STAŁA MIESZKANKA JAKIEGOŚ REGIONU LUB MIASTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBYWATELKA to:

stała mieszkanka jakiegoś regionu lub miasta (na 10 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBYWATELKA

OBYWATELKA to:

członkini społeczeństwa danego państwa, mająca określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo (na 10 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAŁA MIESZKANKA JAKIEGOŚ REGIONU LUB MIASTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.756

ZGORZELINA, RÓG, PRZESIEW, SERENADA, MUFA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, KLESZCZE, HARCERKA, KAMISZLI, JEMIOŁA, MAGIERA, LINIA LOTNICZA, CZTERDZIESTKA, ZAKON KLERYCKI, CONCEPT ART, ZAWIŁOŚĆ, KONFIGURACJA, KORD, OFICJAŁ, ŁUK TRIUMFALNY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ROZPUSZCZALNIK, KOSMETYK KOLOROWY, OMFALOMANCJA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, MODEL, GAMBIJKA, KURATOR, KIESZEŃ, POLARYZACJA JONOWA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, KROTON, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ŁACINNICZKA, KLAUZULA GENERALNA, OBELGA, JANE, ŚCIANA, SZKARADA, NARÓD, NIENORMATYWNOŚĆ, MIESIĄC, CZOPEK, TUMBA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, SZCZYT, KOZAK, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, KANTAR, SIEDEMNASTY, SERWETKA, STOŻEK NAPŁYWOWY, KUJAWIANKA, TEKSANKA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, GÓRNICA, PODJAZD, ATLAS NIEBA, PARA, HRABINI, KIERAT, JUNDIAI, FUS, DEKALKOMANIA, ZOOCHORIA, PĘTO, MORALIZACJA, KRĄG KAMIENNY, ROZBÓJNICTWO, POPRAWNOŚĆ, KAZALNICA, SRAKA, NORWEŻKA, GŁOWICA, RĘKAWICA, STRZAŁKA, KOOPERANT, STANOWISKO, ALZATKA, NORMALIZACJA, ZGRUBIENIE, POCHLEBSTWO, ODCHYŁ, MATURKA, GŁUSZYCZANKA, PACYFIKAŁ, MATECZNIK, WIDOWISKO, KAPUSTA KISZONA, BLIŹNIACZOŚĆ, GENEZA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, WIATR KATABATYCZNY, WULWODYNIA, MASŁO, RUMIEŃ LOMBARDZKI, PUNKT DYMIENIA, LOFIX, NET, MAKRO, BATALION WARTOWNICZY, ARKADA, LICENCJA, WIELKOŚĆ, MACEDONKA, PEŁNOMOCNICTWO, JĘZYK OBCY, LECZENIE CHIRURGICZNE, FUTURE, KARAFKA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, AURA, KOSZT BEZPOŚREDNI, EMISJA WTÓRNA, WYSTĘPOWANIE, SPRZEDAŻ, OWAD, KOTŁOWNIA, INTERPRETACJA, DŹWIGARKA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, POLIGYNANDRIA, RYTOWNIK, KLUCZ, KONTUR, ALIT, DANIEL DUBICKI, USZAK, DROGA GRUNTOWA, DIABLOTKA, MAŁA OJCZYZNA, SŁOWNIK, IWO, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, MARRAN, ZASTOINA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, MASKOWANIE, PODHALANKA, BAZA, KOZIA NÓŻKA, KONDOROWATE, WESTFALKA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ORGAN, ZASILANIE, UPOLITYCZNIENIE, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, APRETUROWANIE, SKRZYDŁO, OLIWA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, SUPERNOWA, RENATA, SESJA POPULARNONAUKOWA, CZARNOGÓRZANKA, KONKURS, PRZYKRYWKA, BALDACHIM, ZIELENICE WŁAŚCIWE, POTWIERDZENIE, BASTYLIA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, SPŁYW, NEOPOGAŃSTWO, ŻYDOSTWO, ANTOCYJANIDYN, KODZIK, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, GEEK, COLCANNON, WYŚCIGI KONNE, GAJA, DYSALTERACJA, TAKTYKA, ZAPRZĄG, DRYBLING, SUWAŁCZANKA, WROŚNIAK, NIALA, SEVILLA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, WINIARZ, BASEN, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, MECENASKA, SUBSTANCJA DODATKOWA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, SZABAŚNIK, BIEG PRZEŁAJOWY, SPOILER, UNIWERSAŁ, REFERENDUM GMINNE, PĘDZLIK, ZDUŃSKOWOLANKA, PORT, TARANTELA, KONWERSJA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, CHOROGRAFIA, MUSZKA, GAMA, CIS, GUJANKA, DOBYTEK, NIEWYPAŁ, LEGENDA, CZUPRYNA, JESIOTROWATE, WAGA, ARKANSAS, KOROWAJ, OSTROMLECZ, OBSŁUGIWANIE, INWESTYCJA, ESTREMADURA, TUMULUS, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, OKREŚLENIE, WYRZUT SUMIENIA, WYŚCIGI, MIESZCZKA, RUBASZNICA, SKRZYPOWE, SEKTA, KAPUŚCIANA GŁOWA, SKUNKS, GRUZINKA, EMALIA, KATEDRA, NAWIS, ŁOBODA, WSPARCIE, KRAKOWIACZEK, LEJTNANT, PAKOWNOŚĆ, CZAPA, WIBRATO, BAT, KOMUNIA, ABOLICJONIZM, ZAPOZNANIE, ŁAŃCUSZEK, BLOKADA EKONOMICZNA, UKONTENTOWANIE, INDEKS RZECZOWY, KOLCZAKOWATE, WODOTRYSK, ARABESKA, NADZIEWARKA, PRZEWIĄSŁO, LUBBOCK, WYPALENISKO, CIERPLIWOŚĆ, CINGULUM, OWCE, INWEKTYWA, KAIRKA, ZGNIŁKI, SPIRALA, TRAMONTANA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, WYPRAWA, POŚWIĘCENIE, KONCYLIACJA, SERENADA, ALLELUJA, LURA, ADWOKAT, ŁUSKOWIEC, KAWALERIA, MLEKO W PROSZKU, DEKADA, CAMPUS, ARSYNA, LICHWIARSTWO, TABLETKA, SYBIRACZKA, FRYWOLITKI, PRZEZIERNOŚĆ, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, RÓŻOWA LANDRYNKA, LIPA, PIRACTWO, KOSZ, EMOTIKONA, ŚMIGŁOŚĆ, PIEGUSEK, PRZEZIERNIK, PODGŁÓWEK, WIECZOREK POETYCKI, BASZKIRKA, GODZINA, WYCISK, NIECZUŁOŚĆ, INKA, DOŻYWOCIE, WIĘZADŁO, PODUSZKA, ?DWÓJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.756 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAŁA MIESZKANKA JAKIEGOŚ REGIONU LUB MIASTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAŁA MIESZKANKA JAKIEGOŚ REGIONU LUB MIASTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBYWATELKA stała mieszkanka jakiegoś regionu lub miasta (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBYWATELKA
stała mieszkanka jakiegoś regionu lub miasta (na 10 lit.).

Oprócz STAŁA MIESZKANKA JAKIEGOŚ REGIONU LUB MIASTA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STAŁA MIESZKANKA JAKIEGOŚ REGIONU LUB MIASTA. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast