SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLUTOKRACJA to:

system rządów i forma sprawowania władzy, w których podstawową zasadą i źródłem władzy jest bogactwo oraz związany z nim wysoki status społeczny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.004

ĆAKRA, DRAPACZ, NOCEK BRANDTA, LORD, WYSMUKŁOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ, TRZON TŁOKOWY, HUBA BIAŁAWA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, HUBA MAŚLAK, HRABIĄTKO, OBNIŻENIE, MŁOT, WARZYWO, DOWÓD POŚREDNI, DEWOLUCJA, FLAKONIK, OPIEKA PERINATALNA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, HUBA WIERZBOWA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PRAWO GAUSSA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, AUTOMAT LOSOWY, MĘŻNOŚĆ, CHODZĄCA REGUŁA, SYNERGIZM, WAŁ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, STREFA WOLNOCŁOWA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, PODZIEMIE, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ATLANTYCKOŚĆ, GEOLOGIA NAFTOWA, AKUMULATORY, JĘZYK ŻYWY, KOSMOBIOLOGIA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, ALLEGRETTO, PRZEMYŚLNOŚĆ, ANTYLOPA KROWIA, DZIADZIU, DOMNIEMANIE, WIOSNA, PAWIAN GWINEJSKI, ODWRÓCONY DASZEK, ANTENA FERRYTOWA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, KATASTROFA NATURALNA, SILUMIN, DURNOWATOŚĆ, PASTA, OCHWEŚNIK, RADA PRACOWNICZA, NOWA, WITAMINA B6, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, OBIEG PIENIĄDZA, RUCH OPORU, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WRZÓD HUNTERA, UPALNOŚĆ, TREKING, NÓWKA NIEŚMIGANKA, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, KOZA DOMOWA, WYDERKA, SILNIK BOCZNIKOWY, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, NIEUWAŻNOŚĆ, HUMANIORA, CYPRYSIK GROSZKOWY, ZBOŻE, ŻABA MOCZAROWA, BIONIKA, ZAKON, KUCZKA, KOLEGIUM, GEODEZJA OGÓLNA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, GŁĘBOKOŚĆ, OKRES OKOŁOPORODOWY, CHESTER, GESTIA TRANSPORTOWA, MALINOTRUSKAWKA, PAKIET POMOCOWY, MANIPULATOR, ROTATOR, KANCLERZ FEDERALNY, CZUBATY PAWIAN, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KOORDYNACJA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ŻYRAFA KENIJSKA, WOMBAT, LEKTOR, GADACZ, UNYTKO, MAGISTRALA, GWARANCJA, NIEGOSPODARNOŚĆ, JASKÓŁKA, WYCZERPYWALNOŚĆ, SYCYLIJSKI, LAICYZM, PODCASTING, SZARPAK, UPARCIUCH, SZARAK, LOTNICTWO, PANAFRYKANIZM, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, POSIEW, LUBIEŻNOŚĆ, LANGUR KSIĄŻĘCY, PREFIKS, FORMAT, ANTYPOLSKOŚĆ, USTERZENIE MOTYLKOWE, SARDELOWATE, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, THRILLER, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, ADAPTACYJNOŚĆ, CHOMIK EUROPEJSKI, MIEDNICZKA, MIEDZIANE CZOŁO, NACHALNOŚĆ, STAN SPOŁECZNY, FLAWONOID, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, SONDA, ALLEN, CHWYTNIK, TRENING AUTOGENICZNY, MINOCYKLINA, SYSTEMAT, FAŁSZYWIEC, PROSIAK, DEBILNOŚĆ, HOMERYDA, DŻUNGLA, ŚPIEWNIK, DZIWUSZKA PURPUROWA, WYSOKI KOMISARZ, METAMORFIZM REGIONALNY, ENZYM PROTEOLITYCZNY, PROFIL, REALIZM FOTOGRAFICZNY, TŁUSTE LATA, ZACHYLNIK, CUDZOŚĆ, ŁYŻECZKOWANIE, SZCZWANY LIS, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, EMPIRYZM, BIEL, FIMBRIA, WINNOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, MUSZLA, BAWÓŁ, ZERWA KŁOSOWA, RACJONALIZM, ANGLOFOBIA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, NIEGUSTOWNOŚĆ, WYŚCIG, ZAKŁAD HANDICAP, MODRASZEK ORION, PAUPER, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MUMIA, GRUPA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, NIEJASNOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, SINGIEL, KARTKÓWKA, GANOIDY KOSTNE, BOMBA BURZĄCA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, NADZÓR BUDOWLANY, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ARCYDZIELNOŚĆ, BROŃ DRZEWCOWA, PROTANDRIA, STREPTOTRYCYNA, KARAMBOLA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, ZŁORZECZENIE, DOMEK, NOŚNIK DANYCH, PORTUGALSKI, MINI-ALBUM, STYGOFAUNA, TLENEK, PATRYCJUSZ, WOŁYNIANIN, MATERIAŁ MORENOWY, RYCINA, KODON NONSENSOWNY, WARUNKOWANIE, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, KORONIARZ KOŃCATY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, BURAK STOŁOWY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, LEJ POLARNY, STREFA HEADA, KOGUT, AJWAR, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, IZM, DOLCI, PIERWIASTEK GŁÓWNY, KOPARKA NADPOZIOMOWA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, MIKST, CYKL MSZALNY, WIEWIÓRKA SZARA, PARKING, PRAWO KONSTYTUCYJNE, MORFOLOG, BIOMECHANIKA, ŻARTOWNIŚ, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, STREFA BENIOFFA, ETIUDA, BUFOR, ZWIĄZEK KOMUNALNY, SYSTEMIK, STAW KULISTY WOLNY, KOŚĆ ZĘBOWA, FIRMÓWKA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, AKORDYKA, PION, NEPOTYSTA, SYSTEM POMIAROWY, RETORYCZNOŚĆ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, FORMALIZM, USŁUGI NIEMATERIALNE, HANIEBNOŚĆ, OMNIPOTENCJA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, KORONA, WÓDKA GATUNKOWA, DORSZ BAŁTYCKI, SADZIEC KONOPIASTY, NAIWNOŚĆ, POSEŁ NIEZRZESZONY, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, TOKSYNA SINICOWA, PRZEDROSTEK, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, ZDROWAŚKA, MANATOWATE, OSTATNI, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, BLOK, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, RAJA CZARNOBRZUCHA, JAWNOŚĆ, WAŁEK, KAPODZIÓB, BAŻANT, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, NIELICZNOŚĆ, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, TABOR, WRZASKLIWOŚĆ, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, OSIOŁ DOMOWY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ROKPOL, BARIERA JĄDROWA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ŚRODOWISKO, MALI, KUPA, OBSZAR METROPOLITALNY, SUTENERSTWO, NANOMETR, SANDAŁY, CHRONOMETR OKRĘTOWY, POGODNOŚĆ, DŻINIZM, ZACHOWEK, HUMANISTYKA, POWAGA, SUPERMOCARSTWO, ?CHIŃSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.004 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLUTOKRACJA system rządów i forma sprawowania władzy, w których podstawową zasadą i źródłem władzy jest bogactwo oraz związany z nim wysoki status społeczny (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLUTOKRACJA
system rządów i forma sprawowania władzy, w których podstawową zasadą i źródłem władzy jest bogactwo oraz związany z nim wysoki status społeczny (na 11 lit.).

Oprócz SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x