ŚWIADOME LUB NIEŚWIADOME SILNE, WZGLĘDNIE NIETRWAŁE, GWAŁTOWNE UCZUCIA O SILNYM ZABARWIENIU I WYRAŹNYM WARTOŚCIOWANIU (O CHARAKTERZE POBUDZENIA POZYTYWNEGO LUB NEGATYWNEGO), POPRZEDZONE JAKIMŚ WYDARZENIEM I UKIERUNKOWANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMOCJA to:

świadome lub nieświadome silne, względnie nietrwałe, gwałtowne uczucia o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu (o charakterze pobudzenia pozytywnego lub negatywnego), poprzedzone jakimś wydarzeniem i ukierunkowane (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIADOME LUB NIEŚWIADOME SILNE, WZGLĘDNIE NIETRWAŁE, GWAŁTOWNE UCZUCIA O SILNYM ZABARWIENIU I WYRAŹNYM WARTOŚCIOWANIU (O CHARAKTERZE POBUDZENIA POZYTYWNEGO LUB NEGATYWNEGO), POPRZEDZONE JAKIMŚ WYDARZENIEM I UKIERUNKOWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.823

INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, IGRASZKA SŁOWNA, OBIEG, TUJA, TRANSKRYPCJA, OPERATOR BITOWY, PIĘTRO, WARIOMETR, KOLONIZATOR, HACJENDA, TABLOIDYZACJA, SCHABOWY, OMYŁKA, MAGNESIK, AFERA, BARETKA, WĘGIERSKI, SNAJPER WYBOROWY, STEK, KOŁO PODBIEGUNOWE, NOKTURN, PRZEPLOTKA, WNIEBOWZIĘCIE, SZPILECZKA, PLOTER TNĄCY, EPOKA, TWORZYWO SZTUCZNE, DYSKRETKA, BATAGUROWATE, DYSHARMONIA, LANE KLUSKI, ZLEWNIA, KAMIEŃ OZDOBNY, JARZĘBINÓWKA, LAS, GRUPA ARYLOWA, WIECZOREK POETYCKI, WRAK, PROGRAM, STARA DUPA, PRZEPADEK, ASYSTA GRAWITACYJNA, KABEL, ANTYKONCEPCJA, BOGACTWO, DAWKA PROGOWA, KURACJA WSTRZĄSOWA, CYRK, SIEROTA SPOŁECZNA, ZŁOCIENICE, BESZBARMAK, GRZBIET KSIĄŻKI, TRANZYT, PŁYTA, UTRILLO, CIĘGNIK, MAŹNICA, MARKA, PODWÓJNOŚĆ, BLUZG, KWINTET, NIESPOKOJNOŚĆ, CEDRAT, RAMA, PRODUKT, CZÓŁNO, ZNAMIĘ, CIAŁO, GAZYFIKACJA, AKROBATYKA SPORTOWA, CIEMNA KARTA, DIABEŁ, OBRONA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, POPITA, DŻAGA, SZKUTNICTWO, FEIJOADA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, KOZŁEK LEKARSKI, ZAOPATRZENIE, ZBIORKOM, MAKSIMUM, GRZECH ŚMIERTELNY, WAKUOLA, MAŁY PALEC, SER, WSTRZĄS, FAGOCYTOZA, GOTOWALNIA, WNĘTROSTWO, PIĄTKA, ŻÓŁTY SZLAK, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, MIGDAŁ, CHARAKTERYSTYKA, DUSZNOŚCI, KAMIZELKA, KUTER, PEŁNE MLEKO, BUDOWLA OBRONNA, MATAMATA, ZAKRĘTKA, ZAGRYWKA, ODSTĘP, FONDUE CZEKOLADOWE, GRYPS, SILNIK NAPĘDOWY, CHOROBA ZAKAŹNA, KIT, AUDIOTEKST, KRUŻ, JANE, OBSESJONATKA, WYCIĄG TALERZYKOWY, ZBROJA ŁUSKOWA, GÓRNICA, WĄSONÓG, WIDEO, CYKL, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, CHRZEST, ANYŻEK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, TRZECI PLAN, MARIO, MASZKARON, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, INOKULACJA, LETARG, EGZOCENTRYZM, SUCHORYT, WELON, REMONT BIEŻĄCY, NAZWA RODOWA, ANIMACJA, MISJONARZ, BLOKADA, IRRADIACJA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, CIERŃ, RUBEL, JEDWAB, KOMŻA, SUBSTANTYWNOŚĆ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, INWEKTYWA, BĄBEL, NOSOROŻEC, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, KORZENIE, FIOLET GENCJANY, PRZECIER, KOLCZATKA, PODCASTING, LITERATURA FAKTU, ROZSZCZEPIENIE, DRAPACZ, BLACKOUT, KOREK, MINIATURKA, MAZER, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, APSYDA, POŁAWIACZ, IMMUNOSUPRESOR, PIELGRZYM, MURRINA, LEJEK, PELENG, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, SECIK, MANKIETY, GRA LOGICZNA, ODMIANKA, ZESZYT, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KOŁACZYK, JAPOŃSKOŚĆ, CZŁON OKREŚLANY, KĄT PROSTY, ZAMEK, OBRZMIENIE, KOTLINA, TYMPANON, WRAK CZŁOWIEKA, NIENORMATYWNOŚĆ, KUŹNICA, PEWNIAK, DZIEDZICZENIE, KOZAK, ZRANIENIE, DRWINA, KANAŁ LATERALNY, PSIANKA, DRABIK DRZEWKOWATY, CIĄGACZ, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, REKOMENDACJA, PÓŁRUCH, LISTEK, ŁAWICA SKALNA, ŚCISKACZ, KLISZA, ZAPIS, ZAKUP, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, ZACIERKA, WZÓR CHEMICZNY, EKSTRUZJA, RELACJA DWUCZŁONOWA, MAJÓWKA, PIDŻIN, STARTER, SKÓRZAK, PRZEKOZAK, PETRYFIKACJA, GĘBA, PARA, MAŁŻONEK, FIGURA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, KUKIEŁKA LESSOWA, PRZETWÓRCZOŚĆ, LINA, GARNITUR, STWORZENIE, MONARCHIA ELEKCYJNA, STARTER, WADA, UNDEAD, POZYCJA, KOPUŁA LODOWA, PŁYTA STOLARSKA, ALKILACJA, DRUHNA, GILOTYNA, GYROS, RZADKOŚĆ, PUNKT DYMIENIA, TARANTELA, DIABEŁEK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, FILM NOIR, TARCIE, WĄTŁOŚĆ, MIĘSOŻERCA, BRUZDKOWANIE, SIEĆ WODOCIĄGOWA, FONDUE, KOLONADA, SPUST, FRAZA, NARÓD, HEIMWEHRA, WARZONKA, ROLNIK INDYWIDUALNY, EWOLUCJA, HASŁO, FROTTOLA, MRÓWKA, LEBERA, WIERZĄCY, CZYNNIK CHŁODNICZY, REZYDUUM, MINIATURA, ŹREBIĘ, AALEN, PATOGENNOŚĆ, WSPORNIK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRZEŻYCIE, DOPŁYW, CZAS PÓŁTRWANIA, DERESZOWATA, LB, KONSERWACJA, GROŹBA, STAROWINA, MUR, TRANZYSTOR, KURZA STOPKA, PŁÓD, CHOROBA ZAWODOWA, SZARADA, MOSTEK KAPITAŃSKI, PIEPRZ CZERWONY, ODWYKÓWKA, SIŁA, ŁYSAK, ODCISK PALCA, KORPUS, ELITARNOŚĆ, MOCZ, FARA, REDUKCJA, FOTORECEPTOR, SAMICA, PESTO, ?ĆWICZENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.823 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWIADOME LUB NIEŚWIADOME SILNE, WZGLĘDNIE NIETRWAŁE, GWAŁTOWNE UCZUCIA O SILNYM ZABARWIENIU I WYRAŹNYM WARTOŚCIOWANIU (O CHARAKTERZE POBUDZENIA POZYTYWNEGO LUB NEGATYWNEGO), POPRZEDZONE JAKIMŚ WYDARZENIEM I UKIERUNKOWANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWIADOME LUB NIEŚWIADOME SILNE, WZGLĘDNIE NIETRWAŁE, GWAŁTOWNE UCZUCIA O SILNYM ZABARWIENIU I WYRAŹNYM WARTOŚCIOWANIU (O CHARAKTERZE POBUDZENIA POZYTYWNEGO LUB NEGATYWNEGO), POPRZEDZONE JAKIMŚ WYDARZENIEM I UKIERUNKOWANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMOCJA świadome lub nieświadome silne, względnie nietrwałe, gwałtowne uczucia o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu (o charakterze pobudzenia pozytywnego lub negatywnego), poprzedzone jakimś wydarzeniem i ukierunkowane (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMOCJA
świadome lub nieświadome silne, względnie nietrwałe, gwałtowne uczucia o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu (o charakterze pobudzenia pozytywnego lub negatywnego), poprzedzone jakimś wydarzeniem i ukierunkowane (na 6 lit.).

Oprócz ŚWIADOME LUB NIEŚWIADOME SILNE, WZGLĘDNIE NIETRWAŁE, GWAŁTOWNE UCZUCIA O SILNYM ZABARWIENIU I WYRAŹNYM WARTOŚCIOWANIU (O CHARAKTERZE POBUDZENIA POZYTYWNEGO LUB NEGATYWNEGO), POPRZEDZONE JAKIMŚ WYDARZENIEM I UKIERUNKOWANE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ŚWIADOME LUB NIEŚWIADOME SILNE, WZGLĘDNIE NIETRWAŁE, GWAŁTOWNE UCZUCIA O SILNYM ZABARWIENIU I WYRAŹNYM WARTOŚCIOWANIU (O CHARAKTERZE POBUDZENIA POZYTYWNEGO LUB NEGATYWNEGO), POPRZEDZONE JAKIMŚ WYDARZENIEM I UKIERUNKOWANE. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast