POSIADANIE ZDOLNOŚCI (PREDYSPOZYCJI) DO CZEGOŚ; TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA PREDYSPOZYCJE DO CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREDYSPOZYCYJNOŚĆ to:

posiadanie zdolności (predyspozycji) do czegoś; to, że ktoś lub coś ma predyspozycje do czegoś (na 17 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PREDYSPOZYCYJNOŚĆ

PREDYSPOZYCYJNOŚĆ to:

posiadanie skłonności (predyspozycji) do czegoś; to, że ktoś lub coś ma predyspozycje do czegoś (np. do zachowań patologicznych, do określonych stanów emocjonalnych, do zaburzeń chorobowych itp.) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POSIADANIE ZDOLNOŚCI (PREDYSPOZYCJI) DO CZEGOŚ; TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA PREDYSPOZYCJE DO CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.081

ZAPOTRZEBOWANIE, DOWOLNOŚĆ, PASTA CURRY, PŁYCINA, ŚWINIARKA, ELEKTROCHIRURGIA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, KOMORA, KOMA, FAZA, ŁUPEK DACHOWY, WYPAŁ, PRZYLEPNOŚĆ, PASZPORTYZACJA, PIERWSZOROCZNY, BEZANMASZT, ZAPORA, PARAPECIK, NOTOWANIE CIĄGŁE, SAMOGON, BRODAWKA STÓP, ANAGLIF, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PODBICIE, KULA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, KOPUŁA PANCERNA, CIAŁO, DEKIEL, POGROM, RESET, OSTATNI DZWONEK, PRZEWIDYWANIE, ĆWICZENIE, DYSTONIA TORSYJNA, CZTERDZIESTKA, GRUDA, KOD, OBSŁUGA, KACZAN, OBCIĄŻENIE, ZASADA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PERSPEKTYWA, KWAŚNICA, RYWALIZACJA, MAŁŻEŃSTWO, GRECKI, ABLUCJA, LIPODYSTROFIA, UZDROWICIEL, NAGRODZENIE, BUDOWA, GARBATE ANIOŁKI, OSTRA AMUNICJA, PRZECHYŁ, EUROWALUTA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, PEDERASTKA, PŁUCZKA, FALA, RAMA, SAMOOKALECZENIE, PODEJRZLIWOŚĆ, MILCZĄCA ZGODA, OBLIGACJA ZAMIENNA, REGUŁA TINBERGENA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, WSPARCIE, STONÓG MYSZATY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, EGZORCYZM, WIRTUOZOSTWO, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SALSA, OBSŁUGA, NERCZYŁUSK, KNEDLIK, NIEDOWIARSTWO, RÓG, POTOK, NIEWYCZERPALNOŚĆ, KOMPLEKS, FUNDAMENT, KĘS, ZDOLNOŚĆ, BIERWIONO, LENIWIEC, ARMIA, DZIAŁ, ADMIRACJA, FLANSZA, PRZENOSICIEL, TRANSEKT, NACZYNIE, DEZAKTYWACJA, CIAPKAPUSTA, STAUROPIGIA, SZTUKA, KIESZEŃ, FRONTALE, MENTALNOŚĆ, SKÓRZAK, NAWIS, TYGIELEK, KONTUR, PANORA, WSTĘP, POMNIK, DAWCZYNI, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, KANOE, KULTURA MATERIALNA, SELEKCJA, CHOROBA WRZODOWA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, POWSZECHNOŚĆ, DZIAŁ, GRAFOSKOP, BER, FASOLKA MUNG, OBRÓT PIERWOTNY, POLEROWACZ, SYSTEMIK, OBJĘTOŚĆ, ATUT, GIBANIE, SZCZUR TUNELOWY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, SKUP, SKAŁA MAGMOWA, SKRZYDEŁKO, PRZECZENIE, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, RZECZOWNIK, OBOWIĄZYWALNOŚĆ, RUBASZKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, DEMOT, REGLAN, DELIBERACJA, PRZESTRZELENIE, ZATOPIONA DEPRESJA, GWIAZDA PODWÓJNA, INKLINACJA, WYCIĄGACZ, SKOPEK, KOŃCÓWKA, ODKUPICIEL, JERSEY, NIEOBECNY, OZIMINA, UPRZYTAMNIANIE, TARAN, DENDRODOA, SMREKUN, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, HUCUŁ, CZAPKA TEKTONICZNA, BURŁAK, PODSUFITKA, DUMP, OSŁONA, KATASTROFA, MALARZ, TURECKI, BUDLEJA, ALLELUJA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, KOMIK, POZYCJA, NIKCZEMNOŚĆ, POLONIZATOR, CZUWANIE, ZAKAZANY OWOC, PRZYZWOITOŚĆ, OLEJ, ZWAŁA, TRAUMATYCZNOŚĆ, FORT, PODRZUTEK, KEM, KUTER, ZASÓB, MONK, BROSZURA, WYRĄB, KRATKA WENTYLACYJNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GARDENIA, DOWÓD, NASZELNIK, NIESYMETRYCZNOŚĆ, OPLOT, ŁEBEK, WELUR, KSZTAŁT, GRUNT POD NOGAMI, MILANEZ, STROP KLEINA, SIEKANKA, JEDEN, SIEDLISKO, ROZPIERACZ, BEZBRZEŻE, PIECZEŃ, DOROBEK, OŚRODEK, ROZTROPNOŚĆ, PUGILARES, POWINOWACTWO CHEMICZNE, WARSZTAT, ARYBALLOS, ARENDA, KAZAMATA, TRYSKAWKA SZKLANA, STANDARDZIK, MANKIETY, ZBIERACZ, SERPENTYNA, RÓG, BIAŁE PLAMY, NADGORLIWOŚĆ, SZELKA, ROŚLINA OKRYWOWA, MUSZTARDA DIJON, CEL, MISIEK, ZAMIENNIK, KOLEC, KOMPRES, BEK, REKOMENDACJA, PIÓRO, ZAKON KLERYCKI, JUGOSŁOWIAŃSKI, MAJĘTNOŚĆ, STOPOFUNT, DZIAŁANIE, PARKAN, KOMPLIKACJA, CZŁONEK RODZINY, WIDOWISKO, ŁOMOT, PRODUCENTKA, PRAŻONKA, JEZIORO WYTOPISKOWE, OFIARA ZAKŁADZINOWA, RYLEC, LISTEK, GALON, CHOŁODEĆ, DYSPENSER, OPONA, OSTROKÓŁ, BIOKOMINEK, WISZER, POŚWIST, CYMES, ATRAKCYJNOŚĆ, KARIN, KARP PO POLSKU, PULPIT, POKAZOWOŚĆ, DETAL, STOŻEK, HERB, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, DIABEŁ, EKSPLANTAT, AUTOKRATYCZNOŚĆ, OPAŁ, PRZERÓBKA, LICZBA, KOMPATYBILNOŚĆ, EDYKUŁA, MOL, KOEGZYSTENCJA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, WŁOCHACZ, NASTURAN, GRODZISZCZANKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, DRYBLING, KAMIKAZE, ROZDZIAŁEK, USZAK, NIENARUSZALNOŚĆ, KOMA, MATRYKUŁA, SUBSTYTUCJA, SARONG, MUSZTARDA SAREPSKA, MIKROOTOCZENIE, KSZTAŁT, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, DOSTRZEGALNOŚĆ, KIERAT, NASZYWANIE, ?BETONOWE BUTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.081 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POSIADANIE ZDOLNOŚCI (PREDYSPOZYCJI) DO CZEGOŚ; TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA PREDYSPOZYCJE DO CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POSIADANIE ZDOLNOŚCI (PREDYSPOZYCJI) DO CZEGOŚ; TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA PREDYSPOZYCJE DO CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREDYSPOZYCYJNOŚĆ posiadanie zdolności (predyspozycji) do czegoś; to, że ktoś lub coś ma predyspozycje do czegoś (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREDYSPOZYCYJNOŚĆ
posiadanie zdolności (predyspozycji) do czegoś; to, że ktoś lub coś ma predyspozycje do czegoś (na 17 lit.).

Oprócz POSIADANIE ZDOLNOŚCI (PREDYSPOZYCJI) DO CZEGOŚ; TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA PREDYSPOZYCJE DO CZEGOŚ sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - POSIADANIE ZDOLNOŚCI (PREDYSPOZYCJI) DO CZEGOŚ; TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA PREDYSPOZYCJE DO CZEGOŚ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast