(KABLA) GIĘTKA POWŁOKA Z GUMY WULKANICZNEJ LUB TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO ZABEZPIECZAJĄCA ŻYŁY KABLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPONA to:

(kabla) giętka powłoka z gumy wulkanicznej lub tworzywa termoplastycznego zabezpieczająca żyły kabla (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPONA

OPONA to:

błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy (na 5 lit.)OPONA to:

zewnętrzna część koła pojazdu o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 5 lit.)OPONA to:

otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej (na 5 lit.)OPONA to:

zewnętrzna część ogumienia, składa się z bieżnika, osnowy, podkładu, obrzeża i wczepów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(KABLA) GIĘTKA POWŁOKA Z GUMY WULKANICZNEJ LUB TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO ZABEZPIECZAJĄCA ŻYŁY KABLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.362

PATRONKA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, PISMO IDEOGRAFICZNE, PODPORA, STACJA, PACJENCJA, NABIODRNIK, OKO OPATRZNOŚCI, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, POŁAĆ, ZAGRANIE, INWAZJA, MAKRON, ARONIÓWKA, DWUDZIESTY CZWARTY, KACZUGA INDYJSKA, BECZKA PROCHU, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, ZAPRZĄG, SPĄGNICA, POTENCJAŁ, ŚRODEK PRAWNY, PAWĘŻ, SITO, WYWOŁYWACZ, NOODLE, LOTERIA PROMOCYJNA, MIEJSCE KULTU, KONDENSACJA, OPARCIE, MONOPARTYJNOŚĆ, ROZBÓJNIK MORSKI, PIELGRZYM, OWALNICA, ROBOCIK, BAKTERIOLIZYNA, ROŚLINA ZIELNA, OSADA, CHÓR, GAPA, PRADZIADEK, PAŃSZCZYŹNIAK, PUNKT ROSY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, WÓDKA, WSPINACZKA SPORTOWA, DIABEŁ, HAMULEC, COŚ, WRÓBEL POLNY, POWŁOCZKA, JAZ, DOM, WSPORNIK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KARTA RABATOWA, PIERŚCIEŃ, RÓŻANKA, METRYKA, DOMEK LORETAŃSKI, KARIOLKA, STRACCIATELLA, GÓRY WULKANICZNE, GAŁKA, WOREK, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KOSZT POŚREDNI, ZIELENIEC, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, PROJEKT TECHNICZNY, BERŻERA, PUL, ETEZJA, MIĘTÓWKA, PERMISYWNOŚĆ, HODOWCA, DZIABKA, TRAGEDIA, FRAMUGA, LALKARSTWO, LASKA, ŁBISKO, PLAN ZDJĘCIOWY, PREFEKT APOSTOLSKI, KOLEJKA LINOWA, PEWNOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, MUZA, STARY BYK, SIOSTRA, ZGŁAD, LEW, WĄŻ, PRZEPRÓCHA, KSIĄŻĘ, PERUKARNIA, CIĄG GEOMETRYCZNY, HUNTER, HALA PERONOWA, FRANCUSKOŚĆ, KAKAO, MLEKO W PROSZKU, POMADKA, WĄŻ, ŁUPEK MARGLISTY, KOŁEK, DAEWOO, JAMRAJ, MENISK, PRZECIWNIK, WCHŁANIANIE ZWROTNE, TOPIEL, AKCENT, TOKI, DOBÓR GENETYCZNY, STATYWIK, SZUFLA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, CZTERDZIESTKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, KOJEC, WYMÓG, TŁUMIK, KSYLOFON, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, KRĄŻENIE OGÓLNE, ZRAZIK, NALEPKA, ORANŻADA, MINIATURA, SUFLET, BUŃCZUK, FILTRACJA, TECHNOKRATA, BOLA, STAN POSIADANIA, PRAWO, TAUKA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, WĄTPLIWOŚĆ, ŚMIECIARZ, GLORYFIKATOR, PORWAK LODOWCOWY, LOBOTOMIA, KREDENS, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WIERCIPIĘTKA, ANDANTINO, ZBIORNIK, SZWABSKI, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, TABLICA, ROZUM, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PLAKIETA, ANGIOPLASTYKA, METEOR, KIJ, PAPIER, GRUBOŚĆ, PLANETA, TEKA, TOUROPERATOR, WYDERKA, MŁOT KAFAROWY, TONACJA, SOCZEWKA, GAZ, CEWKA, WYDZIELANIE, ZASADA PODCZEPIENIA, JEDNOŚĆ, OBAWA, ELUWIUM, JARZĘBIAK, WOJSKO FEDERALNE, ESENCJA, OBSZAR WODNY, FANPEJDŻ, DRESZCZ, CZEP, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, AGAMA, ANTONI, REŻIM, PEONIA, MUZYK, PALTO, KRZYWA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, GYMKHANA, MECENASKA, DRUKARKA ROZETKOWA, RAPORT, MECENAT ARTYSTYCZNY, SREBERKO, BURŁAK, ZASIŁEK OKRESOWY, EPOKA, TOLERANCJA, DWUDZIESTKA, PACHNOTKA UPRAWNA, MINERAŁ, BYDLĘ, OCEMBROWANIE, FANPAGE, FARMERKI, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, OLIWA, OPINIOTWÓRCA, MINA, REPOZYCJA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, METAL NIEŻELAZNY, GENEZA, ZAPORA WODNA, BŁAZENEK, GLIZA, ZDROJEK POSPOLITY, CHOROBA GENETYCZNA, SALSA, ŁOWCA , NASKÓREK, FASOWANIE, BANNER, TAROK, SZMATA, HOMOSEKSUALIZM, FILM OBYCZAJOWY, ZAŻALENIE, MUZYKA CERKIEWNA, ZNAK, HRABINA, UBRANIE OCHRONNE, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, SIEROTA SPOŁECZNA, PIŁA CZOPOWA, DERYWAT, PŁYWAK, ALIENACJA, MARCHWIANE RĘCE, PODATNOŚĆ, KAMIKADZE, WATA, KARBIDEK, NAGIEL, GALÓWKA, POLEPA, KAJUTA, EGIDA, GABINET, CHWYTACZ, BALDACH, AMERYKAŃSKOŚĆ, STOŻEK DZIOBOWY, PUNKT ODNIESIENIA, PARYTET, DZIEDZICZNOŚĆ, SPODENKI, RÓW MELIORACYJNY, ŚLIWKA, PŁOZA, ASESOR, POLISYNDETON, WYRĘBISKO, BABA-CHŁOP, BAGAŻOWY, WAHADŁO, WSPÓŁŻYCIE, KALINA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, TREŚĆ, ZAKOŃCZENIE, DUCHOWY OJCIEC, TOKSEMIA, DIRCIK, RUMUNKA, MAH JONG, JASTRZĘBIE OKO, ULGA BUDOWLANA, NUMEREK, KULT LUNARNY, JAMRAJ, MOST PONTONOWY, STREETBALL, JĘZYK SZTUCZNY, NOBEL, LEBERKA, BALDACHIM, ROZBIERANKA, PATROLOWIEC, DRABINKA, OBÓZ, REDAKTOR NACZELNA, KONFEDERACJA KANADY, GUMA, FALC, WYSZYWANKA, ?LICHWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.362 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

(KABLA) GIĘTKA POWŁOKA Z GUMY WULKANICZNEJ LUB TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO ZABEZPIECZAJĄCA ŻYŁY KABLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: (KABLA) GIĘTKA POWŁOKA Z GUMY WULKANICZNEJ LUB TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO ZABEZPIECZAJĄCA ŻYŁY KABLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPONA (kabla) giętka powłoka z gumy wulkanicznej lub tworzywa termoplastycznego zabezpieczająca żyły kabla (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPONA
(kabla) giętka powłoka z gumy wulkanicznej lub tworzywa termoplastycznego zabezpieczająca żyły kabla (na 5 lit.).

Oprócz (KABLA) GIĘTKA POWŁOKA Z GUMY WULKANICZNEJ LUB TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO ZABEZPIECZAJĄCA ŻYŁY KABLA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - (KABLA) GIĘTKA POWŁOKA Z GUMY WULKANICZNEJ LUB TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO ZABEZPIECZAJĄCA ŻYŁY KABLA. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast