ŻARTOBLIWIE LUB ZŁOŚLIWIE O CZŁONKU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, JEDNEGO Z UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLATFUS to:

żartobliwie lub złośliwie o członku Platformy Obywatelskiej, jednego z ugrupowań politycznych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLATFUS

PLATFUS to:

zniekształcenie stopy polegające na obniżeniu się jej fizjologicznych sklepień, w wyniku czego staje się ona płaska (na 7 lit.)PLATFUS to:

człowiek, który ma płaskostopie; słowo używane niekiedy z lekceważeniem (na 7 lit.)PLATFUS to:

oferma, człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻARTOBLIWIE LUB ZŁOŚLIWIE O CZŁONKU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, JEDNEGO Z UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.742

PROFIT, WAŁ, FĄFEL, ŁAWNIK, GLIPTYKA, KOCIOŁ, AKROBACJA POWIETRZNA, GRUPA ETNICZNA, KALETKA, HOMESPUN, WANIA, FOTEL KLUBOWY, ZRZUT, LEŻA, POLEWKA, PICASSO, OPĘTANIE, PRZEWRÓT, CANZONA, PŁYTA PILŚNIOWA, ROPNICA, PRZESTĘPNOŚĆ, WIDMO, AFILIACJA, KOLORYSTYKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, SZCZĘKOWIEC, AZOTAN, PRZEPLOTKA, PAROSTATEK, MECENAT ARTYSTYCZNY, DOM, OBRONA WŁASNA, SZAMANKO, LEJEK, DYSPOZYTURA, KOSZTORYS INWESTORSKI, ANDROGINIZM, KĄT OSTRY, SZYSZKA, MULTIGAMIA, DRYBLAS, BARETKA, MADRAS, FRONTYSPIS, MACIEJ, KOŁNIERZ, WYCINEK, KURAK, STROP, GALERIA, DAEWOO, PRZEŚMIEWKA, PRZECIER, DRZEWOSTAN NASIENNY, GABINET, TRACZ DŁUGODZIOBY, WROTA, ANGIELSKA FLEGMA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, BATAGUROWATE, ALAN, EUCHARYSTIA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FUNT-SIŁA, KONWENT, AUTOCAMPING, ASTRONOMIA, KONSOLETA, ABOLICJONISTKA, BON UWŁASZCZENIOWY, REFERENDUM GMINNE, KONEWKA, CEWNIK, KIKS, OPERA, GAZ BOJOWY, PERCEPAN, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PARÓWKA, TĘSKLIWOŚĆ, TRANSFORMATORNIA, PALIWO KOPALNE, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, BURDA, NAWIETRZNIK, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, TREPANACJA, NOWALIA, BASTEJA, HALA PERONOWA, GAŁĘZIAK, MEDYCYNA SPORTOWA, PASKUDNIK, BODMERIA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, ODBIJACZ, DZIÓB, UZIOM, KONSUMENT, TENDENCJA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, KARA UMOWNA, JEDENASTY, PIKIETA, ODTWÓRCA, EMANUEL, SOŁTYSOSTWO, KRATKA, WĄTROBOWIEC, BURŁAK, DROMOS, PĘDNIK OKRĘTOWY, KINKAN, ESTAKADA, KOBIETA SPOD LATARNI, IMMUNOLOGIA, LEMIESZKA, TANGO, DIADEM, MARYNARCZYNA, DRABINKA, PARKIET, TURBINA GAZOWA, WIZJONER, SALSA, RUCH PRZYŚPIESZONY, SIUSIUMAJTEK, RELACJA BINARNA, SPUSZCZANIE, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, UGNIATARKA, OPASANIE, PLAMICA, DEKIELEK, SMALCZYK, ASYSTENTKA, SZAMPAN, CHODZĄCY TRUP, ARTERIA, GWAJAK, RAJDER, DRACHMA, SUROWOŚĆ, BURT, WCIĄGARKA, PĘCHERZ, DZIWKARZ, PRZYCHÓWEK, PUNKT KATECHETYCZNY, STAN, SĄD POLOWY, REGISTER, ARMATOR, PRZECHÓW, EMALIA, HUTNIK, OREBITA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, DYMISJA, POSTAĆ, ADRES, ŚLIWKA, KOZŁOWANIE, PASCHA, KĄT ROZWARTY, FAZA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, EGZERCYCJA, WESTA, BIURO PARLAMENTARNE, CENTRALA, PRODUKT LECZNICZY, INTERNUNCJUSZ, KRATER, AKROBACJA, DILER, STEMPEL, KRYSZTAŁ, ROZKRUSZ, DOBRO, WINA UMYŚLNA, SOLANKA, USTAWKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, PELENG, NAGOŚĆ, DROŻNOŚĆ, BRZOZA CZARNA, ŻYWA PAGINA, IMPLEMENTACJA, DIRCIK, APTAMER, NAWALANKA, HACKAMORE, ENTOMOFAGI, PYSZCZEK, STATUS MATERIALNY, TERMOJONIZACJA, CANZONETTA, DROGA ZBIORCZA, POLISYNDETON, IZOTERMIA, BASEN, ZANIECZYSZCZENIE, EPISKOPAT, PATRON, LAND, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, ANSAMBL, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, NOGA, TELESKOP, MECHANIKA, KAPITANA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, GŁUPKOWATOŚĆ, ŚLEPA AMUNICJA, MARZEC '68, SZATANISTKA, KREACJA, WĘZEŁ, SKARPA, USTĘP, SZEŚCIAN, DYPTYK, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, KONIEC ŚWIATA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, KOMPETENCJA MIĘKKA, KŁOPOTANIE SIĘ, RÓW IRYGACYJNY, ZROZUMIAŁOŚĆ, WISZER, SPRZĘŻNICA, AOJDA, KOSTKA BRUKOWA, GRZYB ATOMOWY, FALA, BECZKA Z PROCHEM, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, PODCENTRALA, WĘDRÓWKA, NERW, LICZMAN, LEJ, KREACJA PIENIĄDZA, PERKALIK, FAZA, CZERPAK, ZABAWKA, MACZANKA, BOCZEK, PRZECIER, MAKROPOLECENIE, SKRA, KWARTET, PIŁA, ROBOTY DROGOWE, SIEROTA, INDOS, GOSPODARKA, MEBLOWÓZ, GODET, PRAWO, BĘBEN, OBROŻA, LINIA LOTNICZA, MANIFESTACJA, ŚMIERDZIUCH, MARCIN, CLERK, SZPILECZKA, UWE, ROŚLINY ZARODNIKOWE, PILOKARPUS, MIĄŻSZ, RYFT, SZEW, MIESZACZ, STEROLOTKA, KATAR, SYFON, EDAMMER, PROSUMENT, BARWICZKA, GRA NA ZWŁOKĘ, PODSTAWA, WIELOMAŁŻEŃSTWO, TAKSON, KALKA, POLIGYNANDRIA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, GYMKHANA, KANTONISTA, KARZEŁ, BEK, ZNAKOMITOŚĆ, ZAWIESIE, ?KOMISARZ WOJSKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.742 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻARTOBLIWIE LUB ZŁOŚLIWIE O CZŁONKU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, JEDNEGO Z UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻARTOBLIWIE LUB ZŁOŚLIWIE O CZŁONKU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, JEDNEGO Z UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLATFUS żartobliwie lub złośliwie o członku Platformy Obywatelskiej, jednego z ugrupowań politycznych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLATFUS
żartobliwie lub złośliwie o członku Platformy Obywatelskiej, jednego z ugrupowań politycznych (na 7 lit.).

Oprócz ŻARTOBLIWIE LUB ZŁOŚLIWIE O CZŁONKU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, JEDNEGO Z UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ŻARTOBLIWIE LUB ZŁOŚLIWIE O CZŁONKU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, JEDNEGO Z UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast