NAJMNIEJSZA WZGLĘDNIE SAMODZIELNA ZNACZENIOWO JEDNOSTKA JĘZYKA, KTÓREJ NIE DA SIĘ PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI O WŁASNYM ZNACZENIU, NP. WYRAZ LUB ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA LEKSYKALNA to:

najmniejsza względnie samodzielna znaczeniowo jednostka języka, której nie da się podzielić na mniejsze jednostki o własnym znaczeniu, np. wyraz lub związek frazeologiczny (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJMNIEJSZA WZGLĘDNIE SAMODZIELNA ZNACZENIOWO JEDNOSTKA JĘZYKA, KTÓREJ NIE DA SIĘ PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI O WŁASNYM ZNACZENIU, NP. WYRAZ LUB ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.485

CORONET, SOBACZE ŻYCIE, STANDING FINANSOWY, ENGAGEMENT, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, PRZEDMURZE, OFLAG, KOMISJA, ARYTMETYKA MODULARNA, PARAWANING, RUCH RELIGIJNY, WIELKORUSKI, PORA, KLERK, SIEĆ, PASTERSKOŚĆ, NAWA GŁÓWNA, WYWOŁYWACZ, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KENOZOIK, TEKS, DEOKSYNUKLEOTYD, WLAN, SKAJLAJT, ZATYKANIE USZU, PAWICOWATE, DYKTATOR, BANK DOMICYLOWY, STAN NIETRZEŹWOŚCI, DZIÓB, KOKTAJL KRABOWY, SIAD, AUGMENTATIVUM, OBIEG OKRĘŻNY, DELIBERACJA, BĄK, BOTULIZM PRZYRANNY, PRZEDSZKOLE, NANSUK, PLOTER TNĄCY, PODOLOGIA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, ZĘBNICA, TYGIELEK, BIBLIOTEKA RUCHOMA, BOASZKOWATE, ATOL, SZNUR, DIABELSKOŚĆ, KUSZTYCZEK, FULAR, LATARNIA MORSKA, DOKUMENTARYZM, NIESUBORDYNACJA, AGRESOR, INTENCJONALIZM, PINYIN, JĘZYK ŻYWY, GACEK WIELKOUCH, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, PUKNIĘCIE, HYDROFON, KONSERWA, POWŁOCZKA, KWAS ASPARAGINOWY, GRUCZOŁ DOKREWNY, BŁĘDNY OGNIK, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, BIEGUN POTYLICZNY, MOBILE, ZŁODZIEJKA, DEGENERACJA, GAWĘDA SARMACKA, ZASADA PODCZEPIENIA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, IMPRESYWNOŚĆ, NIEWYCZERPALNOŚĆ, SERWITUT, BŁONICA GARDŁA, AKALKULIA, CEBER, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, DYSZKANCIK, OKRES NIESKŁADKOWY, FEJHOA, WIERTNIK, FUNKCJA CELOWA, KSIĄŻKOWOŚĆ, OPRAWKA, STOŻEK, CZARNA LISTA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, DWÓJKA, DODATEK MIESZKANIOWY, ADAPTER, MUŁ, ZAKŁADKA, IGLICA, SPRAWNOŚĆ, PLANKTON, HUNTER, KARBOL, GOLARZ, JEGO WYSOKOŚĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, ENDOSZKIELET, KITAJKA, CZOŁO, POLEWKA, DASZEK, MINIMALISTA, STANICA, KOSZULKA WODNA, BYDLĘ, KWAS ORTOFOSFOROWY, SNOBISTYCZNOŚĆ, DŻUL, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, GAL, OBIEKT MOSTOWY, PIONEK, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, RADA, PALEOPATOLOGIA, FIŃSKI, NATURYZM, LAWINA DESKOWA, BLENDA, ROZGRZEWACZ, FRAMUGA, PIEGUS, BŁYSK, SCHABOWY, PRODROM, LICZBA PRZESTĘPNA, WYŁĄCZNIK, WYSTAWIENNIK, FENETYKA, DZWONNICA, ŁUK, RURALISTYKA, ANTYFONA, VIP, LEMIESZ, ZBROJA ŁUSKOWA, POŁĄCZENIE, NABRZEŻE, CYKL MIESIĘCZNY, SŁAWIANKA, FALA, WILK, SEGMENT, KIJ, STÓŁ GIMNASTYCZNY, DRABKA, STYL, ŁOWIECTWO, SIEKANKA, BIDET, SIOSTRZYCZKA, BRYLE, GWIAZDA WIELOKROTNA, ANTYCYPACJA, ZASIŁEK CHOROBOWY, MAKROREGION, RAMKA, WYRÓB MEDYCZNY, TEOGONIA, INWOLUCJA, SESJA POPULARNONAUKOWA, KONSUMENT, URUK-HAI, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, DRYBLING, KRZYWA, DWURÓG, NAJEZDNIK, DERMOKOSMETYK, APELACJA, HORMON