COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 11 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDENASTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 11 (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEDENASTKA

JEDENASTKA to:

rzut karny w piłce nożnej; wykonuje się go z odległości 11 m od bramki (na 10 lit.)JEDENASTKA to:

liczba 11, numer 11 (na 10 lit.)JEDENASTKA to:

całość, która składa się z jedenastu elementów (na 10 lit.)JEDENASTKA to:

drużyna piłki nożnej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 11". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.487

NIESYMPATYCZNOŚĆ, POCHWIAK OKAZAŁY, OSAD DELUWIALNY, ODSKOK, RESPIRATOR, MROK, DNO, WNIEBOWZIĘCIE, AJENCJA, SEMESTR LETNI, WSPÓŁKRÓL, NIEMOŻLIWOŚĆ, PROTEST SONG, NOMINAŁ, LASONOGI, ZNAK, KAPUŚCIANY ŁEB, FRATER, OBRZEŻA, NIETZSCHEANISTA, DRAJREP, FUNKCJA, WRÓG, WSPÓŁLAUREAT, DYMARKA, ROZŁUPKA, PAS, NIEUCHRONNOŚĆ, OKRĘT ARTYLERYJSKI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ŁEBEK, ESCALIVADA, SKANER BĘBNOWY, PATYCZAK, HANDEL ZAGRANICZNY, BĘBEN, BROKAT, BOHATER, SZORSTKOŚĆ, JĘZYK URZĘDOWY, LEBERWURST, CZOŁÓWKA, ŚLIWA, TRANSFORMATORNIA, FORMAT, ŚLIWA WĘGIERKA, PLACUSZEK, POZYCJA, KLATKA, GRATIS, ODSTRZAŁ, MOŁDAWSKI, EGZONUKLEAZA, PAKIET POMOCOWY, SYNTEZA, AGREGAT KRYSTALICZNY, DYSTRYKT, DESZCZOWOŚĆ, SPRZECIW, NIEWRAŻLIWOŚĆ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, WRĘGA, PODUSZKA POWIETRZNA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PANŚWINIZM, FAKTOR, BUZIA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, WĄTPLIWOŚĆ, EKRAN, NOŚNIK, SYGNAŁ, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, SEKRECJA, DRAMATOPISARSTWO, OBIEKTYWNOŚĆ, JEZIORO ZAPADLISKOWE, BUTELKA, WIDZIADŁO, ZBŁĄKANA OWCA, ABOLICJONISTA, PIERZASTOŚĆ, PULPA, KOPCIUCH, BIRET, DONOSICIEL, ŚWINIA, STOPIEŃ, UDRĘCZENIE, LAMPA, ZAGOŃCZYK, OLEJEK HASZYSZOWY, WAFEL, PREPOTENCJA, PIĄTKA, PĘDZLIK, AKCJA IMIENNA, POPRAWIACZ, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, WIELOKĄT, POTRÓJNOŚĆ, OGNIWO SREBROWE, SPLOT, SŁUGA BOŻA, ŁAŃCUSZEK, ZAWORA, KREOLKA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, REPETYCYJNOŚĆ, KACZKA, PIEGUSEK, GOŹDZIK, OTWÓR WYLOTOWY, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ROZPUSZCZALNIK, DZIEWIĘTNASTKA, TYMBALIK, BYSTROŚĆ, ARTYKUŁ, GAMA, WASĄG, RYBAŁT, OSTRUŻYNY, KRWIOBIEG, WAGON TAROWY, HASŁO, PUSZKA, SCENKA RODZAJOWA, KĘPA, NORMIK, NATARCZYWOŚĆ, CHWALCA, DIATRYBA, KONSENSUALNOŚĆ, DOM, EPOSOWOŚĆ, ZOOFAG, OMŁOT, FRUSTRACJA, SZATRA, GOL, DERYWACJA ALTERNACYJNA, KLIMAKS, ZNAK LICZBY, POTRZEBA, KONTRAPUNKT, TYTUŁ, ANNA, KOCIOŁ WIROWY, KISZKA WĄTROBIANA, MOSKALIK, CHIŃSZCZYZNA, DETENCJA, LEKARZ, RADIOODTWARZACZ, ŚWIECA, STYLOWOŚĆ, RYTOWNIK, TRAWERS, AMONIACZEK, ZAMSZ, APRETUROWANIE, DYSKRECJONALNOŚĆ, ATRAMENT SYMPATYCZNY, RZECZOWNIK POSPOLITY, KRYSTALIZACJA, WELON, KALANDER, WILK, RAMA, ODROŚL, PAJACYK, TRAMONTANA, ANTYUTLENIACZ, OPOZYCJA, NIEOBROTNOŚĆ, KARBIDEK, ŚWIADCZENIE, HAPTOBENTOS, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, KLERK, POLSKOŚĆ, NAWIETRZAK, MINIATURA, NALEGANIE, PLANETA SKALISTA, NAJDROŻSZY, ŁAMACZ BLOKADY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, CZUB, PRZYGOTOWANIE, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, ROZETKA, ZNAKI, NALEGANIE, ŚMIECH NA SALI, MIECZ, PIĘTRO, SIŁA NOŚNA, GUFFA, POPULARNOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWANIE, ACHTERPIK, BURŁAK, REZYGNACJA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, WYDAJNOŚĆ, AGROGAZ, MASZYNA TŁOKOWA, DUCH, POLAK, MATERIAŁ, ZWYROL, DESNOYER, KASZTEL, GOMÓŁKA, PUNKT SPUSTOWY, UGRUPOWANIE, PŁASKOZIEMIEC, PRODUCENT, ZNAK MUZYCZNY, SAMOISTNOŚĆ, LIBELLA, ZAKON MNISZY, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, SUKMANA, PODBIERACZ, ROZUMIENIE, FELERNOŚĆ, CZARNY RYNEK, OKRZOS, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, SKRZYDŁA, ALKOWA, RUNO, BERLACZ, KOLEKTOR, ANEGDOTA, GÓWNO, WOKABULARZ, NAKRYCIE, KOMPLET, ŹRÓDŁO TERMALNE, NET, POŁYSK, RESKRYPT, TOINA, AFERKA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, PARA MINIMALNA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, KUSTOSZ, ZAWÓD, DOBYTEK, SKRZYDŁO, DEBEŚCIAK, SEMAFOR, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, RĘKAW, WYTWÓRNIA, CIĘGNIK, CHOROBA, URZĄDZENIE RADIOWE, ZACHŁYST, PRÓBKA, UDAWACZ, STACJA, BEZLITOSNOŚĆ, BEZIDEOWOŚĆ, WIDEOMANIAK, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, KASKADER, PAPIEREK LAKMUSOWY, APSYDA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, NIENAGANNOŚĆ, STARA GWARDIA, SONIFIKACJA, PIERWSZA POMOC, USTANOWICIEL, GAZ SPALINOWY, MARKGRAF, ARTERIA, MLEKO, WYROŚL, KAND, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, BRZĘKACZ, GALARETA, KUCHCIK, AGENCJA, ZAMIENNIK, EGZEKUTYWA, BEZIDEOWOŚĆ, BŁYSK, BAZA ODSETKOWA, ?PORT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 11 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 11
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDENASTKA coś lub ktoś oznaczone numerem 11 (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDENASTKA
coś lub ktoś oznaczone numerem 11 (na 10 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 11 sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 11. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast