URZĄDZENIE DO TRANSPORTOWANIA CIECZY Z POZIOMU WYŻSZEGO NA NIŻSZY LUB ODWROTNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYFON to:

urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYFON

SYFON to:

grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

zamknięcie wodne instalacji kanalizacyjnej w postaci rury wygiętej w kształtS, które ma zapobiegać dostawaniu się wyziewów w toalety do pomieszczeń (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresową wodą aż po strop jaskini (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.)SYFON to:

rurkowate przedłużenie wrzeciona i abapikalnej (położonej daleko od szczytu muszli) części wargi zewnętrznej ujścia dla osłonięcia syfonu oddechowego (na 5 lit.)SYFON to:

zawartość syfonu, grubościennej butli do napojów gazowanych, posiadającej urządzenie zamykające, po otwarciu którego ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek kanału służący do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak koryta rzeczne, niecki czy kolidujące z trasą kanału podziemne obiekty, poprowadzony pod tego typu przeszkodami (na 5 lit.)SYFON to:

naczynie-butla do wytwarzania napojów gazowych (na 5 lit.)SYFON to:

specjalna butelka do napojów gazowanych zaopatrzona w urządzenie, po którego uruchomieniu płyn wydostaje się z butelki pod ciśnieniem gazu (na 5 lit.)SYFON to:

odpowiednio wygięty odcinek rurociągu ułożony pod dnem rzeki, kanału itp (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE DO TRANSPORTOWANIA CIECZY Z POZIOMU WYŻSZEGO NA NIŻSZY LUB ODWROTNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.185

