TERENY POZAMIEJSKIE, O RZADSZEJ ZABUDOWIE, ZIELONE, ROLNICZE LUB LETNISKOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEŚ to:

tereny pozamiejskie, o rzadszej zabudowie, zielone, rolnicze lub letniskowe (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIEŚ

WIEŚ to:

zwykle niewielka jednostka osadnicza o w miarę zwartej zabudowie, której mieszkańcy (znaczna ich część) trudnią się rolnictwem; skupisko ludzkie nieposiadające praw miejskich (na 4 lit.)WIEŚ to:

mieszkańcy danej, określonej wsi (na 4 lit.)WIEŚ to:

wycinek społeczeństwa, który mieszka na terenach wiejskich wraz z ich sprawami, problemami (na 4 lit.)WIEŚ to:

straszna kompromitacja, wstyd, obciach (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERENY POZAMIEJSKIE, O RZADSZEJ ZABUDOWIE, ZIELONE, ROLNICZE LUB LETNISKOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.844

ODDZIAŁYWANIE, SAMOOKALECZENIE, INKA, ROZBRATEL, DANISZEW, MATERIAŁ, EKSPRES, ACETYLENEK MIEDZI, JAZ, ZIARENKO, EKSTREMOFIL, OBCHÓD, OGÓREK, SZACHT, BEZAN, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PODTYP, DŻEMIK, WYROK PRAWOMOCNY, IZOTERMIA, MIKSER, FOSFORYT, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, TWÓR, CZERWONOSKÓRY, ZBROJENIE, ATUT, PŁOZA, LIPNICA, LEJEK, ILOCZAS, NERW, LAMINAT, STYLISTKA, AGLOMERACJA, MUŚLIN, ELEKTROIZOLACJA, POCISK ODŁAMKOWY, ORŁORYB, WINO, ŁAGIEW, KRZYŻ PAPIESKI, ANILANA, PROLIFERACJA, ASD, ÓSEMKA, CZABAN, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ŚWIATŁO, GATUNEK AGAMICZNY, PĘCZAK, TOWARZYSZ PANCERNY, WYNIK, PYLICA ALUMINIOWA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, NIEWYPARZONY PYSK, WIR, RÓG, OBUWIE, KRYZA, UNIA REALNA, KRUSZYN, KASZTEL, CHOMIK BAŁKAŃSKI, GRAF PODSTAWOWY, HASZTAG, NAJEM OKAZJONALNY, ANALIZA, BROŃ JĄDROWA, KRÓL ZWIERZĄT, CHÓR, MODEL, KULCZYBA, NIEDOKRWIENIE, BARANEK, GLOBUS, WOAL, SIEKANKA, ŻUPA, WARTA, TEOGONIA, HOLOGRAM, CYSTERNA, KOGUT, ASTRAGAL, WIERTŁO, DRAMAT WOJENNY, WYGŁAD TEKTONICZNY, MOBILE, TERYTORIUM POWIERNICZE, POLIETER, KUKIEŁKA LESSOWA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, LINIA PRZEMIANY, SZKŁA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, KOSZT BEZPOŚREDNI, ULOTKA, OBJĘTOŚĆ, DYMARKA, POSTOŁY, STRZAŁKA, JERZY, IZOLAT, JASTRYCH, NASZELNIK, SZEREG, KURHAN, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, DODATEK RODZINNY, KANTONISTA, APSYDA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, WIELKORUSIN, BEZGŁOŚNOŚĆ, PIELGRZYM, ZBOCZENICA, FUNDAMENT, KOLOKACJA, LITERA, PRZYPADŁOŚĆ, MIŁOŚĆ, SZKARADA, BIOLIT, UKŁAD ADAPTACYJNY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ZNACZENIE, MATERIAŁ BUDOWLANY, IRANIZACJA, UGRUPOWANIE, GOTYK, PŁEĆ, IZOMER KONFORMACYJNY, ADHEZJA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, KLUCZ, FILTR POWIETRZA, BROKAT, REKOMENDACJA, SZTUCZNE SERCE, OBRAZ, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, GATUNEK ITEROPARYCZNY, LINUKSIARA, SZYNA, ROKIET, SFIGMOMANOMETR, DETENCJA, WYŻYNKA, DYSOCJACJA TERMICZNA, KOPIA, CHŁOPOWINA, SZMATKA, ŁAZĘGA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, SIARKA POPIOŁOWA, BOŻA RĘKA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, AKROBACJA POWIETRZNA, CIĄGI, ZŁOTOWO, WULKAN CZYNNY, PARTIA, TYMPANON, ODBIJACZ, SZARPIE, BEZANMASZT, PRZĘSŁO, GAŁĘZATKA, ZAKRZÓW, PIKADA, STARA MALUTKA, KRĄG KAMIENNY, KILOMETR ZEROWY, KAPITALNY REMONT, DIAGNOZA, WIOSŁO, DRUŻYNA, BRANŻA, EKLER, OLIWA, URSZULA, OPASANIE, WĘDRÓWKA, SKRZYNKA POCZTOWA, SZOPKARZ, CZARTER, PRYSZNIC, SPRZĘCIOR, EMPORA, KONSULTANTKA, GORZYCE, PAWIAN, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, DRĄG, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, OPONA, ZAKOPCENIE, PLUTON, ARSENAŁ, PODEJRZLIWOŚĆ, JACHT ŻAGLOWY, WIEK, STRZAŁECZKA, PAS POOPERACYJNY, GRAFIKA WEKTOROWA, REGENERATOR, RZECZ WNIESIONA, MGŁAWICA, OPŁATA KONCESYJNA, GAGAUZ, SWĘDZENIE, UŚCISK, REFERENDUM GMINNE, FANPAGE, ITALIAŃSKI, PAPROTNIK, DOWÓD, GRZYWNA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, SUSZ, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, OPAŁ, TRANSLACJA, DRĘTWA, KORZENIE, CHAŁUPNICA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, NIECHLUJ, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ODMIANKA, BIZA, INSTYTUT, WISZOR, WNĘTER, SATYRA, INTERMEZZO, JARZĘBINÓWKA, MAJDANIARZ, ZALESZANY, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, KOŻUCH, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, SCHABOSZCZAK, NASIĘŹRZAŁ, PRZESZUKANIE, OFIARA ŚMIERTELNA, NEUROTRANSMITER, BLUZG, FOLKSDOJCZ, STOŻEK PRZYBYSZOWY, PRAWDA, HULK, ŻABKA, BAT, POJEDYNKA, DIAFANOSKOPIA, KOSTKA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, AC, HORYZONT ZDARZEŃ, KWASKOWATOŚĆ, KRUSZYNA, DZIELNICA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, RODZINA KATYŃSKA, REGENERACJA, UKŁAD PLANETARNY, KONDYCJONALIZM, DOMINANTA, WEZWANIE, STOCZNIA, SZPATUŁKA, ROGAINING, KAFETERIA, ATRAKTANT, WYJAZD, UDAR, ŚWIDOŚLIWKA, ROLA, DZIABA, PERKALIK, POSIADACZ ZALEŻNY, FORMANT, WODA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, ZRZESZENIE, BRZYDAL, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, CHIMEROKSZTAŁTNE, CHLAJNA, KOŁO PODBIEGUNOWE, STAROWINA, WERANDA, ROGI, NIEWRAŻLIWOŚĆ, AMULET, DRZEWICA, ?OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.844 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERENY POZAMIEJSKIE, O RZADSZEJ ZABUDOWIE, ZIELONE, ROLNICZE LUB LETNISKOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERENY POZAMIEJSKIE, O RZADSZEJ ZABUDOWIE, ZIELONE, ROLNICZE LUB LETNISKOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEŚ tereny pozamiejskie, o rzadszej zabudowie, zielone, rolnicze lub letniskowe (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEŚ
tereny pozamiejskie, o rzadszej zabudowie, zielone, rolnicze lub letniskowe (na 4 lit.).

Oprócz TERENY POZAMIEJSKIE, O RZADSZEJ ZABUDOWIE, ZIELONE, ROLNICZE LUB LETNISKOWE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TERENY POZAMIEJSKIE, O RZADSZEJ ZABUDOWIE, ZIELONE, ROLNICZE LUB LETNISKOWE. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x