ELEMENT PASMANTERYJNY SŁUŻĄCY DO ZAPINANIA NAJCZĘŚCIEJ WYTWORÓW SZYTYCH LUB DZIANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUZIK to:

element pasmanteryjny służący do zapinania najczęściej wytworów szytych lub dzianych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GUZIK

GUZIK to:

rodzaj przycisku, zwykle wypukłego i okrągłego (na 5 lit.)GUZIK to:

łow. zwykle pierwsze poroże kozła (samca sarny); niski, spłaszczony stożkowaty róg (na 5 lit.)GUZIK to:

nic (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT PASMANTERYJNY SŁUŻĄCY DO ZAPINANIA NAJCZĘŚCIEJ WYTWORÓW SZYTYCH LUB DZIANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.516

ŁABĘDZI ŚPIEW, PODKŁADKA, NOOBEK, S.Y, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, POETA, OBERŻYNA, BORDER, LENA, KORDON SANITARNY, BULIONÓWKA, GNIAZDO, DZIEWUSZKA, TRANSPORTÓWKA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, MÓŻDŻEK, FORMA, ABSZTYFIKANT, PLEŚNIAK, WŁODZIMIERZ, PODKŁAD KOLEJOWY, KONTUAR, ŚWIATŁOCIEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, ĆWICZENIE, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MGŁA, PASKUDNIK, ROŻEN, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, CHOINKOWOŚĆ, ŁOPATKA, ZNAJDKA, ŚMIGŁOŚĆ, REKLAMÓWKA, SŁODKA BUŁKA, OTWÓR, MORENA KOŃCOWA, NUGAT, TŁUSZCZ, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, MIENIE, TRYCYKL, PARADOKS, PRZEZIERNIK, FARMA, PAPROTNICA GÓRSKA, GRA, ANAMORFOZA, MIASTO UMARŁYCH, STAN, ADRENALINKA, NARAMIENNIK, ROZSTRZYGNIĘCIE, RATOWNIK MEDYCZNY, KWAS NAFTENOWY, KONSYGNATARIUSZ, JAJO, SOLISTA, POLE GOLFOWE, EWOLUCJA, ALPAKA, SKŁAD DRUKARSKI, ROMANS, OKUCIE, SZLAK GRADOWY, LEKKOZBROJNY, MYDELNICZKA, BIG BAND, PODOBIZNA, PRZYKRYWADŁO, TRĄBA POWIETRZNA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, CZARNA LISTA, ADAPTOWANIE SIĘ, WIDMO ATOMOWE, GUMA, SWORZEŃ, FRAZA, ŻURNALISTA, WYROK PRAWOMOCNY, KRATER, KWASKOWATOŚĆ, BIEDACZKA, SER EDAMSKI, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ZBIORNIK, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, WIATROMIERZ, PIESZCZOSZEK, REKOGNICJA, GŁOWA, NAROWISTOŚĆ, EKLER, ELIMINACJA, ATREZJA ODBYTU, PRZEKLEŃSTWO, NIEPRZYJACIEL, PORTUGALSKI, MASZKARA, FREATOKSEN, SŁOMA TARGANA, SAUNAMISTRZ, KREDKA, SZTANGA, MOŁODYCA, PŁETWA, FEJHOA, POKAL, SIARCZEK, KOMÓRKA, SESJA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, PŁATKI ŚNIADANIOWE, PROMENADA, RUCH, TABU, RADZIECKOŚĆ, ILUMINACJA, LOG, REWERS, ZBRODNIA, KROKANT, TAJSTRA, GŁUPSTWO, KREACJONIZM, POPRZEDNIK, SAKRAMENT, MROCZEK PÓŹNY, STÓJKA, HPA, OSTENTACJA, DRUK ULOTNY, METODA DELFICKA, ŁAŃCUSZEK, POIMEK, ŻABKA, SAGAN, GNÓJ, POLE, WŁAŚCIWOŚĆ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, KANTOREK, ŁAŃCUCH, LAMPA ŁUKOWA, NAPPA, MIKSER, MINUTNIK MECHANICZNY, DRUGIE DNO, ŻABKA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, KOMISANT, MORKA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, CHRUST, CYKL, FORMA, SCHODEK, KOZIA NÓŻKA, POLONISTYKA, PREFEKT, LESŁAW, DRUKARKA ROZETKOWA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, JEGGINSY, CIĄGUTEK, KIKS, JANKA, DRUGIE ŚNIADANIE, STONOGA MUROWA, MISZCZU, ŁUK ŻEBROWY, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SERWIS, IGŁA, STROIK, TALIB, SUKCESJA, WRZUTA, KALIBRACJA, ODTWARZANIE, OSTRZAŁ, DACH POGRĄŻONY, PULPIT, KORONKA, PRZYCHÓWEK, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, UNIONIZM, SALA GIMNASTYCZNA, WIĆ ROŚLINNA, STYPENDIUM SOCJALNE, TUBA, ZMARSZCZKA, CHIPPENDALE, SAUTE, PYTANIE, BARBAKAN, WOLONTARZ, ANTYBIOTYK, PODSTAWA, ZNAJDA, TARCZKA, WŁOSY TETYDY, TAKSON MONOFILETYCZNY, AUTOMOBILKLUB, ŁYCHA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PRZEWODNIK, IRRADIACJA, SZADŹ, ŁUNA, WIATROWNICA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, KURANT, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, SIAD RÓWNOWAŻNY, WICI, ZNAJDEK, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, OSCYLATOR, CIELICZKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, DYREKTOR KREATYWNY, TIUL, SUROWOŚĆ, SEKSTANS, ELEKTROCHIRURGIA, UDŹWIG, TRANSLOKACJA, RENKLODA, BIEGUN, ZGŁOSKA, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, PRĘT, LEJTNANT, ASYSTA, KLUCZ, KASZTEL, WATA, MEDIANTA, ARANŻER, MATURKA, CZOŁÓWKA, GRUPA, POCENIE, KRÓLOWA MATKA, TRZECI PLAN, BALERON, TARCZA, ONE-LINER, KRYSZTAŁEK, CIAPKAPUSTA, WCIERKA, TRIADA, SZCZYTÓWKA, OKULARY, ENERGIA ELEKTRYCZNA, KONWENANSE, POMADKI, NIEMIASZEK, MODEL, TYRAŃSTWO, WYTWÓRCA, RUCH, CZYSTKA, ŁUK TĘCZOWY, PLURALIZM, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, LINIA ZABUDOWY, JUTRZYNA, STYGOFIL, MER, ZNACZNIK, WIEŻA HEJNAŁOWA, OCIOS, POSOBOROWIE, LUNETA, KAWA ZBOŻOWA, OPUCHLIZNA, INSTRUMENT MUZYCZNY, KOLUMNA MARYJNA, ŁUPEK SAPROPELOWY, KOŁO RATUNKOWE, PRĘT, TARCZA, KALWARIA, TONAŻ, RZYMSKI, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, BATERIA KIESZONKOWA, DAMA, ARTEFAKT, ELASTIK, PODSTRYSZE, WOJNA CELNA, MEDYCYNA LOTNICZA, ORGANDYNA, ?AROMAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.516 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT PASMANTERYJNY SŁUŻĄCY DO ZAPINANIA NAJCZĘŚCIEJ WYTWORÓW SZYTYCH LUB DZIANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT PASMANTERYJNY SŁUŻĄCY DO ZAPINANIA NAJCZĘŚCIEJ WYTWORÓW SZYTYCH LUB DZIANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUZIK element pasmanteryjny służący do zapinania najczęściej wytworów szytych lub dzianych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUZIK
element pasmanteryjny służący do zapinania najczęściej wytworów szytych lub dzianych (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT PASMANTERYJNY SŁUŻĄCY DO ZAPINANIA NAJCZĘŚCIEJ WYTWORÓW SZYTYCH LUB DZIANYCH sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ELEMENT PASMANTERYJNY SŁUŻĄCY DO ZAPINANIA NAJCZĘŚCIEJ WYTWORÓW SZYTYCH LUB DZIANYCH. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x