FAKT MARNOTRAWIENIA; TO, ŻE KTOŚ COŚ MARNOTRAWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARNOTRAWSTWO to:

fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAKT MARNOTRAWIENIA; TO, ŻE KTOŚ COŚ MARNOTRAWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.911

MATCZYNOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, DROGOCENNOŚCI, ZAJĘCIE, PROJEKCYJNOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, SŁÓWKO, OKAZAŁOŚĆ, PERSONA, ŚMIECH NA SALI, PRZEKOZAK, HANIEBNOŚĆ, NAKRYCIE, SZCZODROBLIWOŚĆ, WIDZENIE, EKSPRESOWOŚĆ, OFIARODAWCA, PASZCZUR, MISTRZ, SPRYCIULA, ZUPA Z GWOŹDZIA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, OPLUWACZ, WYDMUSZKA, SIEDZIBA, DRUGOROCZNIAK, BRZYDACTWO, CYGAN, PODPORA, ARTEFAKT, NIEGUSTOWNOŚĆ, KOMPETENCJA, PATRON, ŁONO, KONTRAPUNKT, PIERŚCIEŃ, BON, NIECHLUBNOŚĆ, ZIARNKO, PROSTOŚĆ, PIERWORODZTWO, KLOC, ILUSTRATYWNOŚĆ, DUCHOWY OJCIEC, OBRZYD, SZORSTKOŚĆ, REWELATOR, SZAMOTANINA, NIKT, ZASOBNIK, ZASADA, ODBICIE, ŁACIŃSKOŚĆ, GAMONIOWATOŚĆ, KRWIOBIEG, ZIÓŁKO, PIERWSZOROCZNY, BAŁKAŃSKOŚĆ, ZAPIS, BRZYDAL, HORRENDUM, BRĄZOWNIK, WBIEG, OPINIA, BEZIDEOWOŚĆ, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, ROSYJSKOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, GERMAŃSKOŚĆ, DEKIEL, ANALITYK, DRAPIEŻNOŚĆ, DEMONSTRACJA, ENERGIA, KATASTROFICZNOŚĆ, SZKARADA, DRĘCZYCIEL, ZNACZENIE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, MISJA, PRAWORZĄDNOŚĆ, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, SPIERDOLINA, ŻAL, WYPŁYW, SUSPICJA, ELENI, DOMEK, KOMPAKTOWOŚĆ, CHORĄŻY, POZYCJA, SWOJAK, KLOWN, ZBŁĄKANA OWCA, MATERIAŁ, WONNOŚĆ, KOLEJNA WODA PO KISIELU, OGLĄDACZ, ROZMÓWCA, OUTSIDER, PROWOKACYJNOŚĆ, POGODNOŚĆ, NIEPOROZUMIENIE, PRZEGRYW, KRYSTALIZACJA, WAMPIR, WYBIERACZ, PERYPATETYK, KONIEC, POPRZEDNIK, KORPORACYJNOŚĆ, ZAOKRĄGLENIE, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, SKRZYNKA, MALUCZKOŚĆ, PATRONAT, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, POSTANOWIENIE, PIERWSZOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, NIEZNAJOMOŚĆ, ŁAŃCUCH, FAKT, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, WYPADEK PRZY PRACY, JAKOŚĆ, MAJĘTNOŚĆ, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, LEKKOMYŚLNOŚĆ, FRASZKA, DŁUŻNIK, PŁOMYK, ARCHETYPOWOŚĆ, PRZYKRYWADŁO, AUGUR, ZABYTEK, SKRÓT, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, HIENA CMENTARNA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, PRAKTYCZNOŚĆ, WZGLĄD, RAB, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, OZNACZENIE, POCZEKALNIA, EKSPRESYJNOŚĆ, ZŁOTÓWA, ZNAJOMOŚĆ, NAPRAWIACZ, MUR, PRACA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WPIERDOL, RASOWOŚĆ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, BURŻUJ, GEOMETRYCZNOŚĆ, DZIW, POWINOWACTWO, SKANDAL, ATRAKCJA, NUMER, PRĘDKOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, DZIERŻAWCA, ŚWIATŁO, MUZYKA PRZYSZŁOŚCI, WZIĄTEK, JEDNOSPÓJNOŚĆ, RZADZIZNA, ŁAJDUS, INSPIRACJA, ZNAK CZASÓW, ZNIKNIĘCIE, DOWOLNOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ROZGAŁĘZIACZ, PROTEST, SZORSTKOŚĆ, WARIANTOWOŚĆ, DESTRUKCYJNOŚĆ, SUROWOŚĆ, ROZGAŁĘŹNIK, DROGA, ASPIRANT, LEŚNY DZIADEK, NÓŻ NA GARDLE, ZWINNOŚĆ, NIZIOŁEK, CYNA, OSTATNI KRZYK MODY, SKARGA, WIDOWNIA, AKTYWNOŚĆ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, TWARDA SZTUKA, DWUKOLOROWOŚĆ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, APEL, NAWIS, OMŁOT, GRATULANT, FABRYKATOR, IDIOCTWO, MAŁODUSZNOŚĆ, MUR, NIESYMPATYCZNOŚĆ, NIEROZUMNOŚĆ, KAPRYS, ORDYNARNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, DEPOZYT, NIEROZUMNOŚĆ, ESTRADOWOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, NAŚWIETLENIE, ZAPISYWACZ, RĘCZNOŚĆ, TŁO, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, WSPOMINKI, PASTERSKOŚĆ, DOSADNOŚĆ, BAJER, CUDACTWO, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ODNOWICIEL, BRUTALNOŚĆ, RYZYKO NIEWYGASŁE, PŁOMIENIE, OSTATNI DZWONEK, BÓG, GENEZA, PAROWANIE, ODŁUPEK, ZSYPISKO, HEGEMONICZNOŚĆ, DROŻYZNA, NACISKANIE, ENIGMATYCZNOŚĆ, POŻAR, WSPANIAŁOŚĆ, OPĘTANIEC, USTANOWICIEL, NEUTRALNOŚĆ, PRZYKŁAD, LEP, OSTROŚĆ, UWERTURA, NADGORLIWOŚĆ, NIEOBROTNOŚĆ, BIZNESIK, WŁAM, OHYDA, WSPARCIE FINANSOWE, NIESTANOWCZOŚĆ, URODZINY, BEZSENSOWNOŚĆ, NIEKULTURALNOŚĆ, KURZA PAMIĘĆ, GIBANIE, SZACHT, POBRATYMSTWO, JANUSZ, ZGORZELIZNA, KOLOS, ŁOTEWSKOŚĆ, TEST, PASKUDA, LEPSZOŚĆ, FUNDATOR, ZWARA, RARYTASIK, MANIFESTACJA, WYSTĘPOWANIE, ARCHETYPOWOŚĆ, ZABAWOWOŚĆ, DZIWKARZ TEORETYK, FINLANDCZYK, SUPERPRZEBÓJ, ŁZAWICA, ŁACHOTKI, KULA U NOGI, OKRES, EKRAN, CIĘŻAR, INSPIRATOR, WARTOŚĆ, USIŁOWANIE, KONSENSUALNOŚĆ, KASZANA, GADATLIWOŚĆ, NIEZGRABA, ZBIEG, ?RÓŻNOWIEKOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.911 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAKT MARNOTRAWIENIA; TO, ŻE KTOŚ COŚ MARNOTRAWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAKT MARNOTRAWIENIA; TO, ŻE KTOŚ COŚ MARNOTRAWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARNOTRAWSTWO fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARNOTRAWSTWO
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi (na 13 lit.).

Oprócz FAKT MARNOTRAWIENIA; TO, ŻE KTOŚ COŚ MARNOTRAWI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - FAKT MARNOTRAWIENIA; TO, ŻE KTOŚ COŚ MARNOTRAWI. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x