XIPHOSURA - RZĄD MORSKICH STAWONOGÓW Z GROMADY STARORAKÓW (MEROSTOMATA), ZNANYCH OD SYLURU ŻYWYCH SKAMIENIAŁOŚCI ZBUDOWANYCH Z GŁOWOTUŁOWIA I NIESEGMENTOWANEGO ODWŁOKA, KTÓRY POKRYTY JEST DWUCZĘŚCIOWYM PANCERZEM ZŁĄCZONYM ELASTYCZNYM WIĘZADŁEM, CO UMOŻLIWIA ZGINANIE CIAŁA; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁY CZTERY GATUNKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIECZOGONY to:

Xiphosura - rząd morskich stawonogów z gromady staroraków (Merostomata), znanych od syluru żywych skamieniałości zbudowanych z głowotułowia i niesegmentowanego odwłoka, który pokryty jest dwuczęściowym pancerzem złączonym elastycznym więzadłem, co umożliwia zginanie ciała; do czasów współczesnych przetrwały cztery gatunki (na 10 lit.)OSTROGONY to:

Xiphosura - rząd morskich stawonogów z gromady staroraków (Merostomata), znanych od syluru żywych skamieniałości zbudowanych z głowotułowia i niesegmentowanego odwłoka, który pokryty jest dwuczęściowym pancerzem złączonym elastycznym więzadłem, co umożliwia zginanie ciała; do czasów współczesnych przetrwały cztery gatunki (na 9 lit.)SKRZYPŁOCZE to:

Xiphosura - rząd morskich stawonogów z gromady staroraków (Merostomata), znanych od syluru żywych skamieniałości zbudowanych z głowotułowia i niesegmentowanego odwłoka, który pokryty jest dwuczęściowym pancerzem złączonym elastycznym więzadłem, co umożliwia zginanie ciała; do czasów współczesnych przetrwały cztery gatunki (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "XIPHOSURA - RZĄD MORSKICH STAWONOGÓW Z GROMADY STARORAKÓW (MEROSTOMATA), ZNANYCH OD SYLURU ŻYWYCH SKAMIENIAŁOŚCI ZBUDOWANYCH Z GŁOWOTUŁOWIA I NIESEGMENTOWANEGO ODWŁOKA, KTÓRY POKRYTY JEST DWUCZĘŚCIOWYM PANCERZEM ZŁĄCZONYM ELASTYCZNYM WIĘZADŁEM, CO UMOŻLIWIA ZGINANIE CIAŁA; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁY CZTERY GATUNKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.425

CIŚNIENIE, UPRZEDMIOTOWIENIE, ŚWINIA, OSŁONA TERMICZNA, SZALBIERZ, MAŁOŚĆ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, PATENT, HIPERALGEZJA, ZBRODNIA, VALYRIA, ISLAM, DIUGONIOWATE, SAMORÓBKA, KRĄGLIK, ZDRAJCA, PRZEKAŹNIK, MUZYKA TŁA, OŁTARZ, KLESZCZOTKI, PUNKT PRZYSŁONECZNY, WOAL, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, ZMARZLUCH, WIELKOMORSZCZ GRUSZKONOŚNY, CZAS LAPUNOWA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PRZEDMURZE, LIRYCZNOŚĆ, SKLEPIENIE BECZKOWE, DAWNOŚĆ, PRUSKOŚĆ, MAKROPLATA, AKTORKA, CHMURNOŚĆ, STOPIEŃ, WERYFIKACJA, RAMA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PODOFICER ZAPRZĘGOWY, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, MANIPULATOR, ZAKURZENIE, TRACZ, CHROPAWOŚĆ, ANAL, PIERSIĄTKO, DOWCIPNOŚĆ, DŁUŻNIK WEKSLOWY, GOŁĘBIOWE, MAG, HEAD HUNTER, PETARDA, PRĘCIK, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, SZYBKOŚCIOWIEC, PRZELUDNIENIE AGRARNE, DIALOG OBYWATELSKI, WIELOPŁETWCOKSZTAŁTNE, NACHALNOŚĆ, NOCEK WĄSATEK, ZABYTEK NIERUCHOMY, CHOROBA GÓRNIKÓW, CHITON, AKTUALIZM, GŁOWA, GORCZYŃSKI, FILM PSYCHOLOGICZNY, ŁOTEWSKOŚĆ, DOMINATOR, ŻYWIOŁOWOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, ODPŁYW, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, HYPOSTYL, DRUGOROCZNIAK, OBUDOWA, PAZURKOWCOWATE, RACHUNEK OPERATOROWY, KMIOTEK, CACHE, RAK STAWOWY, DOM, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, TYP, DESMIN, WALUTOWOŚĆ, STANOWCZOŚĆ, TORFOWCE, FAKIR, APOKRYFICZNOŚĆ, MAPA GEOLOGICZNA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, FATYGANT, KOLOKATOR, HAKONOS, AKCJA NIEMA, WIOSŁOGON POSPOLITY, PRZECIWWAGA, TYTULATURA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, PTASZNIK WENEZUELSKI, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, KRATER UDERZENIOWY, DRASTYCZNOŚĆ, PIERWSZOROCZNY, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, AZOLLA, MINIMALIZM, PARAMAGNETYK, NADZÓR BANKOWY, TUŃCZYK, SZKARADA, BIEG JAŁOWY, KOMANDOR, PARACENTEZA, KOZODOJE, MATERIALNOŚĆ, SERBSKOŚĆ, TACZNIK, FELERNOŚĆ, PREZBITER, MŁODY GNIEWNY, GŁOWIK, DNI, PARAFIANIN, RZECZYWISTOŚĆ, JESION, LECYTYNA, TATA, STYGON, TOBOŁEK, PŁAZAKOKSZTAŁTNE, PROTEINA, PRECYZJA, NIESPODZIEWANOŚĆ, PAPILOT, TRANSAKCJA TERMINOWA, WARUNEK, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, VIADANA, REEDUKATOR, ŚRÓDŁOŻNE, GLINIASTOŚĆ, AWATARA, FORMA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, SZABAS, ATRAKCYJNOŚĆ, TEOLOGIA PASTORALNA, HELISA, SUBSYSTENCJA, UŁAMEK ZWYKŁY, SALAMANDROWATE, PODKOWIASTOGŁOWE, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, GOLEM, SIWOWĄSY, PRZERYWACZ, OTWARTOŚĆ, MĘTNOŚĆ, PRZEWODNIK SPŁAWU, KOMERAŻ, BOMBER, SZPIEG GOSPODARCZY, MISTRZ, BEAR, OBRAZICIEL, KIJEK, WIARA, PIEPRZ GWINEJSKI, MLASKOT, NIEPALĄCY, TRUDNOŚĆ, ULWA SAŁATOWA, LICHWA, STŁUCZENIE, ESPERANTYDA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, CZERECHA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, KOKS ODLEWNICZY, CZŁON SYNTAKTYCZNY, ANFELTKA ZŁOŻONA, WARZYWO, AKROCYJANOZA, ZADZIORNOŚĆ, STOPA, TĘTNICA NERKOWA, ŁĄCZNIK, LUKRECJA, KONTRMANIFESTACJA, ZASIĘG DYSJUNKTYWNY, MIKROWENTYLACJA, TAKSIARA, SZAŁAŚNICTWO, STARTUP, SYNDROM WILKOŁAKA, KUMA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, SPOKOJNOŚĆ, NIOBRARAZAUR, LAGIER, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, BIAŁA HERBATA, FILTR GĄBKOWY, ORGANIZATOR, SASZETKA, RONIN, ŁUK ROMAŃSKI, AUTOALARM, ZAPASY, NAPĘD, OLBRZYM, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, HACJENDER, BIOMETEOROLOGIA, WYPRAWA, SKRZYPŁOCZE, HUBA MAŚLAK, PAŹ, DYSCYPLINA SPORTOWA, ANALIZA KOSZTÓW, SKALA RANKINE'A, PIRAMIDA FINANSOWA, ODMIENNOŚĆ, USPOKAJACZ, PIRAMIDA ZIEMNA, KOCIAK, PODHARCMISTRZ, FLUID, KAULERPA, PARTYJNY, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, RAPTULARZ, DIOGENIT, PARAMAGNETYZM, WULKAN TUFOWY, ARTYSTKA, JEDNOLITOŚĆ, CYJANOBAKTERIA, PODOBNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, RIKSZARZ, GAMONIOWATOŚĆ, ABISYŃSKI KLASYCZNY, OTYŁOŚĆ, PRAŻARŁACZE, KOLONIZATOR, INTERKALACJA, PROMIENNOŚĆ, STEPÓWKA, TREL, SŁADEK, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, BROŃ GŁADKOLUFOWA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, WIRUS GRYPY TYPU B, AMANT, CELOWOŚĆ, BUGENAZAURA, NOWOŻYTNIK, PSYCHOTEST, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, ŚLĄSKOŚĆ, PODATEK KATASTRALNY, CHRONOMETRAŻYSTA, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, OCHOTNIK, SZUMKA, BLADZIUCH, FOKI, TASIEMCE, DZIERŻAWCA, FAWORYT, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, RYZYKO, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, HELMINTOLOGIA, PĘDNIK AZYMUTALNY, PIASTUN, KIERUNKOWOŚĆ, JĘZYK PIDŻYNOWY, RYJEK, JEDNOŚĆ, WĘDKA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, WYPAD, SKŁADNIA, CAP, WIECHLINA, MEDIANA, GŁOWA DOMU, TACIERZYŃSKI, WRÓBLOWATE, ?NIEDOJRZAŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.425 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

