RODZAJ BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ UMOŻLIWIAJĄCY STAŁE LUB OKRESOWE PIĘTRZENIE WODY (A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI PŁYNNYCH LUB PÓŁPŁYNNYCH), PONAD PRZYLEGŁY TEREN ALBO AKWEN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDOWLA PIĘTRZĄCA to:

rodzaj budowli hydrotechnicznej umożliwiający stałe lub okresowe piętrzenie wody (a także innych substancji płynnych lub półpłynnych), ponad przyległy teren albo akwen (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ UMOŻLIWIAJĄCY STAŁE LUB OKRESOWE PIĘTRZENIE WODY (A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI PŁYNNYCH LUB PÓŁPŁYNNYCH), PONAD PRZYLEGŁY TEREN ALBO AKWEN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.112

SZMAT, OBŁUSZYN, BUŁAWKA, ODPŁYW, WIĄZANIE, MEANDER, ALKANNA, EUSTATYCZNE RUCHY POZIOMU MORZA, POLONEZ, WOKALIZA, ZAKAMIENIAŁOŚĆ, KLUCZ, POTWÓR Z LOCH NESS, INTERNAT, KOCIOŁEK, ŚLIZGAWICA, POWŁOKA, ZAZNAJOMIENIE, DELIBERACJA, ZŁOTA KLATKA, WNĘKA, MOKRADŁOSZKA, GAMA, OSPA, PISMO HEBRAJSKIE, CHOROBA ZAKAŹNA, EPOLET, WAPOWIEC, OWOC POZORNY, ZAMEK, CUDACZEK, OPASANIE, SATYNA, SYMPOZJUM, FARBA KLEJOWA, DOWÓD, KSIĘŻYCOWY KWIAT, DAN, KRYSZTAŁEK, EKRAN, KATALPA, EUFAUZJE, MANKIETY, DYKTAT, POSZUR, PRYMITYW, ZWARCIE, JEGOMOŚĆ PAN, BŁĘDNY OGNIK, MASZT ANTENOWY, GRZEBIENIOWIEC, BŁYSZCZYK, PIWO, EPIDEMIOLOG, PLATYKLADUS WSCHODNI, PIOTROGRÓD, SPLOT, HANTABA, MYJKA, DZIADZIU, CHRZEST PRAGNIENIA, TRYMER, OBUCH, POROSTNICA, PRZERYWACZ BLOKADY, STAŁOŚĆ, RADCA, KONSOLA, DIRCIK, PRZEWODNICZĄCY, KAZBA, SIATKOWIEC, STARTER, SUPPORT, PERTURBACJA, CZEKAN, LABIRYNT, WRAŻLIWOŚĆ, ZAWÓR, PUSZKA, KIEŁBA, WYDAWNICTWO, RZEZ, POSZLAKA, KSIĄŻĘ, FANPAGE, SYSTEM PARTYJNY, LASKA JAKUBA, GUAWA, KRZYŻYK, ZAWIKŁANIE, MIMEOGRAF, KATALIZA, WAMPIREK, HAZARD, RUCHY EPEJROGENICZNE, SKOK, LODEN, BITLES, BARETKA, PREFEKT, LOKACJA, GRYPS, PTERODAUSTRO, PION, DZIDKA, OPŁATEK, HADŻ, TAZOUDAZAUR, AULA, LEGOWISKO, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KORYTARZYK, TOPOLOGIA DYSKRETNA, GENDER, AGREGATOR, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ZAPIEKANKA, ROLADA, PANCERKA, MARA, ROZGRZEWACZ, KILOMETRAŻ, NAWAŁNIK ŻÓŁTOPŁETWY, ROZWOLNIENIE, SASZETKA, KITEL, PROFESOR, MANIERYZM, LIMETA, PIEC WANNOWY, ODTWÓRCA, WŻER, HULAJGRÓD, CERTYFIKAT, CYBORIUM, REWITALIZACJA, HONGSZANOZAUR, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, KOMISJA REWIZYJNA, RĘKAWICZNIK, LAWSONIA, WEKTOR EKSPRESYJNY, POR, SIARKA POPIOŁOWA, HEJT, CYNOBRÓWKA, MUZYK, STORCZYK, ŚNIEŻNIK, EUKRYT, TAWUŁA ŁĄKOWA, KABEL, DIPLODOK, WIELOMIESZEK, ACHTERPIK, HEADHUNTER, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, ZATOR, PODATNOŚĆ, REEDUKATOR, INSTANCJA, BOMBER, ELEKTROWÓZ, AUTOSYFON, WRZOSOWIEC, GWAREK, PRÓBNIK, OPENER, GWARECTWO, KĄT WYPUKŁY, NEPER, SERCE JASIA, MOSTEK, KOGNITYWIZM, PENDENTYW, PARK, PREPARAT, OSAD, REGNOZAUR, GRANULACJA, WIEŻA CIŚNIEŃ, TRUSIĄTKO, KANONIK, PRODUKCJA, FUSY, WAMPIRZYCA, ADRES, TYNTA, GĄSKA, TARAN, PIELUSZKA, STAROFRANCUSKI, EKSPANDOR, SIUR, KARANKSY, ZOMO, EKSABAJT, POŚWIĘCENIE, PAMIĘĆ GÓRNA, BEZCIELESNOŚĆ, SIWIEC, SAMOODNOWA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, DZIRYT, WEGETARIANIZM, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KMINEK INDYJSKI, JĘZYK ANGIELSKI, SUKIENKO, MOC, BIEDACZKA, JAŁOWCÓWKA, BEZPLAMKA, SYN, TYGIEL, PANDUR, MOKIET, MOŻLIWOŚĆ, BALON, PASEK, UCHO, ZGNIŁEK, ETERYCZNOŚĆ, ARALAZHDARCHO, ROM, ROBUR, TORTILLA, BAKENBARDY, SZÓSTKA, ŻNIWIARKA, BLACHOWNIA, KORYFEUSZ, STRZAŁA, CIEMNA KARTA, ZAZDROSTKA, IZBICA, TURBINA SPALINOWA, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, COACHING, DYNATONE, OKULARY 3D, NOWOROCZNIK, ROZSZCZEP WARGI, PODUSZKA, GOŹDZIENIEC, OCIOS, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, STONÓG MYSZATY, STAN, BTV, RODZICIELSKOŚĆ, KAWALER, GŁUCHY TELEFON, MALINES, OAZA, SZAFLIK, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, SZKŁO SPINOWE, LODRANIT, ZBOCZENIEC, GRAFIKA RASTROWA, SELEKTOR, NINGCHENGOPTERUS, WZORZEC ANALITYCZNY, UJGURSKI, ALBUMIK, BULWA, SŁOWNIK, BOMBERKA, TEATR TELEWIZYJNY, KRATER WULKANICZNY, WIELKOŚĆ, IDENTYFIKACJA, NIBYPESTKOWIEC, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, WIECZERNICA, SELSYN, ANGORA, MAZUREK, KIJ, PŁUCZKA, SIEDMIOPALECZNIK, RUCH, KOCIE OKO, MOTOR, ARABESKA, BAGGALA, LEMING ŚNIEŻNY, KURACJA UDERZENIOWA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, TRĄBKA SYGNAŁOWA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, SECESJONISTA, NOSTRYFIKACJA, AŁYCZA, STONOGA MUROWA, CIAPATY, ANIKSOZAUR, ?POMNICZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.112 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ UMOŻLIWIAJĄCY STAŁE LUB OKRESOWE PIĘTRZENIE WODY (A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI PŁYNNYCH LUB PÓŁPŁYNNYCH), PONAD PRZYLEGŁY TEREN ALBO AKWEN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ UMOŻLIWIAJĄCY STAŁE LUB OKRESOWE PIĘTRZENIE WODY (A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI PŁYNNYCH LUB PÓŁPŁYNNYCH), PONAD PRZYLEGŁY TEREN ALBO AKWEN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDOWLA PIĘTRZĄCA rodzaj budowli hydrotechnicznej umożliwiający stałe lub okresowe piętrzenie wody (a także innych substancji płynnych lub półpłynnych), ponad przyległy teren albo akwen (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDOWLA PIĘTRZĄCA
rodzaj budowli hydrotechnicznej umożliwiający stałe lub okresowe piętrzenie wody (a także innych substancji płynnych lub półpłynnych), ponad przyległy teren albo akwen (na 16 lit.).

Oprócz RODZAJ BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ UMOŻLIWIAJĄCY STAŁE LUB OKRESOWE PIĘTRZENIE WODY (A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI PŁYNNYCH LUB PÓŁPŁYNNYCH), PONAD PRZYLEGŁY TEREN ALBO AKWEN sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - RODZAJ BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ UMOŻLIWIAJĄCY STAŁE LUB OKRESOWE PIĘTRZENIE WODY (A TAKŻE INNYCH SUBSTANCJI PŁYNNYCH LUB PÓŁPŁYNNYCH), PONAD PRZYLEGŁY TEREN ALBO AKWEN. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x