METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METODA PORÓWNAŃ to:

metoda (zwana również metodą odchyleń) służąca do przeprowadzania ocen ogólnych, polegająca na porównywaniu badanego zjawiska z innymi, oraz na ustalaniu różnic między nimi - różnice te (ujemne lub dodatnie) nazywane są odchyleniem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.183

TESSERA, FREIKORPS, WYROSTEK FILTRACYJNY, HYGROPSAMMON, WYRAŻENIE, UDERZENIE, NIEUMARŁY, OGÓR, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, FAKT PRAWNY, RYBOŁÓWSTWO, KONFEDERACJA KANADY, FILEMON BIAŁOKARKOWY, RÓW MELIORACYJNY, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, SPORT DRUŻYNOWY, WACŁAW, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, WZÓR JAWNY, BIAŁA BIERKA, DOJRZAŁOŚĆ, CIAŁO MIGDAŁOWATE, DOTHRACKI, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, DRAMAT WOJENNY, TRYM, BAZA, HODOSKOP, KIEŁBAŚNICA, DEPRYWACJA RELATYWNA, TERYLEN, MIARA, VOTUM, ZGRED, FRAKCJA, IZBICA, ROZDZIAŁKA, KRAINA, KORONKA, APATIA, ŻÓŁTAK, WELIN, PARA UPORZĄDKOWANA, BEZAN, OSTROGA PIĘTOWA, WYWŁASZCZENIE, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, PIĄTY, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SKUPIENIE, FENYLOBUTAZON, PRZEPONA, CHIŃSKI, PETRYFIKACJA, CIEMNA ENERGIA, STARONORDYCKI, COASTER, KOMENDA, NORMALIZACJA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, KULT PRZODKÓW, RĘKAW, KOALA, MYSZ LEŚNA, SZKŁO LABORATORYJNE, ROGOWACENIE MIESZKOWE, RAWA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, GODZ, LOFIKS, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, WIEŻA SZYBOWA, MISTERIUM PASYJNE, PORA, NIEDORÓBKA, TARCZA NUMEROWA, ROZBIEŻNOŚĆ, GRYPS, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, KAJUTA, LEGENDA, SĄD POLOWY, OWRZODZENIE, KRYMINALISTYKA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, LURA, KAWAŁEK, BOJKA, PRACA ORGANICZNA, ĆWIERĆTUSZA, DEMENTI, SOMALIJSKI, KROKANT, PASTERSKOŚĆ, NUMEREK, BLINDGAFEL, CHOROBA LENEGRE'A, PŁYN ETYLOWY, MURZYSKO, ETEZJA, CYTRYNIAN, PIKIETA, MANDORLA, AMORY, SZKLANKA, NIALA, TRAP, ACENA NOWOZELANDZKA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, BERLACZ, ODMIANKA, JELEŃ SCHOMBURGKA, ŚWIECOWANIE USZU, DEPOZYT BANKOWY, KOSMOGONIA, SEWELOWATE, KONDYGNACJA, ZASUWA, MIEJSCE ŚWIĘTE, BEKHEND, APOLOGETYK, BLACKOUT, EPISTOLOGRAFIA, MOSTOWNICZY, OBIEKTYW, POZOSTAŁOŚĆ, PRUS, STATYKA, UKŁAD SAMODZIELNY, YORKSHIRE PUDDING, DZIRYT, STATYSTYKA, KROŚNIANIN, ALLEGRETTO, PERSZERON, ZŁODZIEJKA, TYCZKA, NET, ELIKSIR ŻYCIA, DZIAŁKA, KONKURS, PANNA, KALISZANKA, FRYZ, KONCERN, OKREŚLNIK, PRYMUS, WARP, PIES TERAPEUTYCZNY, FELER, KROS, OPŁATA SANKCYJNA, LEFLUNOMID, SROGOŚĆ, MARGINALNOŚĆ, LAMPKA MAŚLANA, ASYSTA GRAWITACYJNA, UCHODŹSTWO, CZAS, WYMAGANIA SYSTEMOWE, DROŻNOŚĆ, BADYLARKA, CHOMIK MANDŻUGARSKI, KACZY DÓŁ, CZAMBON, UPGRADE, STAN, PŁEĆ, NIEOCZYWISTOŚĆ, MOLESKIN, DIAGONAL, UROBEK, IMPLEMENTACJA, STYL, MAIL, WIELOKĄT, SŁOWNIK, FORGA, HASTATUS, SUMA KONTROLNA, GRA NA ZWŁOKĘ, SZTAKSEL, LICZEBNIK ZBIOROWY, BRAZYLIJSKOŚĆ, PRZEDSIĘBIORSTWO, FILTR RODZINNY, DYL, ROKOWANIA ZBIOROWE, ŁUK ODRUCHOWY, SŁUP, TURBINA GAZOWA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, FRYGIA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, OSIOŁ DOMOWY, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, TORPEDA, NIEPOKALANEK MNISI, PALACZ, REALIZM MAGICZNY, PROGRAM, TENISÓWKI, MIGRACJA, FUNKCJONALIZM, TRZYMADŁO, WAMPUM, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, PUŁAP, SYGNAŁEK, IRENISTA, ŚWINIOKSZTAŁTNE, OPTYKA NIELINIOWA, KOSMETYK, PRZEJAW, PLAGA, ŹREBIĘ, MARSZ, DATOWANIE RADIOWĘGLOWE, REGENERAT, TKANKA, SIECZKA, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, GABINET, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, SYNTEZA, INFORMACJA, KWATERODAWCA, KRATA KSIĘCIA WALII, BEZSZELESTNOŚĆ, BRYTYJSKOŚĆ, LATARNIA, FOTORECEPTOR, OLGA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, MIKROSTRUKTURA, NACZYNIAK, PŁATNOŚĆ BALONOWA, SPRAWNOŚĆ, EKSPLANTAT, KORSARZ, KASZKIET, WYKROCZENIE SKARBOWE, SSAKI, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, CZERWONY KRZYŻ, ŁUPEK WĘGLOWY, DACH MANSARDOWY, RESTRYKCJA, SERENADA, KUTER, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, WATYKAŃSKA RULETKA, CIASTO PÓŁKRUCHE, MITSUBISHI, JOAN, ARTUR, FAZA, UTYLITARYZM, TREN, SERBOCHORWACKI, DOMEK NA DRZEWIE, LISTA PROSKRYPCYJNA, MONSUN, MARIO, LICZARKA BANKNOTÓW, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, WISZER, DROŻDŻE, OKUCIE, PEREŁKA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, NIKIELINA, ZABURZENIE, POLIETER, ELEWACJA, DRAPACZ, SKŁADKA, ŻYDOSTWO, BIAŁA SALA, WALEŃ, LAMPA ŁUKOWA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SMAK, STREFA POŻAROWA, MASZT ANTENOWY, DACHÓWKA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, BARAN, SZESNASTY, KSIĘGI, FLAWONOID, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, KIBITKA, DYSKONTO, PIŁA DIAMENTOWA, DZIERŻAWCA, PROTETYKA, HAK, FECHTUNEK, ?KATASTROFISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.183 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METODA PORÓWNAŃ metoda (zwana również metodą odchyleń) służąca do przeprowadzania ocen ogólnych, polegająca na porównywaniu badanego zjawiska z innymi, oraz na ustalaniu różnic między nimi - różnice te (ujemne lub dodatnie) nazywane są odchyleniem (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METODA PORÓWNAŃ
metoda (zwana również metodą odchyleń) służąca do przeprowadzania ocen ogólnych, polegająca na porównywaniu badanego zjawiska z innymi, oraz na ustalaniu różnic między nimi - różnice te (ujemne lub dodatnie) nazywane są odchyleniem (na 14 lit.).

Oprócz METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast