KROWIE LUB KOZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MLEKO to:

krowie lub kozie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MLEKO

MLEKO to:

porcja mleka (gdy mowa o 1-4 sztukach), zazwyczaj jego opakowanie (butelka, karton), choć może to też być porcja podana w naczyniu, np. zamówiona w lokalu gastronomicznym (na 5 lit.)MLEKO to:

zazwyczaj biaława nieprzezroczysta zawiesina (na 5 lit.)MLEKO to:

gęsta mgła, biała jak mleko, która bardzo mocno ogranicza widoczność (na 5 lit.)MLEKO to:

mleko jako produkt spożywczy; najczęściej nazwiemy tak mleko krowie, owcze lub kozie (w odległych krajach też np. końskie czy jacze) (na 5 lit.)MLEKO to:

wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków pojawiająca się w okresie laktacji (na 5 lit.)MLEKO to:

białe w kartonie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KROWIE LUB KOZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.196

DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, PROROK, EKIPA, BEZANMASZT, DWÓJKA, STARZENIE MORALNE, GLOBUS, PREZENTER, PARAFRAZA, ROPUCHA BLOMBERGA, LIBELLA, MŁOTECZEK, INKORPORACJA, SMYCZ, MAŁPOLUD, LOT, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, WIDMO RENTGENOWSKIE, ZIELONI, ANOMALIA TERMICZNA, ZATRUDNIENIE, PIEKARNIK, ANTEPEDIUM, POPIELNIK, PINCETA, GAJA, ABIOGENEZA, PROWINCJA, OBIEKTYWNOŚĆ, ALPAKA, MOKIET, DOBRO PRAWNE, BRZOZÓWKA, TWÓR, MAPA POZNAWCZA, POMYŁKA, CHABANINA, JARZĘBINA, ZNAK LICZBY, WITAMINKA, EMOTKA, PLEWA, GWARA, METR, WĘGIERSKI, REDAKTOR NACZELNY, ZAKON SZPITALNY, WYBUCH, KISZKA PASZTETOWA, ŁAWRA, WÓR, MGŁA, WYKŁAD, EWOLUCJA KASKADERSKA, STAWKA, PÓŁSIOSTRA, FASETKA, GNÓJ, POPRAWKA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, MISJONARZ, BEAN, WSKAZ, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ŻYWOPŁOCIK, WIDMO SYGNAŁU, KWINTET, TACZKA, KATASTROFA BUDOWLANA, KOALICYJKA, RELIKT, POEMAT HEROICZNY, HIPOTEKA, MAGNOLIA, WZIĘCIE POD WŁOS, SPIRYT, ŁOPATA, HELLEŃSKOŚĆ, CIOS, CZART, KURS, FALA, RUCHY EPEJROGENICZNE, AUTOCASCO, GLEBA KOPALNA, GLORIA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, TRUKCZASZY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, HOSTIA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, FLANELA, ZEBROID, MAPA WYOBRAŻENIOWA, KORONA, PIĘTRO, KIEŁ, PRZESTRZEŃ HILBERTA, METAL NIEŻELAZNY, DOMY, CEL, FRONTALE, KAZAMATA, WABIK, JĘZYK LODOWCOWY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, POLITYCZNY, SZKLARKA, KUMOTERSTWO, BAJECZNOŚĆ, BAT, LIAZA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, SEROKONWERSJA, ŻAGIEW, ANEKSJA, UBOŻENIE, DOCHODZĄCA KOBIETA, BENEFICJENT, UFNOŚĆ, PUMPERNIKIEL, NEKROPOLA, ORBITA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ZAGRYWKA, PASKUDA, SEKS, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, FACIO, REGENERACJA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, CELOZJA, ADRES FIZYCZNY, PEAN, OWALNICA, METALIK, SMUTNI PANOWIE, LIMNOCHARYSOWATE, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, OLEJ JADALNY, KONWERGENCJA, KRYZYS KATATYMICZNY, ŚWIDEREK, INTERNACJONALIZM, TĘPICIEL, CZAPA, FANTOM, STAUROPIGIA, WYROSTEK BARKOWY, ANTYBIOZA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, POGROM, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PODBIERACZ, MARS, BASZŁYK, ROSYJSKI, CHOROBA, ZAPŁADNIACZ, OPŁATA CZYNSZOWA, SKAŁA METAMORFICZNA, KALIBER, KULTUROWOŚĆ, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, OPIEKUN, WARTOWNIA, FRAGMENTARYZACJA, KONDENSACJA, TRZECI, BOMBER, UZDATNIACZ, MERENGA, SYNTEZA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, DZIEWCZYNKA, UDERZENIE, SZMATA, DRUK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, WYKUSZ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, DRESZCZ, UGRUPOWANIE, OFICJALNOŚĆ, KOCIOŁ FLUIDALNY, DAKTYLOGRAFIA, KOLOR LUKOWY, SALA, PAWANA, SAMOCHODZIARZ, EMPORA, RAMA, DIABLOTKA, ANTRYKOT, KARETKA, FETA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, PĘCHERZ, LARGO, ABAJA, MIT, WĘGAREK, NARYS POLIGONALNY, MIKROOTOCZENIE, KANAŁ, AEDICULA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, POMNIK, SZPULKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WODA, BAJKA, OBRĘCZ, FUNGICYD, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, GAMBIT, GARNITUR, WALKA, WŁÓCZĘGA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, PRZEŚMIEWKA, SZARPANKA, GUMA, ILOCZYN BLASCHKEGO, NAZWA HANDLOWA, AMUR, CYWILKI, UKŁAD NIEINERCJALNY, HIERARCHIA, OBSZAR WIEJSKI, LAS OCHRONNY, NIEMIECKI, PŁATNIK, DOJRZAŁOŚĆ, KARMIDEŁKO, PODBIERACZ POKOSÓW, WIDOWISKO, NEKTAR, BLOKADA, PRÓBA JĄDROWA, BUŁGARSKI, PUNKT WITALNY, PANIKA BANKOWA, ADIANTUM DELIKATNE, ORGANIZM WYŻSZY, BAZA TRANSPORTOWA, LITERATKA, OBRÓT SPECJALNY, TROCINÓWKA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, MONETYZACJA, LURA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, KONTEKST, PIROGRAFIA, EMALIA, FORMALIZACJA, PAJA, MARTWE POLE, PIES DO TOWARZYSTWA, MOC CZYNNA, WARP, BRUDY, RZEMIOSŁO, STUZŁOTÓWKA, TARANOWANIE, KLESZCZE, CIS POSPOLITY, NASZELNIK, DWUDZIESTY, WOKABULARZ, KOLEJKA GÓRSKA, ZBAWCZYNI, AZYL, KREACJA, DZIELNIK, SOCJALDEMOKRATA, ADIDAS, DOŻYWOCIE, DUCH OPIEKUŃCZY, FACH, HOL, OBŁĄKANY, KOZŁOWANIE, SKARYFIKACJA, AUTSAJDER, OBRĘCZ, GLIF, UCHO, PŁOMYK, BIAŁY MARSZ, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, BŁAZENEK, GYMKHANA, ARABIKA, BURGRAF, SIEKIERA, ?AKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.196 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KROWIE LUB KOZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KROWIE LUB KOZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MLEKO krowie lub kozie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MLEKO
krowie lub kozie (na 5 lit.).

Oprócz KROWIE LUB KOZIE sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - KROWIE LUB KOZIE. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast