WE WSPINACZCE I W SPELEOLOGII: WYSTAJĄCY PRZEDMIOT INSTALOWANY NA STAŁE LUB TYMCZASOWO W ŚCIANIE, UMOŻLIWIAJĄCY WSPINACZOWI ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED SKUTKAMI ODPADNIĘCIA PODCZAS POKONYWANIA DROGI WSPINACZKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT ASEKURACYJNY to:

we wspinaczce i w speleologii: wystający przedmiot instalowany na stałe lub tymczasowo w ścianie, umożliwiający wspinaczowi zabezpieczanie się przed skutkami odpadnięcia podczas pokonywania drogi wspinaczkowej (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WE WSPINACZCE I W SPELEOLOGII: WYSTAJĄCY PRZEDMIOT INSTALOWANY NA STAŁE LUB TYMCZASOWO W ŚCIANIE, UMOŻLIWIAJĄCY WSPINACZOWI ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED SKUTKAMI ODPADNIĘCIA PODCZAS POKONYWANIA DROGI WSPINACZKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.120

PODATEK BASENOWY, ZWIERCIADŁO, SŁOWACYSTYKA, ROZDŹWIĘK, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, LOKALIZACJA, KURT, WYROSTEK BARKOWY, FONIATRIA, ROZMIĘKANIE, KARA GŁÓWNA, RYZYKO NIEWYGASŁE, KOMERAŻ, PIĄTA WODA PO KISIELU, WAGONIK, FASOLA ZŁOTA, KARMIDEŁKO, KAZAMATA, MARENGO, MISKA SOCZEWICY, PRZYSŁÓWEK, LASONOGI, SZYJA, PIRAT, IVAN, GAR, MARUDA, KORNIJSKI, CHRUST, TORBIEL BĄBLOWCOWA, SIEDLISKO, ODPADY STAŁE, SKŁAD DRUKARSKI, FILOLOGIA KLASYCZNA, MARZENIE, DZIELNIK, SUCHORYT, AMFIUMY, MANSZETA, BATERIA JĄDROWA, POPRZECZNICA, IGŁA MAGNETYCZNA, JEJMOŚĆ, SPÓŁKA POWIĄZANA, EGZOTYK, SHAPESHIFTER, RUCH IZOSTATYCZNY, PRÓŻNOWANIE, TEMAT, KRZYŻ, BASENIK, KWASZARNIA, JASZCZUR, NICI, BŁONA MIĘŚNIOWA, WYZIEW, GODZ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KUPKA, PRZYZWYCZAJENIE, AULA, ROZKŁAD, WNĘTER, KORYFEUSZ, FILTR RODZINNY, MOTYL, ELOPSOPODOBNE, MYŚLIWY, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, ADIDASEK, ALARM POWODZIOWY, SZORSTKOŚĆ, GĘSTE, BULDER, KRAJ, WROCŁAWSKOŚĆ, HUŚTAWKA, BAŻANT, WSPÓŁWŁADCA, KONSONANS, KSIĄŻKA DOTYKOWA, OCEANOGRAFIA, OLEJ, PRZESZKODA, KAMIZELKA KULOODPORNA, GAJA, PLANETA SKALISTA, ELEKTROIZOLACJA, KOD BINARNY, KARTKA WYBORCZA, BUDOWNICTWO, DYMISJA, BLOKHAUZ, UWAŻNOŚĆ, OPRYSZCZKA WARGOWA, REPRODUKCJA, NIESZLACHECTWO, POPRAWKA, SIANO, BRUDAS, STRATYFIKACJA, KAJUTA, EMULSJA, KURIER PODHALAŃSKI, NALEŚNIK, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, OBRAZ, TANATOLOGIA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, URODA, ŁĄCZYNA, PRZECIĘTNIACTWO, OPĘTANIE, FIGURA DZIOBOWA, CUKRZYCA, MASZYNA TŁOKOWA, STANCA, BABIMÓR, SATELITA GEOSTACJONARNY, ORGANIZM MODELOWY, CENZOR, APOKRYFICZNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, GASTROLOG, IMPAS, ANIMATORKA, PRZEPIĘCIE, TWIERDZENIE ZERMELO, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, BEZŻENNOŚĆ, MAZUREK, LIBELLA, KREPON, BOMBERKA, CHIROPTEROLOGIA, OTWOREK, PSZENICA DURUM, RYCERZ ROZBÓJNIK, STALLE, KLUCZ, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, METALMANIA, KLASTER, EGZOTYK, NAPPA, OKRĘT-BAZA, SZCZOTECZKA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, PIZZERIA, KONTRGAMBIT WINAWERA, KOLEGA, ŻYWOPŁOT, BROŃ WODOROWA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, PIES RODZINNY, PANEK, WISKOZA, ZATOKA, PLATFUS, DZIADEK DO ORZECHÓW, DIALIZA, JAJKO PO FRANCUSKU, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, VERTIKAL, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, OPŁATA CZYNSZOWA, BAKCYLOFOBIA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, TAPETA, WIKARIUSZ, NIEMOŻEBNOŚĆ, PRZERWANIE, KANCONETA, MUZYK, JON HYDROKSYLOWY, TATAR, CHŁOPIEC DO BICIA, SIEKANIEC, SYFON, BAREŻ, REZYDENCJA, ANIOŁEK CHARLIEGO, GUZIK, WERYFIKACJA, FREGATA ŻAGLOWA, ŚLIWA, PRZEPLOTKA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, SIEDMIOMILOWE BUTY, PERŁA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, FENEK, SITWA, PLASTYKA, POJAZD, BIAŁA KRWINKA, TEST, ROCK AND ROLL, DRES, POUSSIN, ZDZIADZIENIE, BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, PSTRYKACZ, OFENSYWA, DYSOCJACJA TERMICZNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ZAUSZNIK, MAPA POZNAWCZA, PROCES GEOLOGICZNY, INTERCEPCJA, DOM HANDLOWY, KONWENANSE, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, DYFUZJA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, SKAŁKA, ŚMIECH, LEGISLATYWA, SKRĘCAK, SENAT, LUK, BROSZURKA, PIĘKNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, ZWINIĘCIE ŻAGLI, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, PEDOFILSTWO, SALAMANDRA KAUKASKA, SKOCZNIA MAMUCIA, CYCEK, ŹDZIEBLARZE, METROPOLIZACJA, POBIAŁKA, PALIA, WSPÓLNOŚĆ, ZAKOCHANY, ROZGAŁĘZIENIE, ADRES, WILCZE STADO, KAMIENICA, POSŁANIEC, BANIAK, BĄBELEK, KARTANA, HEL, NEBIWOLOL, PRZYCZYNA MATERIALNA, KROSOWNICA WIZYJNA, ANTENA RAMOWA, WAGA RZYMSKA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, CZAS MĘSKI, CZARA, WYDATKI, OBRONA, RABACIK, GARDEROBIANKA, MYKOLOGIA, USŁUGA OBCA, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, NAKAZ, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, REKRUTER, KANCELISTA, MISIEK, KRÓLEWICZ, CHOROBA ZAKAŹNA, KRAJALNIA, KOMORA, STARY WYGA, SOWIECKOŚĆ, MEDYCYNA, PARKIET, ASTEROIDA, DRZEWOSTAN NASIENNY, LEW, OLEJ, DESTRUKCYJNOŚĆ, CYGANKA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, WINA NIEUMYŚLNA, KRAKOWIAK, RUCH WAHADŁOWY, SZTUCZNE PŁUCO, FILOZOFIA, PLAC MANEWROWY, PANCERZ, MAGNES STAŁY, CZEBUREK, SIKORY, INTERKALACJA, RĄCZNIK, HARCAP, OPONA PAJĘCZA, PUNKT MECZOWY, KECZUOWIE, MŁAKA, ?PROTEGOWANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.120 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WE WSPINACZCE I W SPELEOLOGII: WYSTAJĄCY PRZEDMIOT INSTALOWANY NA STAŁE LUB TYMCZASOWO W ŚCIANIE, UMOŻLIWIAJĄCY WSPINACZOWI ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED SKUTKAMI ODPADNIĘCIA PODCZAS POKONYWANIA DROGI WSPINACZKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WE WSPINACZCE I W SPELEOLOGII: WYSTAJĄCY PRZEDMIOT INSTALOWANY NA STAŁE LUB TYMCZASOWO W ŚCIANIE, UMOŻLIWIAJĄCY WSPINACZOWI ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED SKUTKAMI ODPADNIĘCIA PODCZAS POKONYWANIA DROGI WSPINACZKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT ASEKURACYJNY we wspinaczce i w speleologii: wystający przedmiot instalowany na stałe lub tymczasowo w ścianie, umożliwiający wspinaczowi zabezpieczanie się przed skutkami odpadnięcia podczas pokonywania drogi wspinaczkowej (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT ASEKURACYJNY
we wspinaczce i w speleologii: wystający przedmiot instalowany na stałe lub tymczasowo w ścianie, umożliwiający wspinaczowi zabezpieczanie się przed skutkami odpadnięcia podczas pokonywania drogi wspinaczkowej (na 17 lit.).

Oprócz WE WSPINACZCE I W SPELEOLOGII: WYSTAJĄCY PRZEDMIOT INSTALOWANY NA STAŁE LUB TYMCZASOWO W ŚCIANIE, UMOŻLIWIAJĄCY WSPINACZOWI ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED SKUTKAMI ODPADNIĘCIA PODCZAS POKONYWANIA DROGI WSPINACZKOWEJ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - WE WSPINACZCE I W SPELEOLOGII: WYSTAJĄCY PRZEDMIOT INSTALOWANY NA STAŁE LUB TYMCZASOWO W ŚCIANIE, UMOŻLIWIAJĄCY WSPINACZOWI ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED SKUTKAMI ODPADNIĘCIA PODCZAS POKONYWANIA DROGI WSPINACZKOWEJ. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x