OKRĄGŁA LUB WIELOBOCZNA AŻUROWA WIEŻYCZKA ZWIEŃCZONA OSOBNYM HEŁMEM, OŚWIETLAJĄCA WNĘTRZE OD GÓRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LATARNIA to:

okrągła lub wieloboczna ażurowa wieżyczka zwieńczona osobnym hełmem, oświetlająca wnętrze od góry (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LATARNIA

LATARNIA to:

lampa zwykle umieszczona na długim słupie, czasem też podwieszana, mająca za zadanie oświetlać ulice, chodniki i drogi i każdą inną zewnętrzną przestrzeń (na 8 lit.)LATARNIA to:

w architekturze: cylinder umieszczony na górnym pierścieniu kopuły z otworami doświetlającymi pomieszczenie przekryte kopułą; rozwiązanie często stosowane w renesansie i baroku (na 8 lit.)LATARNIA to:

znak nawigacyjny w postaci charakterystycznej wieży umieszczonej na brzegu lub wodzie (latarniowiec) wysyłający sygnały świetlne (na 8 lit.)LATARNIA to:

biała, szeroka plama na czole konia (na 8 lit.)LATARNIA to:

łeb, ślepia wilka w gwarze łowieckiej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĄGŁA LUB WIELOBOCZNA AŻUROWA WIEŻYCZKA ZWIEŃCZONA OSOBNYM HEŁMEM, OŚWIETLAJĄCA WNĘTRZE OD GÓRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.440

DUPLIKA, PĘCHERZ, GNIAZDO, KARAWANA, MANEŻ, DYSTRYBUTOR, BEZPIECZNY SEKS, PLEBS, POCENIE, GLOSA, DEALER, SITO, KRYTYCZNOŚĆ, BOK, ELEMENT, OŚWIETLENIOWIEC, CHIRURGIA ESTETYCZNA, DZBANEK, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, TŁUMACZKA, LIFTING, OPONA PNEUMATYCZNA, KORONA, WSPÓŁPRACOWNIK, UGRUPOWANIE, ARYTMOMETR, DZIKA KARTA, DERESZOWATY, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, HANKA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, PRESKRYPTYWIZM, GEEK, GOSPODARZ DOMU, WYBRYK NATURY, OGIEŃ, FUTERKO, STATYW, STAŁOŚĆ, BASEN, AUTOMOBIL, IRYS, SZNUR, SERIAL TELEWIZYJNY, RÓŻNOWICIOWCE, BALSAM KANADYJSKI, SZEW, BEZAN MASZT, STÓŁ, ZLEW, CIŚNIENIE, ZIELONI, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, KUPIEC, OBRĘCZ, SYMPTOM, WELIN, GUMKA, POLIFONIA, SET, SZCZODRZENIEC, ALKOHOL, AWARIA, SZCZEP, METRYKA, KNEL, NIEWIERNOŚĆ, DOLNOPŁAT, TECHNOKRATA, ROTA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, NOSICIEL, SAMOURZECZYWISTNIENIE, UCIOS, REEDUKACJA, PASZTETÓWKA, ZEFIR, ATAWIZM, NUMER, GAZYFIKACJA, TON, FALA, PIANOGUMA, ANGLEZ, STANOWISKO PRACY, OSAD, USZAK, GLORIA, ZAPORA OGNIOWA, BARWA, KOGA, KURATELA, MISKA KLOZETOWA, POLEPA, MATECZNIK, TURGOR, BIAŁA NOC, STREFA POŻAROWA, ANDY, WRZECIONO, TECZKA PERSONALNA, FLACHA, FAKSYMILE, WARSTWA, BĄBELKI, NUMER TAKTYCZNY, KAZALNICA, WĘZEŁ GORDYJSKI, PIRAT, MANIPULATOR KULKOWY, WYŚCIGÓWKA, GOŁĄBKI, MIĄŻSZ, KLAUZULA GENERALNA, SIOSTRZYCZKA, S/Y, IZOLACJA, PRACA, KREWETKA ATLANTYCKA, JAMRAJ, PRZENOSKA, REPETYCYJNOŚĆ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, NASTURCJA, TRZYMADŁO, STARA MALEŃKA, ZWORKA, ŚLUZA WAŁOWA, POWÓD, ARGUMENT, EDYCJA, ELUWIUM, ŚMIERDZIEL, GRANDA, DATOWNIK, RUCH PRZYSPIESZONY, ANONEK, BRYTYJSKOŚĆ, ŚLIWKA, GRA, SILNIK CZTEROSUWOWY, INTERESOWNOŚĆ, OJCIEC CHRZESTNY, CEMBROWINA, JĘZYK KIPCZACKI, KABINA, WIĘZADŁO, ZAZNAJOMIENIE, MIESZARKA, KORKOCIĄG, SUMATOR, ADIANTUM DELIKATNE, RZEMYK, MATURKA, WIZJONER, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, TEKSASY, ASTRAGALOMANCJA, KOLEBKA, JAZ, ŻYŁKA, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, HULAJDUSZA, BRZMIENIE, BARWY PAŃSTWOWE, CEDUŁA, SOBÓR, ORGAN, ROZBRATEL, ŻAGIEW, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, KULT JEDNOSTKI, BIOCYD, PÓŁCIEŃ, OBRAZ, KARTA WIZYTOWA, OCZOJEBKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KOREK, MATURA, CHOROBA ALPERSA, SYPIALKA, STEK, PROTEGOWANY, ŁUPINA, CENA DETALICZNA, MONOPTER, SYMPTOMAT, HASŁO, FORMA DRUKOWA, ŁUPEK ILASTY, KATAFALK, CHOROBA GENETYCZNA, POCHODNA FORMALNA, OSTOJA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, ATREZJA JELITA GRUBEGO, MONITORING, BAZA TRANSPORTOWA, MOL, SQUAW, TWARZOWIEC, PRZEWRÓSŁO, STYMULATOR, MINIATURA, KOMBAJN GÓRNICZY, REN, MUNDUR, PERFUZJA, ODPŁYW, TRÓJKĄT BERMUDZKI, GŁOWOCIS, PIĘTA ACHILLESOWA, CENA MAKSYMALNA, OSIEMNASTKA, PONCZOWNICA, DECEPCJA, KOMORA, MBIRA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PACHCIARKA, STWORZENIE, OMYŁKA, WRAK, STAWKA, TINA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, CYPRZYN, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, OZONEK, JEDNOŚĆ, INSTYTUT, MONETA BULIONOWA, POCZEKALNIA, GRANICA, PLOMBA, OGNIWO, BARWY, SPOILER, ZRAZOWA, JEDWAB, INŻYNIERIA TKANKOWA, PODATEK TONAŻOWY, KONSULTANTKA, LOGOFET, GIERASIMOW, ODMIERZANIE, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, KWADRATURA KOŁA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, ADORACJA, NIENORMATYWNOŚĆ, ZRĘBICA, PLATER, POŁAWIACZ, CHAŁTURA, ZBIORKOM, ROZJAZD, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, WĘGLIK SPIEKANY, DROGA, PIEPRZ CZERWONY, KOT, KAŁMUK, PRZYCZÓŁEK, NEOGOTYK, GYMKHANA, BROSZURKA, IPSYLON, INWOLUCJA, RÓG, AMBASADOR, PRZENIKLIWOŚĆ, ZATOKA, WCIĄGARKA, ALASKAN HUSKY, PIEC INDUKCYJNY, DYPTYK KONSULARNY, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, JEŻ MORSKI, POZIOMICA, LODOWIEC ALPEJSKI, ŚRODOWISKO, CZEP, EKIPA, SŁAWA, CZTEROKROTNOŚĆ, SZAL, BLINDAŻ, PARCH, NARKOTYZER, IMPLANT ŚLIMAKOWY, FLUORESCENCJA, NASZELNIK, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, DYPTYK, KOMPANIA, SAFARI, NADZORCA SĄDOWY, ?HOLK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.440 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĄGŁA LUB WIELOBOCZNA AŻUROWA WIEŻYCZKA ZWIEŃCZONA OSOBNYM HEŁMEM, OŚWIETLAJĄCA WNĘTRZE OD GÓRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĄGŁA LUB WIELOBOCZNA AŻUROWA WIEŻYCZKA ZWIEŃCZONA OSOBNYM HEŁMEM, OŚWIETLAJĄCA WNĘTRZE OD GÓRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LATARNIA okrągła lub wieloboczna ażurowa wieżyczka zwieńczona osobnym hełmem, oświetlająca wnętrze od góry (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LATARNIA
okrągła lub wieloboczna ażurowa wieżyczka zwieńczona osobnym hełmem, oświetlająca wnętrze od góry (na 8 lit.).

Oprócz OKRĄGŁA LUB WIELOBOCZNA AŻUROWA WIEŻYCZKA ZWIEŃCZONA OSOBNYM HEŁMEM, OŚWIETLAJĄCA WNĘTRZE OD GÓRY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OKRĄGŁA LUB WIELOBOCZNA AŻUROWA WIEŻYCZKA ZWIEŃCZONA OSOBNYM HEŁMEM, OŚWIETLAJĄCA WNĘTRZE OD GÓRY. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast