STOPIEŃ NAPRĘŻENIA JAKICHŚ PODŁUŻNYCH, ROZCIĄGLIWYCH OBIEKTÓW, BĘDĄCYCH ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI LUB PODTRZYMUJĄCYCH COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACIĄG to:

stopień naprężenia jakichś podłużnych, rozciągliwych obiektów, będących elementami konstrukcyjnymi lub podtrzymujących coś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NACIĄG

NACIĄG to:

część mechanizmu zegarowego biorąca udział w przekazywaniu energii do elementu napędowego (na 6 lit.)NACIĄG to:

zestaw strun jakiegoś instrumentu (na 6 lit.)NACIĄG to:

część rakiety tenisowej, badmintonowej itp., od której odbija się piłka czy lotka (na 6 lit.)NACIĄG to:

membrana nałożona na wierzch (lub również na spód) bębna (na 6 lit.)NACIĄG to:

siła powstająca w reakcji na zewnętrzną siłę napinającą (na 6 lit.)NACIĄG to:

urządzenie w mechanizmie zegarowym pośredniczące w przekazywaniu energii z zewnątrz do elementu napędowego (na 6 lit.)NACIĄG to:

urządzenie do napinania sprężyny uruchamiającej migawkę w aparatach fotograficznych (na 6 lit.)NACIĄG to:

naprężenie strun w rakiecie tenisowej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOPIEŃ NAPRĘŻENIA JAKICHŚ PODŁUŻNYCH, ROZCIĄGLIWYCH OBIEKTÓW, BĘDĄCYCH ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI LUB PODTRZYMUJĄCYCH COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.441

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, NIECHLUBNOŚĆ, KAPITAN, PODATNY GRUNT, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, STOŻEK NAPŁYWOWY, JENERAŁ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, WĄŻ, STRONA TYTUŁOWA, TRANSMISJA, CZYNNIK, JAD PSZCZELI, SOCJALDEMOKRATA, PIKSEL, WYLICZANKA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, INFORMACJA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, BURGRAF, POCHWIAK OKAZAŁY, ILLOKUCJA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, AGAMA, SITO, KŁOBUK, TERMOREGULATOR, DUROPLAST, GARNITUR, MISZPELNIK, ROZLEGŁOŚĆ, ODNAWIACZ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, PIES DO TOWARZYSTWA, KRYTERIUM SYLVESTERA, SIŁA NOŚNA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, BILBORD, DEPOZYT, ODEZWA, EREKCJA, STREFA HEMIPELAGICZNA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, APANAŻE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, GALASÓWKA, POSTAĆ, CHARAKTERYSTYKA, ZBIOREK, PUŁAPKA OFSAJDOWA, MŁYN WODNY, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ROŻEK, RARYTASIK, OLIWA Z OLIWEK, TEKA, ŁUSKA, NACIĄG, FRONTON, CHOROBA ODZWIERZĘCA, KAMYCZEK USZNY, NADZIEMNOŚĆ, ARABIKA, WARIACJA, CZARNUCH, SENSYBILIZATOR, LĄDZIENIE, PORTFEL, TKANKA MIĘKKA, ANTENA YAGI, DZIAŁ WÓD, OKRES ZALICZALNY, DOVE, SZWEDZKOŚĆ, KOCHAŚ, ZREKOMPENSOWANIE, OFIARA ZAKŁADZINOWA, BLOK ENERGETYCZNY, NARTA WODNA, BRYTFANNA, ZBROJENIE, ZAKRĘTKA, TEMPO, KAZACZOK, JEZIORO PODLODOWCOWE, ALKOWA, SYGNATURKA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, COLCANNON, EPOKA, PACHOŁ, GRZYB, KARTAN, BĘBEN, KIA, GWIAZDKA, SIEKACZ, EWOLUCJA, WRZECIONO, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, ASTRAGAL, WCIOS, KALIBER, ŻUREK, ORION, DEASEMBLER, KARBONATYT, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, LOKACJA ATELIEROWA, TERCJA, LATARNIA MORSKA, RÓG, PROGRAM, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, NIEDOMYKALNOŚĆ, BALDACHIM, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, BARIERA JĄDROWA, KOŁNIERZYK, SERCÓWKA, NIEROZUMNOŚĆ, PRZEMYSŁÓWKA, ŻALE, NIESPEŁNIALNOŚĆ, GARBNIK, PEDERASTKA, KOLORY PAŃSTWOWE, JEDZENIE, INTEGRALNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PAWĘŻ, STRATA, WAFELEK, PLEKTRON, DŁUGI WEEKEND, DOCENT, LAPIS-LAZULI, BATUTA, TWIERDZENIE KRULLA, WSKAZ, DWUDZIESTKA, BLUSZCZ, ZMOTORYZOWANY, HRABINI, AS W RĘKAWIE, PRZEPITA, NEGATYWA, OPAŁ, ŚLICZNOŚĆ, DAWNOŚĆ, LEON, MITOLOGIZM, ZŁO KONIECZNE, IRANIZACJA, SMOCZEK, CZAS URZĘDOWY, BOMBIARZ, WIEŻA ARTYLERYJSKA, WIRKI, OSAD DELUWIALNY, POMPA POŻARNICZA, SĄD OSTATECZNY, ROŚLINA OZDOBNA, CZARNY PAS, WNIOSEK, SZARADA, LICZBA BRINELLA, DYSTONIA TORSYJNA, STREPTOKOK, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, KAŁMUK, CENZUS MAJĄTKOWY, BRONA, PYCHOTKA, AKRECJA, SLAJS, ACEFALIA, KORD, PANORAMA, TWIST, ELASTIK, CZARNY DĄB, ASPIRANT, WINYLEUM, APOSTAZJA, SKWAPLIWOŚĆ, LAGUNA, AMARANTOWOŚĆ, STAN POSIADANIA, ZAGROŻENIE, DZIURA, TOM, LIPOLIZA, CHIŃSKOŚĆ, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, LICZARKA BANKNOTÓW, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, CERKIEW, WIELKOŚĆ SKALARNA, OKNO, ŚWIADCZENIE, GOŁĄBEK, ZAPIS, ANIOŁEK CHARLIEGO, SZMATA, OKRES INTERGLACJALNY, OKROPNOŚĆ, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ZNAK LICZBY, PASKUDZTWO, INTERPRETATOR, AMBITNOŚĆ, ŁADUNEK, OSTATNI SAKRAMENT, REPRESOR, WAGA, MARTA, OTWARTOŚĆ, RYLEC, CEMENT, ROSZCZENIE ZWROTNE, RESTRYKCJA, BAKARAT, ŁUPACZKA, PRZEDSTAWIENIE, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PROSTAK, KARTA, MAJACZENIE, ZNAKI, ĆWIK, IGLICA, NAKAZ, SENSUALIZM, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PRZEPYCHACZKA, DOM, WYSŁUGA LAT, TORT, FIGURA GEOMETRYCZNA, ZAJOB, MYJKA, BOŻA RĘKA, PRZEŻYCIE, OSKAR, ANALITYK, KOTERYJNOŚĆ, TRANSURAN, PROROCTWO, CIĄŻA, MARKIZA, AUTSAJDER, SUPERKOMBINACJA, POJAZD SPECJALNY, NIKCZEMNOŚĆ, KONTYNGENT, NISZA, RUMIENIDŁO, KONSOLA, GUZDRAŁA, STOSUNEK, NIEWYRAŹNOŚĆ, JOAN, KURS, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PASER, PERYFERIE, KASZA, OBLEW, BISIOR, OGNIOMISTRZ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, KOMPATYBILNOŚĆ, KICAJ, BETON ŻUŻLOWY, ZATOKA, BYSTROŚĆ, ZABORCZOŚĆ, PŁAWINA, PCHACZ, UDAR, ADAPTOR, WIATR, NACECHOWANIE, LUNETA, DROGA POWIATOWA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, SEJSMOGRAM, FORMACJA SKALNA, ŁAPACZ, ŻEBRO, MOGISYGMATYZM, ŚLEPOTA KOROWA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, SUMATOR, ZDARZENIE PRAWNE, ZAWODOWIEC, ?MELANODERMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.441 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOPIEŃ NAPRĘŻENIA JAKICHŚ PODŁUŻNYCH, ROZCIĄGLIWYCH OBIEKTÓW, BĘDĄCYCH ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI LUB PODTRZYMUJĄCYCH COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOPIEŃ NAPRĘŻENIA JAKICHŚ PODŁUŻNYCH, ROZCIĄGLIWYCH OBIEKTÓW, BĘDĄCYCH ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI LUB PODTRZYMUJĄCYCH COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACIĄG stopień naprężenia jakichś podłużnych, rozciągliwych obiektów, będących elementami konstrukcyjnymi lub podtrzymujących coś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACIĄG
stopień naprężenia jakichś podłużnych, rozciągliwych obiektów, będących elementami konstrukcyjnymi lub podtrzymujących coś (na 6 lit.).

Oprócz STOPIEŃ NAPRĘŻENIA JAKICHŚ PODŁUŻNYCH, ROZCIĄGLIWYCH OBIEKTÓW, BĘDĄCYCH ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI LUB PODTRZYMUJĄCYCH COŚ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - STOPIEŃ NAPRĘŻENIA JAKICHŚ PODŁUŻNYCH, ROZCIĄGLIWYCH OBIEKTÓW, BĘDĄCYCH ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI LUB PODTRZYMUJĄCYCH COŚ. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x