Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W PIŁCE NOŻNEJ LUB TENISIE: PRZERZUT PIŁKI NA PRZECIWLEGŁĄ CZĘŚĆ BOISKA LUB KORTU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CROSS to:

w piłce nożnej lub tenisie: przerzut piłki na przeciwległą część boiska lub kortu (na 5 lit.)KROS to:

w piłce nożnej lub tenisie: przerzut piłki na przeciwległą część boiska lub kortu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CROSS

CROSS to:

wyścig w trudnym, naturalnym terenie (na 5 lit.)CROSS to:

w piłce nożnej lub tenisie: przerzut piłki na przeciwległą część boiska lub kortu (na 5 lit.)CROSS to:

inżynier amerykański (1885-1959); profesor uniwersytetu Illinois (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PIŁCE NOŻNEJ LUB TENISIE: PRZERZUT PIŁKI NA PRZECIWLEGŁĄ CZĘŚĆ BOISKA LUB KORTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.405

PODMIOT DOMYŚLNY, SZARPANKA, KRÓLIK FLORYDZKI, KULTURA AZYLSKA, PONUR, WYTRZESZCZ, NADKŁAD, STRZAŁKA, ROŚLINA DWUPIENNA, PARAFRAZA, ATREZJA ODBYTU, POPELINA, PRZĘSŁO, LUFKA, URLOP TACIERZYŃSKI, ANTYPAST, ANTENA SATELITARNA, OCZKO, PRÓBNIK, PLURALIZM, ADRES WZGLĘDNY, KURS, CIMELIUM, ELEMENT, LUK, KONFISKACJA, TITR, KUPON, BARWICA, PLAMKA FORDYCE'A, PANNUS, SZESNASTY, OSTRY DYŻUR, GEEK, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, BULLETIN BOARD SYSTEM, TASIEMCE, SPAD, MOŁOTOW, KLERK, IZOMER, POCHLEBSTWO, ÓSMY, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, SAMOTOK, NIESTOSOWNOŚĆ, ZBROJENIE, BYDLAK, JEŻOWCE, UNIA REALNA, ODDANIE, ŻAGIEW, ZABIEG KOSMETYCZNY, DYMISJA, DEZETA, GŁĄBIK, KONEW, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ŚWIECA, DŁAWIK, KOLORY PAŃSTWOWE, LB, BUDKA, ANTROPOSFERA, JAD PSZCZELI, STRZYKAWKA, PRZEZIERNIK, SKRYBA, USKOK, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, WYKRZYKNIENIE, KASETON, PIEŚŃ, NEUROPATIA, CYNADRY, PODWODZIE, LABOLATORIUM, TRIDUUM, GRUCZOŁ KROKOWY, KLIN, TROFEUM ŁOWIECKIE, TELOM, SALTARELLO, PUDER, OBSZAR WIEJSKI, TOWARZYSZKA BRONI, SCIENCE FICTION, PAŁANKA, MORENA KOŃCOWA, TRYBUNAŁ, TERMOLUMINESCENCJA, SKAŁA ALITOWA, BURZA PIASKOWA, ZACIESZ, BOMBA LOTNICZA, SZTUKA DEKORACYJNA, WYGŁOS ABSOLUTNY, REWALIDACJA, ANTENA, LAS OCHRONNY, PRZYBLIŻENIE, KAWAŁ, PRZEDŻOŁĄDEK, RZECZ PRZYSZŁA, ŻONA LOTA, POLE ELEKTRYCZNE, BENEFICJANT, FILET, HYDRIA, KOMBATANTKA, ADRES, PIŁKA, SIÓDEMKA, WERYSTA, PODATEK DOCHODOWY, HALO, KOMBAJN ROLNICZY, OGNIWO, BOLA, ŻYŁKA, STRYCH, ZDANIE, KARTOTEKA, KALKA JĘZYKOWA, REDAKTOR NACZELNY, KOSMATOŚĆ, GICZ, PLAFON, AZOTAN(V), POLEWA, KAPLERZ, NAPĘD, GIMBAZA, LĘDŹWIE, LAWABO, MARYNARCZYNA, KLEJNOT HERBOWY, KLOSZ, EPITET, KAFETERIA, MAKROPOLECENIE, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, ZAWIŁOŚĆ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, SŁUPISKO, STARA WIARA, ANGIELSKI, UDAR, ANEKS, ŁUSKOWIEC, KOMÓRECZKA, CZARNA DZIURA, WIOLIN, SZUM, ŻYŁA, RAMA, STWARDNIENIE GUZOWATE, KARTA WIZYTOWA, PAWĘŻ, RETENCJA, AGNOSTYCYZM, KANCELARYZM, GIGANT, CZERWONY, KLERODENDRON, TURZYCA, WISIOREK, NAWA, TYTULIK, MACZUGOWIEC, PRYMITYW, TORTILLA, REPLIKA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, PAPUA, SABOTY, MAGIERKA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, WRAK, PREZENTER, FACHOWIEC, CEWKA INDUKCYJNA, UGNIATARKA, ŚCIEŻKA, KARAWAN POGRZEBOWY, CACKO, RAMA, WYBUCH, DYWESTYCJA, KABRIOLECIK, REJON, BIEDACZKA, GŁUCHY TELEFON, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, LAMPA WYŁADOWCZA, OPINIOTWÓRCA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, SCHAB, KLAPKA, ARMIA, KORZENIONÓŻKI, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, DZIECINA, KLAKSON, POLITYKA MIESZKANIOWA, MOLINO, REŻYM, MUR, PASTA, JEDWAB, POLIETER, ACETYLENEK MIEDZI, MIKSER, MASZYNA DO PISANIA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, WIDMO ATOMOWE, GORĄCE ŹRÓDŁO, TROCINÓWKA, PULWERYZATOR, ALARM SZALUPOWY, STEMPEL, NOWOROCZNIK, AEDICULA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FIRANKA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, DARŃ, KASZTEL, KSIĘGA HODOWLANA, PRZEWIDYWANIE, TRANSPORTEREK, PLAKAT, PRZEKRÓJ, GORSET, GŁOSKA NOSOWA, OSŁONOWOŚĆ, APARAT, WALKA, SUPORT, REWOKACJA, MIEJSCE, LEBERWURST, POŚCIELÓWKA, PROLIFERACJA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, ORGANDYNA, NIEBIOSA, ŚLUZOWICA, CZOŁOWNICA, LIDER, LODOWICA, KRAINA GEOGRAFICZNA, KREOL, STAWKA, SPOILER, POWIELACZ ELEKTRONOWY, DYWERSJA, KASATA, POPRZECZNICA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, KORUPCJA, PRZĘDZA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, SKRZYNKA, STATEK, DETAL ARCHITEKTONICZNY, AMARANTOWOŚĆ, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, GŁOWOCIS, SPALINY, PŁATKI ZBOŻOWE, DYWDYK, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PIERNIK LUBELSKI, POKŁAD, SZKOCKOŚĆ, LUKA STRATYGRAFICZNA, SKÓRNIK, IROKEZ, DESPOTYZM, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ŁYSAK, BAT MICWA, CIĘGNIK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KRÓL, PODWODA, RZEPKA, MIKONAZOL, MEMBRANOFON, PROGRAM, SZAŁWIA, MATERIAŁ SKALNY, KOCIOŁ EWORSYJNY, INSTRUMENT, KOROWAJ, NIEWYDOLNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.405 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: w piłce nożnej lub tenisie: przerzut piłki na przeciwległą część boiska lub kortu, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W PIŁCE NOŻNEJ LUB TENISIE: PRZERZUT PIŁKI NA PRZECIWLEGŁĄ CZĘŚĆ BOISKA LUB KORTU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cross, w piłce nożnej lub tenisie: przerzut piłki na przeciwległą część boiska lub kortu (na 5 lit.)
kros, w piłce nożnej lub tenisie: przerzut piłki na przeciwległą część boiska lub kortu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CROSS
w piłce nożnej lub tenisie: przerzut piłki na przeciwległą część boiska lub kortu (na 5 lit.).
KROS
w piłce nożnej lub tenisie: przerzut piłki na przeciwległą część boiska lub kortu (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x