DOKUMENT LUB KSIĄŻKA O BARDZO WIELKIEJ WADZE LUB ZNACZENIU, UŻYWANY DO WAŻNYCH CELÓW LUB EDYTOWANY W BARDZO DONIOSŁYCH MOMENTACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSIĘGA to:

dokument lub książka o bardzo wielkiej wadze lub znaczeniu, używany do ważnych celów lub edytowany w bardzo doniosłych momentach (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KSIĘGA

KSIĘGA to:

duża lub ciężka książka (na 6 lit.)KSIĘGA to:

dokument urzędowy w postaci księgi, obszernego, uzupełnianego rejestru (na 6 lit.)KSIĘGA to:

fragment większej całości literackiej, rozdział jakiegoś dzieła (na 6 lit.)KSIĘGA to:

ostatni z trzech przedżołądków krowy (na 6 lit.)KSIĘGA to:

ostatni z trzech przedżołądków przeżuwaczy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT LUB KSIĄŻKA O BARDZO WIELKIEJ WADZE LUB ZNACZENIU, UŻYWANY DO WAŻNYCH CELÓW LUB EDYTOWANY W BARDZO DONIOSŁYCH MOMENTACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.431

MAZER, ATRAPA, PODSTAWA, MEDIALNOŚĆ, SSANIE, KOMAT, SQUATTER, DZIEDZICZNOŚĆ, GALAKTOLIPID, JEDNOSTKA ALOKACJI, SZORY, AKCENT, KONGIJSKI, BRZĘKACZ, WYŻ, SZACHY TRZYOSOBOWE, ATUT, CEMBROWINA, ULOTKA, ZAKUTY ŁEB, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, MARUDA, ANATOMIA, FRASZKA, GŁUPKOWATOŚĆ, MATNIA, ZWYROL, PAZUR, TARCZA, NOCEK WĄSATEK, KOSZYKÓWKA ULICZNA, PAPUGA, EUTEKTYKA, GADATLIWOŚĆ, ŚREDNIA WAŻONA, TECZKA, NOWOUJGURSKI, NAPĘD, GARMAŻERIA, POUSSIN, PRZYBYTEK, BAJADERKA, KNOT, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, EGZORCYZM, MANEŻ, PĘCHERZ, MUŚLIN, ŁOTEWSKOŚĆ, DAMAST SKUWANY, EKWILIBRYSTYKA, DANIE KOSZA, CZEP, BOCZNIK, PŁETWA STEROWA, KURS, KORSARZ, PODUSZKA, RAMA, WĄTEK, PIĄTA WODA PO KISIELU, SZYNKA, FUNT-SIŁA, MRÓWKA FARAONA, LEWICOWOŚĆ, PRZECINEK, PĘTO, DELIKT KONSTYTUCYJNY, D, JERZY, ROLETKA, PYSZCZEK, PAS, SIŁA, FINISZ, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, RÓŻANKA, BENTAL, WIDŁOGONKA SIWICA, LIPA, WĘZEŁ, SIDARA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, MIELIZNA, KOSTKA, SONG, ARABICA, KONCENTRAT, SERIA, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, KARTA TYTUŁOWA, JAŁOWIEC POSPOLITY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PASSEPIED, TRYMOWANIE, PRZEPRÓCH, NOTOWANIA, PRZEKUPSTWO, APARTAMENT, BURDA, JĘZYK PORTUGALSKI, WYDZIELINA ORGANIZMU, PREZENT, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PIELGRZYM, PLOMBA, WRODZONY BRAK NOSA, SYMETRIA FIGURY, LIAZA, CZERWIEC, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, MAIŻ, GŁOSKA NOSOWA, REKOLEKCJE, AGRAFA, TROMPA, SYLWETA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, FALKA, CEWNIK, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ŁAWA, CIĄGACZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CYGANKA, OBRÓT PIERWOTNY, NAZWA PATRONIMICZNA, MONOPARTYJNOŚĆ, ZAPRZĄG, ZARZEWIE, RUSEK, FAWOREK, PRACOWNIK FIZYCZNY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, KROKIET, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, PRĄTNIKI, SYSTEM SYMBOLICZNY, KOMORA WULKANICZNA, UWIEŃCZENIE, ŁBISKO, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, RĘKAWICA, JEZIORO POLODOWCOWE, KEYBORD, ZIELONE PŁUCA, PELAGRA, ITALIAŃSKI, KARZEŁEK, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ERPEG, FILTR, MERZYK OBRZEŻONY, ZUPA NA GWOŹDZIU, DZIABKA, SIOSTRZYCZKA, SZKRAB, CYTADELA, ORZECH, OBRONA, NARODZINY, TBV, POJEDYNEK, ZAKOPCENIE, DZBANEK, FRATER, LAKSACJA, LENIUSZEK, HEL, POLETKO DOŚWIADCZALNE, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, UPADEK, SKAJLAJT, CZTERDZIESTKA, WARSZTAT, FASOLKA PO BRETOŃSKU, WYROCZNIA, ABCHASKI, APRETUROWANIE, FUNGICYD, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, KREACJA, DOPING, ERUDYTA, ODPRAWA POŚMIERTNA, KOSÓWKA, KABAT, KACENJAMER, REGUŁA ALLENA, KOŃ WIACKI, STRACH BIERNY, STYLON, OBAWA, FLANELA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, GOŹDZIK, NAROST, AGRESJA INSTRUMENTALNA, CHOINKA, BEZLIST, WŁOSY WENUS, PRACE KONSERWACYJNE, KLASER, TIPI, BONCZ-BRUJEWICZ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PREPARAT CHEMICZNY, JĘZYK LODOWCOWY, WYZNANIE, SZTUCER, GYROS, DATOWNIK, ZDANIE, CHEKKER, LICYTACJA, ŻYWE SREBERKO, PRYMUS, ZAWAŁ BLADY, NIEOKRZESANIEC, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, SYMPATYKOMIMETYK, STOWARZYSZONY, TORNADO, SERECZNIK, ANSAMBL, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, AKROBATYKA SPORTOWA, WSZYSTKOŻERCA, PERŁOWIEC, WELUR, STERYLNOŚĆ, JAZ, GENERACJA ROZPROSZONA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KARA ŁĄCZNA, SZCZOTECZKA, DERESZOWATY, DINAR, ZMORA, ADHD, ANGINA MONOCYTOWA, LIST, GADZINA, BRZYDAL, ROZSZCZEP WARGI, ELITARNOŚĆ, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, BIBLIOTEKA, REDINGOTE, MASKA, ZASADA PODCZEPIENIA, DYSKRETKA, NIETOPERZ, ANEMOSTAT, ZRANIENIE, ŁUPEK BENTONITOWY, KOŃ DOMOWY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, GIGAPOZYTYW, DOBYTEK, NIEWOLNIK, DOKTOREK, TWÓR, UNIA PERSONALNA, KRATER PASOŻYTNICZY, SUPERKOMBINACJA, HUBA PÓŁNOCNA, PARAPECIK, BASZŁYK, POWINOWACTWO, KIERAT, ZGINIĘCIE, WYŻERACZ, CIAPATY, SPOJRZENIE, DUBELTÓWKA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, AFISZOWANIE SIĘ, LÓD MARTWY, AKCJA, PŁYWACZEK, KUBEŁ, SZARPIE, PASTRANA, CERATA, CEREMONIA, OSPAŁOŚĆ, ŁAŃCUCH, PREFORMACJA, KACZUGA INDYJSKA, DUCH, TAUKA, UŁAMEK PIĘTROWY, SELSKIN, KUŁAK, STYL ARCHITEKTONICZNY, SYROP ZŁOCISTY, SZLAMIEC, ?ZWIERCIADŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.431 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT LUB KSIĄŻKA O BARDZO WIELKIEJ WADZE LUB ZNACZENIU, UŻYWANY DO WAŻNYCH CELÓW LUB EDYTOWANY W BARDZO DONIOSŁYCH MOMENTACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT LUB KSIĄŻKA O BARDZO WIELKIEJ WADZE LUB ZNACZENIU, UŻYWANY DO WAŻNYCH CELÓW LUB EDYTOWANY W BARDZO DONIOSŁYCH MOMENTACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSIĘGA dokument lub książka o bardzo wielkiej wadze lub znaczeniu, używany do ważnych celów lub edytowany w bardzo doniosłych momentach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSIĘGA
dokument lub książka o bardzo wielkiej wadze lub znaczeniu, używany do ważnych celów lub edytowany w bardzo doniosłych momentach (na 6 lit.).

Oprócz DOKUMENT LUB KSIĄŻKA O BARDZO WIELKIEJ WADZE LUB ZNACZENIU, UŻYWANY DO WAŻNYCH CELÓW LUB EDYTOWANY W BARDZO DONIOSŁYCH MOMENTACH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - DOKUMENT LUB KSIĄŻKA O BARDZO WIELKIEJ WADZE LUB ZNACZENIU, UŻYWANY DO WAŻNYCH CELÓW LUB EDYTOWANY W BARDZO DONIOSŁYCH MOMENTACH. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x