IZBA WIĘZIENNA LUB KLASZTORNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CELA to:

izba więzienna lub klasztorna (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CELA

CELA to:

pomieszczenie w klasztorze, pokój zakonnika (na 4 lit.)CELA to:

powieściopisarz hiszpański, ur. 1916r; „Rodzina Pascuala Duarte”, „Ul” - Nobel '89 (na 4 lit.)CELA to:

izba w areszcie (na 4 lit.)CELA to:

w niej więzień (na 4 lit.)CELA to:

izba mnicha (na 4 lit.)CELA to:

pokój z pryczą i kratami (na 4 lit.)CELA to:

izba zakonna (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IZBA WIĘZIENNA LUB KLASZTORNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.215

KREACJA, MECENAS, DOGODZENIE SOBIE, DEPORTOWANY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ALDEHYD, PRZEMYSŁÓWKA, SEPTET, MADAPOLAM, UKAZ, MONSTRUM, PIRACTWO INTELEKTUALNE, LAMA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, WIERCIPIĘTKA, MIASTO, GRAFOSKOP, GIRLANDA, GOŁOLEDŹ, SESJA, MAJÓWKA, OKRĘT DOZOROWY, MONOGAMIA, BUŁGARSKI, RACZYNA, GRA HAZARDOWA, SZOPKARZ, FIRMÓWKA, JEJMOŚĆ, REGENERACJA, MŁOTEK, WRONIE OKO, STROICZKOWE, PRZECIER, LUKA STRATYGRAFICZNA, SPAMIK, SUCHOWIEJ, INSTYTUCJA PRAWNA, KULT SOLARNY, RZECZ WNIESIONA, POR, DOROBEK, WIEK, JARZĘBINA, PRZEJEMCA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ŚWIĘTO, KITEL, BERŻERKA, GOŚĆ, MONITOR, ŚRODEK SPOŻYWCZY, INFORMACJA POUFNA, INSTYTUCJA PROCESOWA, ZGNIŁKI, CZAS TERAŹNIEJSZY, KISZKA ZIEMNIACZANA, TKAŃCOWATE, PLOTER GRAWERUJĄCY, REPRESOR, CZYN, UDERZENIE, DOKTOREK, BOB, JAŁOWIEC CHIŃSKI, ŚLIWKA, KRĘGOWIEC, DIATRYBA, PĘDRAK, KINO DROGI, BALDACHIM, ADIANTUM WŁOSY WENERY, ENTEROKOK, JAŁOWIEC, INTRATA, POMPA WYPOROWA, OSPA, ARTEFAKT, RACJA, TANIEC, STEK, TYK, KRUŻA, MIEJSCE ŚWIĘTE, RAMIENICOWE, MIKSER, DWUKROTNOŚĆ, RZECZOWNIK POSPOLITY, WYDATKI, RESTART, KONWIKT, BLASZKA, LETARG, ZŁODZIEJKA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, CIĄGUTKA, MÓRG, OFICER PRASOWY, RODZINA KATYŃSKA, ALKID, MIKSER, SAMPEL, METAL CIĘŻKI, BOGUMIŁ, BEFKA, GLIKOZYD FENOLOWY, ZUPA, HANDEL ZAGRANICZNY, DZIESIĘCINA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, GĘBA, SZKIELET, TOKSYNA SINICOWA, OFENSYWA, BALIA, DWUDZIESTY ÓSMY, HYDROBUS, DOKUMENT, DZIEWCZYNA, CIEŃ, AKTYWISTA, ZNAK PRZESTANKOWY, EFEKT UBOCZNY, GWAJAKOWIEC, WYLICZANKA, ATRAKTANT, RAKIETA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ALGA, KET, SZTUKA DEKORACYJNA, WILGOTNOŚĆ, LIMFOBLAST, MASZYNA TŁOKOWA, SKAŁA MAGMOWA, BRYZOL, DRESZCZ, LICENCJA PRAWNICZA, KOLORY NARODOWE, OBROŃCA, INTUICYJNOŚĆ, STORYTELLING, KWARTET, ROSYJSKI, PALINGENEZA, FRAZA, PODGATUNEK, LOBELIA, OCEMBROWANIE, DZIWKARZ, TOTEM, ESENCJA, KRÓLOWA NAUK, STRZAŁKA, KATAFRAKTA, INSTYTUT, MIKSER, WIĘZADŁO, KLUCZ, CZERPAK, MODUŁ SERWISOWY, PLUJKA, ASPEKT, ZASUWA, AKREDYTACJA, ŁUPIEŻ PSTRY, KULCZYBA WRONIE OKO, BONOŃCZYK, WITACZ, KOLONISTA, WYWŁASZCZENIE, POKÓJ GOŚCINNY, PLANTACJA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KARRUKA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, TĘSKNOTA, WISKOZA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SEKSTET, NEUROPRZEKAŹNIK, STATEK POWIETRZNY, SANKI, INGUSZ, STAŁOŚĆ, EMISJA, EGZORCYZM, PODPORA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, WSPÓŁREGENT, POŚWIST, PUNKT OKOSTNOWY, TAJEMNICA, WIOŚLARKI, UPROWADZENIE, PODMALÓWKA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, CYGAN, BURZA, KARL, ŁAGIEW, PŁAWKA, PROWINCJA, NORZYCA, NASTURCJA, JEŻYNA, ŚCIEŻKA, SZARLOTKA, REJESTR, FUTRO, ODROŚL, SWÓJ, TKANINA, MAKARON, DEGENERACJA, MEDALION, EWALUACJA, WYCHODŹSTWO, CZUB, PIĄTY, KOGUT, PÓŁKA SKALNA, HARISSA, POLEWKA, MARŻA HANDLOWA, RESPIRATOR, DŹWIG, SYR, KANTON, BRATEK, BRAMOWNICA, WIDŁONÓG, ŁUPEK SAPROPELOWY, PODRYG, GĘŚ, WYMAGANIA SYSTEMOWE, RESORT SIŁOWY, FESTON, ZNACZNIK, PISEMKO, PIEGUSEK, SERECZNIK, RELACJA DWUARGUMENTOWA, PANICZ, OTTER, TRANSFERAZA, WAPNIAK, JĘZYK KIPCZACKI, ANTYKWARK, SUCHA IGŁA, PRAWO GŁOSOWE, DYSHARMONIA, DRĄG, SAMOTNA MATKA, SKRZYPOWE, SKLEPIENIE PALMOWE, HANZA, SITEK, PYSZOTA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, REWALIDACJA, MAJKA, NIERUCHAWOŚĆ, KIFOZA, OKREŚLENIE, MAKRAMA, WERSJA LEKTORSKA, SECESJONISTA, RYZYKO KURSOWE, ZIARNO, BUGAJ, DRABKA, FAŁDA, NAJEM OKAZJONALNY, STARA DUPA, KREDENS, KURKA ŻÓŁTA, ACETAL, MAKATA, CZAS, GRUSZKA, TONDO, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, FAKTURA, LICZBA PRZESTĘPNA, SZTABSOFICER, TRAGIZM, MNICH, SUKCESJA, WŁOSY WENUS, KASZTANEK, GLEBA KOPALNA, POLSKOŚĆ, GODZ, UKONTENTOWANIE, BEK, KASA, NARZĄD KRYTYCZNY, PARTYCYPACJA, ?POJAZD ZAPRZĘGOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IZBA WIĘZIENNA LUB KLASZTORNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IZBA WIĘZIENNA LUB KLASZTORNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CELA izba więzienna lub klasztorna (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CELA
izba więzienna lub klasztorna (na 4 lit.).

Oprócz IZBA WIĘZIENNA LUB KLASZTORNA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - IZBA WIĘZIENNA LUB KLASZTORNA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast