JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH I NAJWCZEŚNIEJ ODKRYTYCH RODZIN JĘZYKÓW; ZALICZA SIĘ DO NIEJ KILKASET SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ JĘZYKÓW WSPÓŁCZESNYCH, UŻYWANYCH OD KILKU TYSIĘCY LAT W EUROPIE, INDIACH I POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI, W CZASACH NOWOŻYTNYCH JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA WSZYSTKIE KONTYNENTY, GŁÓWNIE ZA SPRAWĄ ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I PORTUGALSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE to:

jedna z największych i najwcześniej odkrytych rodzin języków; zalicza się do niej kilkaset spokrewnionych ze sobą języków współczesnych, używanych od kilku tysięcy lat w Europie, Indiach i południowo-zachodniej Azji, w czasach nowożytnych języki indoeuropejskie rozprzestrzeniły się na wszystkie kontynenty, głównie za sprawą angielskiego, hiszpańskiego i portugalskiego (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH I NAJWCZEŚNIEJ ODKRYTYCH RODZIN JĘZYKÓW; ZALICZA SIĘ DO NIEJ KILKASET SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ JĘZYKÓW WSPÓŁCZESNYCH, UŻYWANYCH OD KILKU TYSIĘCY LAT W EUROPIE, INDIACH I POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI, W CZASACH NOWOŻYTNYCH JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA WSZYSTKIE KONTYNENTY, GŁÓWNIE ZA SPRAWĄ ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I PORTUGALSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.997

KSIĘGOWOŚĆ, MUNDŻAK, BRAT POLSKI, EPITET, KAMIEŃ, SŁOŃ, ASIEJEW, POŻAR, ZANOKCICOWATE, OPUSZCZENIE, WSPOMNIENIE, VERTIKAL, GĄSIOR, ZABUDOWANIA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, AUTSAJDER, DROGI MOCZOWE, RYCYK, NISZA NIWALNA, DOWÓD APAGOGICZNY, ARTYSTA, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, ODPŁATA, GHATY, GLINKA PORCELANOWA, STRÓJ WIECZOROWY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, KOSA, SKRZELONOGI, WĘZEŁ DROGOWY, POJAZD ZABYTKOWY, PIEKŁO, ZBIORÓWKA, ŁATWOPALNOŚĆ, NAKIEROWANIE SIĘ, ODWIETRZNIK, STRUNA ŚCIĘGNISTA, CIĄG, NARZECZONY, ANTROPOZOONOZA, RYBY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, SLAWISTYKA, DUŃSKI, KOGNITYWIZM, CIENKA SKÓRA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, MALAJKA, ARENA, CZIROKEZ, KOBRA, BLANKI, MAGNI, KOSMOLOGIA, DRYBLING, ZESPÓŁ CAPLANA, MANDRYL, LEKARZ DOMOWY, RZYMSKI, WALECZNOŚĆ, KAPRYŚNIK, RACHUBA, NIEJEDNOLITOŚĆ, MARCHEW CZARNA, ZAKON CZYNNY, KWAS BARBITUROWY, NU METAL, SYR, TABLICA PRAWDY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, STEPNIARKA ŚREDNIA, FUTRO, DWUBÓJ KLASYCZNY, JATKA, TAIF, DOBROĆ, KERALCZYK, KRAWATKA KABLOWA, SZPARNICOWATE, NASOSZNIK TRZĘŚ, WILK Z GÓR CASCADE, PŁASKLA ŁOSIOROGA, OBSERWATOR, MACZANKA KRAKOWSKA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, BANK SPÓŁDZIELCZY, WSZECHSIŁA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, PUZZLE, POWIĄZANIE, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, KANKA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, ZAJĄCE, CIĘŻKA DUPA, JĘZYK STAROEGIPSKI, KĄTY, SYLABA OTWARTA, BRODAWKA SUTKOWA, POZNAŃ, SCYT, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, BIOGERONTOLOGIA, REGLAN, POŁABSKI, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, FTYZJOLOGIA, METRUM, OMLET NORWESKI, JEŻ EUROPEJSKI, GULBARGA, SZATANKA, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, POJAZD JEDNOŚLADOWY, SZCZOTKA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, GASIWO, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, SKALNICZEK SIWY, ALIGATOR AMERYKAŃSKI, DWUWĘGLAN SODU, GLOTTODYDAKTYKA, LOKATA DYNAMICZNA, NOCEK NATTERERA, METEORYZM, TOBOGAN, LAMUCKI, OBRAZA BOSKA, KOWALNOŚĆ, LUKI, INTERAKTYWNOŚĆ, MANELE, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PINGWINY, ŚWIERK SREBRZYSTY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, BOLA, ZROBIENIE RUCHU, PASKÓWKI, KŁAJPEDA, HUBKA, SAŁATKA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, STRZAŁA EROSA, PEDOFIL, ŚMIETANKA, VERAIKON, DEDUPLIKACJA, BOHATER NEGATYWNY, KENNEL, TRYWIALIZM, JAK, ZAJĄC, SPŁATA BALONOWA, VIBRATO, SEMITKA, PANORAMA, SUPRESJA, NORNIK ŚNIEŻNY, NABŁONEK, ODSKOK, ROK OBROTOWY, POLIPTYK, BEZPOSTACIOWOŚĆ, PRZEPOJKA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, COCKTAIL, ŁAŃCUSZEK, WICIOWCE, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, ANTIFA, ZARODZIEC OWALNY, OKRES DOSTOSOWAWCZY, PRZEDMORZE, KRZYŻÓWKA, SZPECIELOWATE, CHOCHLA, NIEŁAZEK BRUNATNY, BOLOŃCZYK, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, DEOKSYNUKLEOTYD, ORGANDYNA, IZOKWANTA, ADIANTUM KLINOWATE, GLIZA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, CYMBOSPONDYL, MIESZALNOŚĆ, SKULICE, DZIECKO ULICY, ZDZIERSTWO, METEORYT, PLANETOIDA, LINA RATUNKOWA, BETON ŻUŻLOWY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, GRZYB NIEJADALNY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, FISZA, GEODETA, PANGOLIN INDYJSKI, ALERGOLOGIA, AKTYNOWIEC, JĘZYK KUSZYCKI, FUZJA PIONOWA, ATLASKOPKOZAUR, LUSTRO, STYRON, SYBERYNA, WYŚWIETLARNIA, HISZPANKA, AFGANIEC, BRUNELLESCHI, RANA, ŚWIĄTYNIA, POLNIK ŚNIEŻNY, PRIORYTET, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, EPILEPTOLOGIA, LITEWSKI, RÓWNONOGI, LEMNID, ZASIŁEK CHOROBOWY, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PRZEŚLADOWANIE, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, NAUKA PRZYRODNICZA, PANDUR, ARYTMETYZACJA, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, BARWY WOJENNE, OBEDIENCJA, GEKON MALAJSKI, WOLTYŻER, WIRTUOZ, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, EDYL, ZŁOŻENIE PODPISU, TELEKONFERENCJA, LODOWIEC DOLINNY, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, LANITAL, ŻABA DALMATYŃSKA, NIEZRĘCZNOŚĆ, PRZECIWNIK, WIERSZ LEONIŃSKI, DRAMAT OBYCZAJOWY, COCKNEY, GÓRNICTWO WĘGLOWE, RODZINA PATCHWORKOWA, WILK TUNDROWY, KIELICH, LANGUR KSIĄŻĘCY, JĘZYK MUNDA, MIECH, AMBYSTOMA KRECIA, KANAŁ PÓŁKULISTY, BOKE, SKALA FAHRENHEITA, SUBREGION, POSKRZYP, KOSZYK, ANALIZA TRANSAKCYJNA, BARCZATKA OSINÓWKA, ROZBIEŻNOŚĆ, ZAMIANA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, ZWIĄZEK, LENIUSZEK, URZĄDZENIE RADIOWE, BAMBUSOWCE, CHOROBA CSILLAGA, LIEBERMANN, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, ROZKŁAD MAXWELLA, DZIDKA, PETREL, BINDOWNICA, PUNKT ASEKURACYJNY, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, WDROŻENIOWIEC, LOKACJA, NIERZĄDNICA, ENDOSZKIELET, OPOZYCJA, OCHRONA ZDROWIA, PARÓWKA, BOCIAN, SIATECZKA, BHATPATA, KLIENT, WSTECZNOŚĆ, SAGAN, PAŹ ŻEGLARZ, ?RYTM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.997 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH I NAJWCZEŚNIEJ ODKRYTYCH RODZIN JĘZYKÓW; ZALICZA SIĘ DO NIEJ KILKASET SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ JĘZYKÓW WSPÓŁCZESNYCH, UŻYWANYCH OD KILKU TYSIĘCY LAT W EUROPIE, INDIACH I POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI, W CZASACH NOWOŻYTNYCH JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA WSZYSTKIE KONTYNENTY, GŁÓWNIE ZA SPRAWĄ ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I PORTUGALSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH I NAJWCZEŚNIEJ ODKRYTYCH RODZIN JĘZYKÓW; ZALICZA SIĘ DO NIEJ KILKASET SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ JĘZYKÓW WSPÓŁCZESNYCH, UŻYWANYCH OD KILKU TYSIĘCY LAT W EUROPIE, INDIACH I POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI, W CZASACH NOWOŻYTNYCH JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA WSZYSTKIE KONTYNENTY, GŁÓWNIE ZA SPRAWĄ ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I PORTUGALSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE jedna z największych i najwcześniej odkrytych rodzin języków; zalicza się do niej kilkaset spokrewnionych ze sobą języków współczesnych, używanych od kilku tysięcy lat w Europie, Indiach i południowo-zachodniej Azji, w czasach nowożytnych języki indoeuropejskie rozprzestrzeniły się na wszystkie kontynenty, głównie za sprawą angielskiego, hiszpańskiego i portugalskiego (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE
jedna z największych i najwcześniej odkrytych rodzin języków; zalicza się do niej kilkaset spokrewnionych ze sobą języków współczesnych, używanych od kilku tysięcy lat w Europie, Indiach i południowo-zachodniej Azji, w czasach nowożytnych języki indoeuropejskie rozprzestrzeniły się na wszystkie kontynenty, głównie za sprawą angielskiego, hiszpańskiego i portugalskiego (na 21 lit.).

Oprócz JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH I NAJWCZEŚNIEJ ODKRYTYCH RODZIN JĘZYKÓW; ZALICZA SIĘ DO NIEJ KILKASET SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ JĘZYKÓW WSPÓŁCZESNYCH, UŻYWANYCH OD KILKU TYSIĘCY LAT W EUROPIE, INDIACH I POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI, W CZASACH NOWOŻYTNYCH JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA WSZYSTKIE KONTYNENTY, GŁÓWNIE ZA SPRAWĄ ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I PORTUGALSKIEGO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH I NAJWCZEŚNIEJ ODKRYTYCH RODZIN JĘZYKÓW; ZALICZA SIĘ DO NIEJ KILKASET SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ JĘZYKÓW WSPÓŁCZESNYCH, UŻYWANYCH OD KILKU TYSIĘCY LAT W EUROPIE, INDIACH I POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI, W CZASACH NOWOŻYTNYCH JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA WSZYSTKIE KONTYNENTY, GŁÓWNIE ZA SPRAWĄ ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I PORTUGALSKIEGO. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x