Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MALUTKI BŁYSK, NAJCZĘŚCIEJ WYŁADOWANIE ELEKTRYCZNE LUB MIKROSKOPIJNEJ WIELKOŚCI DROBINKA MATERII ULEGAJĄCA SPALANIU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ISKRA to:

malutki błysk, najczęściej wyładowanie elektryczne lub mikroskopijnej wielkości drobinka materii ulegająca spalaniu (na 5 lit.)SKRA to:

malutki błysk, najczęściej wyładowanie elektryczne lub mikroskopijnej wielkości drobinka materii ulegająca spalaniu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ISKRA

ISKRA to:

malutki błysk, najczęściej wyładowanie elektryczne lub mikroskopijnej wielkości drobinka materii ulegająca spalaniu (na 5 lit.)ISKRA to:

przenośnie: wyraz różnych uczuć obecny w spojrzeniu (na 5 lit.)ISKRA to:

przenośnie: zarzewie, powód czegoś; coś, od czego wszystko się zaczyna (na 5 lit.)ISKRA to:

delikatny błysk, blask czegoś migotliwego (na 5 lit.)ISKRA to:

osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła (na 5 lit.)ISKRA to:

odrobina uczucia, emocji, czegoś abstrakcyjnego (na 5 lit.)ISKRA to:

IRYDA; odrzutowy, dwumiejscowy polski samolot szkolno-treningowy (na 5 lit.)ISKRA to:

okręt szkolny Marynarki Wojennej PRL; 3-masztowy szkuner (na 5 lit.)ISKRA to:

(elektryczna) krótkotrwałe zjawisko jaskrawego świecenia charakteryzujące wyładowanie elektryczne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MALUTKI BŁYSK, NAJCZĘŚCIEJ WYŁADOWANIE ELEKTRYCZNE LUB MIKROSKOPIJNEJ WIELKOŚCI DROBINKA MATERII ULEGAJĄCA SPALANIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.118

GUMKA, WOSZCZYNA, SKRAJNIK, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, ADRESAT, PANOWANIE, PLOTER TNĄCY, BEKON, PACHOLĘ, SEGMENT, BOSCH, BOCZNICA, FILIGRAN, MECHANIZM, CZABAN, PRZEJAZD KOLEJOWY, MANCA, KOTLET SCHABOWY, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, LIŚCIEC, TAKSYDERMIA, PODCENTRALA, NASTAWA OŁTARZOWA, SZASZŁYKARNIA, NOSICIEL, SPULCHNIACZ, KALIKO, TRESKA, LINIA SPEKTRALNA, WYGŁAD TEKTONICZNY, ŁAJKA, NIEWYPAŁ, STEREOTAKSJA, BONET, BUZA, PODKOWA, POWAŁA, AEDICULA, KOŁTRYNA, FILTR CYFROWY, OSADA, POLIPTYK, CZYNNIK BIOTYCZNY, GWIAZDA KWARKOWA, CECHA, INTERWAŁ, WIERZĄCY, CUGANT, WIOŚLAK, HANDEL ZAGRANICZNY, BARKA, OKRĘŻNOŚĆ, CIOCIA, GNIOT, KUPLET, ARANŻACJA, KONDYCJA FINANSOWA, WADA, PUNKT OKOSTNOWY, OKALECZENIE, OKŁAD, MOWA EGOCENTRYCZNA, PARAFIA, KONWERTER, PROMOTOR, CZARNA LISTA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, KLAUZULA GENERALNA, MROŻONKA, RING, POCZEKALNIA, PRZEWOŹNIK, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, SYGNAŁEK, POŁYSK, IMPLEMENTACJA, OBCHODOWY, STRZĘP LUDZKI, STANCA, BIOPLAZMA, ZAPORA OGNIOWA, FORMACJA DEFENSYWNA, PLAGIAT, ELEATA, NIEZDARSTWO, NOTABL, FAŁ, STOS, KLEJONKA, PRZĘDZIWO, SYNONIM TAKSONOMICZNY, CZERNY, BELKOWANIE, CZŁONEK RODZINY, LITERATKA, DOKUMENT, KILOBAJT, MASŁO, RABARBAR, RELACJA BINARNA, CYNK, KARABINIER, IZBA ROZLICZENIOWA, ANTYPATRIOTYZM, CYMBAŁ, ZASUWNICA, MURRINA, STOCZNIA, KRĄGŁOŚĆ, OKTET, SINICA OBWODOWA, LEGENDA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, PRZESŁONA, RAMA KOMUNIKACYJNA, DZIEŁO, PŁYTA KORKOWA, PTASZEK, BITUMIZACJA, BOCIANIE GNIAZDO, PAMPUCH, KAMERA WIDEO, CZTEROSUW, WROTA, TENDER, KOSTUR, AFISZ, AGENDA, OPCJA BARIEROWA, PIERÓG, SZKŁA, SMAKOŁYK, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ENTEROTOKSYNA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, GRANULACJA, REŻIM, DYFTYK, OTĘPIENIE, WYDRA, TRINIA, JUBILER, OBRAZ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, SNICKERS, ŻYDOWSKOŚĆ, SYGNAŁ DYSKRETNY, ALARM BOJOWY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, BEZAN MASZT, ŁAZĘGA, NERWICA SPOŁECZNA, GRZYB SIARKOWY, BOHATER POZYTYWNY, KOLUMBARIUM, BEZGŁOWOŚĆ, ZAPRZĘG, KONSOLA, POCHODNA, FANTOM, AURA, KREOLKA, JAZ, PLATYKLADUS, PARALAKSA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, BRUDAS, FILTR, POLECANKA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, DIABELSKOŚĆ, MALARZ, BIS, BRZYDACTWO, SIOSTRZYCZKA, MOSTEK, SZOK CENOWY, KARTA TYTUŁOWA, KOŻUSZYSKO, PRASOWANIE, NAGIEL, KORPUS, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, FIAKIER, ZEMSTA FARAONA, RADZIECKOŚĆ, TRÓJKĄT BERMUDZKI, MARTWY CIĄG, STYLON, NAROŻNIK, RACJONALNA IGNORANCJA, ŚRUBOWIEC, KET, CIEŃ, WILK, FARMAKOTERAPIA, LINIA MONTAŻOWA, ETYKIETA, BEZPIECZNIK, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, KAPOTAŻ, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, CHWYTACZ, KORPUS NAWOWY, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, TONACJA, WIKING, NAPÓJ WINOPODOBNY, KUMKWAT, MARATON, DYL, RESPIRATOR, PROCES BIOLOGICZNY, AFERA KOPERKOWA, POCHŁANIACZ, KĘS, RĄB, DOBRA, ŚMIECISKO, SKŁADAK, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, FUNDAMENT, PREDYKCJA, TACIERZYŃSKI, PADACZKA AUDIOGENNA, BAGAZJA, SONG, UPGRADE, STROIK, DRAFT, MADZIARKA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, MORGA, APRETURA, PERCEPAN, UDAR, IRRADIACJA, DZIELNOŚĆ, SENSYBILIZATOR, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SYMETRIA, ŚRODEK PRAWNY, CHOCHOŁ, UROCZYSKO, ŻAKARD, WÓZEK SZPITALNY, BUGAJ, DEKLARANT, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, GNU PASIASTE, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, GŁOWNIA, DEFLEKTOR, TEMPO, MOTYLEK, MAKRON, AIDEOLOGICZNOŚĆ, FAKTOR, PROCES TECHNOLOGICZNY, OCZKO, ŁAPEĆ, FRONTALE, ZMYWACZ, MERYTERIUM, WCIOS, SPUSZCZENIE, ALGEBRA LIEGO, DOMINANTA, BEZWODNIK, POLE, PEAN, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ANATOMIA, ZABUDOWANIE, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, KARTOWANIE, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PRZEWODNICZĄCY, KATASTROFA, DELFIN, DREN, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, OBCHÓD, NEKROPOLA, SYMBOLICZNOŚĆ, PRZEKŁADNIA, OSTROGI, KONCENTRAT, SUROWOŚĆ, WŁADZUCHNA, DIRCIK, KOPUŁA PANCERNA, ŹREBAK, KRÓWSKO, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, TYRANEK, MOCZ, SIECZKARNIA BIJAKOWA, RUMIENIDŁO, ALTERNATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.118 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: malutki błysk, najczęściej wyładowanie elektryczne lub mikroskopijnej wielkości drobinka materii ulegająca spalaniu, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MALUTKI BŁYSK, NAJCZĘŚCIEJ WYŁADOWANIE ELEKTRYCZNE LUB MIKROSKOPIJNEJ WIELKOŚCI DROBINKA MATERII ULEGAJĄCA SPALANIU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
iskra, malutki błysk, najczęściej wyładowanie elektryczne lub mikroskopijnej wielkości drobinka materii ulegająca spalaniu (na 5 lit.)
skra, malutki błysk, najczęściej wyładowanie elektryczne lub mikroskopijnej wielkości drobinka materii ulegająca spalaniu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ISKRA
malutki błysk, najczęściej wyładowanie elektryczne lub mikroskopijnej wielkości drobinka materii ulegająca spalaniu (na 5 lit.).
SKRA
malutki błysk, najczęściej wyładowanie elektryczne lub mikroskopijnej wielkości drobinka materii ulegająca spalaniu (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x