Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ TELESKOPU, KTÓREGO WAŻNYM ELEMENTEM JEST ZWIERCIADŁO WKLĘSŁE SKUPIAJĄCE ŚWIATŁO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REFLEKTOR to:

rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 9 lit.)TELESKOP ZWIERCIADLANY to:

rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 21 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REFLEKTOR

REFLEKTOR to:

lampa elektryczna, której jednym z zasadniczych elementów jest zwierciadło wklęsłe, dzięki któremu lampa rzuca snop światła w określonym kierunku (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

materiał o własnościach powodujących odrzucenie neutronów powstających w reaktorze jądrowym i skierowanie ich z powrotem w kierunku rdzenia reaktora (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

część lampy; jego zadaniem jest odbijać światło i nadawać odpowiedni kształt jego strumieniowi (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

rodzaj prętu, który znajduje się za dipolem i funkcjonuje w ten sposób, że odbija energię elektormagnetyczną i kieruje ją z powrotem do dipola (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

teleskop, w którym promienie są skupione przez wklęsłe zwierciadło paraboidalne (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ TELESKOPU, KTÓREGO WAŻNYM ELEMENTEM JEST ZWIERCIADŁO WKLĘSŁE SKUPIAJĄCE ŚWIATŁO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.324

INKORPORACJA, PRZELOTNICE, WEKTOR ZACZEPIONY, PROTOKLEPSYDROPS, PERIOD, POLICJA SĄDOWA, RAK KRAWIEC, BILARD ARTYSTYCZNY, POPYT NIEELASTYCZNY, ZIELONOŚĆ, NAKLEJANKA, MIKROBIOTA, DYSKRECJA, PACHYPLEUROZAUR, NIT, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, BAGNO, KILOKALORIA, LEGATARIUSZ, WARTOŚĆ BILANSOWA, TOPÓR, BYLICA SKALNA, REWIŚ, KOCIOŁEK, MOCZARA WŁOSKOWATA, WYMIANA, PODCIŚNIENIE, ZAKON MĘSKI, SKAŁA LITA, CYPRYS, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, GŁODÓWKA, PRZESUWALNOŚĆ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, CENA DETALICZNA, CHROPAWOŚĆ, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, SZTUBACKOŚĆ, SKOK, NASIENNIK, GATUNEK SEMELPARYCZNY, START MASOWY, KOLEŻEŃSKOŚĆ, OBCIĄŻENIE, ADWOKAT DIABŁA, POCHWIAK OKAZAŁY, NALEWKA, ANGIOTENSYNA, BIOMETRIA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, PROSTA, WIMPERGA, WYMIOTNICA, OPERA, TANCERKA BRZUCHA, STANOWISKO OGNIOWE, KORD, BIBUŁA, AMBYSTOMA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NIEOCZEKIWANOŚĆ, KAMELEON LIŚCIOWATY, SUWNICA MOSTOWA, OSTRY DYŻUR, PODŚCIELISKO, STAN SUROWY, GOOGLE, SER PODPUSZCZKOWY, LEKTOR, FORMA PÓŁTORALINIOWA, DYREKCJA, WYSTAWNOŚĆ, TRANDOLAPRYL, MARKETING INWAZYJNY, WARTOWNIK, OCHRONA REZERWATOWA, MARKETING SKOJARZENIOWY, DRĄG TŁOKOWY, WIZAWA, TAWUŁA ŁĄKOWA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, BOOROOLA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, LUSTRO WENECKIE, LAGOZUCH, PUNKTACJA KANADYJSKA, OBSZAR, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, WAŻNOŚĆ, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, WSZECHWŁADNOŚĆ, ŻÓŁW SĘPI, SPEKULANT, CYGANEK, BOCZEŃ, REPUBLIKA BANANOWA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, OŁTARZYK, MACIERZ KOWARIANCJI, ZROSTNICZEK, FASOLKA SZPARAGOWA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, LAUR, DOROSŁOŚĆ, MAKI ZŁOTY, SIWAPITEK, WAPITI, SZAMPION, ALTANNIK ARCHBOLDA, AUTOCAMPING, WYDERKA, WYSMUKLICA, ZDROWAŚKA, SILNIK BENZYNOWY, HISTORYCYZM, HIPOKRYTA, NERCZAN, CZEREMCHA, CYFRA, UPRZEDMIOTOWIENIE, DEFICYT BUDŻETOWY, OKRES PÓŁTRWANIA, CHESTER, ELEGANCIK, BALKONETKA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, PRETOR MIEJSKI, CHOROBA ZASADOWA, WALEC PARABOLICZNY, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, OMNIPOTENCJA, MAGIEL, ŚWIRZEPA, RÓWNOLICZNOŚĆ, OKRES, UKULELE, CHOROBA BERGERA, NAWALANKA, MENDOZAZAUR, ODPYLAK, RZEMLIK, HEDONIZM ETYCZNY, MOCZARA, AKOLITA, ZAKON KLAUZUROWY, PROCA KATAPULTA, MEANDER, JARZĄB GRECKI, IRON, WYSOKI KOMISARZ, GRUSZKA, MIKROCYSTYNA, PRUSKOŚĆ, ALTOCUMULUS, KARTA WIZYTOWA, HAPLOID, DERYWACJA FLEKSYJNA, GRA NIESKOŃCZONA, DEASEMBLER, PRZĘŚL, WZORNIK, TARAN, RYTMICZNOŚĆ, KRUCZOŚĆ, WĘŻOWNICA, POJAZD WOLNOBIEŻNY, SANSEWIERA, FLAZOLET, KRYSZTAŁ, NIENAGANNOŚĆ, JAJOWNIK, LIST OKÓLNY, MŁODZIEŻOWIEC, IDIOMAT, BAWEŁNA STRZELNICZA, LEWIZJA, GASPARINIZAURA, MARTWE PRAWO, BURKA, SER EMENTALSKI, REKIN WIELORYBI, PRZYTULIA, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, HERBATA CZARNA, DŻUNGLA, PARADOKS OLBERSA, PRZYŁĄCZE, GŁUCHOŚĆ, SASANKA, KRYSTALOCHEMIA, PRZEJEMCA, POCIĄG MARSZRUTOWY, BAJCA, SUBTELNOŚĆ, EPONIM, LEKTURA, NAROŻNIK, DRAMA, MAKRON, GÓWNOZJADZTWO, PRUSAK, SZE, PRZEWÓD PŁASKI, PRAWO WIELKICH LICZB, SŁUŻALCZOŚĆ, HYPOSTYL, ŚMIECH, PUSTACZARKA, WARSTWA JASNA, FRAK, NOTA, PIĘTRO, KRZEWIK, ŻŁÓB, MANNA, DZIAŁO PANCERNE, OFFSET, WZNIOS, WRZÓD TWARDY, KARZEŁKOWATOŚĆ, CYTOLOGIA, WIETLICA, CZUB, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, JĘCZMIEŃ JARY, ŁAŃCUSZEK, KONIETLICA KARPACKA, FILOLOGIA CHORWACKA, KIERUNKOWOŚĆ, POLEPSZACZ, RAPTULARZ, PAŁECZKA, KLEPSYDROPS, ELEMENT ODWRACALNY, WARDZANKA, VERAIKON, FIRMA, ŻYWOTNIK, KALONG, SZKARADZIEŃSTWO, TRANSPORTEREK, TAJSTRA, WALEC HIPERBOLICZNY, GRUPA FOKUSOWA, WYMYK, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, PACZKA, UZALEŻNIONY, TROGLOKSEN, SAMORZĄDNOŚĆ, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, ATROCIRAPTOR, NIECZYNNOŚĆ, CZASOPISMO NAUKOWE, LAUBZEGA, PRZEWÓD, SPŁATA BALONOWA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, WYTWÓRSTWO, ZAPRZEDANIEC, NADZIEWKA, SYMPATYCZNOŚĆ, TABLOIDYZACJA, RADIOSYGNAŁ, KĄPIEL, KISIEL, GŁOWA GORGONY, WYSPA KONTYNENTALNA, NAJDUCH, PIEC WANNOWY, LONKOZAUR, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, BUDOWA, METODA DELFICKA, PRZESIĄKRA, WAŁEK, BRAT, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, REDUKCJA, MIESIĘCZNIK, GRAF SKIEROWANY, JOGACZARA, RZEŹ, AKADEMICKOŚĆ, DEASEMBLACJA, OPUNCJA, JAZ ZASTAWKOWY, SYSTEM PRZYPOROWY, ZGODNOŚĆ, OLIWNIK, FOSFATYDYLOCHOLINA, WELINGTONIA, NACZYNIAK GRONIASTY, PIEPRZYCZNIK, BENZYNÓWKA, OBRÓBKA SKRAWANIEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ TELESKOPU, KTÓREGO WAŻNYM ELEMENTEM JEST ZWIERCIADŁO WKLĘSŁE SKUPIAJĄCE ŚWIATŁO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
reflektor, rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 9 lit.)
teleskop zwierciadlany, rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REFLEKTOR
rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 9 lit.).
TELESKOP ZWIERCIADLANY
rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x