RODZAJ TELESKOPU, KTÓREGO WAŻNYM ELEMENTEM JEST ZWIERCIADŁO WKLĘSŁE SKUPIAJĄCE ŚWIATŁO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REFLEKTOR to:

rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 9 lit.)TELESKOP ZWIERCIADLANY to:

rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 21 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REFLEKTOR

REFLEKTOR to:

lampa elektryczna, której jednym z zasadniczych elementów jest zwierciadło wklęsłe, dzięki któremu lampa rzuca snop światła w określonym kierunku (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

materiał o własnościach powodujących odrzucenie neutronów powstających w reaktorze jądrowym i skierowanie ich z powrotem w kierunku rdzenia reaktora (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

część lampy; jego zadaniem jest odbijać światło i nadawać odpowiedni kształt jego strumieniowi (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

rodzaj prętu, który znajduje się za dipolem i funkcjonuje w ten sposób, że odbija energię elektormagnetyczną i kieruje ją z powrotem do dipola (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

teleskop, w którym promienie są skupione przez wklęsłe zwierciadło paraboidalne (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ TELESKOPU, KTÓREGO WAŻNYM ELEMENTEM JEST ZWIERCIADŁO WKLĘSŁE SKUPIAJĄCE ŚWIATŁO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.462

PACZKA, CZYR, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, ZNAKOMITOŚĆ, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, WODORÓWKA, ANGLEZ, BOCIAN SIODLASTY, FETYSZ, MURENOZAUR, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, ŻART, BARWY NARODOWE, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, SZPERACZ, MIKROTRON, WULKAN DRZEMIĄCY, PELERYNA, OKRĄG WPISANY, KRWIOPIJCA, OKOLNICA, PLATYCERATOPS, BUFOR, WELUR, WEZWANIE DO ZAPŁATY, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, LESZCZYNA, PRZESŁUCH, ŹRÓDŁO TERMALNE, SFENAKODON, BLASZKOWIEC, GOLEM, STAROINDYJSKI, PAROKSYTON, TAUTOCHRONA, MISKA, CZYSTOŚĆ, CIELENIE, ELEGANCIK, ANDEZAUR, STRYJ, PATRONKA, PRUSACZKA, TERAPIA SYSTEMOWA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, PUPIL, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, PROMIENNIK, OLBRZYM, OSADNICZEK, KUC CONNEMARA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, SZTUKA ZIEMI, MINÓG STRUMIENIOWY, SYRENA ALARMOWA, POSTNIK, ORNITOCHEIR, TWIERDZA, KWAS GIBERELINOWY, TASIEMIEC, ŚRÓDNERCZE, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, CHWOŚCIK BURAKA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, GLAZURA, DIORAMA, PRECEDENSOWOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, BĄBELEK, TRÓJKA, WYSIEDLENIEC, SCREENSHOT, TRZONOWIEC, PRZYCZYNA CELOWA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, SYSTEM, SEKWENCJA PALINDROMOWA, MARCHWIANE RĘCE, OCZKO, MIESIERKA, BEZCHMURNOŚĆ, BOKOBRODY, BIAŁA MAGIA, FUTRO, ODŚRODKOWOŚĆ, PASJONISTA, ZIELONA KARTA, KOZIBRÓD, BAZYLIKA WIĘKSZA, SZARPAK, TOPÓR, UBOGOŚĆ, WYZNANIOWOŚĆ, PRZYBUDÓWKA, ZŁOTE MYŚLI, GŁOWA GORGONY, PRZYWODZICIEL WIELKI, CHRONOMETR OKRĘTOWY, PÓŁZAWODOWIEC, LIPOID, KWADRATNIKOWATE, PRZESZKADZAJKA, JĘZYK TAMILSKI, LUSTERKO, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, SYDERYT, GBUROWATOŚĆ, ZAINTERESOWANY, MOPEK, KARMIDŁO, LADA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, SZARY KONIEC, TEHUELCZEZAUR, ROGATNIK, ŁYSAK, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, TALIZMAN, KANTYLENA, PRZYLEPKA, TRUSIĄTKO, PROCES POLITROPOWY, KROWIAK, KOZAK, LISZAJ RUMIENIOWATY, REGLAN, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, SERIAL DOKUMENTALNY, MEDIALNOŚĆ, PŁONNIK, ŻÓŁCIEŃ, EGIROZAUR, BUDOWA, KOŚĆ OGONOWA, KOLUMNA AMUNICYJNA, OCZOJEBKA, POBIAŁKA, KOCANKA WŁOCHATA, PAROLIST, WITAMINA B6, JABŁOŃ, BEZLITOSNOŚĆ, USKOK, CZUBATOŚĆ, MANUFAKTURA, PLURALIZM, HAPLOTYP, TIURNIURA, PRZĘŚL, ARSENEK, GAŚNICA ŚNIEGOWA, , LICZBA CHROMATYCZNA, MODRZEWNIK, RUCH EKOLOGICZNY, GLIKOZYD FENOLOWY, INDIAŃSKI, NOŻYCÓWKA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PAPIER BIBLIJNY, CENTRALNE, ZAIMEK, SILNIK PRZELOTOWY, KAPUŚCIANA GŁOWA, ASTER PIRENEJSKI, ANONIMOWOŚĆ, HISTORYCYZM, SATELITA SZPIEGOWSKI, NOCEK KOSMATY, GUJAWA, INDYKATOR, WIELKOŚĆ, MIEJSCE SIEDZĄCE, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, TEATR MUZYCZNY, KLECANKA RDZAWOROŻNA, PTOZA WRODZONA, BONANZA, LOTNICTWO, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ŁYŻECZKOWANIE, KALIMBA, CYGARNICZKA, LENIWIEC BRUNATNY, PLATFORMA WIDOKOWA, REPREZENTACYJNOŚĆ, NOTORYCZNOŚĆ, ŁÓDŹ, POMROWICOWATE, GOSPODARZ, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, PASZA, JASNOTA GAJOWIEC, OBRÓT PODATKOWY, FONDUE, NOCEK WĄSATY, AUTOPARODIA, FALA ŚWIETLNA, PIKNIK, IRANISTAŃSKI, PALATALIZACJA, SUCHY TYNK, SKÓRNICTWO, BALON, REALIZM, ŻAGIELEK, SZCZUR ŚNIADY, REKOMPILACJA, MAKROKIERUNEK, PÓŁMISEK, KATALPA, ETNOBOTANIKA, MUNGO, ZŁOTOROST, FAGOCYTOZA, GŁOŚNOŚĆ, PATRON, TAMILSKI, NIECHLUBNOŚĆ, SZUANGMIAOZAUR, KWARC ZIELONY, BIAŁY ŚPIEW, KIRENGESZOMA, PRZEŚWIETLENIE, ZIMÓWKA, WYSPIARSKOŚĆ, BULLETIN BOARD SYSTEM, KASZTELAN, ZŁY CZŁOWIEK, ROZWAŻNOŚĆ, USTONOGIE, BILTONG, SAMBAR, NUTRIA, DWORNOŚĆ, LAPARENTOZAUR, ALBUMIK, WYZNANIE MOJŻESZOWE, RAUT, HALOFIT, MYMURAPELTA, ZDATNOŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, POŻYTECZNOŚĆ, WIĄŚLOWATE, PŁASZCZ KĄPIELOWY, TĘTNICA RZĘSKOWA, KWASOTA, AKORDEON, PROCH DYMNY, MISECZNICA, BYLICA POSPOLITA, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, RYCINA, LAMPA NAFTOWA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, FILM S-F, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, OKSYTAŃSKI, ROŻEK, SPORT KWALIFIKOWANY, ERLIANZAUR, KASK WSPINACZKOWY, CZART, NOTACJA, PUERTAZAUR, EODICYNODON, WIELOPESTKOWIEC, POCHŁANIACZ GAZÓW, CEDRZYNIEC, DWUMECZ, MIĘKKOPIÓR, PROSTOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, KREDYT STRACONY, INDYJSKI, PROMIENNIK, DELFIN DŁUGONOSY, ANTABA, GRA SIECIOWA, PLAFON, ENKODER PRZYROSTOWY, EPIKA, WIELOMIAN UNORMOWANY, PRAPŁETWIEC, GOTYCYZM, KARIOTA, ŚWIĘTOKRADZTWO, WREDOTA, HISTRIAZAUR, IDYLLICZNOŚĆ, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, DRIAKIEW, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, POPĘDLIWOŚĆ, ROZDZIALIK, BĄK, OGÓR, ?UBEZWŁASNOWOLNIONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.462 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ TELESKOPU, KTÓREGO WAŻNYM ELEMENTEM JEST ZWIERCIADŁO WKLĘSŁE SKUPIAJĄCE ŚWIATŁO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ TELESKOPU, KTÓREGO WAŻNYM ELEMENTEM JEST ZWIERCIADŁO WKLĘSŁE SKUPIAJĄCE ŚWIATŁO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REFLEKTOR rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 9 lit.)
TELESKOP ZWIERCIADLANY rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REFLEKTOR
rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 9 lit.).
TELESKOP ZWIERCIADLANY
rodzaj teleskopu, którego ważnym elementem jest zwierciadło wklęsłe skupiające światło (na 21 lit.).

Oprócz RODZAJ TELESKOPU, KTÓREGO WAŻNYM ELEMENTEM JEST ZWIERCIADŁO WKLĘSŁE SKUPIAJĄCE ŚWIATŁO sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - RODZAJ TELESKOPU, KTÓREGO WAŻNYM ELEMENTEM JEST ZWIERCIADŁO WKLĘSŁE SKUPIAJĄCE ŚWIATŁO. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x