ZBIORNIK ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM LUB TLENEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUTLA to:

zbiornik ze sprężonym powietrzem lub tlenem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUTLA

BUTLA to:

naczynie do przechowywania (na 5 lit.)BUTLA to:

zawartość butli (na 5 lit.)BUTLA to:

stalowe lub żeliwne naczynie do przechowywania i transportu sprężonych gazów (na 5 lit.)BUTLA to:

dolna warstwa soli przy jej wybieraniu na dwie lub więcej warstw (na 5 lit.)BUTLA to:

(acetylenowa) butla stalowa do przechowywania i transportu acetylenu (na 5 lit.)BUTLA to:

gąsior z winem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIORNIK ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM LUB TLENEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.274

OSŁONOWOŚĆ, JAZDA, SAŁATA, KOTLINA, KOK, PIŁA, SZMER, SKALA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, NASADA, IRENA, MGŁAWICA, KAMIKADZE, ZGĘSTEK, ŁOŻNIK, CELKA, ALLEGROWICZKA, RZĘSISTEK, BUDKA, SAMOGONKA, SARKOFAG, GAZ, KUNA, GŁOWNIA, KOCIOŁ WIROWY, AKOMODACJA, NIEŚMIAŁOŚĆ, KAPAR, ROŚLINA ZIMOZIELONA, WYWIAD, PAWILON, TRĄBKA, OCIOS, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, POCHODNIK, KOLAUDACJA, CHOROBA ZARAŹLIWA, BEK, TRÓJKĄT, ZMORA, OWADOŻERNOŚĆ, FALA, POZIOM, SWORZEŃ, ZESTAW, ŁBISKO, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, TONAŻ, KACOWE, ARTERIA, ALFRED, PATROLOWIEC, REZULTAT, CZARNA KSIĘGA, BROKAT, TYMPANON, PREZENTER, CEREMONIAŁ, KREW ODTLENOWANA, STREFA POŻAROWA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, MAGNES, GARKUCHNIA, WYCHÓD, KARZEŁ, KUSTOSZ, TEMPERATURA ROSY, ŁOBODA, KREDENS, PARATHA, SŁONECZNIK, BERŻERA, ANTYCYPACJA, FAZA, PIRACTWO, SERPENTYNA, PRZEŚWIETLENIE, GALWANOSTEGIA, POLONISTYKA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, CUKIER, DYFUZJA KULTUROWA, RODZINA KATYŃSKA, FONDUE CZEKOLADOWE, FIGURACJA MELODYCZNA, SIKAWKA, INSTALACJA, ŻACHWY, CHROBOTEK, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, FELDMARSZAŁEK, JASKINIA LODOWA, SKROMNOŚĆ, VIP, LIGATURA, SPRAWNOŚĆ, TEKST JAWNY, PANEGIRYSTA, ŁAPA, PIĘCIOTLENEK FOSFORU, RYT, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, NACZYNIE OZDOBNE, PRZEJEMCA, TRANSKRYPCJA, SZYBKOŚĆ, BIOREMEDIACJA, KIŚCIEŃ, ŁAWRA, AZJATA, SZPULKA, KONTROLA DOSTĘPU, DEPILACJA, WYCISK, TRANSLACJA, TONACJA, ANTYPAST, OPERATOR, SKRZYNIEC, OWAD, SZURPEK MISECZKOWATY, PRZÓD, SPORT ZIMOWY, ABLACJA, CHARYZMAT, KĄT ROZWARTY, ABFARAD, LANE KLUSKI, BRZOZA, TRZMIELINA, ETERYCZNOŚĆ, RENA, KOD IDENTYFIKACYJNY, AROMAT, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, PLURALIZM, EMBRIOGENIA, KUWETA, WIADRO, PODPIS CYFROWY, PATOGEN, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, WĘGLIK SPIEKANY, NERW, JOGURCIK, CIEMNOŚĆ, OPŁATA ADIACENCKA, DOKUMENT PAPIESKI, SILNIK CZTEROSUWOWY, DYPTYK KONSULARNY, KURACJA WSTRZĄSOWA, JODEK, LENA, BRATEK, SKRZYPY, AUGUR, HARDTOP, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, PANTOGRAF, OBJAWIENIE, KOLEC, KAZAMATA, AKOMPANIAMENT, PRZEKAZIOR, ALBUM, ZJAWISKO BARKHAUSENA, CHOJAK, ROZWOLNIENIE, MŁOT KAFAROWY, CIĄGUTEK, INWENTARZ ŻYWY, PIWNICA, HOMESPUN, ŁAJNO, GLIF, URLOP DZIEKAŃSKI, RANA, ZAWÓR, RESET, PŁOZA, STOPIEŃ NAUKOWY, POŁYSK, TETRAMER, PIEROGI, DYWIZJON RAKIETOWY, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, WAHADŁO, BUTLA, ODGAŁĘZIACZ, PIEPRZ, MURARKA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, OBLICÓWKA, CZŁON NADRZĘDNY, PLAZMA, KRÓLOWA RENET, KARABELA, MASYW GÓRSKI, CZTEROSUW, DETAL, ODWAGA, RĄCZNIK, CZAS TERAŹNIEJSZY, OFIARA, ROZPAD, KUTYKULA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, ABLACJA, REWERS, TŁUMIENIE, AGRESJA, MUTACJA PUNKTOWA, PANKREATYNA, KONFEDERACJA, REPREZENTACJA, BROŃ, FUTRYNA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, BASENIK, MYSZ, KIERUNEK, PARKAN, SATELITA SZPIEGOWSKI, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, GARMAŻERNIA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, STERYLNOŚĆ, REGION STREFOWY, NATASZA, KONTROLA SKARBOWA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, CHOROBA EULENBURGA, STREFA HEMIPELAGICZNA, DYPTYK, KOŁOWANIE, ALT, PATRON, PIANISTYKA, JOGURT, IMPEDIMENTA, JĘZYK LODOWCOWY, PLAKAT, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, RELING, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, JEDNOŚĆ, BĄK AMERYKAŃSKI, NEOPOGANIZM, PŁAWA SONAROWA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, NAKŁADKA, KUSKUS, SPÓŁKA POWIĄZANA, TAKT, TEKA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, DEKLARANT, ALARM BOJOWY, OSTATNIE PODRYGI, DŻEM, FLESZ, KONKATEDRA, BAN, ZJAWISKO SEEBECKA, ALKILACJA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, RASA, WNIEBOWZIĘCIE, RÓŻA, STATYSTA, SATYNA, DZIEWIĘTNASTKA, RÓŻA, MENISK, PRZEKAZ, UMOWA BARTEROWA, PLAMICA, IDIOM, ANTRESOLA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, ZRAZ, LIBERIA, KASETON, JON, MEDYCYNA REGENERACYJNA, EFEKT BOGACTWA, GWAREK, OBRONA, JAN, PIEPRZ CZERWONY, OKREŚLNIK, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, MACERACJA, CIELISTOŚĆ, FAJECZKA, JAD PSZCZELI, DONOR, ?PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.274 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIORNIK ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM LUB TLENEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIORNIK ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM LUB TLENEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUTLA zbiornik ze sprężonym powietrzem lub tlenem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUTLA
zbiornik ze sprężonym powietrzem lub tlenem (na 5 lit.).

Oprócz ZBIORNIK ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM LUB TLENEM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ZBIORNIK ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM LUB TLENEM. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast