URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, PRACUJĄCE W ZAKRESIE FAL UKF, KTÓREGO PRACA POLEGA NA ODBIORZE SŁABYCH SYGNAŁÓW I ICH RETRANSMISJI Z WYŻSZĄ MOCĄ LUB WYŻSZYM POZIOMEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEMIENNIK AMATORSKI to:

urządzenie nadawczo-odbiorcze, pracujące w zakresie fal UKF, którego praca polega na odbiorze słabych sygnałów i ich retransmisji z wyższą mocą lub wyższym poziomem (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, PRACUJĄCE W ZAKRESIE FAL UKF, KTÓREGO PRACA POLEGA NA ODBIORZE SŁABYCH SYGNAŁÓW I ICH RETRANSMISJI Z WYŻSZĄ MOCĄ LUB WYŻSZYM POZIOMEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.720

RADIO, CONCEPT ART, INKUBATOR, ADRESAT, WINO, MISJA DYPLOMATYCZNA, CWAJNOS, POSTĘPOWANIE, PREZENT, RIKSZA, REPREZENTACJA, AKUSTYKA, SAKSY, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, TULEJA, ORTALION, BUZIA, PINGWIN MASKOWY, TERMINAL, KOTYLION, DROGA GRUNTOWA, AUTKO, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, HOLOGRAM, KUBRAK, EWOLUCJA KASKADERSKA, PRAGNIENIE, LEWOSKRZYDŁOWY, CZERPAK, SNICKERS, DZWONY, SUPRAPORTA, NAŚLADOWNICTWO, TOR PRZEWODOWY, KOŁACZYK, WICIOKRZEW, CZEBUREK, JĘZYK KIPCZACKI, PAJAC, ZAJĄCZEK, KRAWĘDŹ, NIDERLANDZKI, KIEŁ, RYNNA, BURZA PIASKOWA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, MELON, LANTANOWIEC, SKROMNOŚĆ, PŁUCZKA WIERTNICZA, ZASKARŻENIE, HIPODROM, BALKON, KAZAMATA, ŚLISKOŚĆ, LOBOTOMIA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, NADRUK, CHOROBA ZARAŹLIWA, DALMIERZ LASEROWY, DIORAMA, GALON, SZCZEP, SPECYFIKACJA, NACIEK, CERKIEWSZCZYZNA, KONTYNGENT TARYFOWY, TOM, PEWNOŚĆ, KAROTENOID, REKOMENDACJA, ALBUMIK, PRAWOMOCNOŚĆ, RASOWOŚĆ, ALARM, WYCIĄG, ZMORA, DZIEWIĄTY, EPIZOOCJA, WĘZEŁ GORDYJSKI, STEWA, KLASA ŚREDNIA, MIGRACJA, BATORÓWKA, SZPIEGOSTWO, KLERK, KIT, ŁAPACZ, ADADŻIO, ŚWIECA, KOMBATANT, EKSYKATOR, MANDAT IMPERATYWNY, DACHÓWKA, KOJARZENIE, MIESZARKA, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, MURARKA RUDA, CHWAST, SOWIECKOŚĆ, ATŁAS, OSTATNIE POŻEGNANIE, ŻURNALISTA, PIERŚCIEŃ, NORZYCA, WIRUS POLIO, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, CIASTO, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, TWIERDZENIE KRULLA, KANOPA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, MALARSTWO BATALISTYCZNE, ETERYCZNOŚĆ, DOCHTÓR, OLIWKOWATE, WŁAŚCIWOŚĆ, PUNKT DYMIENIA, SKRZYDEŁKO, ZARAZA, GŁOWNIA, EKSKLAWA, HARMONIJKA USTNA, HOMOGENIZACJA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, OLEJ Z OLIWEK, NIESAMOWITOŚĆ, SYSTEM, WYSTRÓJ, PUNKT LIMFATYCZNY, PASSA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, TYMPANON, BUDOWNICTWO, CHLEB, LEMIESZ, ASOCJATYWNOŚĆ, DROŻDŻE, SAJGONKA, ŁAWNIK, KANONIK, GRAFIKA WEKTOROWA, PRZESYP, KOCIOŁ WIROWY, DEKIELEK, DYREKTOR KREATYWNY, OTĘPIAŁOŚĆ, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ŚRODEK SPOŻYWCZY, ŚWIĘTOKRADCZYNI, ALGORYTM SYMETRYCZNY, KOŁNIERZYK, ADMIRACJA, PROLIFERACJA, ZWYCIĘŻONY, TĘPICIEL, PŁYCINA, KOMORA, RZADKOŚĆ, FRAZA NOMINALNA, WZIĘCIE POD WŁOS, RYGIEL, TAKT, ZOOTECHNIKA, PANI, KOCIOŁ DEFEKACYJNY, RURMUS, PŁATKI ŚNIADANIOWE, LITOTRYPSJA, AZOLLA KAROLIŃSKA, NACISK, TERMODYNAMIK, ELEMENT, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, GOTOWIEC, SKRAJNIK, ŻAGIEW, AFRYKAŃSKOŚĆ, PARATHA, PIEŚŃ, MAGNETOWID, ORGAN, STEROWNIK LOGICZNY, KOMISUROTOMIA, AMUR, ŚNIEŻNIK, DOMY, SZCZĘK ORĘŻA, TERYTORIUM POWIERNICZE, POJEDYNEK, BRAMA TRIUMFALNA, TONDO, CHOROBA WRZODOWA, PRZYGODA, KANTOR, PERŁY, KOEGZYSTENCJA, NARKOTYZER, ETYKIETKA, UWE, PRZESZUKANIE, DOLMAN, FEDERALIZM, KANTOREK, WILCZE STADO, WYCIĄG, GRANT, KREACJA, KOMUNIA, WTRYSK, KONSULTANT, DOK, NEUROPRZEKAŹNIK, CZUWAK, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, WZORNIK, SAMPLER, REPULSOR, DWORZANIN, KRATER METEORYTOWY, APRETUROWANIE, SŁOWIAŃSKOŚĆ, CEP, PODATEK TONAŻOWY, PODSADKA, CIĄG, POSKROM, PAPROTNIK, SFIGMOMANOMETR, ŁOŻNIK, SUWNICA BRAMOWA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, REJESTRANT, STAN WOLNY, BIAŁA BIERKA, JEDNOSTKA ALOKACJI, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, LEKARSTWO, PROPAGANDÓWKA, FIŃSKI, BROSZURKA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, CHARAKTER, PRZECIWWAGA, SKWAPLIWOŚĆ, KODER, OBUWIE, LEADER, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BROŃ BIAŁA, BENZYNA OŁOWIOWA, PRACA MAGISTERSKA, BLASZKA, ODBITKA, SERIAL TELEWIZYJNY, HANKA, GUMBAD, OMAM, PRZESTAWNIA, PODBIERACZ, WELON, ŁADUNEK, DYPTYK, OSOBNIK, WAGON PULMANOWSKI, CYGANKA, MAZUREK, EPIGENEZA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, RAPTULARZ, WIELKI PORZĄDEK, TOFFI, AKCENT OSTRY, CZÓŁNO, TECHNOZAUR, OMEGA, DRYLOWNICA, HIPEROATOM, WZÓR CHEMICZNY, IMITATOR, PODSUFITKA, FETYSZYSTA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, SOCJALDEMOKRATA, LECZENIE CHIRURGICZNE, NADAJNIK, DOMEK, WIZYTÓWKA, ZGORZELINA, INTERMEZZO, GOSPODARKA RABUNKOWA, KAWA ROZPUSZCZALNA, MELINA, MITENKI, DRUK AKCYDENSOWY, OSA, PIEC CENTRALNY, RÓŻA, ?SŁUŻALCZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.720 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, PRACUJĄCE W ZAKRESIE FAL UKF, KTÓREGO PRACA POLEGA NA ODBIORZE SŁABYCH SYGNAŁÓW I ICH RETRANSMISJI Z WYŻSZĄ MOCĄ LUB WYŻSZYM POZIOMEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, PRACUJĄCE W ZAKRESIE FAL UKF, KTÓREGO PRACA POLEGA NA ODBIORZE SŁABYCH SYGNAŁÓW I ICH RETRANSMISJI Z WYŻSZĄ MOCĄ LUB WYŻSZYM POZIOMEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEMIENNIK AMATORSKI urządzenie nadawczo-odbiorcze, pracujące w zakresie fal UKF, którego praca polega na odbiorze słabych sygnałów i ich retransmisji z wyższą mocą lub wyższym poziomem (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEMIENNIK AMATORSKI
urządzenie nadawczo-odbiorcze, pracujące w zakresie fal UKF, którego praca polega na odbiorze słabych sygnałów i ich retransmisji z wyższą mocą lub wyższym poziomem (na 20 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, PRACUJĄCE W ZAKRESIE FAL UKF, KTÓREGO PRACA POLEGA NA ODBIORZE SŁABYCH SYGNAŁÓW I ICH RETRANSMISJI Z WYŻSZĄ MOCĄ LUB WYŻSZYM POZIOMEM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, PRACUJĄCE W ZAKRESIE FAL UKF, KTÓREGO PRACA POLEGA NA ODBIORZE SŁABYCH SYGNAŁÓW I ICH RETRANSMISJI Z WYŻSZĄ MOCĄ LUB WYŻSZYM POZIOMEM. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast