CIEMNY, CIEPŁY KOLOR, KTÓRY MOŻNA OPISAĆ JAKO CIEMNY POMARAŃCZOWY LUB ŻÓŁTY, POWSTAJĄCY TAKŻE JAKO WYNIK MIESZANIA MAŁO INTENSYWNYCH BARWNIKÓW: CZERWONEGO Z ZIELONYM, POMARAŃCZOWEGO Z NIEBIESKIM LUB ŻÓŁTEGO Z FIOLETEM (WÓWCZAS KOLOR MA STATUS BARWY ZŁAMANEJ LUB MARTWEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRĄZ to:

ciemny, ciepły kolor, który można opisać jako ciemny pomarańczowy lub żółty, powstający także jako wynik mieszania mało intensywnych barwników: czerwonego z zielonym, pomarańczowego z niebieskim lub żółtego z fioletem (wówczas kolor ma status barwy złamanej lub martwej) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRĄZ

BRĄZ to:

stop miedzi z cyną (na 4 lit.)BRĄZ to:

medal przyznawany za trzecie miejsce na podium (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIEMNY, CIEPŁY KOLOR, KTÓRY MOŻNA OPISAĆ JAKO CIEMNY POMARAŃCZOWY LUB ŻÓŁTY, POWSTAJĄCY TAKŻE JAKO WYNIK MIESZANIA MAŁO INTENSYWNYCH BARWNIKÓW: CZERWONEGO Z ZIELONYM, POMARAŃCZOWEGO Z NIEBIESKIM LUB ŻÓŁTEGO Z FIOLETEM (WÓWCZAS KOLOR MA STATUS BARWY ZŁAMANEJ LUB MARTWEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.620

DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, RZEŻUCHA, PRACA, WINA UMYŚLNA, CYNADRY, DIAGNOZA, SOLFUGI, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, DYSPEPSJA, CEFALASPIDY, OBRÓŻKA, EKRAN AKUSTYCZNY, NIĆ, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, PIEGUS, POTWORKOWATOŚĆ, GUFFA, ŚWIADECTWO, CAŁKA PIERWSZA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, KONTUR MELODYCZNY, RELISH, DELTA SCUTI, PADWAN, TOPOGRAF, PURPURA, WARZONKA, BRZOZA CZARNA, MIEJSCE ŚWIĘTE, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ, FAKTOR, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, DOK, FLASZKA, AZOLLA PAPROTKOWA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, KARTA TYTUŁOWA, SAMOZAPŁON, WŁAŚCIWOŚĆ, MUZYKA PROGRAMOWA, WIGOŃ, WIKARY, PREDESTYNACJA, GRZECHOTKA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, CZERSKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, KUDŁACZ, ŁUPEK BENTONITOWY, PRZEWRÓT, SŁUŻBA METEOROLOGICZNA, WYROCZNIA, NARKOTYZER, LICZI, PASTEL, NEOPOGAŃSTWO, SPEKTAKL, SINGIEL, ZĘBOWCE, ZAPOZNANIE, MACH, PIŁA, SMOCZEK, POLKA, KIEŁBA, LASKA, COŚ NA ZĄB, NIEWYPARZONY PYSK, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, SAMOOKALECZENIE, PAKA, JAZDA, FIOLET WZROKOWY, KONWENT, TALERZYK, CHOROBA VERNEUILA, MINOGOWATE, INDOKTRYNACJA, NACZYNIE, ZABAWKA, SMUŻKA, DACH POGRĄŻONY, GRAF SKIEROWANY, BISZKOPT, KOTWICOWISKO, CELA, TIPI, RYTOWNICTWO, NAPĘD RAKIETOWY, FLAWONOID, HACJENDER, SPANIEL, MAREMMANO, WPADKA, WIDEOMAN, WATA, MUFA, DOUBLE DUTCH, KURZY MÓŻDŻEK, PLAN PRZESTRZENNY, SZLAUCH, PASZKWILANT, DRĄŻEK SKRĘTNY, CYKL AZOTOWY, KOSZER, MODERATOR, BETABLOKER, HRABINA, SURFAKTANT, BRYG, MAKAGIGA, GAMA, GODŁO PROMOCYJNE, BORSUK, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, GDERLIWOŚĆ, JOSE, SYLWETA, SILNIK CZTEROSUWOWY, AGRAFA, URZĄD CENTRALNY, PRZÓD, GNIAZDKO, CHŁOPOWINA, KLUZA, SZWAGIER, BAKARAT, STOPIEŃ NAUKOWY, HALMA, DOWÓD, TRZYNASTY, UŚCISK, BIAŁY MAZUR, MOGISYGMATYZM, DZIEDZICZENIE, POMYŚLNY WIATR, POŚLAD, STOŻEK NAPŁYWOWY, WYPADEK, UWE, DUPEK ŻOŁĘDNY, POTRZEBA, PIĘCIOGROSZÓWKA, BIRMAŃSKI, JARZYNA, ŚLIWA WĘGIERKA, PUŁAP, HALO, ZANIECZYSZCZENIE, KREMOWOŚĆ, GWIZD, PODBIERACZ, OŚWIADCZENIE, ALIENACJA, ZACHŁYŚNIĘCIE, PRZYPAŁOWIEC, KLIRING, ABNEGATKA, MISZPELNIK, WIĄZKA, PAZUR, PUDDING, PERTURBACJA, PRIORYTET, RĘKA, NIECZUŁOŚĆ, ŻÓŁTY ALARM, SOS TATARSKI, KULTURA MATERIALNA, CZAS LETNI, ETCHLORWYNOL, MOLOS, MASZYNOWNIA, PALIWO KOPALNE, ETAP, BĄK, KRAKOWIACZEK, NISKOŚĆ, EKRAN, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, RUGI, ESZOLCJA, MAKARONIARZ, OPIESZALSTWO, KOLONADA, KOSMYK, RZEKA ROZTOKOWA, SKÓRZAK, AUTOSKLEP, POBORCA, OMAR, FILM TRÓJWYMIAROWY, PYTAJNIK, POPRAWA, STYL KLASYCZNY, CIOTECZNY DZIADEK, SAPROFITY, PIECZONKA, MODRASZEK ALKON, SMYCZ, BATERIA, PIĘTA, JAN, KORKOCIĄG, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, POLE ELEKTRYCZNE, NAUKI POLITYCZNE, ANATOL, BETA-BLOKER, OMER, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, OLIWKOWATE, JAF, LAMPAS, SNIFTER, MAJÓWKA, SZEREG ROZBIEŻNY, KOŁO, BRZUSIEC, ROŚLINA DWUPIENNA, KURANT, OBRONA, KSIĘGA HIPOTECZNA, STEROWIEC SZKIELETOWY, NIDERLANDZKI, CENTRALA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, SZTUKA KINETYCZNA, PARCIAKI, ABLACJA, UTWÓR WKŁADOWY, PODŁUŻNIK, KOSTKA, DEZAKTYWACJA, OBIEKT, STROLLER, STOPA, PROPAN, TARTAN, KRÓLIK, LUSTRO, USG, BAREŻ, GNOJÓWKA, MANIERZYSTA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, PODATNOŚĆ, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, KAWLATA, LOCO, CEKOTROFIA, PRZEKŁADNIA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ZBOCZENICA, TYRAŃSTWO, GEST, PLINTA, SZCZEROŚĆ, GAJ, WAZELINA, KANTOREK, INFOMAT, KORONKA, ANTRYKOT, BEZODPŁYWOWOŚĆ, REMIKS, KROKIEW, PALIWO SILNIKOWE, NOWALIA, KALKA TECHNICZNA, HUBA, DIAK, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, FLIGELADIUTANT, NUŻENIEC LUDZKI, OBIEKT, SZNUR, NARZUT, DRZEWCE, CIĄG POLIGONOWY, KHMER, SZCZAW, MENU, SPULCHNIACZ, KRYPTODEPRESJA, AEROB, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, HABANERA, BŁONICA NOSA, EUROCZEK, NATRYSK, TARTAN, KACZKARZ, ?OBRONA CZIGORINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIEMNY, CIEPŁY KOLOR, KTÓRY MOŻNA OPISAĆ JAKO CIEMNY POMARAŃCZOWY LUB ŻÓŁTY, POWSTAJĄCY TAKŻE JAKO WYNIK MIESZANIA MAŁO INTENSYWNYCH BARWNIKÓW: CZERWONEGO Z ZIELONYM, POMARAŃCZOWEGO Z NIEBIESKIM LUB ŻÓŁTEGO Z FIOLETEM (WÓWCZAS KOLOR MA STATUS BARWY ZŁAMANEJ LUB MARTWEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIEMNY, CIEPŁY KOLOR, KTÓRY MOŻNA OPISAĆ JAKO CIEMNY POMARAŃCZOWY LUB ŻÓŁTY, POWSTAJĄCY TAKŻE JAKO WYNIK MIESZANIA MAŁO INTENSYWNYCH BARWNIKÓW: CZERWONEGO Z ZIELONYM, POMARAŃCZOWEGO Z NIEBIESKIM LUB ŻÓŁTEGO Z FIOLETEM (WÓWCZAS KOLOR MA STATUS BARWY ZŁAMANEJ LUB MARTWEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRĄZ ciemny, ciepły kolor, który można opisać jako ciemny pomarańczowy lub żółty, powstający także jako wynik mieszania mało intensywnych barwników: czerwonego z zielonym, pomarańczowego z niebieskim lub żółtego z fioletem (wówczas kolor ma status barwy złamanej lub martwej) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRĄZ
ciemny, ciepły kolor, który można opisać jako ciemny pomarańczowy lub żółty, powstający także jako wynik mieszania mało intensywnych barwników: czerwonego z zielonym, pomarańczowego z niebieskim lub żółtego z fioletem (wówczas kolor ma status barwy złamanej lub martwej) (na 4 lit.).

Oprócz CIEMNY, CIEPŁY KOLOR, KTÓRY MOŻNA OPISAĆ JAKO CIEMNY POMARAŃCZOWY LUB ŻÓŁTY, POWSTAJĄCY TAKŻE JAKO WYNIK MIESZANIA MAŁO INTENSYWNYCH BARWNIKÓW: CZERWONEGO Z ZIELONYM, POMARAŃCZOWEGO Z NIEBIESKIM LUB ŻÓŁTEGO Z FIOLETEM (WÓWCZAS KOLOR MA STATUS BARWY ZŁAMANEJ LUB MARTWEJ) sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CIEMNY, CIEPŁY KOLOR, KTÓRY MOŻNA OPISAĆ JAKO CIEMNY POMARAŃCZOWY LUB ŻÓŁTY, POWSTAJĄCY TAKŻE JAKO WYNIK MIESZANIA MAŁO INTENSYWNYCH BARWNIKÓW: CZERWONEGO Z ZIELONYM, POMARAŃCZOWEGO Z NIEBIESKIM LUB ŻÓŁTEGO Z FIOLETEM (WÓWCZAS KOLOR MA STATUS BARWY ZŁAMANEJ LUB MARTWEJ). Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x