NÓŻ DO CHLEBA, UPROWADZENIE, FIZJOLOGIA, MALTA, UPADEK, KSIĘŻULEK, SYFON, ENKODER, GRZYBICA, KLINIKA ODWYKOWA, PASZTETOWA, CYRK, TRANSPOZYCJA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, SULFON, POMPA PUSZKOWA, GIEZŁO, HASŁO, SPRAWNOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, ŻEGLUGA, CZARNINA, BASZŁYK, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ZBIÓRKA, PRZESTRZEŃ, CZWÓRKA, GOTYK, WÓDKA, KSYLOFAGIA, EKSPROPRIACJA, FELDMARSZAŁEK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, LIDAR, KOLEJ GONDOLOWA, HACZYK, EGZAMIN POPRAWKOWY, MIKSEREK, FISTUŁA, OKOP, KREM, DRACENA, PRZYGOTOWANIE, AMPUŁA, PRÓCHNICZEK, DAN, NIEWYPARZONY JĘZYK, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, KROPIELNICA, TERMOMETR ALKOHOLOWY, PIERDOLENIE O SZOPENIE, DRUGI PLAN, DZIEŁO OTWARTE, ZEBROID, KLASA, ZORZA, BAGAŻOWY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, METEOR, CERES, KIERAT, OLEANDER, KURZAWKA, DRWINA, PODEJŚCIE, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PEŁNIA, BEZWŁADNOŚĆ, CALYPSO, KANAŁ ENERGETYCZNY, POIMEK, KÓŁECZKO, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, WELWET, MAGNOLIA, RETENCJA, MIASTO, EPOKA, DZIAŁ WODNY, PRZECZULICA SKÓRNA, KARZEŁ, DALMIERZ LASEROWY, MAŚNICZKA, SUTERENA, MSZA GREGORIAŃSKA, ZŁOTKO, WŁÓCZĘGA, PRZYNĘTA, DUCH OPIEKUŃCZY, IRYS, ZDARZENIE PRAWNE, SŁUPISKO, LEVEL, BOM ŁADUNKOWY, POLE, LENA, SZCZOTECZKA, UBARWIENIE OCHRONNE, NIESTOSOWNOŚĆ, ODMIANA UPRAWNA, ROZMIAR, SYMETRIA, ZIARNECZKO, ODGROMNIK, JERSEY, BIDET, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, KONTROLA DOSTĘPU, KARKAS, KONNICA, RYZYKO KURSOWE, URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE, JEGO WYSOKOŚĆ, SEROKONWERSJA, TYFON, KACZKA, KUREK, HAMULEC, SPEAKER, KACENJAMER, POWŁOKA GALWANICZNA, CZAS PÓŁTRWANIA, GRANAT, WSPÓŁMAŁŻONEK, PŁYTA PILŚNIOWA, DRABANT, PRZEWÓD, CZEREMCHA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, REKOGNICJA, PRZĘSŁO, TRANSFER BUDŻETOWY, POPRAWA, CZYR, EMANACJA, ELEKTORAT, BUDA, EKWILIBRYSTYKA, LUKA STRATYGRAFICZNA, MAMAŁYGA, TRYTON, LEGENDA, KAFAR, ELEKTROMAGNES, AHISTORYCYZM, PARÓWKA, PRASOWANIE, MARGARYNA, WĄTPLIWOŚĆ, INKORPORACJA, KONEWKA, SZASZŁYKARNIA, SPAMIK, KANAŁ TEMATYCZNY, KIŚCIEŃ, SĘK, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, MIENIE, ASYSTENCJA, SOBÓR, FRAZEOLOGIZM, ZEBROID, BETON ŻUŻLOWY, ANAGLIF, MIKROSTRUKTURA, DŹWIGNIA, CIOTECZNY DZIADEK, PRYMITYW, ŚWIECA, PIĄTA WODA PO KISIELU, EMANUEL, MULTIKULTURALIZM, STARZENIE MORALNE, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, TRANSPORTOWIEC, KORYFEUSZ, DWUZŁOTÓWKA, SIECZKA, TURECKI, BALON, TŁUK PIĘŚCIOWY, WARP, URAZ, GRADUAŁ, PŁATNIK, KOJEC, ZAKUTY ŁEB, CUKIER, KONFISKACJA, SUTANELA, GABINET, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, IKONA, SIARKA POPIOŁOWA, GRAMOFON CYFROWY, CZWÓRKA, WYKRYWACZ METALU, CYPRZYN, BAN, ANIOŁ STRÓŻ, TUŁÓW, RADIOODTWARZACZ, PŁUCZKA, MANDORLA, REZERWA, FALA, INDYKATOR, CZAS ZIMOWY, SUBWOOFER AKTYWNY, TĘCZA, BĘBEN, INSPEKTOR SZKOLNY, OSOBA, RAMA, REKORDER AWARYJNY, OŚWIETLACZ, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, ĆWICZENIE, FRASZKA, APARAT, SUSZARKA, SKRAJNIK DZIOBOWY, EGZORTA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ENDOPROTEZA, KELT, ŻÓŁW, WRZECIONO, FORMACJA, ALAN, HIPNOTERAPIA, PODATEK EKOLOGICZNY, SZKUTNICTWO, TYKA, KRATER, ODTWARZACZ MP3, GRĘPEL, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, CZUWANIE, BUM, BRODAWKOWIEC CZYSTY, FATAMORGANA, EFEKT SORETA, HERBATA, SOLO, SZKRAB, EMBARGO, PRZESZUKANIE, DACH ŁAMANY, KARMNIK, WODNIAK, WYNIK, NEON, CHOINKA, MANIPULATOR, BIEGUN, PRZESŁANKA, CZARODZIEJSTWO, AEROZOL LECZNICZY, STEP, SKRÓT, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, OZOREK, KOTEW, CHOROBA BOSTOŃSKA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, KANONIERKA, TERMOLOKATOR, DZIABKA, NAKŁADKA, KUMULACJA, TRAGICZNOŚĆ, WIZA, KREACJA, BRANIE POD WŁOS, GLIF, MUCHA MOKRA, FRYWOLITKI, DEPILACJA, UMOWA BARTEROWA, KWAS, TYŁÓWKA, LĄDZIENIE, STREPTOKOK, ROZRZUTNIK, SERCÓWKA, KOMORA GAZOWA, PARAWANING, KARETKA, FILM SF, DMUCHAWA, ZAKOŃCZENIE, KOBIECISKO, ANDANTINO, BASEN, SORBET, KOSODRZEWINA, OWOC POZORNY, ?KALIKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.185 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE DO TRANSPORTOWANIA CIECZY Z POZIOMU WYŻSZEGO NA NIŻSZY LUB ODWROTNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE DO TRANSPORTOWANIA CIECZY Z POZIOMU WYŻSZEGO NA NIŻSZY LUB ODWROTNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYFON urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYFON
urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE DO TRANSPORTOWANIA CIECZY Z POZIOMU WYŻSZEGO NA NIŻSZY LUB ODWROTNIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - URZĄDZENIE DO TRANSPORTOWANIA CIECZY Z POZIOMU WYŻSZEGO NA NIŻSZY LUB ODWROTNIE. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast