JEDNA Z TKANEK TWARDYCH ZĘBA, ZMINERALIZOWANA, O BUDOWIE PODOBNEJ DO KOŚCI ZBITEJ, POKRYWAJĄCA ZĘBINĘ KORZENIOWĄ W ZĘBACH SZKLIWOGUZKOWYCH (WTEDY KORONĘ ZĘBA POKRYWA SZKLIWO) LUB CAŁY ZĄB SZKLIWOFAŁDOWY SSAKÓW ROŚLINOŻERNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEMENT to:

jedna z tkanek twardych zęba, zmineralizowana, o budowie podobnej do kości zbitej, pokrywająca zębinę korzeniową w zębach szkliwoguzkowych (wtedy koronę zęba pokrywa szkliwo) lub cały ząb szkliwofałdowy ssaków roślinożernych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CEMENT

CEMENT to:

hydrauliczne spoiwo mineralne wykorzystywane do łączenia materiałów budowlanych (na 6 lit.)CEMENT to:

cement stomatologiczny - materiał stosowany w stomatologii jako podkład do wypełnień lub wypełnienie czasowe (na 6 lit.)CEMENT to:

spoiwo do betonu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z TKANEK TWARDYCH ZĘBA, ZMINERALIZOWANA, O BUDOWIE PODOBNEJ DO KOŚCI ZBITEJ, POKRYWAJĄCA ZĘBINĘ KORZENIOWĄ W ZĘBACH SZKLIWOGUZKOWYCH (WTEDY KORONĘ ZĘBA POKRYWA SZKLIWO) LUB CAŁY ZĄB SZKLIWOFAŁDOWY SSAKÓW ROŚLINOŻERNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.791

TRANSFER BIEŻĄCY, ADHARA, MARKIZA, PRANKO, MEZOMORFIA, KATAR SIENNY, EMBOLIZACJA, ASYNCHRONIZM, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, PRÓBKA, AKRECJA, INTERNACJONALIZM, ŚLIWKA, POSOBOROWIE, DYPTYK, CZYSTKA ETNICZNA, SULFOTLENEK, SIŁACZ, PRZENOŚNOŚĆ, SZCZEKUSZKOWATE, ŻYRAFA KENIJSKA, ALARM, MARKIZA, REŻYM, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PIERSIÓWKA, PROGRAM WYBORCZY, OBWÓD REZONANSOWY, DYSCYPLINA NAUKOWA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, GATUNEK MIESZANY, GEOFIT, JAMA, ŁOŻNIK, POTOP, ZALESZCZOTEK, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KOLEJ LINOWA, GAŁKA, CIAŁO, MARTA, SERENADA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, MASCARPONE, PLACEK, PRZERYWACZ, DYMKA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, REMULADA, ODPADY STAŁE, ZŁOTÓWKA, ZYFIOWATE, BŁONA ZEWNĘTRZNA, BECZKA PROCHU, PROFESOR ZWYCZAJNY, NIEBIOSY, KLIKOWOŚĆ, WŁÓCZYKIJ, GWAJAK, BIEG ZJAZDOWY, CAR, DYSOCJANT, PAPA, AMBRAZURA, TEST, PRZEPONA BRZUSZNA, RETROGRADACJA, ANTYKONCEPCJA, LOT, KAWA MIELONA, BALSAM KANADYJSKI, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, POLONEZ, KORONKA, KARTA WIZYTOWA, KOMIK, WŁAŚCIWOŚĆ, TUMBA, LENA, SPÓD, JĘZYK CHIŃSKI, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, IZBA CZELADNA, OKUCIE, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ZNAMIĘ, GEREZA, KRYSTIANIA, EDAM, PROWENIENCJA, PIEKŁO, CEL, SKRAJNIK, OSTRZAŁ, PUNKT WĘZŁOWY, STARA MALEŃKA, BLOCZEK, KUBEK, TAKSON MONOTYPOWY, KRATER PASOŻYTNICZY, MIECH, CZAS TERAŹNIEJSZY, FILET, POWSTRZYMANIE, SKWARKI, LALKA, KŁADKA, HEJT, METABAZA, MACICA PODWÓJNA, MIKROMACIERZ DNA, ZDENERWOWANIE, KILOGRAM, ANEGDOTA, KOMPLEMENTARIUSZ, RUMSZTYK, GOŹDZIENIEC, ROTACJA WEWNĘTRZNA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, KUŁAK, STARY MALUTKI, ŁUPEK WĘGLISTY, RYTON, PLAN MOBILIZACYJNY, KAWA BEZKOFEINOWA, POTWIERDZENIE, WOLUMEN OBROTÓW, NIEDODMA PŁUC, KARDIGAN, DACH, MACICA ŁUKOWATA, GADY SSAKOZĘBNE, INSTYTUCJA PRAWNA, KONCERN, AFERKA, CŁO WYRÓWNAWCZE, SMAROWNICA, KONGREGACJA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ODPRAWA CZASOWA, SZTUCER, HAMULEC, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KROPKA, FERMA, BIEG DYSTANSOWY, KOCZ, ZAKŁÓCENIE, MOST POWIETRZNY, CÓRKA ŚMIECIARZA, RENKLODA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, OSIEMDZIESIĄTKA, STRONNOŚĆ, KOSTKA, ODCZYNNIK, SKATING, ROZPAD, CHABANINA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, SKALA FAHRENHEITA, GIMNASTYKA MÓZGU, PIĘTNASTY, MACICA PODZIELONA, DOVE, WZGLĄD, AZOTAN, OBSADA, ODRĘTWIENIE, ANGOBA, WIDŁOROGOWATE, PRZEMYTNICTWO, OREGANO, KOŚĆ ZĘBOWA, NERW, WIZYTA DOMOWA, ZBIÓRKA, ODKRYCIE, MASKOTKA, PASIERB, NIEWYDAJNOŚĆ, GROŹBA, KRAN, ARSENIAN(III), SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, WAGA SUPERCIĘŻKA, DUPLIKA, PROTEKTORAT, UKŁAD, ETYKIETA, IGLICA, CHOROBA PLUMMERA, FIGA, KREM, FRAKCJA, SZKŁA, MACICA JEDNOROŻNA, KABLOBETON, KONFEDERACJA, ESTAKADA, NIEPOKOJENIE SIĘ, KSIĘGA, GUNDIE, IROKEZ, ŁOŻNICZY, NADAWCA PUBLICZNY, CRIOLLO, KRAJ, FAKTOR, KOGNITYWIZM, JASTRZĘBIOWE, TYTOŃ, KRYPTOFIT, KULTURA MUSTIERSKA, FASOLKA MUNG, CZAPRAK, WODOROSIARCZEK, WIELKA JEDNOSTKA, BERŻERA, BRAMA TRIUMFALNA, POLIPTYK, KOREGENT, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, ROTUŁA, LIGATURA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, OWAD, ABSYDA, DYWERSJA, HENRYK, STOŻEK PRZYBYSZOWY, POSADZKA, KOMŻA, DYDELF, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, ZĄB PRZEDTRZONOWY, PEWNIAK, SYSTEM, DIVA, GRÓDŹ, ULGA BUDOWLANA, MARSREJA, KORYFEUSZ, KARAWANA, KONWERTER, MARSZ, ZAPALENIE, PANDANOWIEC, DZIEWIĘTNASTKA, KOŻUCH, PALEOKLIMATOLOGIA, SŁUP, PRZEBARWIENIE, FIKOŁEK, STAŁOŚĆ, UJĘCIE, MORENA CZOŁOWA, MRÓWNIKI, RĄB, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, PIERSIÓWKA, WOLANT, JEDNOSTKA, GRAMOWID, APATIA, DEKLARANT, SIERŚĆ, SZCZAPA, OSTANIEC DEFLACYJNY, PARABENZOCHINON, REMONT KAPITALNY, STOPIEŃ, WSCHÓD, PANICZĄTKO, DRUK TYPOGRAFICZNY, SAMOLOT BOMBOWY, SUCHA IGŁA, BOCZEK, GICZ, DYSPOZYTYWNOŚĆ, BABINIEC, MOŁDAWSKI, MIESZACZ, GRAFOSKOP, BARYCENTRUM, ZĘBACZ, WŁADZUCHNA, EINTOPF, ESPRINGOLA, PREIMPLANTACJA, FOTORECEPTOR, REAKCJA JĄDROWA, ŚWINIOWATE, PRODUKT, PRÓBKA, SKAŁA MAGMOWA, ADAPTER, MONITORING, ?KAPOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.791 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z TKANEK TWARDYCH ZĘBA, ZMINERALIZOWANA, O BUDOWIE PODOBNEJ DO KOŚCI ZBITEJ, POKRYWAJĄCA ZĘBINĘ KORZENIOWĄ W ZĘBACH SZKLIWOGUZKOWYCH (WTEDY KORONĘ ZĘBA POKRYWA SZKLIWO) LUB CAŁY ZĄB SZKLIWOFAŁDOWY SSAKÓW ROŚLINOŻERNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z TKANEK TWARDYCH ZĘBA, ZMINERALIZOWANA, O BUDOWIE PODOBNEJ DO KOŚCI ZBITEJ, POKRYWAJĄCA ZĘBINĘ KORZENIOWĄ W ZĘBACH SZKLIWOGUZKOWYCH (WTEDY KORONĘ ZĘBA POKRYWA SZKLIWO) LUB CAŁY ZĄB SZKLIWOFAŁDOWY SSAKÓW ROŚLINOŻERNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEMENT jedna z tkanek twardych zęba, zmineralizowana, o budowie podobnej do kości zbitej, pokrywająca zębinę korzeniową w zębach szkliwoguzkowych (wtedy koronę zęba pokrywa szkliwo) lub cały ząb szkliwofałdowy ssaków roślinożernych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEMENT
jedna z tkanek twardych zęba, zmineralizowana, o budowie podobnej do kości zbitej, pokrywająca zębinę korzeniową w zębach szkliwoguzkowych (wtedy koronę zęba pokrywa szkliwo) lub cały ząb szkliwofałdowy ssaków roślinożernych (na 6 lit.).

Oprócz JEDNA Z TKANEK TWARDYCH ZĘBA, ZMINERALIZOWANA, O BUDOWIE PODOBNEJ DO KOŚCI ZBITEJ, POKRYWAJĄCA ZĘBINĘ KORZENIOWĄ W ZĘBACH SZKLIWOGUZKOWYCH (WTEDY KORONĘ ZĘBA POKRYWA SZKLIWO) LUB CAŁY ZĄB SZKLIWOFAŁDOWY SSAKÓW ROŚLINOŻERNYCH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - JEDNA Z TKANEK TWARDYCH ZĘBA, ZMINERALIZOWANA, O BUDOWIE PODOBNEJ DO KOŚCI ZBITEJ, POKRYWAJĄCA ZĘBINĘ KORZENIOWĄ W ZĘBACH SZKLIWOGUZKOWYCH (WTEDY KORONĘ ZĘBA POKRYWA SZKLIWO) LUB CAŁY ZĄB SZKLIWOFAŁDOWY SSAKÓW ROŚLINOŻERNYCH. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast