METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METODA PORÓWNAŃ to:

metoda (zwana również metodą odchyleń) służąca do przeprowadzania ocen ogólnych, polegająca na porównywaniu badanego zjawiska z innymi, oraz na ustalaniu różnic między nimi - różnice te (ujemne lub dodatnie) nazywane są odchyleniem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.183

SIEDMIOMILOWE BUTY, OTWÓR, SZWADRON ŚMIERCI, PIANA, KOMPRES, GDERACTWO, BISZKOPT, ORLĘ, DROGA WOJEWÓDZKA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, OFENSYWA, PUGILARES, METODA ZERO-JEDYNKOWA, PIKOT, PODTYP, EWOLUCJA KASKADERSKA, KARAWAN, BAMBO, NAJEM OKAZJONALNY, PLANETA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, SZPARKA, INTERESOWNOŚĆ, BAZA ODSETKOWA, SAMICA, OGOŃCZA PASTYNAK, KOMORA NABOJOWA, SUBLIMATOR, OTRZEWNA, WCIĄGARKA, FORMA DRUKOWA, KONKURS, WYDATEK MAJĄTKOWY, TAPIRY, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, CZASZA LODOWA, KIELICH, FUNDY, IMMUNIZACJA CZYNNA, TUNIKA, MANCA, PROFIL KAUZALNY, KIEROWNIK BUDOWY, PAWĘŻ, METADANE, PORTFEL, DYSZKANCIK, DEWIACJA, DZIEWCZYNA, AMFIBIA, CHOMIK MONGOLSKI, SAKWA, CIĘŻKI BOMBOWIEC, PRODUKCJA, PION ŻYROSKOPOWY, WKŁADKA, KWARTET, INICJATOR, PRZEWÓD, GAZ DOSKONAŁY, ROM, PILERS, AFRYKANERSKI, CHOROBA ALPERSA, ROSYJSKOŚĆ, POLAROGRAFIA, GNIAZDO, DOBROSĄSIEDZTWO, AGATA, SZYB NAFTOWY, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, WĘGIEL KENELSKI, BROKAT, ASTRAGAL, HIPERWENTYLACJA, GOŹDZIANKA, CHEMOATRAKTANT, SYSTEM POMIAROWY, WYKŁADOWCA, NAWAŁNIK BURY, BRZEŻANKA, TOTEM, OZONEK, RYWALIZACYJNOŚĆ, CIĄG, ŁAPACZ, OWRZODZENIE, APARAT, ZAPOZNANIE, GRAF, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, BABULINKA, PARCH, HULK, SEZON, ANTAŁ, TATAR, ŁAJNO, BROŃ BIAŁA, GRAF PODSTAWOWY, PAMPA, TABLICA, KOLOR, PEDIATRIA, RELACJA PRZECHODNIA, GONDOLA, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, WARSZTAT, BASEN ARTEZYJSKI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, PIEPRZ RÓŻOWY, OBIONE, CZAGRA SENEGALSKA, ZŁORZECZENIE, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, SEPLENIENIE, BASENIK, SMITH, PRZEKŁADNIA CIERNA, AEROCASCO, PODŁOWCZY, KLASA, KASOWNIK, MANATY, PRZEZNACZENIE, DOM KULTURY, WROCŁAWSKOŚĆ, UKŁAD TRAWIENNY, MASKA POŚMIERTNA, MIĄŻSZ, ŚLIWKA, FAKT PRAWNY, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, SKALA, KORMORAN INDYJSKI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ALIANS STRATEGICZNY, UKRYCIE, TURMA, SPÓD, PERŁA, SZYFR, GWAJAKOWIEC, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, ZADANIE, KRATER, CZYNNIK SYTUACYJNY, GAJOWIEC ŻÓŁTY, WIKARYZM EKOLOGICZNY, GAD, MITOLOGIZM, MAJDANIARZ, ZALESZCZOTEK, BEŁT, LEJTNANT, SOSNA ZWYCZAJNA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, METYS, MURZYŃSKOŚĆ, HIPOTEKA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, SYSTEM PARTYJNY, PRZEWÓD RATUNKOWY, MIR, ROZSTĘP, UKŁAD OPTYCZNY, WŁOSKI, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, SATYNA, LODÓWKA, CYTRYNIAN, ZESTRÓJ INTONACYJNY, ANIMACJA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, WIDZENIE BARWNE, BARWICA, NATRYSK, TŁUMIENIE, POSTERUNEK, FIŃSKA, KACZKA PIŻMOWA, WARZYWO, KIERZNIA, SANDINISTA, TRANSKRYPCJA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, TAUKA, PTASZEK, GARNITUR, ACETYLENEK MIEDZI, DWUDZIESTY ÓSMY, RUCH SPÓŁDZIELCZY, HOLLINA, PLEUSTOFIT, BZYGI, SERW, PIGMALIONIZM, ELIMINACJA, KORONKA, INTERNAT, KATEDRA, ŁOPATACZ, MONITORING, PRESTIŻ, FAKSYMILE, RECEPTYWNOŚĆ, JEMIOŁA, MARS, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ZAKOP, PUL, KLEPAK, JACHT ŻAGLOWY, SPECJAŁ, KLUCZ, ALT, OBCY, PRZEGRYZKA, ŁOPATKA, PRZEDROŚLE, PROJEKT TECHNICZNY, SAMOCHÓD OSOBOWY, PAKOWNOŚĆ, CEP, POMYLENIEC, PIÓRO, MIĘTÓWKA, KOLEBKA, ELIPSA KONTEKSTOWA, FETYSZYZM TOWAROWY, TRANSEPT, KRAINA, SYLFON, MONOCHROMATYZM, KACZY DÓŁ, KONEWKA, SALAMI, MIKROSKOP SKANINGOWY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, KARTOFELEK, POSKOCZOWATE, FARBA, ŁUSKA, RATA BALONOWA, MANTA, LOBELIOWE, PŁYTKA, GRÓB, KWAŚNICA, SUKCESJA, ZUPA, MYSZ ZIELNA, DRESZCZ, NAKO, CZOŁOWNICA, REWITALIZACJA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, WYKONAWCA, PADYSZACH, SKRYBA, FILTR CYFROWY, SYSTEMIK, BRAND, GOSPODARKA ŚWIATOWA, ROBUSTA, GENERACJA ROZPROSZONA, KUFF, ŁOPATA, UJĘCIE WODNE, BIEGNIK, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, TELETECHNIKA, NIEGOTOWOŚĆ, ARYTMOMETR, ZRZUT, KREDYT KONSOLIDACYJNY, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, ANEGDOTA, SZYFON, PEDAŁÓWKA, CHATAŃSKA, RUNA, PEPIK, LOTERIA, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, MODEL, BUNKIER, TWARZOWIEC, ANTEPEDIUM, GATUNEK ALOCHRONICZNY, INTARSJA SZTUKATORSKA, CARPACCIO, ROZSZCZEP, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, KĘPKA, OBSTRUKCJA, APOGEUM, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, ?MYSZ MAŁOOKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.183 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METODA PORÓWNAŃ metoda (zwana również metodą odchyleń) służąca do przeprowadzania ocen ogólnych, polegająca na porównywaniu badanego zjawiska z innymi, oraz na ustalaniu różnic między nimi - różnice te (ujemne lub dodatnie) nazywane są odchyleniem (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METODA PORÓWNAŃ
metoda (zwana również metodą odchyleń) służąca do przeprowadzania ocen ogólnych, polegająca na porównywaniu badanego zjawiska z innymi, oraz na ustalaniu różnic między nimi - różnice te (ujemne lub dodatnie) nazywane są odchyleniem (na 14 lit.).

Oprócz METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - METODA (ZWANA RÓWNIEŻ METODĄ ODCHYLEŃ) SŁUŻĄCA DO PRZEPROWADZANIA OCEN OGÓLNYCH, POLEGAJĄCA NA PORÓWNYWANIU BADANEGO ZJAWISKA Z INNYMI, ORAZ NA USTALANIU RÓŻNIC MIĘDZY NIMI - RÓŻNICE TE (UJEMNE LUB DODATNIE) NAZYWANE SĄ ODCHYLENIEM. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x