WOJENNY LUB PIRACKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRĘT to:

wojenny lub piracki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKRĘT

OKRĘT to:

zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych - marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych (na 5 lit.)OKRĘT to:

duży statek wodny, także o przeznaczeniu cywilnym (na 5 lit.)OKRĘT to:

jednostka pływająca przeznaczona do walki na morzu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WOJENNY LUB PIRACKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.320

TARAN, ZAŚPIEW, SKŁADAK, SLUP WOJENNY, WYGASZACZ, ŁAPA, NIEMIEC, MEZOTERAPIA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, POMOC, KIWI, RINFORZANDO, KRĘGOWIEC, ABSOLUT, KAZBA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, FETYSZYZM, ZMARSZCZKA, PIERŚCIEŃ, STROPNICA, PODRZUT, CIECZ WYCZERPANA, SZEBEKA, EDAM, KOSKINOMANCJA, ROZBIERANKA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, BOLA, PRZEWOŹNIK, KOLORYSTYKA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, CYRK, NADŻERKA, ZARAZA, WERYFIKACJA, OBRONA, OBROŻA, MARKIZETA, STROICZKOWE, KASATA, NORWESKI, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, GARDEROBA, DULKA, KROPKOWANIE, OSIEMDZIESIĄTKA, POTENCJAŁ, BIAŁORUSKI, OWCE, CYBERPANK, PIKADA, KOMA, MROZEK, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, TANGO, WENTYL, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, CHOINKOWOŚĆ, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, MAŁPOLUD, DUROMER, MINIATURA, PODWODA, KOOPERANT, PRZYRZĄD, SZUKACZ, MATRYLINEARNOŚĆ, BŁOTNIAK, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, RZEZAK, DRENAŻ LIMFATYCZNY, SZKANDELA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, WIEŻA ARTYLERYJSKA, KASZTANEK, PASIERB, DRĄG, OGRANICZENIE WIEKOWE, UCHO, DRUK ULOTNY, GOLONKA, BRUDAS, BRYGANTYNA, FLACHA, JASTRZĄB, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, SUCHOKLATES, JEGO WYSOKOŚĆ, TABUIZACJA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, AFISZ, URSZULA, MAKRAMA, GANC EGAL, WSPÓŁKATEDRA, PIEPRZ ZIELONY, ILUZJA PIENIĄDZA, RUCH IZOSTATYCZNY, KONSULTANT, INSTYTUCJA PROCESOWA, DZIEWIĘTNASTKA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, AHISTORYZM, DRAMAT WOJENNY, BURDA, HRABINI, OSTRY DYŻUR, LEGENDA, RAMKA, OPĘTANIE, POCHODNIK, HAMULEC, RYBA UKWIAŁOWA, ZWORKA, OPONENT, MINERAŁ, SKALA, PŁATNIK, DOZOROWIEC, CEBULARZ, ROZTWÓR WZORCOWY, ZAJAD, ŻYDOSTWO, REHABILITACJA, KLINIKA ODWYKOWA, EMBRION, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, SEKSIZM, POJEDYNKA, KRÓCIEC, PIĄTA WODA PO KISIELU, HANGAR, ELANA, PIELGRZYM, KATAFALK, BODZIEC, MANGANIAN, PRZESMYK, EKLER, KUPNO, DUCHOWY OJCIEC, BADANIA, DYSPEPSJA, PROMIEŃ, ŁASKAWCA, MOSTEK, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, WARIACJA, RYM NIEPEŁNY, DYSCYPLINA NAUKOWA, NOWA KLASYCZNA, ZACHŁYST, DYSONANS, DEZERCJA, METODA DELFICKA, SELEKCJA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SUSZ, SOŁTYSOSTWO, KONDOTIER, TEOLOGIA NEGATYWNA, MAZER, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, WIECZNE PIÓRO, GORSET, TRÓJKĄT BERMUDZKI, PODGŁÓWEK, NIEZDARSTWO, ZGŁAD, SYGNAŁ, BROKATELA, PŁOZA, GAMA, UKRAIŃSKOŚĆ, ATONIA, ANALIZA WARIANCJI, DEPUTAT WĘGLOWY, GNIAZDO, KANALIZACJA KABLOWA, DESEREK, PANEGIRYSTA, ZAKUP, PLANTACJA, ZSZYWARKA, NIEMIASZEK, PODWIĘŹ, CYTADELA, HIPSOMETRIA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, SZCZEPONOGI, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, SUBDOMENA, GĄBKA, SAKWA, FINAŁ, KONFESJA, SCENKA RODZAJOWA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, WADA, RÓŻA SKALNA, KIŚĆ, KIEROWNICTWO, ZATRUDNIENIE, SZNIKA, HEJNAŁ, PISZCZAŁKA, SALA, TORPEDA, KRĄGŁOŚĆ, ZŁOTA RENETA, BIOCHEMIA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, FERMAN, HORMON, MASZYNA DO PISANIA, FASOLA, GÓRKA, KARTA WIZYTOWA, LISTA TRANSFEROWA, VASARELY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GARNITUR, FARMERKI, HAMULEC, BAŻANT, PRZECIWNIK, WOLUMEN OBROTÓW, CHIRURGIA ESTETYCZNA, LINIA DEMARKACYJNA, ARSYNA, RÓŻE, RAMPA, BOCZNOTRZONOWIEC, DYWDYK, LUFKA, KOSZARKA, SCIENCE FICTION, KALIKO, BADACZ POLARNY, RAMIENICOWE, KULTURA STARTEROWA, KIERKI, STECZKA, CZŁON OKREŚLANY, LITERATKA, SIEDMIOMILOWE BUTY, ROZWÓJ ZARODKOWY, PRÓBNIK, KUR, BAGGALA, OŚLE UCHO, TEMNODONTOZAUR, GALAKTOLIPID, MEDIANTA, RELIKWIA, TABLICA, UKŁAD ADAPTACYJNY, PAROKSYTON, KORD, PLEKTRON, WACŁAW, PERŁOWIEC, BOMBERKA, SZLAM, WYRAŻENIE, SKALAR, WĘGIER, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, BEZIDEOWOŚĆ, REDUTA, CENA ADMINISTRACYJNA, DZIEŁO SZTUKI, TUNBERGIA, KUŹNICA, POPRAWKA, IRENA, WKŁADKA, RICHELIEU, PŁUŻEK, FOTOALBUM, KROPKA, TRIFORIUM, ROTOR, GAJA, PSEUDOPAŁANKOWATE, ODWAGA, AKROBACJA, KIEROWNIK BUDOWY, ATRYBUCJA, ROSTBEF, MER, GITARA, PORÓD RODZINNY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, POLSKI, ?ADIDAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WOJENNY LUB PIRACKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WOJENNY LUB PIRACKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRĘT wojenny lub piracki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRĘT
wojenny lub piracki (na 5 lit.).

Oprócz WOJENNY LUB PIRACKI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - WOJENNY LUB PIRACKI. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast