Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DWIE JEDNAKOWE LUB PODOBNE SZTUKI CZEGOŚ, W TYM OCZU I INNYCH CZĘŚCI CIAŁA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARA to:

dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś, w tym oczu i innych części ciała (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARA

PARA to:

coś, co ma dwie identyczne połowy, składa się z dwóch takich samych elementów (na 4 lit.)PARA to:

w fizyce: faza gazowa substancji występująca poniżej jej punktu krytycznego (na 4 lit.)PARA to:

dwie osoby (na 4 lit.)PARA to:

waluta Albanii przed 1926 r (na 4 lit.)PARA to:

coś, co pasuje do drugiej rzeczy, stanowi z nią dwuelementowy komplet (na 4 lit.)PARA to:

zbiór dwuelementowy (na 4 lit.)PARA to:

dwoje ludzi będących w relacji emocjonalnej, najczęściej mężczyzna i kobieta (na 4 lit.)PARA to:

jednostka zdawkowa popularna na Bałkanach - do 2008 w Serbii (wcześniej w Federalnej Rep. Jugosławii), wcześniej także 1/100 perpera w Księstwie Czarnogóry oraz do 1992 1/100 dinara jugosłowiańskiego (na 4 lit.)PARA to:

historyczna moneta w Imperium Osmańskim (na 4 lit.)PARA to:

opar wody (na 4 lit.)PARA to:

w pokerze: dwie karty o takiej samej wartości (na 4 lit.)PARA to:

zespół dwóch izolowanych żył w wiązce, przeznaczonych do pracy w jednym obwodzie elektrycznym (na 4 lit.)PARA to:

stan w płn. Brazylii, nad Atlantykiem, pow. 1250,7 tyś. km2, stolica Belem (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWIE JEDNAKOWE LUB PODOBNE SZTUKI CZEGOŚ, W TYM OCZU I INNYCH CZĘŚCI CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.848

OBLACJA, BUTLA, DATOWNIK, TRANSPIRACJA, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, BILL, KATEDRA, DROBNOŚĆ, HOMOMORFIZM, DUBELTÓWKA, DMUCHAWA, MONUMENT, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, PIEC INDUKCYJNY, PRZYLEPA, SPODENKI, NIEOBFITOŚĆ, STEK, POSUW, ŻARLIWIEC, PIEPRZ MNISI, RURKONOSE, EWANGELIA, LINIA SPEKTRALNA, SALAMANDRA SREBRZYSTA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, ŚWIERK SREBRNY, WEZWANIE, HOMOGENIZACJA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, SKLEPIENIE BECZKOWE, REJESTR, KRYTYKA, CIĘGNIK, REMIZA, SOLANKA, PIEKŁO, PRZEDŁUŻACZ, WOKALIZA, FARMAKODYNAMIKA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, KOLEŻANKA PO FACHU, RUCH, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, PIK, MEDALION, TOLERASTA, DELUWIUM, NIEPOKALANEK, PUNKT MOTORYCZNY, KATYŃ, WYPALANKA, INIEKCJA, ADIANTUM DELIKATNE, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KOŁNIERZYK, ZDANIE PODRZĘDNE, KSIĄŻĘ, SZEREG, OKRĘT-BAZA, AMATORSKOŚĆ, PROMIEŃ, DŻALIL, OPISOWOŚĆ, PRAWO MAJĄTKOWE, NOWINKARSTWO, PODMALÓWKA, ISZYM, TWARDÓWKA, BARYKADA, NUMIZMATYKA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, ODROBINA, DWUDZIESTY CZWARTY, REPUTACJA, ŚLIWKA, NORDYCKOŚĆ, PLUSKWIAK WODNY, KULMINACJA, WSPORNIK, PIRACTWO INTELEKTUALNE, RURA ODPŁYWOWA, ZAGADKOWOŚĆ, ASNEN, FIGURA, ZGODNOŚĆ, PULPA, TRANSGEN, WIGONIA, TENISISTA STOŁOWY, ARKAŁYK, MOC WYTWÓRCZA, ROZBUDOWA, MINA, KUPLER, ŁYSAK, ŚWIECA, KAPAR, BIOLIT, TUŁACZ, RUBEL, GARŚĆ, SZYSZKA, INSTANCJA, OBRZMIENIE, DWÓJKA, GRZYWNA, SŁUCH ABSOLUTNY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, PODGLĄD, FIZYKA STATYSTYCZNA, RYKSIARZ, REFREN, ALLEGRO, ŻARNIK, MULTIKULTURALIZM, TAUROGI, KASTYLIJSKI, SZKLARKA, OŚCIEŻE, RISOTTO, ŁUSKA, CZOŁO, KALIBRACJA, WĄTŁOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, SEQUEL, BAZA, ŁUK, PAS, CYRK LODOWCOWY, INSTRUMENT SMYCZKOWY, NÓŻ BOJOWY, ŚLUZICA ATLANTYCKA, MINUSIŃSK, ALFABET ŁACIŃSKI, OSYPISKO, POMOST, STRUŚ MASAJSKI, USŁUGODAWCA, ODRUCH, WINIETA, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, KREDKA, AGENCJA RATINGOWA, PATOGENICZNOŚĆ, ZGRZYBIAŁOŚĆ, JAŁOWIEC POSPOLITY, POWIEŚĆ FANTASY, LETARG, FELER, NATRĘTNOŚĆ, KOLOROWOŚĆ, JELEŃ WIRGINIJSKI, FUNDUSZ PODSTAWOWY, BLENDA, CZAS FABULARNY, ZASKOK, POLEWKA, WIR PIASKOWY, CIĄGOTY, PRZEPYCHACZKA, EMAKI, FLORENTYNKA, LEKCJA, REWERSAŁ, STARA WIARA, JANUSZ, ORBITAL, RÓŻANKA, DESIGN, CZOŁÓWKA, KUBIZM ORFICZNY, OPOSIK WIELKOOKI, SZCZOTKA, KIERAT, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, AGRAFA, KOŃ, BRĄZÓWKA, PARZENICA, PUSZKA, SAMOTNA MATKA, PRZEDNÓWEK, ELEKTROIZOLACJA, SZTUKA KONCEPTUALNA, OSIŁEK, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, PRZERABIACZ, ZAJĄKNIĘCIE, NAZWA ZWYCZAJOWA, KONSOLETA, ATOM, SPIS POWSZECHNY, KLAN, PRASA, MANAT AFRYKAŃSKI, HRABINI, CYKL PALIWOWY, BAJADERKA, KASACJA, ODŁUPEK, SKRA, TRAGICZNOŚĆ, PRODUKCJA, SZURPEK POROSŁY, PUNKT KATECHETYCZNY, UROJENIE KSOBNE, DIOL, PLAMA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, BARWA DŹWIĘKU, PRAŻMO, ADRESAT, JASIENICA, DUPA, MAŁŻORACZKI, KANONIK, MECHANIZM, TUNIKA, STRATEGIA, KAKAO, MINERAŁ ZABARWIONY, PERIASTRON, KALIKO, RAJSKI PTAK, SIEĆ KOLEJOWA, ŁĄCZYNA, PIECZARKOWA, WIĄZANIE, ŻOŁĄDKÓWKA, STACJA, CZUANDONGOCELUR, PEŁNOMOCNICTWO, STEP, ODGAŁĘZIACZ, MASOŃSKOŚĆ, NEPALSKI, CHITON, OSUWISKO, BLANTYRE, WARIACJE, FAŁDA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, GALERIA, ENDOSKOPIA, JENOZIERO, JĘZYCZEK U WAGI, IDEAŁ PIERWSZY, KOLEJKA, MISSOURI, STRATEGIA, MECHOWCOWE, APOSTOŁ, BATON, LICZMAN, FORMA, SUKCESJA, DAMAN, BRIK, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, BASEN, TATUAŻ, BŁAZENEK, FORMALIZACJA, GOSPODARZ DOMU, KUPIAŃSK, ALPAKA, ZBRODNIA, UŻĄDLENIE, HAMERNIA, OŁÓW, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, WŁASNOŚĆ, ANTYEGALITARYZM, KALWARIA, CYNAMONKA, KRĄG POLARNY, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, DEASEMBLER, ARESZT TYMCZASOWY, ARZAMAS, JĘZYK ALEUCKI, AGENCJA, RESTAURACJA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, SATELITA SZPIEGOWSKI, FILTR, STEROWANIE ADAPTACYJNE, COŚ NIECOŚ, MANEŻ, DŻAGA, OSTROMLECZ, ŚCIGAŁKA, JĘZOR LODOWCOWY, EDYCJA, KALIBER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś, w tym oczu i innych części ciała, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWIE JEDNAKOWE LUB PODOBNE SZTUKI CZEGOŚ, W TYM OCZU I INNYCH CZĘŚCI CIAŁA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
para, dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś, w tym oczu i innych części ciała (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARA
dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś, w tym oczu i innych części ciała (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x