŁODZKA, SZARLATAN, ADAM SŁODOWY, OSŁONICE, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, RYBA AKWARIOWA, WESELNIK, ANIMATOR, HERBATKA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, STAN ŚREDNI, PORWAK, BIEG, PEDERPES, PRĘDKOŚĆ FALOWA, MOL, PARY TANECZNE, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, TELEMARK, DINUKLEOTYD, APOLOGIA, MAZUREK, PIĘTA, WAMPIR, PISMO OKÓLNE, KROKIEWKA, MODRZACZEK, WŁÓKNIAK TWARDY, DECENTRALIZACJA, LOTNICTWO, OPIEKA PALIATYWNA, DYPTAM, KĄT PÓŁPEŁNY, WIDEOFON, RZEŚKOŚĆ, RUDBEKIA, BOLERO, TOWAROZNAWSTWO, FLUID, KLESZCZ, GIMNASTYKA, ELIMINACJE, EMBLEMAT, SOLARIUM, SPÓJNICA, KASA, ODPŁYW, PŁAWA SONAROWA, PUNKT WĘZŁOWY, ORLICA, ALKOHOLAN, POCZTA PRZYCHODZĄCA, PERSYFLAŻ, BON VIVANT, BLOK, KAPUSTA, RARYTASIK, AWANS LODOWCA, CHOROBA POCAŁUNKÓW, WYROBNIK, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, TOREBKA, WEST COAST SWING, KUNINGAMIA, NAUKI PENALNE, EKSTERNISTA, GRUPA CYKLICZNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, GREKA, PORCYJKA, BOWLS, SŁOWACYSTYKA, PISCHINGER, KANGUR, ZIELE, KRUSZYNEK, ZDRADA, KANCIASTOŚĆ, BUDKA LĘGOWA, FILM KATASTROFICZNY, HALFA, KLAUZURA, REWANŻ, DIZAJNERKA, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, GALARETKA, DRYGAWICA, RÓŻA PUSTYNI, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, DRAMAT OBYCZAJOWY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, ROZWÓJ, ORGANISTA, KUZYNKA, WIDELEC, OTWORZENIE SERCA, SUTASZ, GRUSZLA, QUICKSTEP, ADEPT, DRINK-BAR, SATURACJA, MAPA DROGOWA, STAROŻYTNIK, CENA SKUPU, LUJEK, ODWIETRZNIK, IMMUNOSUPRESJA, TOR, TYLOCEFAL, SOLARKA, AUTOKEMPING, ?GASIWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.348 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZAGŁĘBIENIA, NISZY W ŚCIANIE BUDYNKU, W KTÓREJ UMIESZCZA SIĘ JAKIŚ OBIEKT, NAJCZĘŚCIEJ POSĄŻEK, RZEŹBĘ O CHARAKTERZE KULTOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZAGŁĘBIENIA, NISZY W ŚCIANIE BUDYNKU, W KTÓREJ UMIESZCZA SIĘ JAKIŚ OBIEKT, NAJCZĘŚCIEJ POSĄŻEK, RZEŹBĘ O CHARAKTERZE KULTOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EDYKUŁ rodzaj zagłębienia, niszy w ścianie budynku, w której umieszcza się jakiś obiekt, najczęściej posążek, rzeźbę o charakterze kultowym (na 6 lit.)
EDYKUŁA rodzaj zagłębienia, niszy w ścianie budynku, w której umieszcza się jakiś obiekt, najczęściej posążek, rzeźbę o charakterze kultowym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EDYKUŁ
rodzaj zagłębienia, niszy w ścianie budynku, w której umieszcza się jakiś obiekt, najczęściej posążek, rzeźbę o charakterze kultowym (na 6 lit.).
EDYKUŁA
rodzaj zagłębienia, niszy w ścianie budynku, w której umieszcza się jakiś obiekt, najczęściej posążek, rzeźbę o charakterze kultowym (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ ZAGŁĘBIENIA, NISZY W ŚCIANIE BUDYNKU, W KTÓREJ UMIESZCZA SIĘ JAKIŚ OBIEKT, NAJCZĘŚCIEJ POSĄŻEK, RZEŹBĘ O CHARAKTERZE KULTOWYM sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RODZAJ ZAGŁĘBIENIA, NISZY W ŚCIANIE BUDYNKU, W KTÓREJ UMIESZCZA SIĘ JAKIŚ OBIEKT, NAJCZĘŚCIEJ POSĄŻEK, RZEŹBĘ O CHARAKTERZE KULTOWYM. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x