SPROSZKOWANY MATERIAŁ, KTÓRY ZMIESZANY Z WODĄ LUB INNĄ SUBSTANCJĄ CIEKŁĄ, A TAKŻE POD WPŁYWEM GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, WIĄŻE INNE MATERIAŁY, UZYSKUJĄC CECHY CIAŁA STAŁEGO (TWARDNIEJĄC), UŻYWANY W BUDOWNISTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPOIWO BUDOWLANE to:

sproszkowany materiał, który zmieszany z wodą lub inną substancją ciekłą, a także pod wpływem gazów atmosferycznych, wiąże inne materiały, uzyskując cechy ciała stałego (twardniejąc), używany w budownistwie (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPROSZKOWANY MATERIAŁ, KTÓRY ZMIESZANY Z WODĄ LUB INNĄ SUBSTANCJĄ CIEKŁĄ, A TAKŻE POD WPŁYWEM GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, WIĄŻE INNE MATERIAŁY, UZYSKUJĄC CECHY CIAŁA STAŁEGO (TWARDNIEJĄC), UŻYWANY W BUDOWNISTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.482

HALBA, APOSTOŁ, ZRĘBICA, KONSERWACJA, WKŁAD, STAROŚCIANKA, MELILIT, SMAROWNICA, DIABLOTKA, POLICJA POLITYCZNA, SEREK, KOZŁOWANIE, SMALCZYK, TRAMWAJ WODNY, PRÓG, MOHER, STARY KOŃ, OPARY, HEBRA, MIEJSCE, INSTRUMENT FINANSOWY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, INDEKSACJA, OSTROWIANKA, GRA LOGICZNA, ESCUDO, DOWÓD, GRUZIŃSKI, ULGA MIESZKANIOWA, OBMUROWANIE, PIĄTOLIGOWIEC, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, STEN, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, CONCEPT ART, CYRK, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, HUBA, BILARD FRANCUSKI, MUNDŻAK CHIŃSKI, CARSTWO, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, BLASZKA, HANOWER, ROZTWÓR NASYCONY, HORODNICZY, WALKA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, NIDERLANDZKI, PRYSZCZARKI, LICENCJA PRAWNICZA, ALWAR, ZNAK PISARSKI, ŻAGIEL REJOWY, WIRTUOZERSTWO, WAGONIK, KASZUBSKI, ASPIRYNA, TREPY, DOSTAWCA, ASNYKOWIEC, ROZCIEŃCZALNIK, BLOK SOCJALISTYCZNY, HURON, EREKCJA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, AMERYKANKA, DZIELNIK, ARCHOZAUROMORFY, KASIARZ, GWARECTWO, ZMARSZCZKA, KONTUR, GIEZŁO, TWIERDZENIE RAMSEYA, PRZYPAŁ, WYŚCIGÓWKA, RODZINA NUKLEARNA, MELINIT, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, SZPATUŁKA, WAFEL, CIASTKO, RULIK, AMBASADOR, GLORIA, BYDLĘ, KARTACZ, UZBRAJANIE SIĘ, WOREK, MONARCHIA PARLAMENTARNA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, WYRĘBISKO, POCIĄG DROGOWY, ADRES, CHOROWITOŚĆ, CZUCIE MIĘŚNIOWE, NEOFITA, WYCHOWAWCA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, PIK, KREACJA, PODZIAŁKA, NORMATYWISTA, ŻEGLUGA, KOTLINA KŁODZKA, ARTERIA, KUBEŁ, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, NAPRAWICIEL, CZWÓRKA, RUSYCYSTA, ARGUMENT, LUKA STRATYGRAFICZNA, JARZMO MOSTOWE, MARKA, FARMA, ZŁOŻENIE, UCHWAŁA, KOLUMBARIUM, KIEŁBA, BUDŻET ZADANIOWY, AKROBATYKA, RAMIENICA SZORSTKA, SKLEPIENIE PALMOWE, RATYSZCZE, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, PODATEK ROLNY, ADAPTER, BENEFICJENT, GLOSATOR, ADHEZJA, CIĄGOTY, ANTYGWAŁTY, SPŁYW BŁOTNY, MNICH, WARSTWA, HEMATOLOGIA, KUCHCIK, TARYFA ULGOWA, SZADŹ, BUDOWLANY, NAKAZ, MINY, NOOB, CABAN, ANŻELIKA, CYTRYNIAN, ZAKONNIK, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, PRZYWÓZ, FASZYNA, KOLIMATOR, CYFRONIK, OSAD FLUWIOGLACJALNY, DYSK PROTOPLANETARNY, DERESZOWATY, KUC AMERYKAŃSKI, PORAŻENIE MÓZGOWE, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, IZBA SKARBOWA, ISKRA ELEKTRYCZNA, INWALIDA WOJSKOWY, STARA GWARDIA, IDEACJA, NADZORCA SĄDOWY, ZAPAS, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, STACJE ZLEWNE, PETARDA, OKLUZJA, LISZAJ CZERWONY, ALAN, KAUKAZ, PŁYWANKA, PAŃSTWO PRAWNE, CHARYZMA, KAPA, ADWOKAT DIABŁA, PAJĄCZEK, PELONEUSTES, WIĆ, ANTENA TUBOWA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, BUŁAT, SZAGRYN, MISO, DESZCZÓWKA, PRZEBIERANIEC, OŚMIOKROTNOŚĆ, KRIUKI, FILOZOFIA ANALITYCZNA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, EMISJA PIENIĄDZA, KORYTARZ, AGENT, SKOK W BOK, ZNAMIĘ BECKERA, OSA, CIĘGNO KOTWICZNE, OWAD, PEDAGOG SPECJALNY, TRAŁ, DYSKRECJONALNOŚĆ, RURA, DYSZA, POCHMIEL, ZACIĘCIE, MAGNES, TELEKONWERTER, BATALIA, KANAŁ PRZERZUTOWY, GALOPANT, KĄT ROZWARTY, GEEZ, KORONA, KLAUZULA GENERALNA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KARMNIK, PIŁA, RĘKAWEK, DWUDZIESTY PIĄTY, DZWONY RUROWE, DOJRZAŁOŚĆ, KONTUR MELODYCZNY, ZAINTERESOWANY, KATAPULCISTA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, ELEKTROCHIRURGIA, KAWALER, KREACJA, SZERŻA, CYGARO, LICZBA OKTANOWA, CHOCHLA, ŁABĘDZI ŚPIEW, TATIZAUR, POCIĄGŁOŚĆ, BOCZNIK, NAGIETEK, LEPNIAK, BOZA, UISTITI BIAŁOUCHA, ANTROPOZOONOZA, WOLNY STRZELEC, ŁOŻE, EMERYTURA POMOSTOWA, POMOC, PARK MASZYNOWY, EGZONUKLEAZA, BIAŁE PLAMY, OMAM, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, DUET, DAUMONT, BEZA, SKARBNIK, MIKROOTWÓR, POŚWIST, PODSADKA, ORŁORYB, ZAPŁON, CORSA, BARANIA GŁOWA, KARABIN SKAŁKOWY, APLIKACJA, MALARSTWO IKONOWE, INFORMACJA, KRAKOWIAK, REGULACJA CEN, ZATOR PŁUCNY, MAKROELEMENT, DIADOCHIA, SKARBNIK, MONOMER, MIRABELKA, MIGAWKA CENTRALNA, ROSTBEF, METATEKST, KAGANIEC, ROZBIEŻNOŚĆ, STOS, KOLASA, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, BRZEMIĘ, IKONA, JANUS, SALCESON, FOLWARK, SZABAŚNIK, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, PRZEWAGA, ORBITER, RUCH PRZYSPIESZONY, ?WOŹNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.482 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPROSZKOWANY MATERIAŁ, KTÓRY ZMIESZANY Z WODĄ LUB INNĄ SUBSTANCJĄ CIEKŁĄ, A TAKŻE POD WPŁYWEM GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, WIĄŻE INNE MATERIAŁY, UZYSKUJĄC CECHY CIAŁA STAŁEGO (TWARDNIEJĄC), UŻYWANY W BUDOWNISTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPROSZKOWANY MATERIAŁ, KTÓRY ZMIESZANY Z WODĄ LUB INNĄ SUBSTANCJĄ CIEKŁĄ, A TAKŻE POD WPŁYWEM GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, WIĄŻE INNE MATERIAŁY, UZYSKUJĄC CECHY CIAŁA STAŁEGO (TWARDNIEJĄC), UŻYWANY W BUDOWNISTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPOIWO BUDOWLANE sproszkowany materiał, który zmieszany z wodą lub inną substancją ciekłą, a także pod wpływem gazów atmosferycznych, wiąże inne materiały, uzyskując cechy ciała stałego (twardniejąc), używany w budownistwie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPOIWO BUDOWLANE
sproszkowany materiał, który zmieszany z wodą lub inną substancją ciekłą, a także pod wpływem gazów atmosferycznych, wiąże inne materiały, uzyskując cechy ciała stałego (twardniejąc), używany w budownistwie (na 15 lit.).

Oprócz SPROSZKOWANY MATERIAŁ, KTÓRY ZMIESZANY Z WODĄ LUB INNĄ SUBSTANCJĄ CIEKŁĄ, A TAKŻE POD WPŁYWEM GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, WIĄŻE INNE MATERIAŁY, UZYSKUJĄC CECHY CIAŁA STAŁEGO (TWARDNIEJĄC), UŻYWANY W BUDOWNISTWIE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SPROSZKOWANY MATERIAŁ, KTÓRY ZMIESZANY Z WODĄ LUB INNĄ SUBSTANCJĄ CIEKŁĄ, A TAKŻE POD WPŁYWEM GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, WIĄŻE INNE MATERIAŁY, UZYSKUJĄC CECHY CIAŁA STAŁEGO (TWARDNIEJĄC), UŻYWANY W BUDOWNISTWIE. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast