CZĘŚĆ UBIORU, FRAGMENT UBRANIA, KTÓRY JEST ZGIĘTY I ODKŁADANY; WYŁÓG PRZY KOŁNIERZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAPA to:

część ubioru, fragment ubrania, który jest zgięty i odkładany; wyłóg przy kołnierzu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLAPA

KLAPA to:

pokrywa umocowana na zawiasach, zabezpieczająca jakiś otwór, wyjście itp (na 5 lit.)KLAPA to:

pokrywa służąca do zamykania otworów w instrumencie muzycznym (na 5 lit.)KLAPA to:

totalne niepowodzenie, nieudana realizacja czegoś (na 5 lit.)KLAPA to:

ruchoma powierzchnia sterowa umiejscowiona zazwyczaj w tylnej części skrzydła statku powietrznego, pozwalająca w razie potrzeby znacznie zwiększyć siłę nośną (o 50 - 80%) oraz opór skrzydła (na 5 lit.)KLAPA to:

zawór bezpieczeństwa - zawór otwierający się samoczynnie w chwili, gdy ciśnienie gazu (pary) przekroczy dopuszczalną wartość, co zapobiega eksplozji kotła, zbiornika, rurociągu itp (na 5 lit.)KLAPA to:

zawieradło zaworu klapowego w postaci odchylnej płyty (na 5 lit.)KLAPA to:

okrągła uszczelniona poduszeczka służąca do zamykania i otwierania otworów bocznych w instrumentach dętych (na 5 lit.)KLAPA to:

niepowodzenie (pot.) (na 5 lit.)KLAPA to:

niepowodzenie, fiasko (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UBIORU, FRAGMENT UBRANIA, KTÓRY JEST ZGIĘTY I ODKŁADANY; WYŁÓG PRZY KOŁNIERZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.725

WIZJONER, WIGILIA, DRABISKO, KRUPNIK, GLINIASTOŚĆ, KRĄŻENIE PŁUCNE, PRZENOSKA, KLAUZURA, WORECZKOWY, BYLICA SKALNA, MŁODY GNIEWNY, LUSTRO FENICKIE, REGIONALISTA, NEFROSTOMIA, PRYMITYWNOŚĆ, PACA, ŚRÓDOKRĘCIE, BODY PAINTING, ISKIERNIK, POCHŁANIACZ GAZÓW, JURNOŚĆ, BLEDZIUCH, RUBASZNOŚĆ, LIBELA, UZALEŻNIONY, FRATER, WESTERPLATCZYK, ZATOKA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, ZESKROBINA, USTNOŚĆ, PROSCENIUM, ROZDZIALIK, PILA, ESTETYCZNOŚĆ, ŁAŃCUCH POLIPEPTYDOWY, PODSTAWA, FAŁD, GEM, OPTYKA FALOWA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, PŁASKOŚĆ, KODEKS, TILAPIA WIELKOGŁOWA, KONIEC, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, NARAMIENNIK, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, BIAŁA HERBATA, NAROWISTOŚĆ, WOLNY ZAWÓD, PANEK, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, CEREMONIA ZAPACHOWA, KOMPANIA HONOROWA, RADAR DOPPLEROWSKI, KWINTESENCJA, SOLEC, DZWONNICA, GŁUPEK, STELLARATOR, KLIMAT STEPOWY, PIASTA, HOMOMORFIZM, TATARKA, RECITATIVO, ŻÓŁW OLIWKOWY, TRÓJCA, NIEJADALNOŚĆ, WYRAZ OBCY, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, OKRĘT ARTYLERYJSKI, POWAŻNOŚĆ, KLEPISKO, KĄT BRYŁOWY, CHROPOWATOŚĆ, WSZYSTKOWIDZĄCA, KIPIEL, PODTLENEK AZOTU, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KARMIN, ŁAD, PATAFIAN, LABIRYNT, DWUKULTUROWOŚĆ, GAŁĄŹ, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, REWERSAŁ, GÓWNOZJADZTWO, RAK RZECZNY, OBUDOWA, OKOREK, CHLUBNOŚĆ, IMPRESJONISTA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, UDANOCERATOPS, SIEWNIK RZUTOWY, SŁADEK, SUBIEKT, PONTICELLO, OFICER OGNIOWY, CELOWNIK, PROFESJONALNOŚĆ, PODUSZKA, PÓŁKOSZULEK, ZABIEG, CECHA PODZIELNOŚCI, DZIECINNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, STAŁA, UKŁAD SŁONECZNY, MANIPULATOR, TUBULOPATIA, PLIK DŹWIĘKOWY, UŁAN UDE, PLANTACJA NASIENNA, HABIT, ELBAIT, PARTYJNIAK, ODDZIAŁ, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, RANNY, GRUBOŚĆ, PIORUN KULISTY, LISIURKA, LANGUSTYNKA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, PLEJADY, GRZYB MODRZEWIOWY, WARTOŚĆ BILANSOWA, ESKIMOSEK, POKAZOWOŚĆ, ASTRONOM, ISLAM, TAKSIARA, PUNKT WĘZŁOWY, KOCANKA WŁOCHATA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, ASOCJALNOŚĆ, OKRĘT LOTNICZY, NIESTANOWCZOŚĆ, KRYTERIUM LAPLACE'A, PRZESTRZEŃ, OBRZEŻE, DRUGOROCZNIAK, WIEK MŁODZIEŃCZY, ROZMACH, KRWIOBIEG, JESIOTR BIAŁY, ŚMIESZKA, TANCERKA BRZUCHA, STANIK, BIOSYNTEZA BIAŁKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, KAMERTON STROIKOWY, ŚCISŁOWIEC, LICZBA RZECZYWISTA, EPILOG, BRĄZ, KAUKAZ, ELEMENT TOCZNY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, ŻYCZLIWY, ZGNIŁOŚĆ, SUFIT, CZARCZAF, DZIWNY ATRAKTOR, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PLAZMA, OSADNIK, OBROŻA, POLE WIDZENIA, AKROPOL, ĆWIARTKA, INTERNACJONAŁ, SMOLUCH, EROTOMAN, REFOWANIE, WILK, SIŁA SPOKOJU, NACISKANIE, CYKL GOSPODARCZY, KINESKOP, SZALKA, KWIAT ŻEŃSKI, MYDLARZ, MYSZ LEŚNA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, MÓZG EMOCJONALNY, ZBIERACZ, SZPILKA, MASKA, ARMEŃSKI, PRĄD FARADYCZNY, LEMIESZ, BEZCELOWOŚĆ, ARMSTRONG, ATAK, RAMA, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, PODATEK MAJĄTKOWY, KOZUBEK, ZAD, MIODOJAD GÓRSKI, ŁUK KOLANKOWY, PRYZMAT PENTAGONALNY, SERENADA, DAWCA, FOLIARZ, KARAMBOLA, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, ŁAM, SIŁA POCIĄGOWA, OWAL KARTEZJUSZA, INTERIOR, JĘZYK, OPUSZKA, DIODA PROSTOWNICZA, SZWEDZKOŚĆ, REZERWA OBOWIĄZKOWA, KOLORYSTYKA, REKIN PIASKOWY, WYCZUWALNOŚĆ, WCINAK, NIEGRZECZNOŚĆ, NIEPOBOŻNOŚĆ, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, PROSTNICA, KROK, NOSEMA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, JODŁA SYBERYJSKA, SPODNIE, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, BRZYDULA, ALGONKIN, KURONIÓWKA, GRZYB TWARDZIOSZEK, ZARODZIEC SIERPOWY, SYGNAŁ ZIELONY, DEPRESJA, PUKAWKA, LODOWIEC ALPEJSKI, TEMAT, EV, ŚNIADOŚĆ, FAZA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, BROŃ MASZYNOWA, PIERSI, ILUSTRACYJNOŚĆ, POLE, POCZĄTEK, HEŁM TURNIEJOWY, SYMPATYCZNOŚĆ, OSOWO, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, KABANOS, SYKATYWA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, MIESZADŁO, GOLONKA, SYNTEZA, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, SIWOWĄSY, OSTROLOT MASKOWY, NAZWA ZBIOROWA, SPRAY, WECK, ZATOCZKA, FURGON, MIECZ UCHYLNY, BETONKA, PRZYZNAWALNOŚĆ, SEZONOWIEC, BIEGUN, USTONOGI, HEREZJA, MRÓWKA ĆMAWA, PĘPAWA, SEKSOWNOŚĆ, BALOT, TWIERDZENIE, LATYNIZATOR, SZEWC, PRZEGLĄD, ŻÓŁW NOROWY, MAGOT, DZIECINNA IGRASZKA, FILEMON SZARY, IGIEŁKA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, ADVOCATUS DIABOLI, FORTE, SAMOJEBKA, ?ZŁOŻENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.725 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UBIORU, FRAGMENT UBRANIA, KTÓRY JEST ZGIĘTY I ODKŁADANY; WYŁÓG PRZY KOŁNIERZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UBIORU, FRAGMENT UBRANIA, KTÓRY JEST ZGIĘTY I ODKŁADANY; WYŁÓG PRZY KOŁNIERZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLAPA część ubioru, fragment ubrania, który jest zgięty i odkładany; wyłóg przy kołnierzu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAPA
część ubioru, fragment ubrania, który jest zgięty i odkładany; wyłóg przy kołnierzu (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UBIORU, FRAGMENT UBRANIA, KTÓRY JEST ZGIĘTY I ODKŁADANY; WYŁÓG PRZY KOŁNIERZU sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - CZĘŚĆ UBIORU, FRAGMENT UBRANIA, KTÓRY JEST ZGIĘTY I ODKŁADANY; WYŁÓG PRZY KOŁNIERZU. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast