PIEŃ ŻYLNY ZBIERAJĄCY KREW Z PODPRZEPONOWEJ POŁOWY CIAŁA I UCHODZĄCY DO PRAWEGO PRZEDSIONKA SERCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA to:

pień żylny zbierający krew z podprzeponowej połowy ciała i uchodzący do prawego przedsionka serca (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIEŃ ŻYLNY ZBIERAJĄCY KREW Z PODPRZEPONOWEJ POŁOWY CIAŁA I UCHODZĄCY DO PRAWEGO PRZEDSIONKA SERCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.424

DRAKOREKS, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, OSTROGONY, MYMURAPELTA, CIAŁO SZARE, KRWIOBIEG PŁUCNY, WYROSTEK RZĘSKOWY, WĄTŁOŚĆ, ROZGWIAZDY, PIERWSZA KOMUNIA, OKAP, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, PAWPAWZAUR, SIŁA PŁYWOWA, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, PRZEDSIONEK, MARA, APOGEUM, STRUPIEŃ, RETOZAUR, ŻYŁA NABRZUSZNA GÓRNA, DRYFTER, ŻYŁA TWARZOWA, ODGAŁĘZIACZ, GRÓB SZKIELETOWY, BAZYLIKA KATEDRALNA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, AUTOTOMIA, KREW, OBDUKCJA, SĄCZEK, ZAUROPLIT, PALEMONETKA ZMIENNA, PODUSZKA POWIETRZNA, DŁAWICA PRINZMETALA, MIKROHADROZAUR, WORECZEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, SPÓD, ANTYPERSPIRANT, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, SKOLEKS, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, CIARKI, AKCIK, RADIOLOGIA, LAMPERIA, KARDIOLOGIA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, STYL PRZERZUTOWY, TEMPERATURA, DAMA SERCA, DŁOŃ, FAZA, KORZENIONÓŻKI, SPLOT SKRZYDŁOWY, WYKRĘTAS, NAWA, SÓWKOWATE, PROMIEŃ, KAJDANY SKEFFINGTONA, TAGUAN, JĘZOR LODOWCOWY, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, EFEKT JOJO, KREW, PERFUZJA, PÓŁWAŁEK, OTWARCIE SERCA, PRZEPROST, STOPKA, MIKSTURA, KŁODA, METAMER, PÓŁOKRES, KULMINACJA, KIKUTNICA CZERWONA, MASAŻ SERCA, KRĄŻENIE OGÓLNE, PERYGEUM, ZALĄŻNIA, GLORIETA, STYGIMOLOCH, ŻYŁA ZAŻUCHWOWA, CZYSTA KREW, DYSKRETKA, PIÓRO, MYŚL PRZEWODNIA, ELEWACJA, KOTLINA, WIENIAWSKI, KROK, WITALIZM, OKRĄGLAK, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, LUGER, F, GALEAS, LANDSHUT, TRANZYCJA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, KANGNAZAUR, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, KOHEZJA, WF, FOKREJA, BEZSZPARKOWCE, MISIO, PODŁOGA, NIPPONOZAUR, SPĄG, MINIMUM EGZYSTENCJI, ANATOMIA WARSTWOWA, ARCHEODONTOZAUR, OKAP, SZKARŁUPIEŃ, ZADEK, JESIOTRY, DZIURA, LINGAM, URAZOWOŚĆ, PÓŁKWATEREK, ŻYŁA KĄTOWA, ESKIMOSEK, OPUSZKA PRZEDSIONKA, BELKA GŁÓWNA, LĘDŹWIE, PLASTYKA, TERMINATOR, ROZRUSZNIK SERCA, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, RÓWNIK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, LIKORYN, TUNICZKA, PÓŁTUSZA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, ŻYŁA NADBLOCZKOWA, SILL, EMISJA POLOWA, HORDA, WĘGLARSTWO, LAJKONIK, FLUIDYZACJA, ŻYŁA, ŻYŁA JĘZYKOWA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, ŻYŁA SZYJNA, IRYGATOR, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, POTENCJAŁ, DEKLINACJA, LEK PRZECIWARYTMICZNY, LEWIS, SUFIT, LUZYTANOZAUR, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, PLANETA DOLNA, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, KWAZIKRYSZTAŁ, SKRĘT, PENELOPOGNAT, KWAGGA WŁAŚCIWA, ATRAKCJA, CHAVEZ, PIEŃ, ASOCJACJA CHARGE, KRATER, WYLINKA, PARZENICA, GENDER, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, NACZYNIE, PIKANIE, OPUSZKA PRĄCIA, PIERŚCIEŃ, PARACENTEZA, STREFA TROFOLITYCZNA, FLOWER POWER, PROPRIOCEPCJA, DAWCZYNI, SZTUCZNE SERCE, ODRĘTWIENIE, WITREKTOMIA, BARIERA KREW-MÓZG, TEZA, ODPÓR, DREN, WNĘTRZNOŚCI, POSTAĆ, DENNICA, LUŹNOŚĆ, STEPÓWKA, LOFOROTON, ALETOPELTA, KARDIOCHIRURGIA, GASPARINIZAURA, RANA WYLOTOWA, JĄDRO, ODDYCHANIE TKANKOWE, KREW TĘTNICZA, JĘZYK AKADYJSKI, PRZYJACIÓŁKA OD SERCA, KANCIASTOŚĆ, MOMENT PĘDU, TARCIE, GLOBUS, ŻYŁA PODKOLANOWA, URANOZAUR, KONIUSZEK SERCA, ŻYŁA PĘPOWINOWA, ŚMIERĆ KLINICZNA, MAGISTRALA, ŁUK OBNIŻONY, NEOGOTYK, KONIKI MORSKIE, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, KOKOSOWY INTERES, KUPER, CIĄGOTY, ŻYŁKA, MENU PODRĘCZNE, KWANTAZAUR, OSTATNIE PODRYGI, KRYL ANTARKTYCZNY, ŻYŁA NABRZUSZNA POWIERZCHNIOWA, NOGA, APASTRON, SERCE, PERYSELENIUM, APHELIUM, AORTA, SYSTOL, ASOCJACJA VATER, SEJMIK RELACYJNY, HIPIS, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, SOMATOTOPAGNOZJA, PUPA, CZŁONECZEK, BÓBR RZECZNY, LAKTOGLOBULINA, BLOK, NUTACJA, KIMOGRAF, CHOROBA MIKROFALOWA, LOARA, BRACHYPODOZAUR, KREW, OKRĄGŁOŚĆ, SILUOZAUR, STOPA LODOWCA, KREMS, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, AUSTRIA, SZCZĘKA, SNUTKA GOLIŃSKA, ROTATOR, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, PĄCZKOWCE, ZAWAŁ, EKOSFERA, MSZANA, REPORTER, DNO, USARIA, KARA GŁÓWNA, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, WIELKA WOJNA KOZACKA, KRĄŻENIE WROTNE, HIPSYBEMA, PROGLOTYD, NASKÓREK, SZOK TERMICZNY, CHART, LANAZAUR, OKAP, PROTOHADROS, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, FARBA, ŻYŁA ODSTRZAŁKOWA, EMISJA WTÓRNA, DULCYNEA, PANTOMIMA, BETA-BLOKER, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, ODWŁOK, SEKS ORALNY, ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, KINESTEZJA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, KOŃ PLEWEŃSKI, DRĘTWOTA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, ?ZALĄŻNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.424 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIEŃ ŻYLNY ZBIERAJĄCY KREW Z PODPRZEPONOWEJ POŁOWY CIAŁA I UCHODZĄCY DO PRAWEGO PRZEDSIONKA SERCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIEŃ ŻYLNY ZBIERAJĄCY KREW Z PODPRZEPONOWEJ POŁOWY CIAŁA I UCHODZĄCY DO PRAWEGO PRZEDSIONKA SERCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA pień żylny zbierający krew z podprzeponowej połowy ciała i uchodzący do prawego przedsionka serca (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA
pień żylny zbierający krew z podprzeponowej połowy ciała i uchodzący do prawego przedsionka serca (na 15 lit.).

Oprócz PIEŃ ŻYLNY ZBIERAJĄCY KREW Z PODPRZEPONOWEJ POŁOWY CIAŁA I UCHODZĄCY DO PRAWEGO PRZEDSIONKA SERCA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PIEŃ ŻYLNY ZBIERAJĄCY KREW Z PODPRZEPONOWEJ POŁOWY CIAŁA I UCHODZĄCY DO PRAWEGO PRZEDSIONKA SERCA. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x