ZDANIE LUB RÓWNOWAŻNIK WYPOWIEDZIANE Z ODPOWIEDNIĄ INTONACJĄ W CELU UZYSKANIA JAKIEJŚ INFORMACJI LUB ZGODY NA COŚ, W WERSJI PISANEJ ZAKOŃCZONE ZNAKIEM ZAPYTANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PYTANIE to:

zdanie lub równoważnik wypowiedziane z odpowiednią intonacją w celu uzyskania jakiejś informacji lub zgody na coś, w wersji pisanej zakończone znakiem zapytania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PYTANIE

PYTANIE to:

kwestia, zagadnienie, problem (na 7 lit.)PYTANIE to:

zadanie lub ćwiczenie egzaminacyjne, konkursowe (na 7 lit.)PYTANIE to:

zapytywać, zwracać się do kogoś w formie pytania, wymagać odpowiedzi, informacji, potwierdzenia, zezwolenia, zasięgać informacji, opinii, także z SIĘ (na 7 lit.)PYTANIE to:

odpytywać, przepytywać, sprawdzać czyjąś wiedzę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDANIE LUB RÓWNOWAŻNIK WYPOWIEDZIANE Z ODPOWIEDNIĄ INTONACJĄ W CELU UZYSKANIA JAKIEJŚ INFORMACJI LUB ZGODY NA COŚ, W WERSJI PISANEJ ZAKOŃCZONE ZNAKIEM ZAPYTANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.489

OBERLUFT, WĄTEK, HIT, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, ARCHEOLOGIA, MINA, PANTOGRAF, WÓR, AZYL, SZATAN, ŻAŁOBA, PRĄTNIK ALPEJSKI, WIESZAK, DZ, PODPARCIE, SAMORZUTNOŚĆ, DOLNOPŁAT, KAPITAŁ, DIAGNOSTYKA, ŁUK TRIUMFALNY, KAMUFLAŻ, KOMPARYCJA, CHINE, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, REFORMATOR, BEŁT, ABOLICJONISTKA, TRUDNOŚĆ, PRZEWŁOKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ZAPOJA, TUŁACZ, ALIT, KANTOR, BLUES, KASZKIET, PIANA, FOCH, STOPKA, ULGA, OHYDA, NACIĄG, UCHYB, ESDEK, MARGINES, NIEUŻYWALNOŚĆ, SZYB, ŁUSZCZYK INDYGOWY, BUTERSZNIT, CYTADELA, ANTABA, PROPORZEC, SYSTEM ZARZĄDZANIA, CUD, TRAGIZM, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, MORGA, ZAPRAWA, BEZCZUCIE, WYLOT, INTERPRETACJA, CELOZJA, ANORAK, ŻEBRO, TAKSON MONOFILETYCZNY, ESPADRYLA, NIEDOTYKALNOŚĆ, SONDA, WIKARY, SEKCIARSTWO, PĘCHERZYK, ABLACJA LODOWCOWA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, PLOTER PŁASKI, BOSS, MOLEKUŁA, NIELOTNOŚĆ, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, MĄKA, KREOL, WAGON POCZTOWY, DŁUGODZIÓB, MOMENT, WRAK, ZAKŁADNIK, BADANIE PRZESIEWOWE, OVERCLOCKING, MYSZ, GUZDRAŁA, MANDAT, KRUPNIK, PUNKT, CHOINKA, BRZMIENIE, SZKLANY SUFIT, PŁAT, PODATEK EKOLOGICZNY, POTENCJAŁ IGLICOWY, ATRYBUCJA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, MATAMATA, MOBILE, LASKA, STRUGACZ, KIŚCIEŃ, CZŁOWIEK CZYNU, RĄCZNIK, TEATR, ISTOTA ŻYWA, ELEKTROIZOLACJA, INTENSJA, MROZOODPORNOŚĆ, ABNEGAT, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, SCHRONISKO, METODA GRADIENTU PROSTEGO, ŁATKA, ZNAK TOWAROWY, GAŁĘZIAK, KOKORYCZKA, SARNA, OSTROGA, ZJAWISKO, BEZPIECZNE ZAPASY, KŁOSEK, AHISTORYZM, WSZYSTKOŻERCA, BEZCZYNNOŚĆ, UROBEK, CERKIEW, KAMIENICA, KUPON, DYKTATORSTWO, OSŁONOWOŚĆ, GROŹBA KARALNA, OPUCHLIZNA, EKSPRES, PANTOGRAF, ZAPRZĘG, KONSEKRACJA, BALIA, KALETA, PACYFIKAŁ, PRZEKAZ, PIKSEL, NIEWYPAŁ, STEWA, PROSTYTUTKA, INSTRUMENT, KONDENSACJA, PUŁAP, TIAZYD, STAŁOŚĆ, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, OSTEOTOMIA, CUKIER, ROZGRZEWACZ, DRAMAT GANGSTERSKI, BAJECZKA, LUMINATOR, PODATEK PIGOU, OŚLE UCHO, NACZYNIE, NIEGOTOWOŚĆ, HULAKA, DUROMER, DIAKRYT, CHANSON, LABOLATORIUM, STRZAŁ, SZKLARKA, PROMIENIOWANIE, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, NÓŻ BOJOWY, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, JASZCZURECZKA, ESTETYKA, SAKWA, BULION, BUKWICA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, CHOINKA, SPLENDOR, GOBELIN, NACISK, ZASOBNIK, BOKÓWKA, RUMUNKA, POTNIK, KLERK, BRYTFANKA, SCENARIUSZ, DOM REKOLEKCYJNY, KOMÓRECZKA, MOCHWIAN, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, SZCZAW, RITA, TARNOWIANKA, BATERIA WODOCIĄGOWA, NAGRANIE WIDEO, STROIK, KANAŁ LATERALNY, WYKONANIE, IZOMER GEOMETRYCZNY, PATRON, PUDER, ASTRAGAL, DOMINIUM, KOLCZAKOWATE, REGENERATOR, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, NIEWIERZĄCY, PRZETWÓR, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ZWAŁ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PARTNERKA, OCZKO, ELEKTROLUMINESCENCJA, ABSOLUT, POLE, IZOMER, KREACJA, WROŚNIAK, EFEKTYWNOŚĆ, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, DEFICYT, SKRZYDŁO, DRENAŻ RYNKU, KOLOKWIUM, MUSZKA, KONWENT, SUMARYCZNOŚĆ, LIST KREDYTOWY, INTERIORYZACJA, GENEZA, BYDŁO DOMOWE, CEDRAT, NÓŻ DO CHLEBA, LEGOWISKO, NIEZDOLNOŚĆ, PRZEWÓD, KIESZEŃ, PUSTELNIA, TROLLING, CZYNNIK, DRAMAT HISTORYCZNY, KODOWANIE SIECIOWE, KOMPLEMENTARIUSZ, WYDRA, GNIAZDO, KULANKA, DUPOLIZ, RÓW MELIORACYJNY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, INTERWENCJA HUMANITARNA, ADAPTACJA, PODOBIZNA, MISKA, DINO, GIERASIMOW, BENEFICJANTKA, MANDOLA, KAWAŁ, KUWETA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, BOKS GARAŻOWY, KRZYŻ MALTAŃSKI, TYMPANON, GRANDA, DEKLARACJA, TRANSKRYPCJA, ESKORTA, ZĄB, PŁÓD, PRAKTYCZNOŚĆ, WILKOM, PEAN, STRONA INTERNETOWA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, WYGŁOS ABSOLUTNY, DRYBLING, KASA BRACKA, REDUTA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MAGAZYN, MUCHA MOKRA, STOMIA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, RACJONAŁ, ODPŁATA, KLESZCZE, BILBORD, KOLORYSTYKA, KULT, POMNIK, ?WINDSURFING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDANIE LUB RÓWNOWAŻNIK WYPOWIEDZIANE Z ODPOWIEDNIĄ INTONACJĄ W CELU UZYSKANIA JAKIEJŚ INFORMACJI LUB ZGODY NA COŚ, W WERSJI PISANEJ ZAKOŃCZONE ZNAKIEM ZAPYTANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDANIE LUB RÓWNOWAŻNIK WYPOWIEDZIANE Z ODPOWIEDNIĄ INTONACJĄ W CELU UZYSKANIA JAKIEJŚ INFORMACJI LUB ZGODY NA COŚ, W WERSJI PISANEJ ZAKOŃCZONE ZNAKIEM ZAPYTANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PYTANIE zdanie lub równoważnik wypowiedziane z odpowiednią intonacją w celu uzyskania jakiejś informacji lub zgody na coś, w wersji pisanej zakończone znakiem zapytania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PYTANIE
zdanie lub równoważnik wypowiedziane z odpowiednią intonacją w celu uzyskania jakiejś informacji lub zgody na coś, w wersji pisanej zakończone znakiem zapytania (na 7 lit.).

Oprócz ZDANIE LUB RÓWNOWAŻNIK WYPOWIEDZIANE Z ODPOWIEDNIĄ INTONACJĄ W CELU UZYSKANIA JAKIEJŚ INFORMACJI LUB ZGODY NA COŚ, W WERSJI PISANEJ ZAKOŃCZONE ZNAKIEM ZAPYTANIA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZDANIE LUB RÓWNOWAŻNIK WYPOWIEDZIANE Z ODPOWIEDNIĄ INTONACJĄ W CELU UZYSKANIA JAKIEJŚ INFORMACJI LUB ZGODY NA COŚ, W WERSJI PISANEJ ZAKOŃCZONE ZNAKIEM ZAPYTANIA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast