Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: URZĄDZENIE DO TRANSPORTOWANIA CIECZY Z POZIOMU WYŻSZEGO NA NIŻSZY LUB ODWROTNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYFON to:

urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYFON

SYFON to:

grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

zamknięcie wodne instalacji kanalizacyjnej w postaci rury wygiętej w kształtS, które ma zapobiegać dostawaniu się wyziewów w toalety do pomieszczeń (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresową wodą aż po strop jaskini (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.)SYFON to:

rurkowate przedłużenie wrzeciona i abapikalnej (położonej daleko od szczytu muszli) części wargi zewnętrznej ujścia dla osłonięcia syfonu oddechowego (na 5 lit.)SYFON to:

zawartość syfonu, grubościennej butli do napojów gazowanych, posiadającej urządzenie zamykające, po otwarciu którego ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek kanału służący do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak koryta rzeczne, niecki czy kolidujące z trasą kanału podziemne obiekty, poprowadzony pod tego typu przeszkodami (na 5 lit.)SYFON to:

naczynie-butla do wytwarzania napojów gazowych (na 5 lit.)SYFON to:

specjalna butelka do napojów gazowanych zaopatrzona w urządzenie, po którego uruchomieniu płyn wydostaje się z butelki pod ciśnieniem gazu (na 5 lit.)SYFON to:

odpowiednio wygięty odcinek rurociągu ułożony pod dnem rzeki, kanału itp (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE DO TRANSPORTOWANIA CIECZY Z POZIOMU WYŻSZEGO NA NIŻSZY LUB ODWROTNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.537

LIRNIK, KASZA JAGLANA, CEL, SZTAFAŻ, WIELOPIĘTROWIEC, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, NIEGOTOWOŚĆ, LAWA PODUSZKOWA, RYBAŁT, DONOR, ARALIA, PODPORA, RAJDER, NIEMIEC, BACKGROUND, ADRES KORESPONDENCYJNY, MUZYK, ZESPÓŁ, PHISHING, PANGSZURA INDYJSKA, VADEMECUM, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, CZAS PÓŁTRWANIA, TARNOWIANKA, KEYBORD, JASZCZURECZKA, DOKŁADNOŚĆ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, USTRÓJ, STACZ, PLUDRY, KWATERODAWCA, CUKIER, ŁOPATACZ, ODWROTNOŚĆ, ALLEGRO, ROŚLINA OZDOBNA, SZWALNIA, IKEBANA, ABNEGATKA, WIBRATO, ANGLOFOBIA, PIANOLA, KORPUS, WĄŻ, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, ROZKRUSZ, ODSYSACZ, NIEDOTYKALNOŚĆ, AKCJONARIUSZ, BRYCZKA, JAZDA, TURBINA SPALINOWA, UDAR MÓZGOWY, OKRĘŻNOŚĆ, MAJÓWKA, HORYZONT ZDARZEŃ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, FORMANT, STYMULACJA ODWIERTU, CYRK, GUMBAD, SZYSZKA, KLEKOTKA, MISTRZU, KILOWAT, PROMIEŃ, PRZYCZÓŁEK, BIEG DYSTANSOWY, BŁYSZCZYK, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, INWOLUCJA, ZIMNY PRYSZNIC, PŁATKI ZBOŻOWE, TEST, SKAŁA OSADOWA, CYGAN, PRZECZYSTOŚĆ, ŚCIĘCIE, MÜSLI, ALTOCUMULUS, CZUPRYNA, KROKIEW, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, ŚLIWKA, PODDASZE, DYSPEPSJA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, RODZICIELSKOŚĆ, JINFENGOPTERYKS, RUTENIZACJA, ŚRUBOWIEC, DZIELNICA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, REKOGNICJA, PALMETA, PODSADNIK KULISTY, ZACHWALACZ, RÓW IRYGACYJNY, PERŁOWIEC, MRÓWKA FARAONA, ZAJĘCIE, PONTON, PLECIONKA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KĄT PROSTY, ANTENA YAGI-UDA, OPERACJA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SEPTET, CEL, KRĄG KULTUROWY, PRZEWÓD, CENTRUM, LODOŁAM, PERKOLACJA, ZNACZENIE, ŁUSKA, ŻYDOWSKOŚĆ, BENCHMARK, LUBASZKA, KOTLINA, PRZYDAWKA, SUKIENKO, KOMPRES, SPRZEDAŻ, SELEKTOR NEUTRONÓW, ŹREBAK, POLETKO DOŚWIADCZALNE, KOPROWINA, PELENG, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, TROLLING, STOPA NARZUTU, OPŁATA CZYNSZOWA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SATYRYCZNOŚĆ, CHRYZOFITY, KOŁO HISTORII, MOSH, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, TROJACZEK, BABULA, SZYSZKA, RUCH, KURANT, CZARNA SKRZYNKA, TESSERA, MARYNATA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, KONSOLIDACJA, PRZEPLOTNIA, LICENCJA PRAWNICZA, OWOC RZEKOMY, RUCH, PŁYTA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, OBSZAR WODNY, ALBINOS, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, REAKTOR JĄDROWY, CELIBAT, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, OCZAROWIEC, ŁOBODA, KOLUMNA, MASKARON, OSŁABIACZ PODRZUTU, MASOŃSKOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, STEROLOTKA, PULSOMETR, CZAPKA SPORTOWA, MELILIT, SZTUKA KINETYCZNA, SYLWETKA, WŁOCHACZ, OBJAW, DIAFON, ZAKRZTUSZENIE, ANTRYKOT, AKTORKA, URANOWIEC, GŁOSKA NOSOWA, AMERYKAŃSKOŚĆ, WESTFALKA, CACKO, KASATA, MIGRACJA, CYKL FIGURALNY, DEZASEMBLER, KLESZCZOWINA, FITONCYD, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, RZECZNIK PATENTOWY, DEKORTYKACJA, LESZCZYNA, ŻEBERKA, NIEWAŻNOŚĆ, WAGA ELEKTRONICZNA, TECHNIKA ANALOGOWA, FEIJOADA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, RUMIENIDŁO, TALIB, ANONEK, JUMPSALING, JUBILER, SZTUCZNE SERCE, NUROGĘŚ, HAMERNIA, ZADANIE, KOSZER, SINIEC, BUTELKA MIAROWA, BRZYDAL, KWASEK, MATOWOŚĆ, KOMISJA REWIZYJNA, GRUSZKA, CENA ADMINISTRACYJNA, STOŻEK DEPRESYJNY, SUROGATOR, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, AWIZO, PAPAD, ZASUWA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOLEC, DERESZ, APOLOGETYK, AZYL, OKRUTNOŚĆ, BIOCYD, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, GNOMON, ROPNICA, INTERESOWNOŚĆ, SKRZYNIEC, POSKROM, SZAŁAS, BTS, SZTUCER, FRYWOLITKA, WYŚWIETLARNIA, EKOLOGISTYKA, STRZAŁ, WĘZEŁ, OPERATOR KABLOWY, WARSTWA, POKŁAD STATKU, KWACZ, PEAN, KRZYŻ MALTAŃSKI, KLEDONISMANCJA, CIĄG, CZŁON OKREŚLANY, AMFITEATR, SYMPOZJON, CIEMNOŚĆ, GAZ GENERATOROWY, STACJA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, REHABILITACJA, KONDOTIER, BYSTRZE, DEZABIL, FILC, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KIOSK, KOLEKTOR, KIEROWNIK BUDOWY, LEKCJA, REDAKTOR NACZELNY, PRZETACZANIE KRWI, ADAPTER, ZAWÓR REGULACYJNY, PLANISTYKA, PAUPER, ZABIEG LECZNICZY, SOLNISKO, LEGALIZACJA PONOWNA, WARTOŚĆ NOMINALNA, BONANZA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, KAFEL, GŁOWOCIS, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, ELIMINACJA, MATURA POMOSTOWA, PRZERYWACZ BLOKADY, WYROSTEK BARKOWY, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, PRZĄDEK, AMEBA, LICZNIK CIECZOWY, NASTURAN, CZYTELNIA, GENERACJA, CEWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.537 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE DO TRANSPORTOWANIA CIECZY Z POZIOMU WYŻSZEGO NA NIŻSZY LUB ODWROTNIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
SYFON, urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYFON
urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x