SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLUTOKRACJA to:

system rządów i forma sprawowania władzy, w których podstawową zasadą i źródłem władzy jest bogactwo oraz związany z nim wysoki status społeczny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.004

SKAFANDER, ZIELENIEC, LODOWIEC GÓRSKI, CZERKIES, LITURGIA, ZACISZNOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, SYSTEMIK, OPIJUS, PODRZEŃ, GENIUSZ, EKSCYTARZ, ORGAN RENTOWY, RADA DUSZPASTERSKA, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY, HIPOSTYL, PLASTYCZNOŚĆ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, KONTYNGENCJA, ORZEŁ POŁUDNIOWY, GAZ KOPALNIANY, SROM, PIES RODZINNY, ŚLĄSKOŚĆ, PRZEKAŹNIK, JODŁA SYBERYJSKA, MODRZEW EUROPEJSKI KOLUMNOWY, SZURPEK ODRĘBNY, RUGI, OPIS, LOGIKA NIEFREGOWSKA, MODRZEW EUROPEJSKI ZIELONY, MODRASZEK BLADY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, SZCZUR ŚNIADY, MODRASZEK NAUSITOUS, KONFIDENCJONALNOŚĆ, WEKSEL TRASOWANY, SYNEKURZYSTA, KALISZANIN, HELIOCENTRYZM, KOD, ZŁOTY DESZCZ, KRIONIKA, UCHYB, FORMALIZACJA, AERAL, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, BIOFILNOŚĆ, KOLEŻEŃSKOŚĆ, BESKIDNIK, PRONATALIZM, REGUŁA TINBERGENA, LEGISLATYWA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, RUG, BUMER, WERTYKULATOR, JĘZYK MANX, BOŻA RĘKA, POCHWIAK OKAZAŁY, NASADA, RAY-BANY, KOMÓRKA ZWOJOWA, PIĘKNOŚĆ, GLUKOZOAMINOGLIKAN, DIODA, KIEŁKOWNIK, UKŁAD MOCZOWY, MALINOTRUSKAWKA, KOCZKODAN ZIELONY, JEDYNE, KAPUŚCIANA GŁOWA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, POMARAŃCZA, SŁOWO MASZYNOWE, OTOCZENIE, AFRYKAŃSKI, MAKABRA, NIEŚWIADOMOŚĆ, SIKA, BOROWIK WILCZY, ELIMINACJA, REAKTOR GAZOWY, CZEREŚNIAK, ABRAZJA, ŁĘK, WIELKA PŁYTA, CHIŃSKOŚĆ, ŁABĘDŹ MAŁY, SZMACIAK, STAROIRLANDZKI, SOSNA MASSONA, BIAŁA HERBATA, JESION WYNIOSŁY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, SCHRON, MAKROKOSMOS, TRYB, WIGOŃ, AWANGARDA, DZIUPLA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, DUCALIA, ŚWISZCZ, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, MĄŻ, JĘZYK FALISKI, SKALA RANKINE'A, PIERWOMSZAKOWCE, PANSEKSUALIZM, ŁAPACZ, DURNOŚĆ, NOCEK DUŻY, WOREK, NIEMIECKOŚĆ, KUSACZ KASZTANOWATY, FACHOWIEC, NADMIERNOŚĆ, KWINTA, WAGON BAGAŻOWY, KOD, PRZYSADKA, DURNOWATOŚĆ, MUŁOWCOWATE, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, TRYB KONWERSACYJNY, HIPOKAUSTUM, TUNEL, PINCZER, SKOK, NOSICIEL, LECZNICTWO STACJONARNE, MEDIEWAL, KŁOSEK, WIDELEC, MINUSY, MONOLOG WYPOWIEDZIANY, RAMA, WOREK, ADMINISTRACJA MORSKA, TAMA, SUŁTANAT, KOŁO POŁUDNIKOWE, ALSIFER, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, KRĄGLIK, ŻABA MOCZAROWA, STRYJOSTWO, HARTOWNOŚĆ, CHRZEST, REZYSTOR, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, KENNEL, LĘK, MAPA GEOLOGICZNA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, SŁOWIANOZNAWSTWO, DOM PRZYSŁUPOWY, MIESIERKA, BYDŁO, SYSTEM KAPITAŁOWY, TERMIT, UNIKATOWOŚĆ, GASTROENTEROLOGIA, JEDNOLITOŚĆ, WYRAFINOWANOŚĆ, ZWIĄZEK FLAWONOWY, ORGANKI, CISTECEFAL, ODPOWIEDNIOŚĆ, PRAWO PIĘŚCI, BIEGUN ANIMALNY, PRAWORZĄDNOŚĆ, CHŁÓD, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, SILUMIN, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, SYSTEM PREZYDENCKI, ZARZEWIE, STANDARDBRED, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, PATRONKA, SYSTEM PARLAMENTARNO-PREZYDENCKI, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, WARZĘCHA MAŁA, TERMINARZ, WILK IBERYJSKI, KURANT, KANALIZA, STREFA TROFOLITYCZNA, BENTLEY, NADŚWIADOMOŚĆ, INKASKA, KARAFUŁKA, KOLEŻEŃSTWO, KOSZATNICZKA POSPOLITA, BLADOŚĆ, STÓŁ, PION, DYSK LOKALNY, NUKLEOPROTEID, KLASYFIKACJA, KRETYŃSKOŚĆ, FREGE, DYLATACJA CZASU, SER PODPUSZCZKOWY, STAŁA HUBBLE'A, INSTYTUCJA KREDYTOWA, POLICJA SĄDOWA, ABRAKADABRA, BRZESZCZANIN, ŚRÓDNERCZE, BARBETA, JĘZYK, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, DESPOTYZM, WYRZUT SUMIENIA, SZTYWNIACTWO, GLOBULINA, DOBRO POŚLEDNIE, STENWANTA, IGŁA, PODPORA, BATON, GRUPA ALGEBRAICZNA, DIALOG OBYWATELSKI, EKSKLUZYWIZM, SERWITUT, RODZAJNIK, SKUNKS, PEDAGOGIKA SPECJALNA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, LINA PORĘCZOWA, PEDAGOG SPECJALNY, MODRZEW EUROPEJSKI CZERWONY, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, OSTATNI MOHIKANIN, BEZPROGRAMOWOŚĆ, BRUZDA LODOWCOWA, WOAL, MIKROSKOP OPTYCZNY, FIŃSKI, SŁONOROŚL, ZGROMADZENIE, PUPIL, PYRA, ZEBRA, SZACHY CZTEROOSOBOWE, DIORAMA, MATRIXY, SZWADRON ŚMIERCI, PELOTA, REALIZM, OCHRONA INDYWIDUALNA, CYSTOSTOMIA, KANOPA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, CIOS, CAP, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, JĘZYCZNIK, JĘZYKI BANTU, KARON, CIEMNOGRÓD, TRANSPARENCJA, PRELUDIUM, ROŚLINY OSIOWE, REFORMATOR, KONFESJONAŁ, PUCH, SPIERDOLINA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ETMALOZA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, FELERNOŚĆ, RACHUNKI, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, KOSZÓWKA, KRUMMHORN, ROZTWÓR STAŁY, STAROINDYJSKI, NIEPRZYJEMNOŚĆ, GÓRNOŚĆ, REIFIKACJA, NAUKI O ZIEMI, EFEKT DOPPLERA, BÓJ SPOTKANIOWY, MUNSZTUK, NARZECZONY, PRĄCIE, ASTROGRAFIA, ?FAWORYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.004 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLUTOKRACJA system rządów i forma sprawowania władzy, w których podstawową zasadą i źródłem władzy jest bogactwo oraz związany z nim wysoki status społeczny (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLUTOKRACJA
system rządów i forma sprawowania władzy, w których podstawową zasadą i źródłem władzy jest bogactwo oraz związany z nim wysoki status społeczny (na 11 lit.).

Oprócz SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - SYSTEM RZĄDÓW I FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY, W KTÓRYCH PODSTAWOWĄ ZASADĄ I ŹRÓDŁEM WŁADZY JEST BOGACTWO ORAZ ZWIĄZANY Z NIM WYSOKI STATUS SPOŁECZNY. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast