SAMOGŁOSKA, KTÓRA DO ARTYKULACJI NIE WYMAGA PRZESUNIĘCIA JĘZYKA KU PRZODOWI LUB TYŁOWI JAMY USTNEJ - A - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMOGŁOSKA CENTRALNA to:

samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 19 lit.)SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA to:

samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOGŁOSKA, KTÓRA DO ARTYKULACJI NIE WYMAGA PRZESUNIĘCIA JĘZYKA KU PRZODOWI LUB TYŁOWI JAMY USTNEJ - A". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.024

KORZONEK, FILTR RODZINNY, PIEROGI, ADAPTACJA, KORDON, SKLEPIKARZ, PRĄTNIKI, SYGNATURKA, ENTOMOFAUNA, AHISTORYZM, KATEGORIA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, WYSZUKIWARKA, PATRON, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, PASTA, OPERATOR KABLOWY, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, TAJEMNOŚĆ, ŻONA LOTA, BABUŚKA, WSPINACZKA LODOWA, METAL, MÜSLI, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, OSTANIEC KRASOWY, FRYWOLITKI, KORPUS, BANDAMKA, MONARCHIA ELEKCYJNA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, REAGENT, PROJEKT, MAZUR, POLIETER, INTERCEPCJA, AFRYKAŃSKOŚĆ, PEDALARZ, MIOPIA, TRYTYLODONTY, NIESKALANOŚĆ, MIODNIK, WSPARCIE, WYTWÓRCA, BARETKA, PRZEWODNICZKA, BOSS, KOSZYK, ARKUSZ DRUKARSKI, ELOPSOPODOBNE, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, WŁOCHACZ, TOWARZYSZKA BRONI, KOMÓRKA, KLOZET, SZAMPAN, PIEZOMAGNETYK, FAJKA, OBSTRUKCJA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, ROPUCHA BLOMBERGA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ZBIERACZKA, CHMURA NISKA, HACJENDA, ZAPOZNANIE, SKALEŃ AWENTURYNOWY, SPECJALIZANTKA, SZAŁAŚNICTWO, SAMOCHWALCA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, WARUNEK, KONSTRUKCJA SOCHOWA, MIĄŻSZ, WYCHODŹSTWO, KONIEC ŚWIATA, SIEKIERA, VIOLA DA BRACCIO, JĘZYK KIPCZACKI, MIKROWENTYLACJA, DŻIHAD, MIKSER, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, ZWIERZĘ, CZEREMCHA, GARMAŻERNIA, SINICA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, KRWAWNIK, GWIAZDKA, BAJECZNOŚĆ, ZESTRÓJ INTONACYJNY, ZGREDEK, UDRĘCZENIE, POJAZD KONNY, ŁAZĘGA, BISIOR, OTRZEWNA, PIONEK KRÓLEWSKI, BACIK, KRAWĘŻNICA, INŻYNIERIA TKANKOWA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, PANTOGRAF, WĘDRÓWKA, DOLABELLA, CZAJKA, WERANDA, HEBAN, KÓŁKORODEK, SĄD POLOWY, SIEDLISKO, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, WSPÓŁREGENT, CZASZA, STAW, CZYNNIK WYTWÓRCZY, CZYN SPOŁECZNY, GOMÓŁKA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, OBSESJONATKA, DMUCHAWKA, PIERWSZEŃSTWO, BLANKIETOWOŚĆ, KOMŻA, DEPESZOWIEC, KOJEC, EWKA, BLISKOZNACZNIK, SATYRA, REAKCJA PODSTAWIANIA, PROCES DECYZYJNY, INSTRUMENT FINANSOWY, WYDRA, LYCRA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, JEZIORO PODLODOWCOWE, MUCHY W NOSIE, MIMEOGRAF, PIECZARKOWA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, JEZIORO RELIKTOWE, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ARANŻER, WSTĘŻNIAKI, RZEKA, FETA, OPASKA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, MUTACJA, RACJONALIZATOR, KRUSZNICA, KASZLAK, FIGA Z MAKIEM, SKÓRNIK, HADŻ, ZAPRAWA, DIVA, HALA, GRUPA LIEGO, CZARNY RYNEK, TARAN, ASEKURANT, CHOROBA ODZWIERZĘCA, SAKWA, MATERIAŁ WYBUCHOWY, ZIOMEK, BLEJTRAM, KŁUSAK FRANCUSKI, KRZEWICIEL, PIĘDŹ, LINGWISTYKA, WOLNA KONKURENCJA, SAMURAJ, ŁEBEK, LIBERIA, PACJENCJA, MAMAŁYGA, ALBARELLO, SALA, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, PRZEWIJAK, FILOZOFIA NAUKI, RAKI, ZACIERKA, PARKIET, OPTIMUM EKONOMICZNE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, EKAGLIN, KIJEK NARCIARSKI, SALTARELLO, MONETA BULIONOWA, GITARA HAWAJSKA, AURORA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ANASTOMOZA, ODPOWIEDŹ, TROPIK, ARMARIA, MORESKA, ZNAK TOWAROWY, CHAMPIONKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, ZAŁOŻYCIEL, SZCZWANY LIS, FERRYT, GUMIDRAGAN, MAZURSKI, FREGATA ŻAGLOWA, PIEPRZ, KARAFKA, ZNAK NAWIGACYJNY, PRZEDNÓWEK, RZEKA CHWILOWA, PIEC GRZEWCZY, PAS, MIGRACJA, CZARTER, ŚMIETANKA, BEZGLUTENOWIEC, GRZĘDA, CZYNNOŚĆ POZORNA, BIFURKACJA, LÓD MARTWY, REDAKTOR NACZELNY, GUMNO, KOŚCIÓŁ FARNY, SKRAJNOŚĆ, WSPÓŁKRÓL, SĄD WOJSKOWY, DOBRO PUBLICZNE, NĘCISKO, WSPÓŁŻYCIE, OPRACOWANIE, FATAMORGANA, OBYCZAJNOŚĆ, ŻABKA, GUMA ARABSKA, MOŁDAWSKI, AKCENT, SUPPORT, MADŻONG, DENDRYT, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, NAWALANKA, PARAPET, MASZYNA SAMOWZBUDNA, SZABAS, NOMOKANON, JEDENASTKA, PUCHAR, SOLITER, POSZLAKA, ROŚLINA PASTEWNA, SERWIS, SŁONECZNOŚĆ, DACH POGRĄŻONY, ASEMBLACJA, TEMPERATURA ZAPŁONU, POKRZYWDZONA, TEST, ZNAK, KAZALNICA, FANTOM, FARBKA, WYBIERACZ, SALA, TOPIEL, ZBOCZENICA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, IMIONISKO, JAMA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, SMUGA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, ELEKTROIZOLACJA, STANCA, PLUJKA, PROSUMENT, SOPEL, POPRAWA, CIERPIĄCA, WENTYLACJA MECHANICZNA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ZŁĄCZE, FENICKI, LODY, KOŁNIERZ, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, SZWAGROSTWO, BAKAŁARZ, PASMO PRZEPUSTOWE, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, ZAPCHANIE DZIURY, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, CROSS, ?BŁONA SUROWICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.024 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMOGŁOSKA, KTÓRA DO ARTYKULACJI NIE WYMAGA PRZESUNIĘCIA JĘZYKA KU PRZODOWI LUB TYŁOWI JAMY USTNEJ - A się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SAMOGŁOSKA, KTÓRA DO ARTYKULACJI NIE WYMAGA PRZESUNIĘCIA JĘZYKA KU PRZODOWI LUB TYŁOWI JAMY USTNEJ - A
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAMOGŁOSKA CENTRALNA samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 19 lit.)
SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMOGŁOSKA CENTRALNA
samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 19 lit.).
SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA
samogłoska, która do artykulacji nie wymaga przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej - a (na 18 lit.).

Oprócz SAMOGŁOSKA, KTÓRA DO ARTYKULACJI NIE WYMAGA PRZESUNIĘCIA JĘZYKA KU PRZODOWI LUB TYŁOWI JAMY USTNEJ - A sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - SAMOGŁOSKA, KTÓRA DO ARTYKULACJI NIE WYMAGA PRZESUNIĘCIA JĘZYKA KU PRZODOWI LUB TYŁOWI JAMY USTNEJ - A. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x