XIPHOSURA - RZĄD MORSKICH STAWONOGÓW Z GROMADY STARORAKÓW (MEROSTOMATA), ZNANYCH OD SYLURU ŻYWYCH SKAMIENIAŁOŚCI ZBUDOWANYCH Z GŁOWOTUŁOWIA I NIESEGMENTOWANEGO ODWŁOKA, KTÓRY POKRYTY JEST DWUCZĘŚCIOWYM PANCERZEM ZŁĄCZONYM ELASTYCZNYM WIĘZADŁEM, CO UMOŻLIWIA ZGINANIE CIAŁA; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁY CZTERY GATUNKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: XIPHOSURA - RZĄD MORSKICH STAWONOGÓW Z GROMADY STARORAKÓW (MEROSTOMATA), ZNANYCH OD SYLURU ŻYWYCH SKAMIENIAŁOŚCI ZBUDOWANYCH Z GŁOWOTUŁOWIA I NIESEGMENTOWANEGO ODWŁOKA, KTÓRY POKRYTY JEST DWUCZĘŚCIOWYM PANCERZEM ZŁĄCZONYM ELASTYCZNYM WIĘZADŁEM, CO UMOŻLIWIA ZGINANIE CIAŁA; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁY CZTERY GATUNKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIECZOGONY Xiphosura - rząd morskich stawonogów z gromady staroraków (Merostomata), znanych od syluru żywych skamieniałości zbudowanych z głowotułowia i niesegmentowanego odwłoka, który pokryty jest dwuczęściowym pancerzem złączonym elastycznym więzadłem, co umożliwia zginanie ciała; do czasów współczesnych przetrwały cztery gatunki (na 10 lit.)
OSTROGONY Xiphosura - rząd morskich stawonogów z gromady staroraków (Merostomata), znanych od syluru żywych skamieniałości zbudowanych z głowotułowia i niesegmentowanego odwłoka, który pokryty jest dwuczęściowym pancerzem złączonym elastycznym więzadłem, co umożliwia zginanie ciała; do czasów współczesnych przetrwały cztery gatunki (na 9 lit.)
SKRZYPŁOCZE Xiphosura - rząd morskich stawonogów z gromady staroraków (Merostomata), znanych od syluru żywych skamieniałości zbudowanych z głowotułowia i niesegmentowanego odwłoka, który pokryty jest dwuczęściowym pancerzem złączonym elastycznym więzadłem, co umożliwia zginanie ciała; do czasów współczesnych przetrwały cztery gatunki (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIECZOGONY
Xiphosura - rząd morskich stawonogów z gromady staroraków (Merostomata), znanych od syluru żywych skamieniałości zbudowanych z głowotułowia i niesegmentowanego odwłoka, który pokryty jest dwuczęściowym pancerzem złączonym elastycznym więzadłem, co umożliwia zginanie ciała; do czasów współczesnych przetrwały cztery gatunki (na 10 lit.).
OSTROGONY
Xiphosura - rząd morskich stawonogów z gromady staroraków (Merostomata), znanych od syluru żywych skamieniałości zbudowanych z głowotułowia i niesegmentowanego odwłoka, który pokryty jest dwuczęściowym pancerzem złączonym elastycznym więzadłem, co umożliwia zginanie ciała; do czasów współczesnych przetrwały cztery gatunki (na 9 lit.).
SKRZYPŁOCZE
Xiphosura - rząd morskich stawonogów z gromady staroraków (Merostomata), znanych od syluru żywych skamieniałości zbudowanych z głowotułowia i niesegmentowanego odwłoka, który pokryty jest dwuczęściowym pancerzem złączonym elastycznym więzadłem, co umożliwia zginanie ciała; do czasów współczesnych przetrwały cztery gatunki (na 11 lit.).

Oprócz XIPHOSURA - RZĄD MORSKICH STAWONOGÓW Z GROMADY STARORAKÓW (MEROSTOMATA), ZNANYCH OD SYLURU ŻYWYCH SKAMIENIAŁOŚCI ZBUDOWANYCH Z GŁOWOTUŁOWIA I NIESEGMENTOWANEGO ODWŁOKA, KTÓRY POKRYTY JEST DWUCZĘŚCIOWYM PANCERZEM ZŁĄCZONYM ELASTYCZNYM WIĘZADŁEM, CO UMOŻLIWIA ZGINANIE CIAŁA; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁY CZTERY GATUNKI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - XIPHOSURA - RZĄD MORSKICH STAWONOGÓW Z GROMADY STARORAKÓW (MEROSTOMATA), ZNANYCH OD SYLURU ŻYWYCH SKAMIENIAŁOŚCI ZBUDOWANYCH Z GŁOWOTUŁOWIA I NIESEGMENTOWANEGO ODWŁOKA, KTÓRY POKRYTY JEST DWUCZĘŚCIOWYM PANCERZEM ZŁĄCZONYM ELASTYCZNYM WIĘZADŁEM, CO UMOŻLIWIA ZGINANIE CIAŁA; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁY CZTERY GATUNKI. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x