Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PORCJA MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTRYKOT to:

porcja mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTRYKOT

ANTRYKOT to:

mięso otrzymywane z tuszy wołowej (z tzw. górnicy) lub cielęcej (z tzw. górki), długi mięsień wzdłuż kręgosłupa przyrastający do kręgów piersiowych a od dołu do żeber, z warstwą tłuszczu i powięzi (na 8 lit.)ANTRYKOT to:

potrawa z antrykotu, mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.)ANTRYKOT to:

kotlet z przedniej, górnej części tuszy wołowej lub cielęcej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.207

GIPSATURA, INFORMATYK, EMIRAT, CIOTCZYSKO, STOŻEK USYPISKOWY, JĘZYK CHIŃSKI, ŁONO, ZAMKNIĘCIE CELNE, DYSPOZYTURA, DYFERENCJA, PRZEBIERANIEC, GRÓDŹ, KOREAŃSKI, OREGANO, SZUFLA, BALON, DOLARÓWKA, LASKOWANIE, REKREACJA, PIWERKO, DOK, TERMOJONIZACJA, SERECZNIK, EREKCJA, POWŁOKA GALWANICZNA, ZNAK LICZBY, BŁONICA GARDŁA, ETERYCZNOŚĆ, CEWKA PUPINA, LINIA DEMARKACYJNA, TRIANGULACJA, KADŁUB, ZDRADLIWOŚĆ, POTENCJAŁ ZETA, KIESZONKA, HOKEJ, DRZEWO SOLITEROWE, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, NIESPORCZAK, PATROLOWIEC, JASZCZUR, JACHT ŻAGLOWY, NASZYWKA, AKTYWISTA, METAFRAZA, GILOTYNA, PACHNOTKA UPRAWNA, DYSZA, ŁAZĘGA, ŁUPEK ROPNY, AEDICULA, ALKOWA, PIECZEŃ, WYŚCIGI KONNE, STRZYKAWKA, DETAL, PODWIĘŹ, JASNOTA, BIAŁA ŚMIERĆ, EDUKATOR, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KONGLOMERACJA, TEUTOŃSKI, UKŁAD OPTYCZNY, DIATRYBA, ANODA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ATRYBUCJA, FACHOWIEC, LEKTURKA, TUŁACZ, ROKPOL, KOZA, TELEWIZJA SATELITARNA, PAJAC, WATERPROOF, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, RANWERSY, CIĄŻA, FONIATRIA, DROBIAZG, STROP, DEGRADACJA, SCHADOW, PARKA, WULWODYNIA, WINA UMYŚLNA, GOSPODARKA, FORMACJA, BULION, KAZAMATA, ŚMIETANA, MĄKA, CIELICZKA, ARABICA, HACJENDER, BĄBEL, HISZPAŃSKIE BUTY, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, KLIPER, PRZĘSŁO, LISTEK, ROZPAD, CZARTER, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, KINOTEATR, STARY BYK, POMNIK, OBI, ŻYTO, KRWAWNIK, NOKAUT TECHNICZNY, MŁYN WODNY, KUCHNIA GAZOWA, KRYSZTAŁEK, RZEKA EPIZODYCZNA, BARETKA, RELACJA DWUCZŁONOWA, WYCHODZTWO, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, NIEDOTYKALNOŚĆ, LINIA PRZEMIANY, DRUK, TRAGEDIA, KANCONA, MECENASOSTWO, EKLER, PODDASZE, PIRACTWO INTELEKTUALNE, MÓL BOROWICZAK, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, KROS, ESENCJA, OPERATOR KABLOWY, PLANETA SKALISTA, SKRZYNIEC, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, REJESTR, SYMPATYKOMIMETYK, PENTAPTYK, MIERZENIE, REGIMENTARZ, BEFKA, ADIDASEK, ŁASKUN, KOLIMATOR, ODEZWA, BRUKSELA, KLOPS, ZOONOZA, ODROŚLE, DEPRESJA, DOM HANDLOWY, OSSUARIUM, WÓZKOWY, ADADŻIO, DZIADOWINA, PROMIEŃ, JAPOŃSKOŚĆ, KANAŁ PRZERZUTOWY, GUMA, UKŁAD WIELOKROTNY, TAG, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, DEMOKRACJA, REGIMENT, METALIK, MANEŻ, ŻONA LOTA, BOCZEK, ECCHI, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, WYROSTEK FILTRACYJNY, TEMPO, NUTRIA, OSZOŁOM, KOZAK REGESTROWY, RAKARNIA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KASZTANEK, MOTORÓWKA, HANOWER, FEJHOA, UKŁAD ADAPTACYJNY, BURLESKA, GRAFFITI, FLOTA, PATYCZAK, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, KARAKUŁY, FIGURA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, BUŁKA TARTA, POJEDYNEK, SKOMPROMITOWANY, MORDENT, IDEAŁ PIERWSZY, SEMAFOR, PANTOGRAF, WYŁADOWANIE KORONOWE, BULAJ, SPARRINGPARTNER, STRUNOOGONOWE, BADYL, UKAZ, POSZKODOWANA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, KATALOG DZIAŁOWY, KOMUNIKATOR, BINDA, APANAŻ, DŹWIG, WIDLICZKA, UKRAIŃSKOŚĆ, KRAJKA, NALEWAK, BATUTA, CEMENT, DOWÓZ, CIAŁKO MRÓWCZE, TUNICZKA, ALARM BOJOWY, KRATER WULKANICZNY, UNIFORM, ODPRAWA POŚMIERTNA, UKRYCIE, ONE-LINER, TYTOŃ, UPADEK, TOŁWIŃSKI, BIAŁY MARSZ, PATYCZAK, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, LOT KOSZĄCY, POŁABSKI, HAMERNIA, KONFIGUROWANIE, TUSZONKA, SPOIWO BUDOWLANE, SUSZ, ZĘBORÓG, PORĘBA, CZTEROKROTNOŚĆ, FIOLET GENCJANY, MARRAN, NEKTARNIK, PRZEKLĘTNIK, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, TERYNA, HUBA SIARKOWA, PROFIL KAUZALNY, BLOK ENERGETYCZNY, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, LINON, ADOPCJA, MURARKA RUDA, TARAS WIDOKOWY, SAMOWOLA, ATMOSFERA, SPEAKER, PODBIERACZ POKOSÓW, RÓW, TAKSON MONOTYPOWY, WYCIĄG TALERZYKOWY, KHMERKA, GARMAŻERNIA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, TRANSPORTÓWKA, EKLEKTYCZNOŚĆ, WZÓR, ODCHYŁ, MACZUGOWIEC, BER, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, POŁYKACZ, METRESA, TRAGIZM, WIDZENIE BARWNE, CZŁONEK RODZINY, WARTA, FLOTA, BEZSENS, MANDARYŃSKI, SIODZI, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ZGORZEL, BYSTROŚĆ, OFICERKI, ANTAŁ, POŚCIELÓWKA, TOM, PODPORA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, AMBASADOR, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: porcja mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA MIĘSA OTRZYMYWANEGO Z TUSZY WOŁOWEJ (TZW. GÓRNICY) LUB CIELĘCEJ (TZW. GÓRKI) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
antrykot, porcja mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTRYKOT
porcja mięsa otrzymywanego z tuszy wołowej (tzw. górnicy) lub cielęcej (tzw. górki) (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x