DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYZNACZENIE ŻOŁNIERZA REZERWY NA PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY, PRACOWNIKA LUB OSOBY NIE BĘDĄCEJ PRACOWNIKIEM NA PRACOWNICZY PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY DO OKREŚLONEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZUJĄCY DO STAWIENIA SIĘ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W DNIU ZARZĄDZENIA MOBILIZACJI LUB W DNIU OKREŚLONYM W KARCIE, ALBO POZOSTAWANIA W GOTOWOŚCI DO POWOŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARTA MOBILIZACYJNA to:

dokument potwierdzający wyznaczenie żołnierza rezerwy na przydział mobilizacyjny, pracownika lub osoby nie będącej pracownikiem na pracowniczy przydział mobilizacyjny do określonej jednostki wojskowej oraz zobowiązujący do stawienia się w jednostce wojskowej w dniu zarządzenia mobilizacji lub w dniu określonym w karcie, albo pozostawania w gotowości do powołania (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYZNACZENIE ŻOŁNIERZA REZERWY NA PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY, PRACOWNIKA LUB OSOBY NIE BĘDĄCEJ PRACOWNIKIEM NA PRACOWNICZY PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY DO OKREŚLONEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZUJĄCY DO STAWIENIA SIĘ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W DNIU ZARZĄDZENIA MOBILIZACJI LUB W DNIU OKREŚLONYM W KARCIE, ALBO POZOSTAWANIA W GOTOWOŚCI DO POWOŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.395

MUTUŁY, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, FREGATA ŻAGLOWA, KLINKIER, ŚRODEK ADHEZYJNY, SYRENY, PILOT, DOMEK LORETAŃSKI, KLEJOWNIA, KONCEPTUALIZM, HEGEL, FORMUŁA ATOMOWA, JEMIOŁA, ANGLOARAB, APORT, DRESZCZE, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PUNKT WITALNY, PARTIA HISZPAŃSKA, RYBY ŁAWICOWE, WISZOR, MONOPOL, LEGENDA, BARCHAN, WARSTWA ABLACYJNA, TAKSON, BATYST, DWÓJKA, ROZŁÓG, SUKCES REPRODUKCYJNY, ŚWIATŁA, WEŁNISTOŚĆ, HEGEMONICZNOŚĆ, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, ODPOWIEDŹ, WAR, JEGO MIŁOŚĆ PAN, BON VIVANT, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, NEWCOMB, NASADKA, WILKOWNIA, DECEPCJA, ROSA, PARKIETAŻ, KOŁO POŁUDNIKOWE, PRZEJRZYSTOŚĆ, TĘCZA, AVELINE, BERŻERKA, PASZPORTYZACJA, IMACZ, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, STARY WYGA, OBRĘCZ, CZAPLA BIAŁOLICA, PUSTY DŹWIĘK, POINTER, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, LUGIER, SZMALCÓWKA, ŚWIATOWOŚĆ, TORREJA, UCZEŃ, BIAŁACZKA SZPIKOWA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, GRZYBNIA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, CZŁOWIEK ŚNIEGU, ARABIZOWANIE SIĘ, BLOK, CHLOROTIAZYD, TRYPLA, ALIAS INTERNETOWY, LUMPKA, PROWINCJA, SEMESTR ZIMOWY, TERYTORIUM POWIERNICZE, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, GAR, PRÓBKA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, DZBANIEC, DRELICH, LIZANIE , HERETYCZKA, INTERPRETACJA, TANIEC, PRAWOSKRĘT, VOLLEY, SIEKANKA, KURDYJSKI, DEMENCJA, AMANT, SALA, OŚ PORTALOWA, NAWIS, SZOPKARZ, STOŁP, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KROKIET WIOSENNY, KONCEPT, OBROŻA, PRODUKT TRADYCYJNY, SZPAGIETKA BAHAMSKA, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, ARALIA, CZŁOWIEK GUMA, NIEBIOSA, ZAWAŁ, GARMAŻERNIA, ZAWISAK, CHŁOPCZYCA, MASKARON, ŁYŻECZKA, CICHE DNI, ZESTAW KINA DOMOWEGO, WĘZEŁ WINDSORSKI, NATURALIZM, DRUCIARZ, GIEŁDA SAMOCHODOWA, OŁÓWKOWE, KUTYKULA, DWADZIEŚCIA JEDEN, STREFA PODMIEJSKA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, STAN SUROWY, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, BREUIL, ISTOTA SZARA, PRZEKŁADANIEC, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, BATERIA, THAULOW, GABINET LUSTER, KRZYKACZ, POSIADACZ ZALEŻNY, SZTYFT, PRZEKOZAK, KUTER, MASONERIA, PARADOKSOGRAF, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, ZGRZEBŁO, PIÓRO, PUSZKA, SAMOZATRACENIE, GĘSTE, TWAROŻEK, PRAWO PODMIOTOWE, ANGIOLOGIA, KALIKO, HUTNICTWO, SERIA, WÓŁ, WICEKAPELMISTRZ, ENERGETYKA ODNAWIALNA, SPACJA, POJAZD ZABYTKOWY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, RATA KAPITAŁOWA, ROŻEN, NIEOSTROŻNOŚĆ, NIEPŁYNNOŚĆ, HAMSUN, KROK MILOWY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ISTOTA, PAWIE OKO, POLARYZACJA JONOWA, PĘDZARNIA, NET, TURBOSŁOWIANIN, PIES STRÓŻUJĄCY, KULA, TRENT, LIMETA, WYLICZANKA, SUBSTANCJA OBCA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, BILBORD, ZJAWISKO KURZAWKOWE, SZUM, DROBIAZG, SZTUBAK, WIĘZIENIE, KSIĘGOWOŚĆ, SWEELINCK, FOXTROT, EMISJA POLOWA, ARCHITEKT WNĘTRZ, BIEDAK, DOTHRACKI, BIAŁA BIERKA, KARTA MOBILIZACYJNA, KRUSZYNKOWATE, INTERPOZYCJA, WŁOSEK, KURS, UKŁAD ODNIESIENIA, ÓSEMKA, KRAJ NORDYCKI, PRZEKŁADACZ, PÓŁKRUCHE CIASTO, ANOMALIA UHLA, WITACZ, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, ARSYNA, ROMANSOPISARZ, KOŁOWRÓT, ORBITA, ROZMIAR KĄTOWY, CELTYJKA, HIPOTEZA, AROMAT, WĘZEŁ KRZYŻOWY, STACJA, PROGRESJA, KOSMOGONIA, WYNIOSŁOŚĆ, ZROBIENIE RUCHU, ABANDON, ELEMENT TOCZNY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, IMPREZA TURYSTYCZNA, BALON, SUROWOŚĆ, SZTUKA PASYJNA, ŻÓŁW DIAMENTOWY, GLORIETKA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, RICERCAR, NIESZLACHETNOŚĆ, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, WAŻNOŚĆ, BEJCA, PODODDZIAŁ, JĘZYK STAROEGIPSKI, PRZELĘKNIENIE, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, BIAŁY KARZEŁ, PRZYDAŚ, NARYS KWIATOWY, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, LATARNIA UMARŁYCH, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, HB, RÓWNONOGI, TECHNIKA ŚWIETLNA, STORYTELLING, CHÓD SPORTOWY, GLORIA, ŻURAWIEC FALISTY, TANY, SZARŻA, EPIZOOTIOLOGIA, KNEDLE, INFORMATOLOGIA, WŁADZUCHNA, BUDYŃ, KORALIK, JAROSZ, JEDZENIE, FORMUŁKA, BBS, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, WIEK BALZAKOWSKI, START, WCINKA, TĘTNICA OCZNA, IMMUNOSUPRESOR, PIECHOTA, ROSZCZENIE, EMALIA, MAGELANKA RUDOGŁOWA, UPADEK, DEFLEKTOR, PLENNOŚĆ, KOMBAJN ROLNICZY, SPŁONKA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, STARORUSKI, WIERCIPIĘTKA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, SUTASZ, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KOCIOŁEK SKALNY, EDYTORSTWO NAUKOWE, SIEĆ, BĘBEN WIELKI, KORNIJSKI, GAZOLINA, ZASTAWKA MITRALNA, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, BRIEF, BEZUCZUCIOWOŚĆ, POLITYKA MIESZKANIOWA, ?ROZTWÓR NASYCONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.395 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYZNACZENIE ŻOŁNIERZA REZERWY NA PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY, PRACOWNIKA LUB OSOBY NIE BĘDĄCEJ PRACOWNIKIEM NA PRACOWNICZY PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY DO OKREŚLONEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZUJĄCY DO STAWIENIA SIĘ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W DNIU ZARZĄDZENIA MOBILIZACJI LUB W DNIU OKREŚLONYM W KARCIE, ALBO POZOSTAWANIA W GOTOWOŚCI DO POWOŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYZNACZENIE ŻOŁNIERZA REZERWY NA PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY, PRACOWNIKA LUB OSOBY NIE BĘDĄCEJ PRACOWNIKIEM NA PRACOWNICZY PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY DO OKREŚLONEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZUJĄCY DO STAWIENIA SIĘ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W DNIU ZARZĄDZENIA MOBILIZACJI LUB W DNIU OKREŚLONYM W KARCIE, ALBO POZOSTAWANIA W GOTOWOŚCI DO POWOŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARTA MOBILIZACYJNA dokument potwierdzający wyznaczenie żołnierza rezerwy na przydział mobilizacyjny, pracownika lub osoby nie będącej pracownikiem na pracowniczy przydział mobilizacyjny do określonej jednostki wojskowej oraz zobowiązujący do stawienia się w jednostce wojskowej w dniu zarządzenia mobilizacji lub w dniu określonym w karcie, albo pozostawania w gotowości do powołania (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARTA MOBILIZACYJNA
dokument potwierdzający wyznaczenie żołnierza rezerwy na przydział mobilizacyjny, pracownika lub osoby nie będącej pracownikiem na pracowniczy przydział mobilizacyjny do określonej jednostki wojskowej oraz zobowiązujący do stawienia się w jednostce wojskowej w dniu zarządzenia mobilizacji lub w dniu określonym w karcie, albo pozostawania w gotowości do powołania (na 18 lit.).

Oprócz DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYZNACZENIE ŻOŁNIERZA REZERWY NA PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY, PRACOWNIKA LUB OSOBY NIE BĘDĄCEJ PRACOWNIKIEM NA PRACOWNICZY PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY DO OKREŚLONEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZUJĄCY DO STAWIENIA SIĘ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W DNIU ZARZĄDZENIA MOBILIZACJI LUB W DNIU OKREŚLONYM W KARCIE, ALBO POZOSTAWANIA W GOTOWOŚCI DO POWOŁANIA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYZNACZENIE ŻOŁNIERZA REZERWY NA PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY, PRACOWNIKA LUB OSOBY NIE BĘDĄCEJ PRACOWNIKIEM NA PRACOWNICZY PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY DO OKREŚLONEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZUJĄCY DO STAWIENIA SIĘ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W DNIU ZARZĄDZENIA MOBILIZACJI LUB W DNIU OKREŚLONYM W KARCIE, ALBO POZOSTAWANIA W GOTOWOŚCI DO POWOŁANIA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x