PORCJA ŚMIETANY, KTÓRA MA 18%; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ KUBECZEK LUB PLASTIKOWE OPAKOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSIEMNASTKA to:

porcja śmietany, która ma 18%; określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek lub plastikowe opakowanie (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSIEMNASTKA

OSIEMNASTKA to:

liczba 18, numer 18 (na 11 lit.)OSIEMNASTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 18 elementów (na 11 lit.)OSIEMNASTKA to:

przyjęcie z okazji czyichś osiemnastych urodzin (na 11 lit.)OSIEMNASTKA to:

osiemnastolatka (na 11 lit.)OSIEMNASTKA to:

coś lub ktoś oznaczone osiemnastką, noszące taki numer (na 11 lit.)OSIEMNASTKA to:

śmietana, która ma 18% tłuszczu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA ŚMIETANY, KTÓRA MA 18%; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ KUBECZEK LUB PLASTIKOWE OPAKOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.393

CYGANKA, CERKIEW, FILM SF, KRZEWICIEL, ZEWŁOK, MIGDAŁ, RUSAŁKA, MODUŁ, FAJECZKA, BANIECZKA, WYPOWIEDZENIE, FAŁDA, CACKO, PRAKTYKANT, MŁAK, NESTOR, EFEKT BOGACTWA, SPOT REKLAMOWY, DROŻDŻE, PYRKI, WŁOCHACZ, TANTALIT, MIRLITON, ENDODERMA, MONODIA, PLACEK, STOJAK, ZENDRA, BRĄZ, GRZYBICA, ZASADA PODCZEPIENIA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, FALA WODNA, KOLCZAK, SPADEK, OPŁATA SANKCYJNA, KRA, KIKS, TANIEC, RUCH, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, ARKABALISTA, HERBATKA, RĄB, SER TWAROGOWY, PASTA DO ZĘBÓW, MANIPULATOR, OGIEŃ, ŚLAD, KSIĄŻĘ, KWASZONKA, PAGINATOR, PANECZEK, KROPKOWANIE, TAMBURMAJOR, HYCEL, NIEOSTROŚĆ, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, BIAŁY MARSZ, MIKROOTOCZENIE, RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI, GALARETA WHARTONA, DAWCZYNI, PIERDU PIERDU, SZEŚĆSETKA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SINIAK, LEWAR, KONEW, ORGAN, FLASZKA, SZLAUF, AGAMA, ZASTAWKA MITRALNA, ORLICZKOWATE, CYGARETKI, AEDICULA, DŁUŻNICZKA, SZKAPLERZ, ZNAMIĘ BECKERA, PRZEMYT MRÓWKOWY, VIRGA, PRZEWODNICZĄCY, KROTON, PĘTO, WIEK, NASTURCJA, TERCET, EPITET, DIABEŁ WCIELONY, SKŁAD WOLNOCŁOWY, SKAFANDEREK, GANC POMADA, FLUORESCENCJA, POŻYCZKA, GRA WYŚCIGOWA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, APOLOGETYK, KONTRABANDA, PASZTET, TRAWERS, JOSE, ZASADA, KONTUR, DRĄŻEK, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, FUNDAMENT, ADAPTOR, BANK DOMICYLOWY, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, MINIATURA, KUMOSZKA, ŻEBRO, METYZACJA, ROZBIERANKA, DRUK, CIERŃ, SŁODKA BUŁKA, LICZMAN, ZGREDEK, ZAWÓR, RÓWNINA ZALEWOWA, RETENCJA, AMARANT, MASZKARA, BERŻERA, MUR OPOROWY, KRZYŻYK, UPUST, FEERIA, OSIEMNASTKA, REWERENCJA, ROSOŁEK, PRAKTYCZNOŚĆ, BEZCZUCIE, ROZŁÓG, LEJNOŚĆ, TATERNIK, PŁYWAK, PANICZ, WODNICZKA, KNEDLE, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, OBRONA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, ZESTAW KINA DOMOWEGO, POŻYTECZNY IDIOTA, ŻABA PURPUROWA, BIBLIOTEKA, CZŁON OKREŚLANY, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ZASADA, DWUSTUZŁOTÓWKA, SZKANDELA, ANTYFUTBOL, ODSZCZEPIEŃSTWO, WĄSONÓG, URCEUS, BALECIK, ZACHOWAWCA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, PŁYN, CZASOWNIK FRAZOWY, SAJETA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, PODSTRYSZE, KAYMAK, BROWAREK, KORDON, SKANER, HERBATNIK, POKRZEPICIEL, LEKTURA, LOTNIK, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, MUSLIM, EMISJA, BOJÓWKARZ, MODRASZEK REBELA, INSIMBI, ODZIERCA, LANGUSTA POSPOLITA, MACH, ARGUMENT, BLOCZEK, SMAROWNICA, HAŁAŚNIK, KURACJA SZOKOWA, LINA, WYRZUTNIA, MASŁO, WIEŻA ARTYLERYJSKA, LOKACJA ATELIEROWA, KOBIECISKO, BOSS, TELEKONFERENCJA, ZGŁAD, KOTERYJNOŚĆ, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, ŻÓŁW, KOMPETENCJA MIĘKKA, ADRESAT, TWIERDZENIE KRULLA, JEZIORO SŁONE, SELEKCJA NEGATYWNA, WNĘKA, WEKTOR, DZ, PASTA CURRY, ZACIĘTOŚĆ, OPAŁKA, ZNAMIĘ, GOL, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, BEZPIECZNIK, NIEWYDOLNOŚĆ, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ZAZDROSTKA, POKÓJ GOŚCINNY, KELT, PIERWSZOŚĆ, NALEWKA, ADEPTKA, FUZJA PIONOWA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, MELANIZM, PSEUDOPAŁANKOWATE, TRANSPOZYCJA, TARANOWANIE, CUDOWRONKA, ROBOTA, CIĄGNIK SIODŁOWY, PŁYN ETYLOWY, MUSZLOWCE, WYCHOWANICA, KARTAN, ERYTROZUCH, KANOPA, CHOINÓWKA, ADIUTANT, KURAK, ASESOR, MISTRZYNI, HYDROBUS, PUSZCZA, PELA, SKRA, WEZYRAT, ARABIKA, MASŁO, RODZINA KATYŃSKA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, MĘTNIAK, REKOMENDACJA, KATAFRAKTA, WALENCJA, BEJCA, HOMOGENIZACJA, KORYTKO, PATROLOWIEC, HULK, UWAGA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, WOLANT, STRACH BIERNY, REGENERACJA, PRZEWRÓT, STORYTELLING, RZEKA EPIZODYCZNA, JĘZYK ALEUCKI, PANCERKA, KUCHNIA, JEDNOWŁADCA, BIURO TECHNICZNE, MOSTEK, REPREZENTACJA, POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA, TRUCHŁO, KAPITUŁA GENERALNA, FLOTA, ZRAZÓWKA, PIÓROPUSZNIK STRUSI, POPIELNIK, KANIKUŁA, GEOFIT CEBULOWY, SEJSMIKA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, ZAPALNIK UDERZENIOWY, KABRIOLECIK, UNISTA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, MIKROMETR, TEORIA FISHERA, KASZKIET, KWOTA, ÓSMY, PRZECIWUTLENIACZ, ?LEGALIZACJA PIERWOTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.393 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA ŚMIETANY, KTÓRA MA 18%; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ KUBECZEK LUB PLASTIKOWE OPAKOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA ŚMIETANY, KTÓRA MA 18%; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ KUBECZEK LUB PLASTIKOWE OPAKOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSIEMNASTKA porcja śmietany, która ma 18%; określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek lub plastikowe opakowanie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSIEMNASTKA
porcja śmietany, która ma 18%; określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek lub plastikowe opakowanie (na 11 lit.).

Oprócz PORCJA ŚMIETANY, KTÓRA MA 18%; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ KUBECZEK LUB PLASTIKOWE OPAKOWANIE sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - PORCJA ŚMIETANY, KTÓRA MA 18%; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ KUBECZEK LUB PLASTIKOWE OPAKOWANIE. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast