USTANOWIENIE, UFUNDOWANIE, ZAŁOŻENIE JAKIEGOŚ MIEJSCA, ZAZWYCZAJ RELIGIJNEGO, NP. KOŚCIOŁA LUB KLASZTORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EREKCJA to:

ustanowienie, ufundowanie, założenie jakiegoś miejsca, zazwyczaj religijnego, np. kościoła lub klasztoru (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USTANOWIENIE, UFUNDOWANIE, ZAŁOŻENIE JAKIEGOŚ MIEJSCA, ZAZWYCZAJ RELIGIJNEGO, NP. KOŚCIOŁA LUB KLASZTORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.644

ARTEFAKT, BATALION WARTOWNICZY, TARPAN, ROZKŁADOWOŚĆ, ADORACJA, KROPLA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, ASTEROIDA, KOMODOR, SZKIC, RIKSZARZ, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, BIBLIOTEKA, KOTYLION, HETEROMORFIZM, ZIEMIA NICZYJA, PATOLOGIA, MIÓD, CZĘBOREK, PTASZYNA, ODCHÓD, MILANEZ, DATOWNIK, CHRYJA, OTĘPIAŁOŚĆ, PIONEK, ODMA OPŁUCNOWA, FANPAGE, OLEJ Z OLIWEK, HIPOTEKA, OPŁATA SANKCYJNA, POSTAĆ, MARS, SPOILER, PIEŚŃ, ZASADA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, PARK MIEJSKI, ÓSEMKA, SZCZAPA, CZYN, PALNIK, PRASA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, SZKAPLERZ, PŁUCZKA WIERTNICZA, GALARETKA, FIBRYL, PĘCHERZYCA, GEODETA, INWOLUCJA, KATAPULTA, ZAKŁÓCENIE, STANOWISKO PRACY, INTERMEZZO, MANIFEST, MIRAŻ, SPRZĘCIOR, KERATOPLASTYKA, PALATOGRAM, RESPONDENTKA, TOREBKA, ZIARNECZKO, FORMA DRUKOWA, PANNA, PISZCZAŁKA, CEWKA INDUKCYJNA, BOM, NIEBOSKŁON, RODZIMOŚĆ, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, NOSOWOŚĆ, AUTOBUS SZYNOWY, PROTOKÓŁ AKCESYJNY, NAGRANIE WIDEO, OZNAKA, MLEKO W PROSZKU, ZBOWID, KAMIZELKA, DROID, JON KOMPLEKSOWY, CZEKOLADA, KWARTET, KREOLKA, ZGRZEBŁO, LUZIK, ODCZYNNIK, POUSSIN, LEKTURA, WIDEOKONFERENCJA, EFEKT STYKU, OŚWIECICIEL, OPAD, ROZMARYN, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, ROZPADLISKO, NORZYCA, SOS TATARSKI, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, OKRES INTERGLACJALNY, WARZYWO, PRZEWRÓT, KOŁNIERZ, MASZYNA DO PISANIA, MŁYN WODNY, BIOKOMPONENT, ROZSZCZEP WARGI, WTRYSK, GATUNEK PARASOLOWY, HERMA, NORMALIZACJA, PAŁKA, PRZYGOTOWANIE, WYNACZYNIENIE, PIASTA, RANA POSTRZAŁOWA, ROTUŁA, ŻABOT, ANITA, ASTROTURFING, OBRĘCZ, BŁYSZCZYK, SZLAMIEC, SKRZYNKA LĘGOWA, KOSMATOŚĆ, RUCH, APARTAMENT, SKAFANDER, BAMBO, KIERUNKOWSKAZ, HOKEJ, DYWERGENCJA, DRUGI, AMBASADOR, REFERENDUM LOKALNE, DEKIELEK, AUTOBUS CZŁONOWY, NERW, DŹWIG, WIZYTÓWKA, MIKROKLIMAT, BĘBEN, KRAJOWIEC, FORMALIZACJA, MIELIZNA, POWSTANIE, PASIERB, KANTATA, DEZETKA, PRYMITYW, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, OSTROWIANIN, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, KAPLICA LORETAŃSKA, ORBITA PARKINGOWA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, SZLAM, OBLĘŻENIEC, RZĘSISTEK, DEMOTYWATOR, ZBIOREK, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, MRÓWKA, KLESZCZE, PRECYPITACJA, WYCHOWAWCZYNI, IZOLATORIUM, NADAWCA PUBLICZNY, PÓŁKOLONIA, ZIMNE NÓŻKI, HERETYCZKA, MUSZTARDA DIJON, RÓŻE, ZAŚWIATY, SZKARŁAT, MURARKA, ANGOL, BROŻEK, SKUMBRIA, DETAL, KOLEBANIE, GODZINA PRAWDY, WIECZNE PIÓRO, WÓZEK SZPITALNY, DRAMAT GANGSTERSKI, DOKUMENT LOKACYJNY, FILOKAKTUS, BISEKSUALISTA, SZPERACZ, HALLOWEEN, WIDEO, KAMUFLAŻ, ZNAJOMY, NASTAWA, NIEUMARŁY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, UNDEAD, BATALIA, FRAZA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, MBIRA, BIOTA, WSKAZ, KOCIE OKO, STEROWNIK URZĄDZENIA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, AEROCASCO, WKRĘT, ODTRUTKA, KAWALERIA, KOCZOWNIK, DODATEK MOTYWACYJNY, BIAŁY MARSZ, PROSO, SĄD OPIEKUŃCZY, BIDULA, KIT, CZAS TERAŹNIEJSZY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PIECZEŃ, KIRPAN, BURŁAK, GUMBAD, RAJKA, KIFOZA PIERSIOWA, NIEMOŻEBNOŚĆ, UMOWA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, NALEWAK, CIASNOŚĆ, WĘZEŁ, POWTÓRZENIE, GORS, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ZDARZENIE, ANGARIA, RUBELIT, MAJĄTEK, FARSZ, KERO, ALKILACJA, TESSERA, BESZBARMAK, FACSIMILE, PRYMULA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, GRUPA WSPARCIA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, AKADEMIA, MANEŻ, PRACA, BALON, SILNIK PNEUMATYCZNY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, URAZ, FARBA KLEJOWA, NIEZBĘDNOŚĆ, BLOKADA, KRUŻA, LEW, USZKO, POLE, WISKOZA, ORBITAL, ŁUPIEŻ PSTRY, ZĄB, BRYGANTYNA, RYNEK PRACY, WIERNOŚĆ, GŁADŹ, BANIA, MIKROKROPKA, PAWĘŻ, KOLEŚ, BAN, NÓŻ BOJOWY, KOMORA GORĄCA, GALAKTOLIPID, MOWA WIĄZANA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, KRYTYCZNOŚĆ, TEST CIS-TRANS, KASOWNIK, LEKTORIUM, ŁAWRA, ŚRUBOWIEC, LOT SZYBOWCOWY, PRIMADONNA, SEZON, PIERWSZY OFICER, CEP, KOLOKWIUM, IDIOSYNKRAZJA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, ATTYKA, NUNCJUSZ, TRAGIZM, ?GŁÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.644 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USTANOWIENIE, UFUNDOWANIE, ZAŁOŻENIE JAKIEGOŚ MIEJSCA, ZAZWYCZAJ RELIGIJNEGO, NP. KOŚCIOŁA LUB KLASZTORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USTANOWIENIE, UFUNDOWANIE, ZAŁOŻENIE JAKIEGOŚ MIEJSCA, ZAZWYCZAJ RELIGIJNEGO, NP. KOŚCIOŁA LUB KLASZTORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EREKCJA ustanowienie, ufundowanie, założenie jakiegoś miejsca, zazwyczaj religijnego, np. kościoła lub klasztoru (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EREKCJA
ustanowienie, ufundowanie, założenie jakiegoś miejsca, zazwyczaj religijnego, np. kościoła lub klasztoru (na 7 lit.).

Oprócz USTANOWIENIE, UFUNDOWANIE, ZAŁOŻENIE JAKIEGOŚ MIEJSCA, ZAZWYCZAJ RELIGIJNEGO, NP. KOŚCIOŁA LUB KLASZTORU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - USTANOWIENIE, UFUNDOWANIE, ZAŁOŻENIE JAKIEGOŚ MIEJSCA, ZAZWYCZAJ RELIGIJNEGO, NP. KOŚCIOŁA LUB KLASZTORU. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x