STEROIDOWY, OBEJMA, MIECZ DWURĘCZNY, ZBIEŻNOŚĆ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, UNCJA, PUDEŁKO, KOŁNIERZ, ESCUDO, ADIUWANT, OBSZAR NIEOGRANICZONY, PIĘKNOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KWADRANT, AGAT MSZYSTY, WERSET, CYGAŃSKI, MUFLA, ROPOMACICZE, DZBANECZNIK, MOC WYTWÓRCZA, UKŁAD URBANISTYCZNY, BARWA, MIKROFON CEWKOWY, OBIECANKI CACANKI, NIEWOLA EGIPSKA, RZYGI, IMIĘ, BAGATELA, PORZĄDEK DORYCKI, PARZYSTOŚĆ, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, MIANO, MECHANIKA TEORETYCZNA, DOMINATOR, KOIMEK BEZŁODYGOWY, DRUT, ZATRACENIE, KLAKA, RUCH KRZYWOLINIOWY, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, KRIOKOMORA, BUTADIEN, BAWOLE OKO, FAWELA, ZIELSKO, KARKAS, NIEWIADOMA, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, NACZYNIE, PYTANIE, MIESZEK, PACHOLĘ, PINGWIN PAPUA, ETER ETYLOWY, ROŚLINY NASIENNE, MOSTEK, EKRAN, TWIERDZENIE CEVY, MICHAŁEK, WĘDROWNOŚĆ, PIANKA, ZAKUTY ŁEB, ŁUSKOSKÓRNE, NAWÓZ MINERALNY, MSZA, POZYCJA, MORA, BIAŁY TRĄD, MIRIAMETR, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, MARTWA LITERA, DENIER, MILICJA, MYŚLICIEL, MACIERZ ZEROWA, KREDKA OŁÓWKOWA, MAPA SZTABOWA, KOSZULA DEJANIRY, MAZUT, ROPUCHA WODNA, ESKONTO, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, KOLORYSTYKA, ZWIĄZEK SPORTOWY, POWSZECHNOŚĆ, BIOGEOGRAFIA, BŁYSTKA OBROTOWA, NOM, ŻEGLUGA PROMOWA, SKRZYPY, PIERWOTEK, ADSORBAT, PARTNER, KLASA, OUTSIDER, SADOWNICTWO, KOK, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, EOZYNOFIL, ŹRÓDŁO, SZTAFAŻ, WÓDKA GATUNKOWA, PANICZĄTKO, SYMULACJONIZM, LUDWIK, PRACOWNIK LEŚNY, POJAWIENIE SIĘ, HEBAN, ASTRONOM, WYSPA WULKANICZNA, JEŻ MORSKI, ZGORZELINA, TELENOWELA DOKUMENTALNA, KSIĘŻNICZKA, PIGWA POSPOLITA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, FRONT STACJONARNY, ?REGION STREFOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJMNIEJSZA WZGLĘDNIE SAMODZIELNA ZNACZENIOWO JEDNOSTKA JĘZYKA, KTÓREJ NIE DA SIĘ PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI O WŁASNYM ZNACZENIU, NP. WYRAZ LUB ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJMNIEJSZA WZGLĘDNIE SAMODZIELNA ZNACZENIOWO JEDNOSTKA JĘZYKA, KTÓREJ NIE DA SIĘ PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI O WŁASNYM ZNACZENIU, NP. WYRAZ LUB ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA LEKSYKALNA najmniejsza względnie samodzielna znaczeniowo jednostka języka, której nie da się podzielić na mniejsze jednostki o własnym znaczeniu, np. wyraz lub związek frazeologiczny (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA LEKSYKALNA
najmniejsza względnie samodzielna znaczeniowo jednostka języka, której nie da się podzielić na mniejsze jednostki o własnym znaczeniu, np. wyraz lub związek frazeologiczny (na 19 lit.).

Oprócz NAJMNIEJSZA WZGLĘDNIE SAMODZIELNA ZNACZENIOWO JEDNOSTKA JĘZYKA, KTÓREJ NIE DA SIĘ PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI O WŁASNYM ZNACZENIU, NP. WYRAZ LUB ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - NAJMNIEJSZA WZGLĘDNIE SAMODZIELNA ZNACZENIOWO JEDNOSTKA JĘZYKA, KTÓREJ NIE DA SIĘ PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI O WŁASNYM ZNACZENIU, NP. WYRAZ LUB ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast