Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SAMOGŁOSKA, KTÓRA DO ARTYKULACJI NIE WYMAGA PRZESUNIĘCIA JĘZYKA KU PRZODOWI LUB TYŁOWI JAMY USTNEJ - A

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMOGŁOSKA CENTRALNA to:

samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 19 lit.)SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA to:

samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOGŁOSKA, KTÓRA DO ARTYKULACJI NIE WYMAGA PRZESUNIĘCIA JĘZYKA KU PRZODOWI LUB TYŁOWI JAMY USTNEJ - A". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.307

AGRESJA INSTRUMENTALNA, SUCHA IGŁA, DACH POGRĄŻONY, KOMPETENCJA MIĘKKA, PRZYJEZDNA, HEAD HUNTER, KONDYCJONALIZM, HELIOLATRIA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, POTOK, NIEJEDNORODNOŚĆ, ODBIJACZ, AFRYKAŃSKI, WŁADZA, NOGA, RAKOWATOŚĆ, TEREN ZIELONY, DESZCZÓWKA, STARA MALUTKA, DYTYRAMB, SUBSTANCJA DODATKOWA, AKSAMITNA REWOLUCJA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, MAŁPI GAJ, PALETA, JĘZYK SZTUCZNY, KOPIA FOTOGRAFICZNA, OPŁATA CZYNSZOWA, SZPONA, CIĄGNIK, ELIMINACJA, NIHILIZM, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, KARTOTEKA, EMBARGO, RAFLA, KOŁO, LITEWSKOŚĆ, OZNAJMIENIE, ZAKRĘT, KAMIEŃ NERKOWY, TROMPA, KOZAK, AGREGAT EKONOMICZNY, SYNDROM WILKOŁACZY, BALON, PHISHER, KANAŁ, POPELINA, CHOROBA WENERYCZNA, PIERWSZA POMOC, OBRZMIENIE, HUCULSKI, NARKOTYK MIĘKKI, MORELÓWKA, NADZIEWARKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, BURDA, CZYREŃ, HALO, GASTROFAZA, DANSKER, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, OGÓR, GRZEBIEŃ BIODROWY, GLORIA, STRZELCZYNI, FUGA, GRÓB JAMOWY, ROZPRAWKA, KAPRALSTWO, ROŚLINA SŁONOLUBNA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, HALO, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, POURPOINT, KIERUNEK, AKCJONARIUSZ, OTWARTOŚĆ, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, IDEAŁ MAKSYMALNY, GOŁYSZEK CHIŃSKI, SONDAŻOWNIA, AUTSAJDER, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, SIATKÓWKA, SERENADA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, GAMBIT GOŃCA, ZWROT, RAJDER, LAKIER, PRĄTNIKOWE, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, PRZEPIS KOŃCOWY, BALOT, CELEBRACJA, INDYK, WYBUCHOWA ATMOSFERA, MASOŃSKOŚĆ, MUTACJA ZMIANY SENSU, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, EUFORBIA, KASZA, STARTER, GOTOWALNIA, GATUNEK INWAZYJNY, TUBA, WOLNA KONKURENCJA, PAMPA, WAPNIAK, PRZETŁOK, ZAMKNIĘTOŚĆ, STROFA ALCEJSKA, MEDRESA, WIDMO SYGNAŁU, PIĘTNO, KUTER, CZWÓRKA, PAS, KIMONO, RELIKWIE, PODPINKA, GARNITUR, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, CYSTOSTOMIA, OŚRODEK KURATORSKI, HALLOWEEN, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, REDEMPTOR, GUMNO, SUCHAREK, PRZYLŻEŃCE, ZMORA, PORÓD RODZINNY, JEROME, SZKODNIK, SYSTEM ARGENTYŃSKI, KOMIN, KASZA JAGLANA, GĘŚ, KONCENTRAT, NARY, PIGUŁKA GWAŁTU, ŚWIDOŚLIWKA, KOROWAJ, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, PROMIEŃ, TRĄBKA SYGNAŁOWA, UDŹWIG, GRANDA, PORTUGALSKOŚĆ, REGENERATOR, KULT JEDNOSTKI, TWIST, SPARING, DNI OTWARTE, ZABYTEK RUCHOMY, STAN CYWILNY, TAKSÓWKARKA, ZAŚLEPIENIE, MECHANIZM ODPALAJĄCY, PUSTA STRUNA, TATAR, POLKA, PŁYTA DETONACYJNA, WIDOWNIA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, GRODŹ, ZŁUDA, HISTORYZM, KOMPOTIERKA, PRACOWNIK NAUKOWY, HALOGENOALKAN, TYP DZIKI, PRYMITYW, MOŻLIWOŚĆ, SPŁYW, ODMIENNOŚĆ, ODROŚLE, ODZIERCA, REMONTANTY, PRZYZWOITOŚĆ, OBÓZ PRACY, CYNK, BASEN, JALAPENO, SPOT, POJAZD NIENORMATYWNY, TABLOID, STEWA, STRACH BIERNY, FAB LAB, MOLESKIN, WULGARYZM, STRAŻ GMINNA, JEŻYNA, ZAJOB, METR, FILOLOGIA GERMAŃSKA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, MĘTNOŚĆ, GAMEPLAY, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, SZUBIENICA, PAUL, MAJDAN, CIAŁO, WSPÓLNOTA, PERMISYWNOŚĆ, GETTO, DRGANIE AKUSTYCZNE, ZMIENNA ZWIĄZANA, TURAS, WYŚCIGÓWKA, UKŁAD KIEROWNICZY, WCINKA, WIŚNIÓWKA, DOBUDOWA, PADAŁKA, IMPLIKACJA MATERIALNA, KREACJA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ORŁORYB, FAZOWNIK, PAS, KOKORYCZKA, KLOZET, ŁYSAK, SYNONIM TAKSONOMICZNY, SZYFON, RZUT WOLNY, EKSPOZYCJA, PROTEST SONG, ILUZYJNOŚĆ, FONDUE SEROWE, SOCZEWKA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, GRA HAZARDOWA, APOSTAZJA, ZGRZEWKA, BECZKA Z PROCHEM, NIKIELINA, INTERWIZJA, PRZEKRÓJ, UŻYTEK LEŚNY, KONSULTANT, ELEKTRON WALENCYJNY, GEOGRAFIA REGIONALNA, PASYWIZM, ABSOLUTYZM, CZŁON SKŁADNIOWY, ASTRONOMIA, POŻYCZKA, PODŁOWCZY, OPIEKUŃCZOŚĆ, ŚCISKACZ, PARKIET, ZJAWISKO NATURALNE, GIERASIMOW, ZŁOTOKAP, SELSKIN, BANKRUCTWO, ATMOSFERA, ÓSEMKA, EPOLET, WIDŁAK, DIALOGIZM, KOPARKA WIELOCELOWA, KASZANKA, OBSERWATORKA, CEGŁA SUSZONA, JAMRAJ, CZUBEK, FETYSZYSTA, WYBRYK NATURY, SKAŁA WAPIENNA, RUSAŁKA, PIANOGUMA, OSTRY DYŻUR, JAŁÓWKA, HAMERNIA, GRAF PLANARNY, PODDIALEKT, KAMIENICA, TARCZA, WAPNO, PAZUR, PÓŁSIEROTA, WARIACJA, DEALER, MADERA, PRZEMOC, WOKALIZA, TRUMNA, PODKŁADKA, KROKIET, FURMAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SAMOGŁOSKA, KTÓRA DO ARTYKULACJI NIE WYMAGA PRZESUNIĘCIA JĘZYKA KU PRZODOWI LUB TYŁOWI JAMY USTNEJ - A to:
Hasło Opis krzyżówkowy
samogłoska centralna, samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 19 lit.)
samogłoska środkowa, samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMOGŁOSKA CENTRALNA
samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 19 lit.).
SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA
samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x