COŚ, CO ZAWIERA 70% CZEGOŚ LUB MA 70 JEDNOSTEK MOCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEDEMDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 70% czegoś lub ma 70 jednostek mocy (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIEDEMDZIESIĄTKA

SIEDEMDZIESIĄTKA to:

liczba 70, numer 70 (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 70 elementów (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

wiek, 70 lat, także o uroczystości, podczas której świętuje się siedemdziesięciolecie (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

prędkość 70 km/h (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 70 (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO ZAWIERA 70% CZEGOŚ LUB MA 70 JEDNOSTEK MOCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.691

CZWARTY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, KONOTATKA, WOJNA, PĘDZLIK, IVAN, OŁADKA, KAPLERZ, SZTUCZNE SERCE, CYGARETKI, KOLUMBARIUM, NIEOCZYWISTOŚĆ, ENTOMOFAUNA, LIBRA, WPADKA, DACH, POWER, SZASZŁYK, CYTOWALNOŚĆ, NASTAWA, ANEKSJA, LB, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, DUPLEKS, BUSTER, KAMIEŃ U SZYI, PODWIĘŹ, INTENSJA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, LIAZA, KLASER, PINGLE, STAW, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, IMAGE, GRZYB, PÓŁSIOSTRA, INDEKS RZECZOWY, WABIK, WĄTŁOŚĆ, POŻYTEK, KETOZA, SZALEŃSTWO, PRODUCENT, MRÓWKA FARAONA, CELKA, ZAWÓR, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, MERZYK GROBLOWY, ONE-LINER, CZTEROTAKT, WATRUSZKA, NIEBIOSY, BRZDĄC, PRZENOSICIEL, TERRINA, STACJA PRZESYŁOWA, INDAGATOR, INTERNUNCJUSZ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, POKAZOWOŚĆ, PRZYBLIŻENIE, KONTO DEPOZYTOWE, BRYŁA, ALLEGRETTO, SĄD I INSTANCJI, DYMISJA, NIEKLAROWNOŚĆ, ŚCIANKA, LAWOWANIE, POMNICZEK, PĘTELKA, TENIS STOŁOWY, KSIĘGA PARAFIALNA, PODGŁÓWEK, OCZKO, RAMY, HYBRYDALNOŚĆ, WOKABULARZ, OKROPIEŃSTWO, PLAMKA FORDYCE'A, CLERK, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, LODOWNIA, TURBINA SPALINOWA, EKONOMIK, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PAKOWNOŚĆ, MOBING, ASYNCHRONIZM, TOALETA, OBRYWKA, SZPULKA, BEKHEND, WYPAŁ, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, WISIOREK, PUCH KIELICHOWY, PLUJKA, ARC SIN, WĘZEŁ, FRAKCJA, KÓŁKORODEK, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, EKSTENDER, SENSUALIZM, DÓŁ, PRAWDA, GRAFIKA RASTROWA, MUSZKA, AKOMPANIAMENT, GORGONZOLA, SZUFLA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, HARCERKA, POSUW, SEKCJA RYTMICZNA, PŁÓD, SYRENA, ZAMKNIĘCIE CELNE, KOSMOS, ŁOTEWSKI, SAKLA, PUŁAP TEORETYCZNY, SERWETECZKA, DUPEK ŻOŁĘDNY, KRYZA, ZAKURZENIE, KANAŁ TEMATYCZNY, RAMY, LIMFOBLAST, STREPTOKOK, KUTER, RELING, HACKAMORE, PROSTOLINIOWOŚĆ, CHLUBNOŚĆ, PRZĄDEK, MIRAŻ, LENA, SMORODINÓWKA, OLEJ JADALNY, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, NOK, CANCA, STYLOWOŚĆ, KASZUBSKOŚĆ, KURKA ŻÓŁTA, PION, AGONISTA, WZORZEC, WŁOSIANKA, ROZŁUPKA, ANGLEZ, REWIOWOŚĆ, MAPA WYOBRAŻENIOWA, KONFEDERACJA KANADY, DRIAKIEW, CZAS PRZESZŁY, MANIPULACYJNOŚĆ, CZECHOSŁOWACKI, EMAKIMONO, KWADRATURA, SPÓD, TONACJA, NERWICA SPOŁECZNA, NARY, GRAFIKA, SKAJLAJT, MALARSTWO, PRZEMYSŁÓWKA, REGENERATOR, TYPOLOGIZACJA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, HEJNAŁ, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, LEKTYNA, ROZBIEŻNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, EPOKA, PASTEL, MASŁO, AZULEN, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, WEBER, JĘZYK SZTUCZNY, PATOGENNOŚĆ, KONSTABL, KATOLICKOŚĆ, PRZYTULIA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, TURÓWKA, UNIEWAŻNIENIE, AUTOCHTONICZNOŚĆ, ZDANIE, PRZEBIEG, DOKTOREK, ARKA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, PŁOZA, RÓG, KRYNOLINA, HIPNOTERAPIA, HERBICYD, SĘKACZ, PIRAMIDKA, SMAK, NIECZYNNOŚĆ, SZKOŁA, PEŁNIA, REZYGNACJA, PALCÓWKA, ANOMALIA TERMICZNA, NIEDZISIEJSZOŚĆ, SITEK, PARAWANING, GAŁĘZIAK, ZGORZEL, ORANŻADA, KOŁTRYNA, POMPA ODŚRODKOWA, FRAJER, ORŁORYB, METABAZA, PORTUGALSKI, FUNDATOR, WIECZOREK POETYCKI, ZNAK, BAJECZKA, TROISTOŚĆ, ZIELONE, ZNAK, PREMIERA, KRÓCIEC, SIEĆ KOLEJOWA, BEFKA, MACZUGA, SCENARIUSZ, MACH, BADYL, ŚCISŁOŚĆ, CIERŃ, IMPAS, ODRUCH, REWERSAŁ, BAZYLIA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, JUBILEUSZ, CIOS, TOUROPERATOR, OPIEKUŃCZOŚĆ, SKUPISKO, GŁOWICA KONWENCJONALNA, SZAMPAN, DĄŻENIE, KONNICA, MADISON, CZYSTOŚĆ, DRĄGAL, PUNKT, OBRÓBKA, PARÓWKA, GIGANT, NUMER, MOTYWATOR, MARNOTRAWSTWO, PEAN, JADZICA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, PULA, KIT, ŻART, DZIECIAK, BIZNESIK, MARMUR, METYLOTROFIA, ZABUDOWANIE, LIPA, PRODUKT UBOCZNY, MACIERZYŃSKOŚĆ, POLE GOLFOWE, BEZUCZUCIOWOŚĆ, FILECIK, SARONG, ŚLISKOŚĆ, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, REKOMPENSATA, BRUMBY, KANTONISTA, IKONOSTAS, IMPULS, SZLACHCIURA, GRÓDŹ, PIERWOCINA, STROLLER, SKÓRKA, POPLECZNICTWO, KRUPNIK, ALIANT ZACHODNI, ?EGZEKUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.691 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO ZAWIERA 70% CZEGOŚ LUB MA 70 JEDNOSTEK MOCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO ZAWIERA 70% CZEGOŚ LUB MA 70 JEDNOSTEK MOCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIEDEMDZIESIĄTKA coś, co zawiera 70% czegoś lub ma 70 jednostek mocy (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEDEMDZIESIĄTKA
coś, co zawiera 70% czegoś lub ma 70 jednostek mocy (na 16 lit.).

Oprócz COŚ, CO ZAWIERA 70% CZEGOŚ LUB MA 70 JEDNOSTEK MOCY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - COŚ, CO ZAWIERA 70% CZEGOŚ LUB MA 70 JEDNOSTEK MOCY. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast