PIESZCZOTLIWIE O PORCJI JEDZENIA, SOWITEGO POSIŁKU (ZWYKLE O TALERZU LUB MISCE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORYTKO to:

pieszczotliwie o porcji jedzenia, sowitego posiłku (zwykle o talerzu lub misce) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORYTKO

KORYTKO to:

zdrobniale: koryto - podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody zwierzętom hodowlanym (nie tylko dużym, także np. kurom) (na 7 lit.)KORYTKO to:

zawartość korytka, podłużnego naczynia gospodarskiego służącego do podawania pożywienia i wody zwierzętom hodowlanym (na 7 lit.)KORYTKO to:

podłużna doniczka, skrzynka do sadzenia roślin (na 7 lit.)KORYTKO to:

przyrząd biurowy, pojemnik na ołówki, długopisy itp (na 7 lit.)KORYTKO to:

zdrobniale: koryto - pojemnik, używany zazwyczaj do mieszania, przechowywania lub transpotrowania substancji (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIESZCZOTLIWIE O PORCJI JEDZENIA, SOWITEGO POSIŁKU (ZWYKLE O TALERZU LUB MISCE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.177

PRZEZIERNIK, SUSZ, BABCIA CIOTECZNA, SYNDETIKON, OSCYLACJA, STAN PSYCHICZNY, GAZ, MUR, POTĘPICIEL, STEMPEL, OFICER FLAGOWY, PROSIACZEK, ŚWIETLIK, DEFERENT, POKÓJ GOŚCINNY, MIODNIK, KOMERAŻ, KUBECZEK, SALATERKA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, DEPESZA, IMMUNOLOGIA, ŚLIWKA, WARIATKA, CZECZOTA, UMOWA KOMPENSACYJNA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, KONEW, ABAJA, FOSA, TRĄBKA, BYSTROŚĆ, GORSET ORTOPEDYCZNY, IMPROMPTU, ZWŁOKI, BEKHEND, SOFCIK, MASKA POŚMIERTNA, RÓW PRZECIWPANCERNY, DEKIELEK, DEASEMBLER, TATRA, ECHOLOKACJA, BLUZA, TABU, SZEŚĆSETKA, PIERWSZA POMOC, WINO, OKRZOS, SALCESON, ALDO, ŁYSAK, MAKRON, ŚCIEŻKA, LATARNIA, MUZA, KSIĘGA, GŁOSKA NOSOWA, CZECZOTKA, FOCH, PROPORZEC, TUBA, SMUGA, OLIMPIADA, DEMENTI, ROSZPONKA, RAMIENICOWE, KOREK, TROJACZEK, LUCERNA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, ŚRODEK KARNY, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, MODULACJA SKROŚNA, HOKEJ, REFERENDUM GMINNE, PLATYKLADUS, TRANCE, DYSPEPSJA, PARKAN, GYROS, ROZGAŁĘZIACZ, OLIWA, NASADA, HIPERINFLACJA, OLEJ Z OLIWEK, OLEJEK HASZYSZOWY, CHOROBA ZARAŹLIWA, GRA NIESKOŃCZONA, KRAWAT, JĘZYK OBCY, ROLNIK INDYWIDUALNY, ŁOŻNIK, GRÓB SKRZYNKOWY, ZWAŁY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, MATULA, ELEW, WŁOCHACZ, DOM, GOŁOBORZE, PŁATKI ŚNIADANIOWE, KRUŻA, KLONOWANIE, ŁUPEK PARAFINOWY, STACJA TELEWIZYJNA, ALFABET MUZYCZNY, STONÓG MYSZATY, ROZPAD, PUŁAP, CZARTER, KOMIZM, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SUPERKUTER, KOD DWÓJKOWY, SZAMBELAN PAPIESKI, PLOTER PŁASKI, IMPREZA TURYSTYCZNA, SKORUPA, KORYTKO, MINIATURKA, TROLLKONTO, EWA, KRATKA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SZCZEPONOGI, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, SYSTEMATYKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KRYMINALISTYKA, MASKARON, SURFER, SMAK, SIMON, LATOROŚL, PIK, PALMETA, CIAŁO, WYKŁAD, DŁUGODZIÓB, LĘK, DZIANINA, OMER, AKORD, ZAZDROŚĆ, DROGA KONIECZNA, MAGIEL, STYMULACJA, PORTRET, TUBULOPATIA, PRESTIŻ, DZBAN, FLESZ, LIPA, LICZEBNIK ZBIOROWY, STOŁÓWKA, PACIORKOWIEC, LINIA WIDMOWA, HERBATA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, GODNOŚĆ, KUTYKULA, OBWÓD REZONANSOWY, TILAKA, FARBA DRUKARSKA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, POZYCJA RYGLOWA, PERLICZKA, MONITOR, FREGATA, MALATURA, OUTSIDER, ALGEBRA LINIOWA, UŻYTEK, KUŁAK, SĄD OSTATECZNY, FUTRYNA, KOT, PEREŁKA, PŁAT, WIERCIPIĘTKA, NACISK, WASZA WYSOKOŚĆ, PRZYBLIŻENIE, GŁUCHY TELEFON, CUDZOŁOŻNICA, PTASZEK, MASER, MACHANIE RĘKĄ, TEREN ZIELONY, NIEŁUPKA, CENZUS MAJĄTKOWY, EMIRAT, OGRANICZENIE WIEKOWE, LAWA TRZEWIOWA, TEST PŁATKOWY, RZEZAK, ESENCJA, OBERWANIE CHMURY, ROSYJSKOŚĆ, WAGONIK, PÓŁGOLF, ROŚLINA KOPALNA, RZECZ PRZYSZŁA, BARCHAN, ŻAKARD, MIOTEŁKA, GWIAZDKA, FETA, DATOWNIK, OPOZYCJA, WODA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, APOLOGETYK, GASTRO, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, PIKA, KURAK, CYC, PODATEK DOCHODOWY, ŁAPA, GRZYB NADRZEWNY, ANTRYKOT, OKSYDAZA, KANAPKA, NEON, GOUDA, CZEK IMIENNY, RYBIARZ, KONTRETYKIETA, WŁOSKOŚĆ, JAD PSZCZELI, PODATEK KOŚCIELNY, ZNACZENIE, KANONIERKA, KAPITEL, ODNIESIENIE, TABLOIDYZACJA, LINGWETKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, ZNAKOMITOŚĆ, ALBARELLO, REMIZA, DESKA, LUZAK, PLENNOŚĆ, ANGIELSKOŚĆ, NORMALIZACJA, OWALNICA, KIA, REWOLTA, PEDOFILSTWO, TRAUMATYCZNOŚĆ, KONWERSJA , ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ZŁOTA KLATKA, FOLKSDOJCZ, REKWIZYCJA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ILOCZAS, KAMICA NERKOWA, STOCZNIA, MARGINALNOŚĆ, TEATRZYK, CHOROBA BRUGADÓW, RYGIEL, MORA, PODWOIK, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KOCZ, LOŻA, PROMIEŃ, LOT KOSZĄCY, PARALAKSA, MROK, PRZEMIENNIK AMATORSKI, POKREWIEŃSTWO, ŻEBRO, INTERIOR, STANOWISKO, SZATRA, FACHOWIEC, DRĄG, KAMIZELKA KULOODPORNA, BUŁAT, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, BROŃ OBUCHOWA, SSAK, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, LIMETA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, GRZYB PIASKOWY, PAROBEK, FRUSTRACJA, PARKIETAŻ, MOMENT TEORETYCZNY, SERŻA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, ?IMPAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.177 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIESZCZOTLIWIE O PORCJI JEDZENIA, SOWITEGO POSIŁKU (ZWYKLE O TALERZU LUB MISCE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIESZCZOTLIWIE O PORCJI JEDZENIA, SOWITEGO POSIŁKU (ZWYKLE O TALERZU LUB MISCE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORYTKO pieszczotliwie o porcji jedzenia, sowitego posiłku (zwykle o talerzu lub misce) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORYTKO
pieszczotliwie o porcji jedzenia, sowitego posiłku (zwykle o talerzu lub misce) (na 7 lit.).

Oprócz PIESZCZOTLIWIE O PORCJI JEDZENIA, SOWITEGO POSIŁKU (ZWYKLE O TALERZU LUB MISCE) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PIESZCZOTLIWIE O PORCJI JEDZENIA, SOWITEGO POSIŁKU (ZWYKLE O TALERZU LUB MISCE). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast